Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

Τα 50 χρόνια του Peshitta Project / The 50th Anniversary of Peshitta Project

Από το ιστολόγιο του Jim West πληρφοφορούμαστε τον εορτασμό των 50 χρόνων του Peshitta Project. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στο Snouck Hurgronje House, Rapenburg 63, Leiden.
Το ερευνητικό πρόγραμμα για τη συριακή μετάφραση (Peshitta) γεννήθηκε το 1959, όταν η IOSOT (International Organization for the Study of the Old Testament) ζήτησε από τον καθηγητή P.A.H. de Boer να αναλάβει για λογαριασμό του πανεπιστημίου του Leiden to Peshitta Project. Στόχος ήταν η έκδοση της πρώτης κριτικής έκδοσης της συριακής μετάφρασης της Π.Δ. Ο αρχικός αυτός στόχος διευρύνθηκε κατά τη δεκαετία του '90 του προηγούμενου αιώνα. Σήμερα το Peshitta Institute συντονίζει την έκδοση ταμείου της Peshitta, τη μελέτη των βιβλικών παραθεμάτων στα συριακά υπομνήματα, μία αγγλική μετάφραση της Peshitta (The Bible of Edessa).
Στη συνέχεια παραθέτουμε το πρόγραμμα, όπως το διαβάσαμε στη σχετική ανακοίνωση στο ιστολόγιο του Jim West:
 • 14.45 Coffee and tea
 • 15.15 Opening address by Professor Arie van der Kooij, General Editor of the Peshitta Edition: The Peshitta Project at Fifty
 • 15.45 Musical intermezzo
 • 16.00 Presentation of the first copies of the fourteenth volume of the edition, containing Ezra-Nehemiah and 1-2 Maccabees, to Mor Polycarpus Augin Aydin, Metropolitan and Patriarchal Vicar for the Archdiocese of the Netherlands of the Syriac Orthodox Church, and Professor Wim van den Doel, Dean of the Faculty of Humanities, Leiden University.
 • 16.10 Keynote lecture by Dr Alison Salvesen, Oriental Institute, Oxford: The Role of the Peshitta in the Reception History of the Bible in the Syriac Churches
 • 16.50 Musical intermezzo
 • 17.00 Drinks

We hope that many of you will join us on this occasion.

Arie van der Kooij
Bas ter Haar Romeny
Konrad Jenner
Wido van Peursen

Διατριβή για το "Χωρισμό των δρόμων" / A new dissertation on the "Parting of the Ways"

Από το ιστολόγιο Polumeros kai Polutropos πληροφορούμαστε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά (στη μορφή pdf) μία διατριβή, που υποβλήθηκε στο πανεπιστήμιο του Groningen πριν ένα μήνα περίπου. Θέμα της είναι η σχέση της ρωμαϊκής διοίκησης με το λεγόμενο "Χωρισμό των Δρόμων" (Parting of the Ways) χριστιανών και Ιουδαίων κατά το τέλος του 1ου αι. μ.Χ.
Ο συγγραφέας της Marius Heemstra, υποστηρίζει ότι η συλλογή του fiscus judaicus (φόρου που επιβλήθηκε στους Ιουδαίους μετά την καταστροφή του 70) στα χρόνια του Δομιτιανού (81-96) και οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με αυτόν επί αυτοκράτορα Νέρβα (96-98) επιτάχυναν τις διαδικασίες που είχαν ήδη αρχίσει χωρισμού των χριστιανών από τους Ιουδαίους.
Στο πρώτο μέρος της διατριβής ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι πολλοί χριστιανοί κατέβαλαν αυτόν τον φόρο στα χρόνια του Δομιτιανού. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τρία βιβλία της Κ.Δ.: η Αποκάλυψη, η προς Εβραίους και το κατά Ιωάννην. Ο συγγραφέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις εντάσεις που αποτυπώνονται μέσα σε αυτά τα κείμενα.
Τέλος υποστηρίζεται ότι σημείο-σταθμός αποτελεί η μεταρρύθμιση του fiscus judaicus από τον Νέρβα, το 96 μ.Χ., όταν εισάγεται πλέον ένας σαφέστερος ορισμός του "Ιουδαίου", κάτι που συνέβαλε στην καλύτερη διάκριση μεταξύ του Ιουδαϊσμού (religio licita της αυτοκρατορία) και του χριστιανισμού (που αντιμετωπιζόταν ως παράνομο θρησκευτικό κίνημα).

