Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Στο τρέχον τεύχος του BTB / In the current issue of BTB

 Biblical Theology Bulletin 52/2/ (2022)

 • Robert Gnuse, "The Covenant with Noah in Genesis 9," 68-76 (abstract)
 • Rowland Onyenali, "The Markan Proskuneo (Mark 5:6; 15:19) as Anti-Roman Motif in Mark’s Gospel," 77-87 (abstract)
 • June F. Dickie, "Older Persons in Biblical Texts: Using Modern Gerontological Theories to Cast Light and Raise Questions on Four Older Persons in Luke 2," 88-98 (abstract)
 • Sin Pan Ho, "Changes in the Centurion on Paul’s Last Journey to Rome in Acts 27," 99-110 (abstract)
 • Benjamin J. Burkholder, "The Kingdom of Jesus and Atonement Theology: Friends or Foes?"111-120 (abstract)

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Johann Cook, "Platonism and the Bible(s)"

Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

 Journal of Theological Studies 72/2 (2022)

 • Ekaterina E Kozlova, "Acedia, 'Bourgeois Ennui', and Kingship in the Hebrew Bible and The Epic of Gilgamesh," 359-379 (abstract)
 • Eran Viezel, Nir Avieli, "Why are Jews Forbidden to Eat Meat and Milk Together? the Function of Eating Restrictions in Human Societies," 580-619 (abstract)
 • Cat Quine, "Victory as Defeat: Narrative Subversion of Omride Strength in 1 Kings 20," 620-633 
 • Eric R Montgomery, "‘He Gave to Adam Knowledge’: A Competing Creation Tradition in Early Judaism and Early Christianity," 676-708 (abstract)
 • Scott D Mackie, "‘God has had Mercy on Me’: Theology and Soteriology in Philo of Alexandria’s de Sacrificiis Abelis et Caini," 709-737 (abstract)
 • David Andrew Smith, "The Jewishness of Luke–Acts: Locating Lukan Christianity Amidst the Parting of The Ways," 738-768 (abstract)
 • Simon J Joseph, "‘Blessed is the One who Stands in the Beginning’ (L. 18): Revisiting Protological Eschatology in the Gospel of Thomas," 769-794 (abstract)

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 78/1 (2022)

Hervormde teologiese studies 78/4 (2022)

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/1 (2022)

 • Devorah Dimant, "Tobit and the »Torah for Exile« in Light of the Qumran Texts," 2-30 (abstract)
 • Christiane Zimmermann, "Paulus und die Macht der Bilder," 31-54 (abstract)Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

 Journal of Early Christian Studies 30/1 (2022)

 • Rajiv K. Bhola, "Like Borrowed Money: Plato and the Theft of Divine Knowledge in Eusebius's Praeparatio Evangelica," 1-29 (abstract)
 • Charles H. Cosgrove, "Case-Precedent in John Chrysostom's Interpretation of "Plucking Grain on the Sabbath" (Matt 12.1–8)," 59-88 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

 Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 134/2 (2022)

 • Sang-Won Lee, "Die Forderung nach Kulteinheit. Beobachtungen zu Struktur und Genese von Dtn 12," 155-178 (abstract)
 • Tova Ganzel, "Ezekiel’s Nonverbal Responses as Prophetic Message," 179-192 (abstract)
 • Jan Rückl, "Haggai as an Old Book," 193-214 (abstract)
 • Ji Seong James Kwon, "Sapientialised Priest?: Reconsidering the Priestly Torah in Sirach," 215-229 (abstract)

Mitteilungen

 • Richard Clifford, "Hebrew ḥāṭā’ in the G-Stem: »to Miss« or »to Sin«?" 230-238 (abstract)


Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Ο ναός του Διός Κασίου στο αρχαίο Πηλούσιον / The temple of Zeus Kasios at Pelusium

Φωτο: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Αιγύπτου              
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδα HeritageDaily η αρχαιολογική αποστολή που εργάζεται στις ανασκαφές στο αρχαίο Πηλούσιον (Tell el-Farma) έφερε στα φως τα ερείπια του ναού του Διός Κασίου. Η ύπαρξη της λατρείας ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές του 20ου αι., όταν ο αρχαιολόγος Jean Clédat εντόπισε επιγραφές που έκαναν λόγο για τη λατρεία του Διός Κασίου στο Πηλούσιον. Το επίθετο "Κάσιος" προέρχεται από το ομώνυμο όρος στη Συρία, τόπο λατρείας της θεότητας. Το ιερό εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ του φρουρίου του Πηλουσίου και ενός μνημειακού χριστιανικού ναού. Σύμφωνα με επιγραφές ο ναός ανακαινίσθηκε από τον Τίτο Φλάβιο Τιτάνα με εντολή του Αδριανού κατά το 2ο αι. Υλικό από τον αρχαίο ναό χρησιμοποιήθηκε αργότερα στα βυζαντινά κτίρια και στον κοντινό μνημειακό χριστιανικό ναό. 

Ancient temple dedicated to Zeus uncovered in Northern Sinai (HeritageDaily)

Για το Δία Κάσιο και τη λατρεία του, διαβάστε το άρθρο του Antoine Salac, "Ζεὺς Κάσιος", BCH 46 (1992): 160-189