Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Η πολιτική διάσταση της γης και το βιβλίο του Λευιτικού / The politicaldimension of the land and the book of Leviticus

Στην ιστοσελίδα Marginalia δημοσιεύεται η πολύ καλή βιβλιοκρισία του Charles Halton για το βιβλίο Andro Linklater, Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership, Bloomsbury 2013 στην οποία θίγεται το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της πολιτικής κατανόησης της έννοιας της γης και μάλιστα σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζεται η γη στο βιβλίο του Λευιτικού:

Τα θαύματα στη συνοπτική παράδοση (1): εισαγωγικές παρατηρήσεις / Miracles in the Synoptic tradition (1): some introductory remarks

Το θαύμα αποτελεί ένα από τα δύσκολα ζητήματα της χριστιανικής πίστης ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή. Η δυσκολία αυτή αποτυπώνεται γενικά και στους ορισμούς, οι οποίο δόθηκαν κατά καιρούς σε αυτό. 
Έτσι ως θαύμα συχνά ορίζεται –στη δυτική κυρίως θεολογία του παρελθόντος αλλά και σε απολογητικά κείμενα στον ελλαδικό χώρο - ένα συμβάν το οποίο υπερβαίνει τη φύση και καταργεί τους νόμους της. Αυτή η ιδέα καλλιεργήθηκε κυρίως στους κόλπους της σχολαστικής θεολογίας και οδήγησε σε λογικά αδιέξοδα κυρίως μετά τη χειραφέτηση και αλματώδη ανάπτυξη των θετικών επιστημών.
Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο θεολόγο Ν. Ματσούκα (1988: 161) "το θαύμα εντάσσεται στην όλη πορεία της ιστορίας της θείας οικονομίας και ποτέ δε θεωρείται σαν κάτι ξεχωριστό, πολλές φορές ούτε καν φαίνεται η ιδιαιτερότητά του μέσα στην ιστορία και στη ζωή της κοινότητας. Η ίδια η ιστορία και η ζωή είναι ένα θαύμα". Τα θαύματα έχουν εκκλησιαστική προοπτική, ακόμη κι όταν φαίνεται να εμπλέκουν μεμονωμένα πρόσωπα και αφορούν επομένως σε όλη την εκκλησιαστική κοινότητα. Φανερώνουν τη θεία δόξα στον κόσμο, τον μεταμορφώνουν, τον οδηγούν και τον διδάσκουν. 
Την ίδια σύνδεση μεταξύ ιστορίας της σωτηρίας και θαυμάτων κάνει και ο R.H. Fuller (1967: 17), o οποίος μιλά για δύο κύρια θαύματα της Π.Δ. και της Κ.Δ.: την Έξοδο και την ενανθρώπιση του Χριστού. Στη συνέχεια εντοπίζει τα λεγόμενα προπαρασκευαστικά θαύματα, τα οποία προετοιμάζουν την πραγματοποίηση των δύο κύριων θαυμάτων, και τα λεγόμενα συμπληρωματικά / συνοδευτικά θαύματα, τα οποία κινούνται παράλληλα με τα κύρια θαύματα και αποκαλύπτουν μέρος τους (π.χ. Έξοδος - διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, ενανθρώπιση - θεοφάνεια στη βάπτιση / η θαυμαστή σύλληψη του Ιησού).
Η περιγραφή του Ν. Ματσούκα αλλά και οι διευκρινίσεις του R.H. Fuller μας φέρνουν κοντά στον τρόπο που κατανοείται το θαύμα μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα των ευαγγελίων με τα οποία θα ασχοληθούμε. Σε αυτά τα τελευταία ένα θαύμα δε μπορεί να αποτελέσει από μόνο του απόδειξη της θεότητας του Ιησού (ο ίδιος ο Ιησούς αρνείται να δώσει «σημεῖον», ένα είδος διαπιστευτηρίων της θεότητάς του, στους Φαρισαίους που το ζητούν επίμονα). Για τα κείμενα της Κ.Δ. η θεότητα του Ιησού δεν αποτελεί μία αφηρημένη έννοια, η οποία χρήζει απόδειξης, αλλά συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας του Ιησού, η οποία εκδηλώνεται πολλαπλώς (για παράδειγμα όχι μόνο με τα θαύματα αλλά και με τη διδασκαλία). Επιπλέον, όπως τα ίδια τα κείμενα αποκαλύπτουν, τα θαύματα συχνά αμφισβητήθηκαν από τους συγχρόνους του Ιησού ή αποδόθηκαν σε δαιμονικές δυνάμεις. Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι τα θαύματα δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο της χριστιανικής πίστης, αλλά θαύματα μαρτυρούνται και στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και στον εθνικό κόσμο.
Αυτό που προσιδιάζει στα θαύματα των ευαγγελίων είναι η σύνδεσή τους με την αποκάλυψη της θείας δόξας και η θέση τους μέσα στην ιστορία της Θείας Οικονομίας. Έτσι είναι επιτυχής ο ορισμός που δίνει ο καθ. της Κ.Δ. Β. Kollmann (2007:10): 
«Για τον αρχαίο τρόπο σκέψης ένα θαύμα δημιουργεί την εντύπωση του εξαιρετικού γεγονότος, το οποίο βρίσκεται έξω από τα πλαίσια του συνηθισμένου και το οποίο παραπέμπει σε μία ανώτερη δύναμη. Το θαύμα δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να βιώσει ιδιαίτερα έντονα την παρουσία και την ενέργεια της θείας παρουσίας η οποία εισδύει σε ολόκληρο τον κόσμο».


Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Νέες σειρές αναρτήσεων στο ιστολόγιο / New series of posts on our blog

Στη νέα χρονιά εκτός από τη συνεχή ροή ειδήσεων και βιβλιογραφικών ενημερώσεων σχετικών με τις βιβλικές σπουδές, τη μελέτη του αρχαίου περιβάλλοντος της Βίβλου, της πρόσληψής της μέσα στους αιώνες κ.ά. εγκαινιάζονται τρεις σειρές αναρτήσεων που σκοπό έχουν να κάνουν γνωστή τη βιβλική έρευνα στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και να παρουσιάσουν πτυχές της ερμηνείας με σκοπό την καλύτερη γνωριμία με το βιβλικό κείμενο:

(α) Σειρά ερμηνείας με ανάρτηση κάθε Πέμπτη (ξεκινάμε με την ερμηνεία των θαυμάτων)
(β) Ιστορία Χρόνων της Καινής Διαθήκης (κάθε Τρίτη) 
(γ) Θέματα πρόσληψης της Αγίας Γραφής (κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα, ξεκινώντας από την Πα 16.1.2015)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 68:5 (2014)

Julien C.H. Smith, "The Epistle of Barnabas and the Two Ways of Teaching Authority," 465-497 (abstract)

Peter-Ben Smit, "St. Thecla: Remembering Paul and Being Remembered Through Paul," 551-563 (abstract)

Χωρισμός των λέξεων σε μεγαλογράμματα χειρόγραφα / Word division in Greek majuscules

Ένα σύντομο αλλά πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Dirk Jongkind με παραδείγματα χωρισμού λέξεων σε μεγαλογράμματα ελληνικά χειρόγραφα (πιθανόν κατ' επίδραση των λατινικών χειρογράφων) έχει αναρτηθεί στο γνωστό ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism: 

Φιλισταίοι και Ισραήλ στη γη της Χαναάν / The Philistines and Israel in Canaan

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Eric H. Cline σχετικά με τις ιστορικές συνθήκες και την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη γη της Χαναάν γύρω στα 1177 π.Χ. κι οδήγησαν στην επικράτηση των Φιλισταίων και των Ισραηλιτών στην περιοχή:

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του SNTU / The current issue of SNTU

Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt  39 (2014)

Thomas Söding, "Peter : eine exegetische Hommage," 7-13
For Peter Dschulnigg the Peter of the New Testament was not only a topic of research but a person of orientation. To read his book from 1996 now shows essential aspects of his exegetical hermeneutic: his interest in the human side of the faith, his Swiss Catholicism and his academic competence in Biblical exegesis and theology.