Ένα νέο βιβλίο για τον κατά Ιωάννην / A new book on the Gospel of JohnΑπό τον εκδοτικό οίκο Peeters κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο για το ύφος και και τη γλώσσα του κατά Ιωάννην ευαγγελίου:

G. van Belle - M. Labahn - P. Maritz (εκδ.), Repetitions and variations in the Fourth Gospel : style, text, interpretation, Leuven ; Paris ; Walpole, Mass. : Peeters 2009
ISBN: 978-90-429-2154-2
85 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Ο τόμος είναι μία συλλογή των περισσοτέρων εισηγήσεων που διαβάστηκαν στη συνάντηση που έλαβε χώρα στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Leuven στο διάστημα 7-9 Νοεμβρίου 2006. Σε αυτές προστέθηκαν κάποια άρθρα που προέκυψαν από τις συζητήσεις της συνάντησης. Σκοπός της διεθνούς συνάντησης ήταν να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της γλώσσας και του ύφους του τετάρτου ευαγγελίου σε σχέση μάλιστα προς τα συνοπτικά ευαγγέλια και να καταδείξει την ενότητά του όσον αφορά στο θέμα και στη γλώσσα. Οι ομιλητές εκφράζουν τις νέες τάσεις στην κατανόηση του κειμένου και της φύσης του τετάρτου ευαγγελίου. Μία ιστορική ανασκόπηση της προηγούμενης έρευνας, η οποία γίνεται επίσης στον παρόντα τόμο είναι αναγκαία ώστε να τοποθετηθούν μέσα στην ιστορία της έρευνας και οι νεότερες προσεγγίσεις.

Περιεχόμενα τόμου
 • Gilbert van Belle, "Theory of repetitions and variations in the Fourth Gospel : a neglected field of research?", 13-32
 • Gilbert van Belle, "Repetitions and variations in Johannine research : a general historical survey", 33-85
 • Jan G. van der Watt, "Repetition and functionality in the Gospel according to John : some initial explorations", 87-108
 • Geert van Oyen, "Repetitious style and the interpretation of the Gospel of Mark", 109-125
 • Johanna Brankaer, "Les citations internes dans le Quatrième Évangile : un miroir déformant?", 129-155
 • John Dennis, "Seeking Jesus : obervations on John's vocabulary of death", 157-170
 • Jörg Frey, "Love-relations in the Fourth Gospel : establishing a semantic network", 171-198
 • Steven A. Hunt, "Nicodemus, Lazarus, and the fear of "the Jews" in the Fourth Gospel", 199-212
 • Peter G. Kirchschläger, "Spannung und Interaktion : das Begriffsfeld 'Wahrheit'", 213-234
 • Petrus Maritz, "The king and I : aspects of poverty and grandeur in John's language", 235-255
 • Thi T. Nguyen, "The allusion to the Trinity in Jesus' understanding of his mission : a theological interpretation of pempo and apostello in the Fourth Gospel", 257-294
 • Tobias Nicklas, "Wiederholung und Variation : das Motiv der "Stunde" im Johannesevangelium", 295-320
 • Fabien Nobilio, "La transmission répétée de l'Esprit", 321-345
 • Jean M. Sevrin, "'Ego eimi - uk eimi' : une triple affirmation (de Jésus: 18,4-9) et deux triples négations (de Pierre: 18,17-18.25-27; de Jean: 1,19-21)", 347-355
 • Tom Thatcher, "Riddles, repetitions, and the literary unity of the Johannine discourses", 357-377
 • Ruben Zimmermann,"Metaphoric networks as hermeneutic keys in the Gospel of John : using the example of the mission imagery", 381-402
 • Syd Palmer, "Repetition and the art of reading : kai te hemera te trite, "on the third day" in John's Gospel", 403-417
 • Ulrich Busse, "Sprachökonomisch optimierte Kommunikation in Joh 6", 419-434
 • Jean Zumstein, "'Ich bin das Brot des Lebens' : Wiederholung und Variation eines johanneischen Ego-eimi-Wortes in Joh 6", 435-452
 • Michael Labahn, "'Blinded by the light' : Blindheit, sehen und Licht in Joh 9 ; ein Spiel von Variation und Wiederholung durch Erzählung und Metapher", 453-509
 • Nicole Chibici-Revneanu, "Variations on glorification : John 13,31f. and Johannine doxa-language", 511-522
 • Thomas Popp, "Die konsolatorische Kraft der Wiederholung : Liebe, Trauer und Trost in den johanneischen Abschiedsreden", 523-587
 • Udo Schnelle, "Die johanneischen Abschiedsreden und das Liebesgebot", 589-608
 • Reimund Bieringer, "'They have taken away my Lord' : text-immanent repetitions and variations in John 20,1-18", 609-630
 • Manfred Lang, "Die Kunst der Wiederholung : Beobachtungen zu Joh 20,24-29 im Anschluss an S. Kierkegaard", 631-647

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

Η ιστορία του Nag Hammadi / The Nag Hammadi story

Στο ιστολόγιό του ο Mark Goodacre έχει αναρτήσει ένα σύντομο αλλά πολύ ενδιαφέρον κείμενο σχετικά με την ιστορία της ανεύρεσης των χειρογράφων του Nag Hammadi και τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν οι Rudolphe Kasser και Martin Krause για την εκδοχή του James Robinson, η οποία φαίνεται ότι τελικά επικράτησε στην έρευνα.
Για να διαβάσετε το κείμενο του Goodacre, πατήστε εδώ.

Διάλεξη του E.P. Sanders

Στο ιστολόγιο του Mark Goodacre διαβάζουμε για την ανάρτηση στο YouTube της μαγνητοσκοπημένης διάλεξης που έδωσε ο E.P. Sanders στο Πανεπιστήμιο Villanova πριν ένα χρόνο με τον τίτλο "Is Paul's Legacy Relevant Today". Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ.

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο EvQ / In the new issue of EvQ

Στο νέο τεύχος του Evangelical Quarterly 81:4 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Kent E. Brower, "'Who then is this?' : christological questions in Mark 4:35-5:43", 291-305
 • Glen M. Shellrude, "The freedom of God in mercy and judgment : a libertarian reading of Romans 9:6-29", 306-318

RBL: Βιβλιοκρισίες 21/10/2009

Στη νέα ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Review of Biblical Literature έχουν αναρτηθεί οι εξής βιβλιοκρισίες:

Roland Boer, Last Stop before Antarctica: The Bible and Postcolonialism in Australia
Reviewed by F. Rachel Magdalene

T. E. Clontz and J. Clontz, eds., The Comprehensive New Testament
Reviewed by Alastair Haines

Göran Eidevall, Prophecy and Propaganda: Images of Enemies in the Book of Isaiah
Reviewed by Maire Byrne

Joseph A. Fitzmyer, The One Who Is to Come
Reviewed by Francis Dalrymple-Hamilton

Carol Hupping, ed., The Jewish Bible: A JPS Guide
Reviewed by Gilbert Lozano

Richard James Fischer, Historical Genesis: From Adam to Abraham
Reviewed by Paul L. Chen

Linda B. Hall, Mary, Mother and Warrior: The Virgin in Spain and the Americas
Reviewed by Violeta Rocha

Michael Kaler, Flora Tells a Story: The Apocalypse of Paul and Its Context
Reviewed by Tobias Nicklas

Vashti Murphy McKenzie, Swapping Housewives: Rachel and Jacob and Leah
Reviewed by Randall L. McKinion

Uwe-Karsten Plisch, The Gospel of Thomas: Original Text with Commentary
Reviewed by Christopher Tuckett

Marius Reiser, Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift: Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese und Hermeneutik
Reviewed by Günter Röhser

Hagith Sivan, Palestine in Late Antiquity
Reviewed by Steven Fine

Guy G. Stroumsa, The End of Sacrifice: Religious Transformations in Late Antiquity
Reviewed by Joshua Schwartz

Tom Thatcher and Stephen D. Moore, eds., Anatomies of Narrative Criticism: The Past, Present, and Futures of the Fourth Gospel as Literature
Reviewed by Craig Koester

Stephan Witetschek, Ephesische Enthüllungen 1: Frühe Christen in einer antiken Großstadt. Zugleich ein Beitrag zur Frage nach den Kontexten der Johannesapokalypse
Reviewed by Martin Karrer

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

΄Ενα άρθρο για την παραποίηση των πορισμάτων της αρχαιολογίας / An article on the distortion of archaeological results

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο του Eric H. Cline, καθηγητή του George Washington University, σχετικά με την παραποίηση των αρχαιολογικών ευρημάτων για λόγους εντυπωσιασμού από τα ΜΜΕ και τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί η επιστημονική κοινότητα να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ προς όφελος της επιστημονικής ακρίβειας.
Για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του JBL

Στο νέο τεύχος του Journal of Biblical Literature 128:3 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • Paul Niskanen, "The Poetics of Adam: The Creation of אדם in the Image of *", 417-436
 • Μeir Malul, "איש עתי (Leviticus 16:21): A Marginal Person", 437-442
 • Agnethe Siquans, "Foreignness and Poverty in the Book of Ruth: A Legal Way for a Poor Foreign Woman to Be Integrated into Israel", 443-452
 • Song-Mi Suzie Park, "The Frustration of Wisdom: Wisdom, Counsel, and Divine Will in 2 Samuel 17:1–23", 453-467
 • Brad E. Kelle, "Dealing with the Trauma of Defeat: The Rhetoric of the Devastation and Rejuvenation of Nature in Ezekiel", 469-490
 • Saul M. Olyan, "Unoticed Resonances of Tomb Opening and Transportation of the Remains of the Dead in Ezekiel 27:12-14", 491-501
 • James E. Miller, "A Critical Response to Karin Adams’s Reinterpretation of Hosea 4:13–14", 503-506
 • Richard C. Steiner, "On the Rise and Fall of Canaanite Religion at Baalbek: A Tale of Five Toponyms", 507-525
 • Jason Hood, "Matthew 23–25: The Extent of Jesus’ Fifth Discourse", 527-543
 • Adela Yarbro Collins, "Mark’s Interpretation of the Death of Jesus", 545-554
 • M. Clayton Croy, "The Messianic Whippersnapper: Did Jesus Use a Whip on People in the Temple (John 2:15)?", 555-568
 • Jamie E. Banister, "Ὁμοίως and the Use of Parallelism in Romans 1:26–27", 569-590
 • Zaba Crook, "Honor, Shame, and Social Status Revisited", 591-611

