Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Χειρόγραφα και ψηφιακή κουλτούρα / Manuscripts and digital culture

Cover Ancient Manuscripts in Digital CultureΟ εκδοτικός οίκος Brill κυκλοφόρησε ένα νέο συλλογικό τόμο σχετικά με τα χειρόγραφα και την αξιοποίησή τους μέσα στη ψηφιακή κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Το βιβλίο είναι open access κι οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να το κατεβάσουν ολόκληρο ή μέρη του ως αρχεία pdf: 

David Hamidović, Claire Clivaz και Sarah Bowen Savant (επιμ.), Ancient Manuscripts in Digital Culture: Visualisation, Data Mining, Communication. Digital Biblical Studies 3. Brill 2019

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131:1 (2019)

 • Peter Stein, "Gottesname und Genitivattribut?" 1-27 (abstract)
 • Nadav Naʼaman, "The Original Pre-Priestly Account of the Post-Diluvian Age," 28-42 (abstract)
 • Stephen Germany, "Die Bearbeitung des deuteronomischen Gesetzes im Lichte biblischer Erzählungen," 43-57 (abstract)
 • Shimon Gesundheit, "Die Beteiligung der ostjordanischen Stämme an der westjordanischen Landnahme. Ein Vergleich von Num 32,1–33; Dtn 3,18–20 und Jos 1,12–15," 58-76 (abstract)
 • Stephen T. Sumner, "A Reanalysis of Psalm 11," 77-90 (abstract)
 • John Will Rice, "The Diachronic Composition of the Shema-Reports in Nehemiah 1–6," 91-104 (abstract)
 • Joseph Scales, "The Linguistic Connection between Antiochus IV Epiphanes and the »Abomination of Desolation« in the Greek Translations of the Book of Daniel," 105-112 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 73:2 (2019)\

 • Matyáš Havrda, "Two Projects of Christian Ethics: Clement, Paed. I 1 and Strom. II 2, 4-6," 121–137  (abstract)
 • Douglas E. Finn & Anthony Dupont, "Preaching Adam in John Chrysostom and Augustine of Hippo," 190–217 (abstract)

Η περιπέτεια των ψηφιδωτών του Ζεύγματος / The perils of the Zeugma mosaics

Το γνωστό μωσαϊκό της "μικρής τσιγγάνας", από το Ζεύγμα.
(φωτο: LARB)
Το Ζεύγμα  είναι μία ελληνιστική πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τον Σέλευκο Α΄ Νικάτορα στις όχθες του ποταμού Ευφράτη, στην Κομμαγηνή, γύρω στα 300 π.Χ. Το τμήμα της στη δυτική όχθη συνήθως ονομάζεται σήμερα Σελεύκεια, ενώ το ανατολικό Απάμεια. Καταστράφηκε κατά τον 3ο αι. μ.Χ. κι έχασε την αρχαία της αίγλη παραμένοντας ένα μικρό πόλισμα στα μετέπειτα χρόνια, θύμα συχνά επιδρομών. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν στις δεκαετίες του 1980 και 1990 έφεραν στο φως μία σειρά εντυπωσιακών ψηφιδωτών τα οποία σήμερα εκτίθενται στο τοπικό μουσείο. Το Ζεύγμα όμως είχε ήδη υποστεί πολλαπλές λεηλασίες κατά την αρχαιότητα και τα νεότερα χρόνια. Μέσα από τη μαύρη αγορά ψηφιδωτά του Ζεύγματος κατέληξαν σε μουσεία και συλλογές στη Δύση. Ένα σημαντικός αριθμός αυτών των αρχαιολογικών ευρημάτων έχει σήμερα ταυτοποιηθεί και κάποια από αυτά έχουν επιστρέψει στην Τουρκία. Το Ζεύγμα πια βρίσκεται βυθισμένο στο τεχνητό φράγμα που κατασκευάστηκε στην τοποθεσία. Η Ayşegül Savaş συζητά στην ηλεκτρονική σελίδα Los Angeles Review of Books την περιπέτεια των ψηφιδωτών του Ζεύγματος με αφορμή το πολύ γνωστό ψηφιδωτό της λεγόμενης "μικρής τσιγγάνας" (φωτο):Αναπηρία και κλασσικές σπουδές / Disability and classics

