Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Ένα ελληνιστικό ιερό του Δία στο Kınık Höyük (Καππαδοκία) / A hellenistic Zeus sanctuary in Kınık Höyük (Cappadocia)

https://isaw.nyu.edu/research/kinikhoyuk/images/news-2019-a.jpgΣύμφωνα με την αναλυτική αναφορά στα ευρήματα από τις ανασκαφές κατά το 2018 και 2019, η αρχαιολογική ομάδα που εργάζεται στην ανασκαφή του Kınık Höyük έφερε στο φως αγάλματα αετών και μία επιγραφή που φαίνεται να βεβαιώνουν την ύπαρξη ιερού του Δία στην τοποθεσία. 

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 131:1 (2019)

Clark Bates, "The Paradox of the Easy Yoke: A Survey of χρηστός in Greek Literature and the Interpretational Implications for Matthew 11:30," 9–19 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RivBibl / The current issue of RivBibl

Rivista biblica 66:3 (2018)

 • M. Brutti, "Dn 10,1–12,3: storia «coeva» e «risoluzione finale» nelle riletture degli antichi oracoli", 269-297
 • T. Lorenzin, "La profezia di Balaam in 1-2 Cronache", 299-313
 • E.B. Dylon, "Analisi dell’espressione יהוה צבאות nei Salmi. Un metodo di linguistica strutturale su base componenziale", 315-348
 • M. Priotto – S. Bussino – R. De Zan – M. Gilbert, "Sir 21,1–22,26: successo e insuccesso esistenziale. Parte II: Sir 22,1-26", 349-372
 • P. Auffret – C. Berton, "Les deux multiplications des pains dans l’évangile de Marc. Etude structurelle", 373-390
 • G. Pulcinelli, "The Authenticity of the Gospel Parables and their Relevance for Christology: from A. Jülicher (1886-1889) to J.P. Meier (2016)", 391-422
 • F.C. Papparella, "Sul concetto di malattia e guarigione nell’antichità cristiana. Analisi iconografica e archeologia della devozione", 423-463

Στο τρέχον τεύχος του Louvain Studies / In the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 42:2 (2019)

Christos Karakolis, "'Afterwards, Jesus Found him in the Temple':  Looking for Implicit Motifs in John 5:14a," 175 - 189 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 65:4 (2019)

 • Helen K. Bond, "A Fitting End? Self-Denial and a Slave's Death in Mark's Life of Jesus," 425-442 (abstract)
 • Justin J. Meggitt, "‘More Ingenious than Learned’? Examining the Quest for the Non-Historical Jesus," 443-460 (abstract)
 • Johannes Beutler, "Die Berufung des Andreas und des Philippus nach dem Johannesevangelium (Joh 1.35–46)," 461-476 (abstract)
 • Karin B. Neutel, "Women's Silence and Jewish Influence: The Problematic Origins of the Conjectural Emendation on 1 Cor 14.33b–35," 477-495 (abstract)
 • Robert G. T. Edwards, "The Theological Gospel of Peter?" 496-510 (abstract)
 • Aaron Michael Jensen, "The Syntax of the Correlative οὕτως … ὥστε in John 3.16 in the Light of Parallel Constructions in the Ancient Greek Corpus," 511-525 (abstract)
 • Michael P. Theophilos, "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (Rev 17.14; 19.16) in Light of the Numismatic Record," 526-551 (abstract)
 • Zachary K. Dawson, "Does Luke's Preface Resemble a Greek Decree? Comparing the Epigraphical and Papyrological Evidence of Greek Decrees with Ancient Preface Formulae," 552-571 (abstract)
 • David J. Downs, "Physical Weakness, Illness and Death in 1 Corinthians 11.30: Deprivation and Overconsumption in Pauline and Early Christianity," 572-588 (abstract)
 • Anthony Giambrone, "A Note on Luke's Parable of the Minas and the Ancient Practice of Burying Coin Hoards," 589-597 (abstract)
 • Matthew J. Thomas, "Origen on Paul's Authorship of Hebrews," 598-609 (abstract)

