Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Δεύτερη συνάντηση του Biblicum / Second meeting of Biblicum

H δεύτερη επιστημονική συνάντηση των μελών του BIBLICUM (2019-2020) θα γίνει τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 19.30΄ στην αίθουσα του μουσείου στον 3ο όροφο της Θεολογικής Σχολής. Εισηγητής θα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας κ. Μόσχος Γκουτζιούδης με θέμα: «Η παραβολή των βασιλικών γάμων (Μτ. 22:1-14) ή του μεγάλου δείπνου (Λκ. 14:15-24) και η σχέση της με την παραβολή στο Γνωστικό κατά Θωμάν ευαγγέλιο (λόγιο 64)».

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Το άγαλμα ενός Αμωνίτη βασιλιά / The statue of an Ammonite king

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Joel S. Burnett (Baylor University) Romel Gharib (Εφορία Αρχαιοτήτων Ιορδανίας) συζητούν την ανακάλυψη ενός κολοσσιαίου αγάλματος μίας ανδρικής μορφής κατά τις ανασκαφές στο ρωμαϊκό θέατρο της πόλης Amman το 2010. Οι δύο ερευνητές συνδέουν το νέο αυτό εύρημα με ένα θραύσμα επιγραφής που επίσης προέρχεται από την ίδια περιοχή και χρονολογείται στην Εποχή του Σιδήρου. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το άγαλμα ενός Αμωνίτη βασιλιά που παρουσιάζει ομοιότητες με άλλα αγάλματα που βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή:

Το τρέχον τεύχος του PzB / The current issue of PzB

Protokolle zur Bibel 28:2 (2019)
Migration – Wie nah ist uns das Fremde?


Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)

Elritia Le Roux, "ἀπονέμοντες τιμήν: 1 Peter as subversive text, challenging predominant gender roles in the 1st-century Mediterranean world"

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Kleos / In the current issue of Kleos

Kleos 2 (2019)

Sander Egberink, "Revisiting Statues: The appropriation of Pompeius Magnus at the Forum of Augustus"
Ever since Paul Zanker published his book ‘Forum Augustum’ in 1968, there has been debate regarding the Forum of Augustus as a ‘propaganda forum’. In this article, a novel approach is suggested to add to this debate by borrowing the notion of ‘appropriation’ from cultural history. In order to attune this approach to the study of ancient monuments, the three questions of how, why and who serve as analytical tools to study the process of appropriation. The case under study is the group of Republican statues at the Forum of Augustus, more specifically the statue of Pompeius Magnus.
The result of the analysis is twofold:
1. appropriation is a useful notion for the study of monuments in which the past played a pivotal role;
2. psychological preparation, selection criteria and deliberate alterations, as well as the design of comparison for visitors, were all highly relevant in the appropriation of the Republican past in the Forum Augustum.

Το τρέχον τεύχος του SJBMGS / The current issue of SJBMGS

Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies 4 (2018)Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 40:1 (2019)


Frank-Lothar Hossfeld, "The connections of the Torah-Psalm 119 to the fifth Psalter of David (Ps 138–145)"

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Klio / In the current issue of Klio

Klio 101:2 (2019)
  • Mads Ortving Lindholmer, "The Fall of Cassius Dio’s Roman Republic," 473-504 (abstract)
  • Fernando Bermejo-Rubio, "Was Pontius Pilate a Single-Handed Prefect? Roman Intelligence Sources as a Missing Link in the Gospels’ Story," 505-542 (abstract)
  • Paul Burton - Tamara Lewit, "Pliny’s Presses: the True Story of the First Century Wine Press," 543-598 (abstract)
  • Ido Israelowich, "C. Helvidius Priscus arbiter ex compromisso," 599-609 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 23:3 (2019)

  • Dimitrios Zaganas, "Basile de Césarée et sa postérité : la transformation de l’homélie In ebriosos en commentaire sur Isaïe 5,11–12," 397-413 (abstract)
  • Douglas  Finn, "Job and his Wife as Exemplary Figures in the Preaching of John Chrysostom," 479-515 (abstract)Open access: Ιουδαία και Αραβία στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια / Open access: Judaea and Arabia in Roman and Byzantine times

Από τις εκδόσεις Propylaeum κυκλοφορεί ως Open Access ένας συλλογικός τόμος που φιλοξενεί μελέτες αρχαιολογικού κυρίως περιεχομένου σχετικά με τις πόλεις της ευρύτερης περιοχής της Παλαιστίνης και Αραβίας κατά τα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια:

Achim  Lichtenberger -Oren Τal - Zeev Weiss, (επιμ): Judaea/Palaestina and Arabia: Cities and Hinterlands in Roman and Byzantine Times: Panel 8.6 , Heidelberg: Propylaeum, 2019 (Archaeology and Economy in the Ancient World – Proceedings of the 19. International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018, Band 44).