Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του BAR / The current issue of BAR

Biblical Archaeology Review 40:6 (2014)

 • Ephraim Stern, "The Other “Philistines”"
 • Andrew Lincoln, "How Babies Were Made in Jesus’ Time"
 • Carol L. Meyers, "“Eves” of Everyday Ancient Israel"

(Abstracts)

Παραστάσεις εμπνευσμένες από την Αποκάλυψη σε χειρόγραφα / Medieval visions inspired from Apocalypse in manuscripts

Στο ιστολόγιο Medieval Manuscripts Blog της Βρετανικής Βιβλιοθήκης έχει αναρτηθεί ένα ακόμη ενδιαφέρον κείμενο με πολλές εικόνες από χειρόγραφα που έχει ως θέμα τις παραστάσεις από την Αποκάλυψη που διασώζονται σε μεσαιωνικά χειρόγραφα:

Παύλος και φιλοσοφία / Paul and Philosophy

To ερευνητικό πρόγραμμα των Πανεπιστημίων Groningen και Radboud Nijmegen με τον τίτλο ‘Overcoming the Faith-Reason Opposition: Pauline Pistis in Contemporary Philosophy’ έχει αποκτήσει τη δική του ιστοσελίδα, όπου θα αναρτώνται νέα σχετικά με εκδηλώσεις και τα πορίσματα του προγράμματος:

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 68:4 (2014)

Jonathan M. Reck, "The Annunciation to Mary: A Christian Echo in the Qurʾān," 355-383 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RHPR / The current issue of RHPR

Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 94:3 (2014)

Simon Butticaz, "Paul et le judaïsme : des identités en construction," 253-273 
The relation between Paul and Judaism is in the course of being re-examined. The traditional interpretation of Paul’s letters, which identified a rupture between him and Israel and its national codes has been replaced, for a generation now, by a different way to consider the relations between Paul and the Jewish-biblical faith and traditions. To put it briefly, Paul as a renegade and traitor of Israel has been replaced by the « Rabbi of Tarsus » (Lapide) or the « good Jew » (Nanos). We owe this paradigm-shift in particular to the exegetical current called the New Perspective on Paul – a paradigm which is not without blinkers and blind spots : for instance, what do we make of the anti-Paulinism that broke out in his lifetime in the churches of Judea, blaming the apostle for teaching « apostasy from Moses » (Acts 21.21) ? – a history which should not be eclipsed by those who wish to discover in all their complexity the social identities which are constructed by Paul’s writings.

Timothée Minard, "Quatre logiciels pour l’exégèse biblique : Accordance, Bible Parser, Bibleworks et Logos," 303-318
Supplement

Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 13:1 (2014)

 • Laura Quick, "Recent Research on Ancient Israelite Education: A Bibliographic Essay," 9-33 (abstract)
 • Philip R. Davies, "Biblical Studies: Fifty Years of a Multi-Discipline," 34-66 (abstract)
 • Andrew M. Bowden, "An Overview of the Interpretive Approaches to James 5.13-18," 67-81 (abstract)
 • Andrew J. Kelley, "Miracles, Jesus, and Identity: A History of Research regarding Jesus and Miracles with Special Attention to the Gospel of Mark," 82-106 (abstract)
 • Andrew B. Perrin, "An Almanac of Tobit Studies: 2000-2014," 107-142 (abstract)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο υπόμνημα στην Αποκάλυψη / A new commentary on Revelation

Από τον εκδοτικό οίκο του Yale University Press κυκλοφόρησε ένα νέο υπόμνημα για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο συγγραφέας του, Craig R. Koester, καθ. της ΚΔ στο Luther Seminary in St. Paul, Minnesota, αξιοποιεί τις αρχαίες Ιουδαϊκές και ελληνικές φιλολογικές και μη πηγές και διαβάζει το βιβλίο της Αποκάλυψης μέσα στο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής του. Επιπλέον παρουσιάζει τη μεγάλη ιστορία πρόσληψης κι ερμηνείας του.

Craig R. Koester, Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible 38A), Yale University Press 2014
ISBN: 9780300144888
xlii + 881 pp.
$125 

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Communio / A new article of biblical interest in the current issue of Communio

Communio:Internationale Katholische Zeitschrift 43:5 (2014)

Wolfgang Grünstäudl, "«Einer ist Arzt, sowohl fleischlich als auch geistlich» – Das neutestamentliche Heilungswirken Jesu"

Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του Scriptura / New articles in the current issue of Sciptura

Scriptura 113 (2014)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et ecclesiae 35:1 (2014)

Llewellyn Howes, "Judging the twelve tribes of Israel: Q 22:28, 30 in light of the Psalms of Solomon and the Community Rule"

Αρχαιολογικές ανασκαφές στο όρος της Σιών (2014) / Archaeological discoveries on Mt Zion (2014)

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί η έκθεση για τις ανασκαφές στο όρος Σιών κατά τη θερινή περίοδο του 2014. 