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Papyrologica Lupiensia / In the current issue of Papyrologica Lupiensia

Papyrologica Lupiensia 27 (2018)
Γυναίκες πολεμιστές στον αρχαίο Ισραήλ: η ιστορία της Ιαήλ / Women warriors in ancient Isral: Jael's story

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Caryn Tamber-Rosenau (Πανεπιστήμιο του Houston) αναλύει τις διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας της Ιαήλ (Κρ 4-5· απόκρυφο βιβλίο της Ιαήλ· Ψ-Φίλων, Βιβλική Αρχαιολογία) υπό το πρίσμα της queer theory: 

Το τρέχον τεύχος του Interpretation / The current issue of Interpretation

Interpretation 73:4 (2019)

 • Hector Avalos, "Disability Studies and Biblical Studies: Retrospectives and Prospects," 343–354 (abstract)
 • Julia Watts Belser, "Priestly Aesthetics: Disability and Bodily Difference in Leviticus 21," 355–366 (abstract)
 • Jeremy Schipper, "Is Balaam Also among the Non-Disabled?", 367–376 (abstract)
 • Louise J. Lawrence, "Disease and Disability Metaphors in Gospel Worlds," 377–385 (abstract)

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 18:1 (2019)

 • Sarah Melcher, "Disability and the Hebrew Bible: A Survey and Appraisal," 7–31 (abstract)
 • M. Daniel Carroll R., "Twenty Years of Amos Research," 32–58 (abstract)
 • Matthew Jensen, "The (In)authenticity of 1 Thessalonians 2.13-16: A Review of Arguments," 59–79 (abstract)
 • Beth Berkowitz, "Animal Studies and Ancient Judaism," 80–111 (abstract)

Μεταφράζοντας το βιβλίο του Ιώβ / Translating the book of Job

O Edward L. Greenstein, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Bar Ilan, πρόσφατα εξέδωσε μία νέα μετάφραση στα αγγλικά του βιβλίου του Ιώβ. Με αφορμή αυτό το μεταφραστικό πόνημα δημοσιεύει στο ιστολόγιο ANE Today τις σκέψεις του για τις προκλήσεις που θέτει αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης στο σύγχρονο μεταφραστή:

Το τρέχον τεύχος του RevQ/ The current issue of RevQ

Revue de Qumran 31:1 (2019)
Articles

 • Eibert Tigchelaar, "Lamentations 4:21-22 as Another Word of Consolation in 4Q176,"  3-9 (abstract)
 • Michaël Girardin, "Dans le quotidien du collecteur. L'impôt romain d'après l'archive de Murabba'ât," 11-49 (abstract)
 • 51 - 110 - 
 • Eshbal Ratson, "4Q208: A New Reconstruction and its Implications on the Evolution of the Astronomical Book," 51-110 (abstract)   
 • Torleif Elgvin - Michael Langlois, "Looking Back: (More) Dead Sea Scrolls Forgeries in the Schøyen Collection,"  111-133 (abstract)


Notes

 • Émile Puech, "«Tous les peuples, fils de Seth» et «la vision de la médiation» en 4Q417 1 I 15-16,"  135-143 
 • Innocent Himbaza, "Leviticus 26:6 in the Mur/ḤevLev Manuscript,"  145-152
 • James Nati, "Addendum to 'New Readings in 4Q256 (4QSb)',"  153Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Το μασωριτικό κείμενο στο ερμηνευτικό έργο του Rashi / The masoretic text in Rashi's commentary

Οι εκδόσεις deGruyter διαθέτουν σε open access τη μελέτη του Kay Joe Petzold για τα παραθέματα από το μασωριτικό κείμενο στο ερμηνευτικό έργο του R. Schlomo ben Yitzchaq (Raschi):

Petzold, Kay Joe, Masora und Exegese. Untersuchungen zur Masora und Bibeltextüberlieferung im Kommentar des R. Schlomo ben Yitzchaq (Raschi), Materiale Textkulturen 24, Berlin: deGruyter, 2019
ISBN: 978-3-11-062712-1

Οι ιεροί τόποι του Γιαχβέ / The sacred places of YHWH

Στο ιστολόγιό TheTorah ο Zvi Koenigsberg παρουσιάζει τις μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης και της ραββινικής γραμματείας για τους ιερούς τόπου του Γιαχβέ. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μόνο η Ιερουσαλήμ ή το όρος Γαριζίμ αλλά και πολλοί άλλοι ιεροί τόποι: 

Μάρθα ή Μαρία στο κατά Ιωάννην / Martha or Mary in John's Gospel

Διαβάστε το τρίτο μέρος του άρθρου της  Elizabeth Schrader σχετικά με την χειρόγραφη παράδοση για το όνομα της Μάρθας και της Μαρίας στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:1 (2019)

Chris L. de Wet, "John Chrysostom on Manichaeism"

Στο τρέχον τεύχος του Henoch / In the current issue of Henoch

Henoch 40:2 (2018)

Polemic Translations of Jewish Texts during the Middle Ages

 • Federico Dal Bo, "Jesus’ Punishment in Hell in the Latin Translation of the Babylonian Talmud. A Passage from Tractate Gittin in the Extractiones de Talmud," 165-195
 • Ulisse Cecini, "New Contributions to the Talmudic Textual Tradition in a Censored Passage about Jesus in the Latin Translation of the Talmud (13th Century)," 196-205
 • Federico Dal Bo - Alexander Fidora, "'Inicium Creationis Iesu Nazareni'. Toledot Yeshu in the Thematic Version of the Extractiones de Talmud," 206-222
 • Daniel Barbu - Yann Dahhaoui, "Un manuscrit français des Toledot Yeshu. Le ms. lat. 12722 et l’enquête de 1429 sur les juifs de Trévoux," 223-288


Articles

 • Elisa Uusimäki, "Local and Global. Philo of Alexandria on the Philosophical Life of the Therapeutae," 298-317
 • Paolo Sacchi, "Il patto di Gesù in Marco 14,22-24," 318-328Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Το "περί τιμών" διάταγμα του Διοκλητιανού στην Αφροδισιάδα / The Diocletian edict on prices in Aphrodisias

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής Daily Sabah οι εργασίες συντήρησης κι αποκατάστασης της επιγραφής με το "περί μεγίστων τιμών" διάταγμα του Διοκλητιανού, η οποία είναι εντοιχισμένη στην πρόσοψη της αρχαίας βασιλικής της Αφροδισιάδος, έχουν ολοκληρωθεί και το μνημείο θα είναι επισκέψιμο. Το συγκεκριμένο διάταγμα αφορά τη διατίμηση αγαθών και υπηρεσιών και αντικατοπτρίζει την οικονομική κρίση στην οποία είχε περιέλθει η ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τον 3ο αι. κι εξής. Σκοπός του Διοκλητιανού ήταν να περιορίσει τις συνέπειες αυτής της κρίσης και να σταθεροποιήσει το νομισματικό σύστημα της αυτοκρατορίας. Μετά το θάνατό του το διάταγμά του πρακτικά πέρασε σε αχρηστία. Τμήματά του βρέθηκαν σε διάφορες πόλεις κυρίως του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Ένα τέτοιο αντίγραφο είναι κι η επιγραφή της Αφροδισιάδος:

Η Μάρθα στη χειρόγραφη παράδοση του κατά Ιωάννη / Martha in the manuscript tradition of John's Gospel

Το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism φιλοξενεί ένα μία σειρά αναρτήσεων της υποψήφιας διδάκτορος Elizabeth Schrader (Duke University) με θέμα την παρουσία του ονόματος της Μάρθας, δίπλα σε εκείνο της Μαρίας στη χειρόγραφη παράδοση του κατά Ιωάννην. Η Schrader παρατηρεί ότι υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην παρουσία της Μάρθας στα χειρόγραφα του κατά Ιωάννην (ένα στα πέντε ελληνικά κι ένα στα τρία λατινικά). Η θέση της είναι ότι η Μάρθα προστέθηκε στο κείμενο του κατά Ιωάννην κατά το 2ο αι. με σκοπό να διακρίνει τη Μαρία του Λαζάρου από τη Μαρία Μαγδαληνή. Διαβάστε στους παρακάτω συνδέσμους τις δύο πρώτες αναρτήσεις της Elizabeth Schrader: 


Ένα σπάνιο ψηφιδωτό στη Μ. Βρετανία / A rare mosaic in Great Britain

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα σπάνιο ρωμαϊκό μωσαϊκό σε αγρό κοντά στο χωριό Boxford (West Berkshire). Πρόκειται για παράσταση αρματοδρομίας στην οποία ο Πέλοπας αγωνίζεται για να κερδίσει το χέρι της πριγκίπισσας Ιπποδάμειας. Πρόκειται για μία σπάνια παράσταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα έχουν βρεθεί μόνο τρεις ως τώρα, κάτι που καθιστά το εύρημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το μωσαϊκό είναι του 4ου αι. μ.Χ.: 

Βρέθηκε η αρχαία Εμμαούς; / Has ancient Emmaus been found?

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz αρχαιολογική ομάδα που εργάζεται στην τοποθεσία Kiriath Yearim υποστηρίζει ότι τα ευρήματα που έφεραν στο φως εκεί ταυτίζονται με την αρχαία πόλη Εμμαούς γνωστή από το ρόλο της τόσο στην ιστορία του ιουδαϊκού λαού όσο και από την ιστορία εμφάνισης του αναστημένου Ιησού στους μαθητές του σύμφωνα με το κατά Λουκάν ευαγγέλιο. Η ακριβής τοποθεσία της Εμμαούς αποτελεί ένα ανοικτό θέμα στην έρευνα, καθώς οι αρχαίες πηγές ορίζουν διαφορετικές τοποθεσίες για αυτήν. Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Kiriath Yearim κάτω από την καθοδήγηση των Israel Finkelstein (Πανεπιστήμιο του Tel Aviv) και Thomas Römer (College de France) έφεραν στο φως μέρος της οχύρωσης της πόλης και διάφορα άλλα ευρήματα που επιβεβαιώνουν την χρήση της από τα ελληνιστικά χρόνια έως και τα χρόνια του πρώτου Ιουδαϊκού Πολέμου. Σύμφωνα με τους ίδιους αυτά τα ευρήματα φαίνεται να συμφωνούν με τις πληροφορίες που έχουμε από τον Ιώσηπο αλλά και από το κατά Λουκάν ευαγγέλιο σχετικά με την Εμμαούς:

Τα βιβλία των Κριτών και Σαμουήλ ως λογοτεχνία / The Books of Judges and Samuel as Literary Works

O Greger Andersson (Πανεπιστήμιο Örebro, Σουηδία) συζητά το λογοτεχνικό χαρακτήρα των βιβλίων των Κριτών και του Σαμουήλ σε ένα σύντομο άρθρο του στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation: 

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ψηφιακές αναπαραστάσεις αρχαίων πόλεων / Digital reconstructions of ancient cities

Στην ιστοσελίδα Realm of History μπορείτε να βρείτε μία σειρά από βίντεο με ψηφιακές αναπαραστάσεις των πόλεων της Πομπηίας, Carnutum, Κορίνθου, Ρώμης και Κωνσταντινούπολης. Εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό για όσους διδάσκουμε θέματα ιστορίας του ελληνορωμαϊκού κόσμου και των Χρόνων της Καινής Διαθήκης:

Τα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού PEQ / The two recent issues of PEQ

Palestine Exploration Quarterly 151:1 (2019)
Editorial
Linda Hulin, "In praise of learned societies and their journals," 1-2

Field reports 

 • Hakan Öniz, "A new Bronze Age shipwreck with ingots in the west of Antalya—preliminary results," 3-14 (abstract)
 • Matthew J. Adams, Mark Letteney & Max T. B. Peers, "Survey and excavations at Solomon’s Pools, Palestine: 2018 preliminary report," 15-35 (abstract)


Articles 

 • Rosie Robertson, Phillip C. Edwards & Rosemary Coates, "A zoomorphic sickle terminal from the Natufian site of Wadi Hammeh 27 in Jordan," 36-49 (abstract)
 • Mohammed Al-Nasarat, "Petra, taxes and trade reconsidered in the light of the Petra Church archive," 50-68 (abstract)
 • Ali Al-Manaser & Jérôme Norris, "Two More Nabataean Inscriptions from the Syro-Jordanian Ḥarrah desert," 69-86 (abstract)


Minutes

 • Casey Strine, "Minutes of the annual general meeting for the Palestine Exploration Fund, 7 June 2018," 87-98

Palestine Exploration Quarterly 151:2 (2019)

 • Avraham Faust, "‘The Inhabitants of Philistia’: On the identity of the Iron I settlers in the periphery of the Philistine heartland," 105-133 (abstract)
 • Roy Marom, "A short history of Mulabbis (Petah Tikva, Israel)," 134-145 (abstract)
 • David Ussishkin, "The murder of James Leslie Starkey: Addendum to the paper of Yosef Garfinkel," 146-154 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131:3 (2019)

Aufsätze

 • Markus Witte, "Theologie und Eschatologie – Gedanken zum Werk von Otto Kaiser in seinen forschungsgeschichtlichen Kontexten," 369-387 (abstract)
 • Eric X. Jarrard, "Double Entendre in Exodus 34: Revisiting the קרן of Moses," 388-406 (abstract)
 • Meike Röhrig, "Gesetz und Erzählung in Num 15: Redaktionsgeschichtliche Überlegungen zum Sabbatsünder (Num 15,32–36)," 407-421 (abstract)
 • Frank Ueberschaer, "Innovation aus Tradition," 422-443 (abstract)
 • Shuai Jiang, "God’s Law and Theocracy: The Use of »YHWH’s Torah« in Chronicles," 444-458 (abstract)


Mitteilungen

 • Michael Avioz, "Translating חום in Genesis 30," 459-463 (abstract)
 • George M. Hollenback, "Was There Ever an Implicit Acceptance of Male Homosexual Intercourse in Leviticus 18?" 464-466 (abstract)
 • Paul Byun, "A Paradoxical Situation and God’s Righteousness in Ezra 9:15," 467-473 (abstract)


Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article in the current issue of Open Theology

Open Theology 5:1 (2019)

Saskia Dirkse / Patrick Andrist  / Martin Wallraff, "Structural Visualization of Manuscripts (StruViMan): Principles, Methods, Prospects," 249-258

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 70:2 (2019)

 • Lily Kahn - Riitta-Liisa Valijärvi, "The Translation of Hebrew Flora and Fauna Terminology in North Sámi and West Greenlandic fin de siècle Bibles," 125-144 (abstract)
 • David J. Clark, "Provocative Vocatives in the Gospels: Part 1, Mark," 145–153 (abstract)

Technical Papers 

 • Richard Pleijel, "Translating the Biblical Hebrew Word Nephesh in Light of New Research," 154–166 (abstract)
 • Paul R. Kroeger, "Translating Presuppositions," 167–183 (abstract)
 • Eric J. Tully, "The Character of the Peshitta Version of Ruth," 184–206 (abstract)
 • Ellen van Wolde, "Psalm 102.13-23: Qualifications Rather Than Actions," 207–222 (abstract)