Alexander Weihs, "Die Intention des Markusevangeliums : eine Erinnerung an Peter Dschulnigg," 15-24
The article gives a survey of the work of Peter Dschulnigg as explorer and interpreter of the Gospel of Mark. The particular focus thereby lies on the question of the intention of the Gospel of Mark, which was the subject of Peter Dschulnigg's interests time and again from his exegetical beginnings to his last publications. 

Christian  Münch, "Urgestein der Überlieferung!? : Gleichnisse als Medien der Jesus-Erinnerung," 25-38
In his Habilitation Peter Dschulnigg has criticized an understanding of the parable tradition that is inspired by archaeology and describes the process of tradition as a process of overlying the original structures with the rubbish of later times. Seizing Dschulnigg's criticism the article asks for a more adequate understanding of the parable tradition and examines especially, in which way the medium itself, i. e. the genre of the parables, influences the shape and the content of the tradition.

Beate Kowalski, "Das Hohepriesterliche Gebet Jesu (Joh 17)," 39-57
This contribution is reminiscent of my promoter Peter Dschulnigg for whom theology was not only pure science but of vital significance. Prayer had a fundamental value for him. Jesus' prayer for his disciples in John 17 is examined with an exegetical and biblical-theological approach within the context of the Johannine theology of prayer.

Ruth Schäfer, "Die Verheißung an Sara : Ansätze einer Sara-Tradition im Neuen Testament und ihre Grundlage in Gen 18,1-15," 59-84
Although Abraham (and being his children) is far more in the focus of the New Testament, it is important, for once to explore the small tradition of texts about Sara.
In Gal 4:21-31 Paul assures the mixed churches in Galatia which consist both of Jewish and non-Jewish members, of being part of the people of Israel brought together by God's promise and covenant. Sara guarantees for him freedom, she is called mother of these churches.
Being a child of Abraham is in itself not sufficient to claim the rightful heritage of God's promise and the freedom of these churches, but only in the specific form of also being children of Sara. The free social status of Sara is explained to the non-Jewish Galatian men as tomean the freedom of not being circumcised. The renewed inclusion of this theme in Rom 9:6-9 shows that this interpretation of Paul is relevant for all churches whose members share their lives according to the Antiochian model of a mission community.
Hebr 11:8-16 stresses Sara's faith in God's faithfulness to his promises. By faith she received the strength to found an offspring. The modern interpretation that tries to instead relate verse 11 to Abraham, is reasonably rejected. For God it is not at all shameful being called to be Sara's God.
The domestic code 1 Peter 3:1-7 is read very critically. But although the intentions of this text of giving advice to women is not beyond doubt, at least Sara is introduced as a good  example. The addressed women members of the congregation are explicitly mentioned as being her children. Still it can be regretted that the example of Sara is only pointed out toward the women and not also to the men in the Galatian churches.
Finally, Gen 18:1-15, a basic and important text belonging to the tradition about Sara in the Old Testament, is put into a feminist focus. Not the hospitality of Abraham toward his visitors is earning him any promise, but this promise of the birth of a son is freely given by God to Sara. As Abrahamís activities cause a delay, maybe they do more harm than good. The aim of the story is to tell about the encounter between God and Sara, in which she is directly addressed and given the promise of childbirth. The couple of short texts that appreciate Sara in the New Testament can be legitimately based on that fine text in the Old Testament. 

Günter Röhser, "Erwählung und Vorherbestimmung im Epheserbrief," 85-110
Propositions of election and predestination play a significant role in Ephesians, as is demonstrated in particular by the eulogy 1:3-14, but also by the predetermination of the "good works" according to 2:10 and the role of Paul in 3:8-11. Besides general functions of knowledge mediation, making sure of salvation, instructions for the praise of God and coping with uncertainty of the Christian life of any kind, these propositions also relate to the challenges of an early post-Pauline situation: foundation and preservation of the unity of Jewish and Gentile Christians, deficient external presentation of Christian identity, reflection on the importance of the Apostle Paul. The notion of a representation of the Christians by Christ as the pre-cosmic mediator of election in Eph 1:4 can be related to the formation of an early concept of "church".