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Βιβλιοκρισία: Rewriting and Interpreting the Hebrew Bible / Review: Rewriting and Interpreting the Hebrew Bible

Διαβάστε τη βιβλιοκρίσια του βιβλίου των Devorah Dimant and Reinhard G. Kratz (eds.) Rewriting and Interpreting the Hebrew Bible από τον Andrew Perrin στην ηλεκτρονική σελίδα των Marginalia: 

Στο τρέχον τεύχος του Revue Théologique de Louvain / In the current issue of Revue Théologique de Louvain

Revue Théologique de Louvain 45:3 (2014)

 • Emmanuel Pisani, "Herméneutique biblique et christologie de l'Excellente Réfutation de la divinité du Christ du Pseudo al-Ġazālī," 389-408 (abstract
 • Didier Luciani, "Trente-huit ans (Jn 5,5): Jésus et le kairos davidique," 409-419 (abstract

Aνακάλυψη κτιρίων της Ηρωδιανής περιόδου / Discovery of structures from the Herodian period

Detail of Herodian-era masonry from a structure beneath the Western Wall plaza (screen capture: Channel 10)Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel οι αρχαιολόγοι εντόπισαν υπολείμματα δημοσίων κτιρίων της Ηρωδιανής περιόδου στην περιοχή της πλατείας του Δυτικού Τείχους και μόλις λίγα μέτρα μακριά από την περιοχή του Ναού. Στο δημοσίευμα δε δίνονται άλλες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτών των κτιρίων ή την ακριβή χρονολόγησή τους. Το τρέχον τεύχος του The Bible and Critical Theory / In the current issue of The Bible and Critical Theory

The Bible and Critical Theory 10:1 (2014)Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Οι απόκρυφες Πράξεις Τίτου / The apocryphal Acts of Titus

O Tony Burke παρουσιάζει σήμερα συνοπτικά το περιεχόμενο των απόκρυφων Πράξεων του αποστόλου Τίτου:

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον KuD / A new article of biblical interest in the current issue of KuD

Kerygma und Dogma 60:3 (2014)

Wolfgang Kraus, "Zu Absicht und Zielsetzung des Hebräerbriefes," 250-271

Dunendin: Bible and Critical Theory Seminar

Bible and Critical Theory Seminar
10-11 Δεκεμβρίου 2014
Upper Room of the Governor’s, 438 George St, Dunedin


Wednesday 10 December 2014

9:30-9:40        Introduction

9:40-10:20      Linda Zampol D’Ortia, “Dize que se hazen efeminados”: Constructions of masculinity in the sixteenth century Jesuit mission to Japan

10:20-11:00      Elaine Wainwright, A Queer[y]ing of the Matthean Sermon on the Mount

11:00-11:20      Morning Tea

11:20-12:00      James Harding, Gender, Intertextuality and Male Friendship in Sirach

12:00-1:30        Lunch at the Governor’s

1:30-2:10      Judith McKinlay, “Whose is the Land (2 Sam 3: 12)?” Questioning the Questions Underlying David’s Killings at Gibeah (2 Sam 21: 1-14) and Te Kooti’s at Matawhero

2:10-2:50          Deane Galbraith, Why is Historical Criticism so Racist? A Case Study

2:50-3:20          Afternoon Tea

3:20-4:00          Nikki Aaron, Speaking about Sex to Neo-abolitionists

Drinks and Dinner

Thursday 11 December 2014

9:30-10:10        Joanna Osborne, Encountering the Bible through Hotere’s Song of Solomon

10:10-10:50      Moana Hall, Developing a Maori woman’s reading “tool” for interpreting biblical text

10:50-11:20      Morning Tea

11:20-12:00      Roland Boer, Towards a Materialist Doctrine of Evil

12:00-1:30        Lunch at the Governor’s

1:30-2:10          Kevin Sarlow, Irony Theory, Biblical Studies and Derrida

2:10-2:50          Timothy Stanley, Grammatology’s Empty Gesture: On Derrida’s Unanswered Questions Concerning Religion and Technology

2:50-3:20          Afternoon Tea

3:20-4:00          Anne Taylor, Why did “the Jews” choose Barabbas?

Drinks and DinnerΤο τρέχον τεύχος του περιοδικού Henoch / The current issue of Henoch

Henoch 36:1 (2014)

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού φιλοξενεί στο πρώτο μέρος τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στη συνάντηση της ISBL στο S. Andrews (Ιούλιος 2014) και αφορούν στο Χειρόγραφο του Ναού από το Κουμράν (11Q19): 

 • Lawrence Schiffman, "The Temple Scroll between the Bible and the Mishnah," 6-20
 • Corrado Martone, "Authority and Text in the Temple Scroll,"  21-34
 • Hannah K. Harrington, "Leniency in the Temple Scroll’s Purity Law?," 35-49
 • Rivka Nir, "Did Adam and Eve Have Sex Before Entering the Garden of Eden? Rethinking Jubilees 3:6-12," 50-63
 • Angela Kim Harkins, "A Fitting Inheritance for Job’s Daughters in the Testament of Job?," 64-85
 • Paola Mollo, "Did it Please God to Kill Them? Literary Comparison between the Birth Accounts of Samson and Samuel," 86-106
 • Andrew B. Perrin, "Another Look at Dualism in 4QVisions of Amram," 107-118
 • Eyal Regev, "Prayer Within and Without the Temple. From Ancient Judaism to Early Christianity," 119-138

Η απόκρυφη αφήγηση του βίου και του μαρτυρίου του Ιωάννη Βαπτιστή / The apocryphal narrative of the life and martyrdom of John the Baptist

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των απόκρυφων κειμένων που θα συμπεριληφθούν στη νέα έκδοση αποκρύφων, ο Tony Burke δημοσιεύει περίληψη και δίνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για την απόκρυφη αφήγηση του βίου και του μαρτυρίου του Ιωάννη Βαπτιστή: