Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Η εμφάνιση του Ιησού / What Jesus looked like

Media of What Did Jesus Look Like?Δύο ενδιαφέρουσες αναρτήσεις αυτήν την εβδομάδα που σχετίζονται με την εμφάνιση και την ταυτότητα του Ιησού στην τέχνη. 
Η πρώτη είναι η ανακοίνωση για το βιβλίο της Joan E. Taylor για την απεικόνιση του Ιησού στην τέχνη. Το βιβλίο της θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο 2018, ο εκδοτικός όμως οίκος Bloomsbury δίνει την δυνατότητα προ-παραγγελίας του:

Joan E. Taylor, What Did Jesus Look Like?, Βloomsbury T & T Clark 2018
ISBN: 9780567671509
224 σελίδες
£16.19

Η δεύτερη ανάρτηση είναι η συνέντευξη του Bernard Starr (City University of N.Y.) σχετικά με την απάλειψη κάθε στοιχείου ιουδαϊκότητας από τις απεικονίσεις του Ιησού κατά την Αναγέννηση. Η συνέντευξη δημοσιεύεται στην Huffington Post:

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 136:2 (2017)

 • Mark Leuchter, "The Aramaic Transition and the Redaction of the Pentateuch," 249-268 (abstract)
 • Megan Warner, "'Therefore a Man Leaves His Father and His Mother and Clings to His Wife': Marriage and Intermarriage in Genesis 2:24," 269-288 (abstract)
 • Jaeyoung Jeon, "The Visit of Jethro (Exodus 18): Its Composition and Levitical Reworking," 289-306 (abstract)
 • Matthew Goldstone, "Rebuke, Lending, and Love: An Early Exegetical Tradition on Leviticus 19:17–18," 307-321 (abstract)
 • Shawn Zelig Aster, "Isaiah 31 as a Response to Rebellions against Assyria in Philistia," 347-361 (abstract)
 • Jennie Grillo, "'From a Far Country': Daniel in Isaiah's Babylon," 363-380 (abstract)
 • Armin D. Baum, "Content and Form: Authorship Attribution and Pseudonymity in Ancient Speeches, Letters, Lectures, and Translations—A Rejoinder to Bart Ehrman," 381-403 (abstract)
 • Eran Shuali, "Did Peter Speak Hebrew to the Servant? A Linguistic Examination of the Expression "I Do Not Know What You Are Saying" (Matt 26:70, Mark 14:68, Luke 22:60)," 405-416 (abstract)
 • Benjamin Wilson, "Directly Addressing 'Jesus': The Vocative [Iesou] in Luke 23:42," 435-449 (abstract)
 • Sigurd Grindheim, "A Theology of Glory: Paul's Use of [doxa] Terminology in Romans," 451-465 (abstract)
 • Nathan C. Johnson, "Romans 1:3–4: Beyond Antithetical Parallelism," 467-490 (abstract)
 • Blake A. Jurgens, "Is It Pesher? Readdressing the Relationship between the Epistle of Jude and the Qumran Pesharim," 491-510 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 173 (2017)

 • Walter Bührer, "Nimrod coram Domino – Nimrod coram Israhel. Inhalt und Tendenz der Nimrod-Notiz Gen 10,8-12," 3-22
 • Marcel Krusche, "Salomo, Herrscher über Tiere und Dämonen. Zur Deutung und möglichen Wirkungsgeschichte von Ps 72,9a," 23-42
 • Florian Fitschen, "„Und eine Zeit gibt es für jedes Vorhaben unter dem Himmel“ (Koh 3,1b). Die Wendung תחת השׁמים  im Koheletbuch," 43-55
 • Christian Gers-Uphaus, "Konzepte autoritativer Schriften in Qumran," 57-88
 • Martin Mulzer, "Ibn Esra und Deuterojesaja," 89-99
 • Herbert Migsch, "Affluet oder afluet Jer 30,10 Vulg. Ein Druckfehler im Text der römischen Vulgata," 101-103
 • Martin Willebrand, "Markus mit narratologischer Brille gelesen. Beobachtungen und
 • Deutungsperspektiven zur Erzählerinstanz in Mk 7,31-37 und 8,22-26 – Teil 2," 105-138

To τρέχον τεύχος του PzB / The current issue of PzB

Protokolle zur Bibel 26:1 (2017)

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Το τρέχον τεύχος του BibInt / In the current issue of BinInt

Biblical Interperation 25:3 (2017)

 • Davina C. Lopez, "Looking for an Argument: On Visual Rhetoric and Biblical Interpretation," 271-292 
 • Ryan P. Bonfiglio, "Visualizing Literacy: Images, Media, and Method," 293 – 319 (abstract)
 • Brian Charles DiPalma, "Intersections between Iconographic and Gendered Approaches to Biblical Interpretation," 320-341 (abstract)
 • Katherine A. Shaner, "Seeing Rape and Robbery: ἁρπαγμός and the Philippians Christ Hymn (Phil. 2:5-11)," 342-363 (abstract)
 • Deborah Thompson Prince, "Picturing Saul’s Vision on the Road to Damascus: A Question of Authority," 364-398 (abstract)
 • Robyn J. Whitaker, "A Failed Spectacle: The Role of the Crowd in Luke 23," 399-416 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 7:1 (2017)

 • Nicholas P. L. Allen, "Josephus on James the Just? A re-evaluation of Antiquitates Judaicae 20.9.1," 1-27 (abstract)
 • Llewellyn Howes, "Exorcising the kingdom saying from the Beelzebul story (Q 11:14–15, 17–20)," 28-45 (abstract)
 • Jonathon Lookadoo, "The role of the star in Ephesians 18–20: Ignatius of Antioch, polymorphic Christology, and Second Temple stars," 62-88 (abstract)
 • Peter Nagel, "Towards A better first-century CE understanding of the term “kyrios”: contributions from Philo and Paul," 89-107 (abstract)
 • Johannes van Oort, "Manichaean eschatology: a sketch of Gnostic-Christian thinking about the last things," 108-120 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Lekgetho H. Moretsi, "The translation technique and the translation of verbal forms in Psalm 84 of the Masoretic Text as employed by the Peshitta"

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)