Mariusz Rosik, "Klassische griechische Biografie und Evangelium : die Frage nach der literarischen Gattung," 111-133
In biblical studies until a few years ago it was largely admitted that the gospel is a particular literary genre. Some biblical scholars challenged this statement, beginning research in this field. Their research consisted mainly in studium comparativum of the literary genres in ancient Greek literature. The conclusion of these studies is quite fascinating: Today we can assume that the gospel is a sub-genre of ancient biographical narrative. The article presents main characteristics of ancient biographical narratives, comparing them with literary characteristics of the four canonical gospels. 

Rainer Schwindt, "Angekommen in heidnischem Land : Barnabas und Paulus in Lystra (Apg 14,8-20)," 135-158
The episode in Lystra presents Luke as a storyteller who sublimely takes up the special feature of the preaching situation and local colour and forms it with his theology of history. Luke opposes the biblical faith in one God with the pagan anthropomorphic faith in the God's using a two-fold distinction between creator and creature on the one hand and the acting of God and of the human beings on the other hand. 

Thomas Witulski, "Die Gestalt des Abraham als Beleg für die soteriologische Dysfunktionalität des νόμος : Erwägungen zu Struktur und Argumentation von Gal 3,6-14,"  159-205
In Gal 3,6-14 the apostle deliberates on the question whether νόμος has a soteriological functionality
or rather disfunctionality in the context of the figure of Abraham. In the process he comes to the following conclusions: (a) The sonship of Abraham which is to be understood in a corporate sense is exclusively transferred by the principle of πίστις. This implies that the integration into the sphere of the εὐλογία Ἀβραάμ ñ and consequently also the realisation of the δικαιοσύνη which is only available in this very sphere are transferred by πίστις alone. (b) The principle of νόμος merely leads to the κατάρα νόμου but not into the sonship of Abraham nor into the δικαιοσύνη before God because the principle of νόμος well-nigh excludes the one of πίστις. In the light of the argumentative effort Paul makes in this paragraph the following presumption does not seem implausible: the apostle integrates the question of the sonship of Abraham or rather the thesis of the participation in the εὐλογία Ἀβραάμ which is put into effect in the context of this sonship of Abraham in his argumentation which is overall focused on proving the soteriological disfunctionality of νόμος. Paul can include this issue into his general argumentation because it is of fundamental significance to the Galatian congregations
within the scope of the prevailing theological conflict. If this is accurate, then it is very plausible to conclude that Paulís active opponents in the Galatian congregations propagandised a soteriological qualified and qualifying sonship of Abraham and accordingly the participation in εὐλογία which is connected to the figure of Abraham - and thus, if only implicitly, also a participation in δικαιοσύνη -exclusively ἐξ ἔργων νόμου respectively exclusively ἐκ νόμου in order to disavow the apostle's free-of-law gospel with the Galatian Christians.

Το τρέχον τεύχος του EstBib / In the current issue of EstBib

Estudios Bíblicos 72:3 (2014)

 • Pancratius C. Beentjes, "'Lest he become stubborn and rebel against you' : Ben Sira 30,12e and its marginal variants," 403-410
 • Wim Hendriks, "The case for the primacy of the Western text," 411-436
 • Thomas Witulski, "Das Konzept des nomos im 4 Mac," 437-465
 • Natalio Fernández Marcos, "La Biblia griega en la historia y en la teología : el retorno de Septuaginta," 467-482
 • José M. Cañas Reíllo, "Catorce siglos de historia de las biblias latinas : de la tradición oral a la Biblia Políglota Complutense," 483-515

Δύο βιβλιοκρισίες για το νέο βιβλίο του N.T. Wright / Two reviews on N.T. Wright's new book

Τον Νοέμβριο 2013 κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του N.T. Wright με τον τίτλο Paul and the Faithfulness of God. Στο πολυσέλιδο αυτο βιβλίο (1700 σελίδες) ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος συγκεντρώνει ουσιαστικά όλη την προηγούμενη έρευνα για τη θεολογική σκέψη του αποστόλου Παύλου. Όπως ήταν αναμενόμενο το νέο βιβλίο του Wright προκάλεσε σειρά συζητήσεων. Στη γνωστή ιστοσελίδα marginalia δημοσιεύονται δύο προσεγγίσεις στο έργο του από δύο επίσης γνωστούς ειδικούς στη μελέτη του Παύλου:Ο Larry Hurtado για τον Μεσσία στον Παύλο / Larry Hurtado on Paul's Messiah

Η ομιλία του Larry Hurtado σχετικά με το κήρυγμα του Παύλου για τον Μεσσία Ιησού που έγινε στο New College τον Σεπτέμβριο 2014 υπάρχει μαγνητοσκοπημένη στο youtube:

Ο ψηφιοποιημένος κατάλογος χειρογράφων της British Library / The updated list of the British Library manuscripts

Στο ιστολόγιο της British Library για τα χειρόγραφα που φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη έχει αναρτηθεί ο επικαιροποιημένος κατάλογος των χειρογράφων που έχουν ψηφιοποιηθεί κι είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου:

Η ψηφιοποίηση του P46 / The digitization of P46

Η ψηφιοποίηση του αρχαιότερου κατά γενικές εκτιμήσεις παπύρου P46 (200 μ.Χ.) έχει πλέον ολοκληρωθεί κι οι ψηφιοποιημένες σελίδες τους είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Center of the Study of New Testament Manuscripts (CSNTM). Το συγκεκριμένο κέντρο, επικεφαλής του οποίου είναι ο καθ. Daniel Wallace, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε όσους ασχολούνται με την κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης να έχουν πρόσβαση σε χειρόγραφά της σε όλο τον κόσμο. 

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 39:2 (2014)

 • Michael B. Shepherd, "Is It ‘To Him’ or Is It ‘Not’? Intentional Variation between ‭ול‬ and ‭אל‬ in the Hebrew Bible," 121-137 (abstract)
 • Mika S. Pajunen, "Perspectives on the Existence of a Particular Authoritative Book of Psalms in the Late Second Temple Period," 139-163 (abstract)
 • Greg Goswell, "The Literary Logic and Meaning of Isaiah 38," 165-186 (abstract)
 • Soo J. Kim, "YHWH Shammah: The City as Gateway to the Presence of YHWH," 187-207 (abstract)
 • Elie Assis, "Structure, Redaction and Significance in the Prophecy of Obadiah," 209-221 (abstract)
 • Geoffrey D. Miller, "A Femme Fatale of Whom ‘No One Spoke Ill’: Judith's Moral Muddle and Her Personification of Yahweh," 223-245 (abstract)

H Pauly-Wissova στο διαδίκτυο / Pauly-Wissova on the web

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αρκετούς τόμους της γνωστής εγκυκλοπαίδειας Pauly-Wissova στο διαδίκτυο:

Ένα νέο υπόμνημα στις επιστολές Ιωάννου / A new commentary on the Johannine epistles

Cover ArtΑπό τον εκδοτικό οίκο Baker και στη σειρά Paideia: Commentaries on the New Testament κυκλοφόρησε το υπόμνημα στις τρεις επιστολές Ιωάννου του αναπλ. καθηγητή της ΚΔ στο Princeton Theological Seminary: 

George L. Parsenios, First, Second, and Third John (Paideia: Commentaries on the New Testament) Baker Academic 2014
σ. 208
ISBN: 9780801033421
$30.00 (χαρτόδετο ή epub)


RBL 6/1/2015

Thomas M. Bolin, Ezra, Nehemiah
Reviewed by Bryan J. Cook

Rosemary Canavan, Clothing the Body of Christ at Colossae: A Visual Construction of Identity
Reviewed by Scott D. Charlesworth

Aaron Chalmers, Exploring the Religion of Ancient Israel: Prophet, Priest, Sage and People
Reviewed by Bob Becking

Gregor Geiger, Das hebräische Partizip in den Texten aus der judäischen Wüste
Reviewed by Samuel Arnet

Gary A. Knoppers, Jews and Samaritans: The Origins and History of Their Early Relations
Reviewed by Jürgen Zangenberg

Hermann Lichtenberger, ed., Martin Hengels “Zeloten”: Ihre Bedeutung im Licht von fünfzig Jahren Forschungsgeschichte
Reviewed by M. Eugene Boring

Gerry Schoberg, Perspectives of Jesus in the Writings of Paul: A Historical Examination of Shared Core Commitments with a View to Determining the Extent of Paul’s Dependence on Jesus
Reviewed by John Paul Heil