Ένα εξαιρετικό κείμενο της Annie Sharples για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η αναπηρία στις κλασσικές σπουδές, τόσο ως αντικείμενο μελέτης όσο κι ως δικαίωμα προσβασιμότητας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας προβληματίσει το θέμα και στο χώρο της θεολογίας:

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Η ιστορία του κώδικα Bezae / Codex Bezae and its history

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Jennifer Wright Knust παρουσιάζει εν συντομία την ιστορία του Κώδικα Βέζα:

Ελεύθερη πρόσβαση σε επιλεγμένα άρθρα της σειράς Culture and History of the Ancient Near East / Free access to an article selection from the series Culture and History of the Ancient Near East

Ο εκδοτικός οίκος Brill γιορτάζει την έκδοση του 100ου τόμου της σειράς Culture and History of the Ancient Near East και με αυτήν την αφορμή παρέχει έως τις 31.7.2019 ελεύθερη πρόσβαση σε μία σειρά άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε αυτήν την σειρά:

Η Βίβλος στο Βυζάντιο / Bible in Byzantium

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ένας συλλογικός τόμος με θέμα τους τρόπους πρόσληψης κι ερμηνείας της Αγίας Γραφής κατά τη βυζαντινή περίοδο:

Claudia Rapp - Andreas Külzer (επιμ.), The Bible in Byzantium: Appropriation, Adaptation, Interpretation, Journal of Ancient Judaism.Suppl. 25.6, Vandenhoeck & Ruprecht 2019
160 σελ. 
ISBN: 978-3-525-57068-5 
80,00 €

Περιεχόμενα / Contents
 • Claudia Rapp, The Bible in Byzantium: Text and Experience, 7-10
 • Karl Klimmeck, Auf der Suche nach dem byzantinischen Bibeltext: Vom liturgischen Kodex zur Übersetzung, 11-24
 • Meredith L. D. Riedel, Biblical Echoes in der Taktika of Leo VI, 25-38
 • Ernst Gammilscheg, Die Lektüre der Bibel in Byzanz: Kurze Beobachtungen zu einigen byzantinischen Handschriften mit Bibelkatenen, 39-46
 • Pinar Serdad Dincer, The Vienna Genesis in the Light of Early Byzantine Illuminated Theological Manuscripts, 47-68
 • Johannes Koder, Christentum und Islam: Überlegungen zum Transfer biblischer Glaubeninhalte im Spätantike und Frühmittelalter, 69-88
 • Yannis Stouraitis, Using the Bible to Justify Imperial Warfare in High-Medieval Byzantium, 89-106
 • Eirini Afentoulidou, "Exposed to the Eyes of All, upon the Public Theatre of the Universe". The Last Judgement in Byzantium, 107-122
 • Alexandra Kyriaki Wassiliou-Seibt, Biblische Reminiszenzen in Bild und Text auf byzantinischen Bleisiegeln, 123-144
 • Andreas Külzer, Bibelrezeption im Heiligen Land. Der Beitrag der Proskynetaria ton hagion topon, 145-


    

Τα πορτραίτα νεκρών στις αιγυπτιακές μούμιες / Egyptian mymmy portraits

Τα πορτραίτα νεκρών που στόλιζαν τις μούμιές τους εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών και των θαυμασμό των επισκεπτών στα μουσεία όλου του κόσμου όπου σήμερα φιλοξενούνται. Εκτός όμως από την καλλιτεχνική τους αξία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κοινωνία της Αιγύπτου κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο, την οργάνωσή της και τις αξίες της. Με αυτά τα θέματα ασχολείται το πρόσφατο άρθρο του CNN style, το οποίο συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό: