Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / Two new articles in the current issue of JGRChrJ

Journal of Graeco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

O Άλλος στην Καινή Διαθήκη / The Other in the New Testament

Διαβάστε στη σελίδα The Bible and Interpretation το εξαιρετικό άρθρο του Paul Trebilco για τον προσδιορισμό του άλλου. Το κείμενό του στηρίζεται στην καινούργιά του μελέτη Outsider Designations and Boundary Construction in the New Testament: Early Christian Communities and the Formation of Group Identity (Cambridge Univ. Press 2017).