Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

Open Access: Εγγύς Ανατολή και αντισημιτισμός / Open Access: Near East Studies and Antisemetism


Heike Behlmer, Thomas L. Gertzen, Orell Witthuhn, Der Nachlass Paul de Lagarde: Orientalistische Netzwerke und antisemitische Verflechtungen.  Europäisch-jüdische Studien – Beiträge 46. Berlin: de Gruyter 2020 

ISBN: 9783110615463 


Το τρέχον τεύχος του Neotestamentica / The current issue of Neotestamentica

 Neotestamentica 55/1 (2021)

 • Scott Lewis Adams, "The Rhetorical Function of Petitionary Prayer in Revelation," 1-22 (abstract)
 • Sanrie M. de Beer, Pierre J. Jordaan, "Heeding the Voices of Ὀρφανοί καὶ Xῆραι (Fatherless Households) in James 1:27: Utilising the Greimassian Semiotic Square," 23-42 (abstract)
 • Paul B. Decock, "'This Book': The Rhetoric of John's Apocalypse," 43-63 (abstract)
 • Friedrich W. de Wet, Adriaan Lamprecht, "The Aorist Indicative's Prior to Past Usage: A Mental Space Theory Analysis," 65-88 (abstract)
 • David L. Eastman, "The Pauline Teachings of Peter in the Apocryphal Acts," 89-109 (abstract)
 • Mookgo S. Kgatle, "Healing Practices in the Epistle of James Applied to New Prophetic Churches in South Africa," 111-123 (abstract)
 • Prince Emma Peters, "Brauchbarkeit of the Q Hypothesis in Modern Source-Critical Studies," 125-137 (abstract)
 • Stephen Rockwell, "Who are the Lowly, Weak and Despised? A Re-evaluation of 1 Corinthians 1:26–31," 139-153 (abstract)
 • Cornelia van Deventer, "The Mosaic of Belief in the Fourth Gospel," 155-170 (abstract)
 • Daniel Nii Aboagye Aryeh, "Social-Scientific Interpretation of the Parables of Jesus in Luke: A Review of Some Works of Ernest van Eck," 171-191 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Doniwen Pietersen, "Yahwistic incongruency and enigma: A challenge to relinquish violence?"


Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

 Journal for the Study of the Old Testament 46/1 (2021)

 • Yisca Zimran, "The Prevalence and Purpose of the ‘Assyria-Egypt’ Motif in the Book of Hosea," 3–23 (abstract)
 • Adam D. Hensley, "David, Once and Future King? A Closer Look at the Postscript of Psalm 72.20," 24–43 (abstract)
 • Jonathan A. Thambyrajah, "Israelite or Moabite? Ethnicity in the book of Ruth," 44–63 (abstract)
 • Kristin J. Wendland, "Naming Jerusalem: Poetry and the Identity of the Personified City in Lamentations 1-2," 64–78 (abstract)
 • Steven T. Mann, "Let There Be Cain: A Clash of Imaginations in Genesis 4," 79–95 (abstract)
 • John Burnight, "Is Eliphaz a false prophet? The vision in Job 4.12-21," 96–116 (abstract)
 • Benjamin M Austin, "The ironic syllogism: A rhetorical use of unmarked questions," 117–132 (abstract)
 • Rev Dr Simon P. Stocks, "‘Like the snail that dissolves’: Construction of Identity of Psalmist and Enemy in the Lament Psalms of the Individual," 133–143 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

 Journal for the Study of the Historical Jesus 19/3 (2021)

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

 Journal of Jewish Studies 72/2 (2021)

 • Jean-Sébastien Rey, "The relationship between manuscripts A, B, D and the marginal readings of manuscript B of Ben Sira," 240-256 (abstract)
 • Moshe Simon-Shoshan, "You can't go home again: the Bavlia's story of Honia's big sleep as inversion of the Yerushalmia's account," 257-282 (abstract)

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

Η ιστορία του Nimrod / Nimrod's story

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com η Carol Bakhos (UCLA) παρουσιάζει την ιστορία του βασιλιά Nimrod, όπως την αφηγείται η Βίβλος κι η μετέπειτα ιουδαϊκές, χριστιανικές και ισλαμικές πηγές:

Nimrod: The Making of a Nemesis


Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

 Dead Sea Discoveries 28/3 (2021)

Special Issue: Formation of the Subject—Essays in Honor of Carol Newsom’s 70th Birthday

Η δουλεία στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / Slavery in ancient Near East

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Ella Karev (University of Chicago) και Seth Richardson (Journal of Near Eastern Studies) παραθέτουν μία σειρά από ενδιαφέροντα δεδομένα για τη δουλεία στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και την συγκρίνουν με ανάλογα φαινόμενα σε νεότερες εποχές:

Rethinking Slavery in the Ancient Near East

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 Expository Times 133/1 (2021)