F. Scott Spencer, Salty Wives, Spirited Mothers, and Savvy Widows: Capable Women of Purpose and Persistence in Luke’s Gospel
Reviewed by Susanne Luther

R. Alan Streett, Subversive Meals: An Analysis of the Lord’s Supper under Roman Domination during the First Century
Reviewed by Peter-Ben Smit

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Ένα νέο βιβλίο για τις παύλειες επιστολές / A new book on the pauline epistles

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Eerdmans το βιβλίο του Douglas A. Campbell σχετικά με τις παύλειες επιστολές, τη γνησιότητα, τη χρονολόγησή τους και τους λόγους που οδήγησαν στη σύνταξή τους. 
Για μια σύντομη παρουσίαση του βιβλίου διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα του ιστολογίο The Sacred Page.

Douglas A. Campbell, Framing Paul: An Epistolary Biography, Eermans Publ., Grand Rapids 2014
490 σελίδες
ISBN: 978-0-8028-7151-0
39 ευρώ

Description (περιγραφή εκδ. οίκου)
A novel, rigorous solution to the long-contested puzzle regarding the composition of Paul's letters

All historical work on Paul presupposes a story concerning the composition of his letters — which ones he actually wrote, how many pieces they might originally have consisted of, when he wrote them, where from, and why. But the answers given to these questions are often derived in dubious ways.

In Framing Paul Douglas Campbell reappraises all these issues in rigorous fashion, appealing only to Paul's own epistolary data in order to derive a basic "frame" for the letters on which all subsequent interpretation can be built. Though figuring out the authorship and order of Paul's letters has been thought to be impossible, Campbell's Framing Paul presents a cogent solution to the puzzle.

Βασίλειος Τζαφέρης (1936 - 2015) / Vassilios Tzaferis (1936 - +2015)

Tzaferis Vassilios.jpgΜε λύπη πληροφορηθήκαμε την εκδημία του αρχαιολόγου Βασίλειου Τζαφέρη, ο οποίος εργάστηκε στο χώρο της βιβλικής αρχαιολογίας και διετέλεσε για ένα διάστημα Διευθυντής της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Σαμιώτης στην καταγωγή σπούδασε Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία του Ισραήλ στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Με το όνομά του συνδέεται η ανακάλυψη του τάφου ενός νεαρού άνδρα που θανατώθηκε με σταύρωση, ένα εύρημα που συνδέεται άμεσα με τον κόσμο της ΚΔ και δίνει πληροφορίες για την Παλαιστίνη λίγο μετά την εξέγερση του Bar Kochba (βλ. "Crucifixion—The Archaeological Evidence," BAR 11:1 (1985) και εδώ).
Λεπτομέρειες για τη ζωή και το έργο του εκλιπόντος Έλληνα επιστήμονα μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιο της συναδέλφου Βάλιας Παπαναστασοπούλου.

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Scriptura / A new article of biblical interest in the current issue of Scriptura

Scriptura 113 (2014)

Mike Enyinwa Okoronkwo, "Of what use is the sword for the disciples of Jesus? A discourse analysis of Luke 22:35-38 in the light of New Testament ethics on non-violence"

Διεπιστημονικότητα και βιβλικές σπουδές / Interdisciplinarity and biblical studies

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κριτικό κείμενο της Carly L. Crouch για τους τρόπους αξιοποίησης των πορισμάτων άλλων κλάδων επιστημονικής έρευνα στις βιβλικές σπουδές. Σημειώνω εδώ την τελευταία παράγραφο που συνοψίζει τις σκέψεις της:
"If we want to integrate the insights of other disciplines into our interpretation of biblical texts and contexts – and we should – we must develop a culture in which the expectations of such engagement are high and the standards are robust. Though we cannot (and should not) demand second (and third, and so on) degrees in other subjects prior to allowing ourselves to broach an interdisciplinary project or study, we must hold ourselves to a depth of engagement which is sufficient to enable the intelligent, nuanced and critical use of other disciplinary perspectives. If we fail in this charge we do our own discipline a great disservice, as we squander the wealth of these other disciplines’ contribution to the interpretation of the primary object of our intentions: the biblical texts themselves."