Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

Review of Biblical Literature 10/9/2010

Αναρτήθηκαν οι εξής νέες βιβλιοκρισίες στην ιστοσελίδα του Review of Biblical Literature:

Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gospels
Reviewed by Robert H. Gundry

Hallvard Hagelia, The Dan Debate: The Tel Dan Inscription in Recent Research
Reviewed by George Athas

Harry A. Hoffner Jr., Letters from the Hittite Kingdom
Reviewed by Paul Sanders

Petri Kasari, Nathan's Promise in 2 Samuel 7 and Related Texts
Reviewed by David G. Firth

Craig S. Keener, The Historical Jesus of the Gospels
Reviewed by Craig L. Blomberg

Lloyd Kim, Polemic in the Book of Hebrews: Anti-Judaism, Anti-Semitism, Supersessionism?
Reviewed by Lars Kierspel

Dan Lioy, Axis of Glory: A Biblical and Theological Analysis of the Temple Motif in Scripture
Reviewed by Timothy D. Howell

Joel N. Lohr, Chosen and Unchosen: Conceptions of Election in the Pentateuch and Jewish-Christian Interpretation
Reviewed by Dale Patrick

Daniel C. Matt, The Zohar: Pritzker Edition (vol. 4)
Reviewed by Marvin Sweeney

Maarten J. J. Menken and Steve Moyise, eds., The Minor Prophets in the New Testament
Reviewed by Matthew Mitchell

Romano Penna, Paolo e la Chiesa di Roma
Reviewed by Sean Martin

J. Goldingay and P. Scalise, Minor Prophets II
Reviewed by J. Clinton McCann Jr.

J. David Schloen, ed., Exploring the Longue Durée: Essays in Honor of Lawrence E. Stager
Reviewed by Raz Kletter

Bernard A. Taylor, Analytical Lexicon to the Septuagint (Expanded Edition)
Reviewed by Martin Roesel

Brian L. Webster, The Cambridge Introduction to Biblical Hebrew (with CD-ROM)
Reviewed by Andrew Davies

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Δύο νέα άρθρα στο JHS / Two new articles of the current JHS

Στην ηλεκτρονική σελίδα του τρέχοντος τεύχους Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010) έχουν αναρτηθεί δύο νέα άρθρα. Για να βρεθείτε σε αυτά πατήστε στους τίτλους παρακάτω:

Francis Landy, " Three Sides of a Coin: In Conversation with Ben Zvi And Nogalski, Two Sides of a Coin"

Jürg Hutzli, "Tradition and Interpretation in Gen 1:1–2:4a"

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

Στο νέο τεύχος του Acta Patristica et Byzantina

Στο νέο τεύχος του περιοδικού Acta Patristica et Byzantina 20 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Pieter J. Botha, "The Greco-Roman book : contextualising early Christian documents", 2-27
 • Jean C. Loba-Mkole, "Bible translation and reconstruction hermeneutics", 28-44
 • Gerhard van den Heever, "John the Baptist and the pre-existence of Jesus in the Gospel of John : the social rhetoric of pre-existence pronouncements in John 1:15,27,30", 45-76
 • Kukzin Lee - Francois P. Viljoen, "The healing of a Canaanite woman's daughter (Matthew 15:21-28)", 77-88
 • Dirk G. van der Merwe, "Family metaphorics : a rhetorical tool in the Epistle of 1 John", 89-108
 • Johannes van Oort, "The Gospel of Judas as "confictio" (Irenaeus, Adv. haer. I,31,1)", 109-112
 • Christoph W. Stenschke, "Psalms and the psalms in Luke's infancy narrative", 113-144
 • Jan G. van der Watt, "Waarheid in die Johannesevangelie", 145-160
 • Donald F. Tolmie, "Translation problems in the Letter to the Galatians", 161-177
 • Andreas H. Snyman, "Persuasion in Paul's letter to Philemon", 178-193
 • Eben Scheffler, "Jesus the Jew for today : a hermeneutical exercise", 194-214
 • Pieter G. DeVilliers, "The understanding of violence in Oecumenius' Greek commentary on Revelation", 232-245
 • Johann Cook, "The Septuagint as Jewish-Hellenistic writing?", 247-258
 • Jackie A. Naudé, "The Book of Aristeas and modern translations of the Septuagint", 259-274
 • Gideon R. Kotzé, "The Greek and Hebrew texts of Lamentations 1:4-6 : establishing the differences in content between the textual witnesses by means of a text-critical analysis", 275-292
 • S.P. Nolte - Pierre J. Jordaan, "Esther's prayer in "Additions to Esther" : Addition C to LXX Esther - an embodied cognition approach", 293-309
 • Ronald H. van der Bergh, "Reading "Bel and the dragon" as narrative : a comparison between the Old Greek and Theodotion", 310-323
 • Gert J. Steyn, "Notes on Ps 101 (LXX) and Ps 103 (LXX) in Hebrews 1 in the light of evidence from the Dead Sea Scrolls and Papyrus Bodmer XXIV", 341-359
 • Hans Ausloos, "The Septuagint's rendering of Hebrew hapax legomena and the characterization of its "translation technique" : the case of Exodus", 360-376
 • Annette Evans, "Comparison of the structure of LXX and MT versions of Ezekiel 1:27 and 8:2", 377-388
 • Robin G. Branch - Pierre J.Jordaan, "The significance of secondary characters in Susanna, Judith, and the Additions to Esther in the Septuagint", 389-416
 • Elma M. Cornelius, "An interpretation of the rhetorical power of the genre of Judith", 417-425

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010

Το νέο τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Στο τρέχον τεύχος του Journal for the Study of Pseudepigrapha 20:1 (2010) δημοσιεύεται το εξής άρθρο:

Lorenzo DiTommaso, "Pseudepigrapha Notes III: 4. Old Testament Pseudepigrapha in the Yale University Manuscript Collection", 3-80
Πρόκειται για το τρίτο μέρος μίας σειράς άρθρων που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας των χειρογράφων και να παρέχουν βιβλιογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη των "Ψευδεπίγραφων της Π.Δ.". Το συγκεκριμένο άρθρο ταυτοποιεί και συζητά τη σημασία των αντιγράφων χειρογράφων ψευδεπιγράφων της Π.Δ. στην Βιβλιοθήκη σπανίων βιβλίων και χειρογράφων Beinecke του Πανεπιστημίου του Yale και σε αρκετές περιπτώσεις δίνει πληροφορίες για την έκδοση αυτών των κειμένων.

Δωρεάν πρόσβαση στα περιοδικά του οίκου SAGE / Free access to SAGE journals

Ο εκδοτικός οίκος SAGE παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στα περιοδικά του μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2010. Η ελεύθερη πρόσβαση αφορά σε όλα τα περιοδικά του εκδοτικού οίκου από το 1999 έως το 2010.
Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα και να κάνετε την εγγραφή για ελεύθερη πρόσβαση, πατήστε εδώ.