*אלהים

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Τα άρθρα του RHPR στο διαδίκτυο / Online articles of RHPR

Ευχαριστούμε την / τον αναγνώστη / αναγνώστρια digisapientia για την πληροφορία που μας έστειλε ότι τα άρθρα του περιοδικού Revue d' Histoire et de Philosophie διατίθενται στο διαδίκτυο ελεύθερα σε μορφή pdf (2002-2009). Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Άρθρα του Steve Moyise στο διαδίκτυο / Online articles of Steve Moyise

Στην πρόσφατη μελέτη του καθ. της Κ.Δ. του Παν/μίου του Chichester Steve Moyise σχετικά με τη χρήση της Π.Δ. από τους συγγραφείς της Κ.Δ. και τη διακειμενικότητα (Evoking Scripture. Seeing the Old Testament in the New, T&T Clark 2008) αναφερθήκαμε σε παλαιότερη ανάρτηση. Στην ιστοσελίδα του υπάρχουν αναρτημένα διάφορα άρθρα του σχετικά με το θέμα καθώς και αποσπάσματα από διάφορα βιβλία του:

Steve Moyise, Evoking Scripture. Seeing the Old Testament in the New, T&T Clark 2008
Endorsements
Ch 10: Literary and Theological Reflections

Steve Moyise & Maarten Menken (eds), Deuteronomy in the New Testament (Library of New Testament Studies, 358), T&T Clark 2007
Contribution: 'Deuteronomy in Mark's Gospel'

Steve Moyise & Maarten Menken (eds), The Psalms in the New Testament, T&T Clark 2004
Contribution: 'The Psalms in the Book of Revelation'

Steve Moyise (ed), Studies in the Book of Revelation, T&T Clark 2001
Contribution: 'Does the Lion Lie Down with the Lamb?'

Steve Moyise, The Old Testament in the New, Τ &T Clark 2001
Ch 6: The Old Testament in Paul

Steve Moyise (ed), The Old Testament in the New Testament, Sheffield Academic Press 2000
Contribution: 'Intertextuality and the Use of the old Testament in the New Testament'

"Quotations"
in S.E. Porter & C.D. Stanley (eds), As it is Written. Studying Paul's Use of Scripture (Atlanta: SBL), 2008: 15-28.

"Respect for Context Once More"
(Irish Biblical Studies 27 [2006]: 24-31)

"Intertextuality, Historical Criticism and Deconstruction" in T.L. Brodie, D.R. Macdonald, S.E. Porter (eds), The Intertextuality of the Epistles. Explorations of Theory and Practice (Sheffield Phoenix Press, 2006), 24-34.

"The Wilderness Quotation in Mark 1:2-3"
in R. Sugirtharajah (ed), Wilderness: Essays in Honour of Frances Young (T&T Clark, 2005: 78-87)

"Seeing the Old Testament Through a Lens"
(Irish Biblical Studies, 2001: 36-42)

"The Catena of Rom. 3:10-18"
(Expository Times 106 [1995]: 367-370)
Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Steve Moyise, πατήστε εδώ.

Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής / Seminar of Orthodox Hermeneutics

Συνεχίζονται για τέταρτη χρονιά οι συναντήσεις του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ., του οποίου το έργο παρουσιάσαμε και σε παλαιότερες αναρτήσεις. Το θέμα των φετινών συναντήσεων είναι "Παύλεια Θεολογία". Ήδη στην ηλεκτρονική σελίδα του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των φετινών συναντήσεων, το οποίο παραθέτουμε (για αλλαγές και προσθήκες θα σας ενημερώσουμε εν καιρώ):

5 Νοεμβρίου 2009
Χρήστος Οικονόμου (Καθηγητής Κ.Δ., Πρόεδρος του Τμήματος), "Από την ιουδαϊκή εσωστρέφεια στην οικουμενική αποστολή του αποστόλου Παύλου"
Ενημέρωση για το πρόγραμμα του φετινού σεμιναρίου από τον επικ. καθ. Αθανάσιο Παπαρνάκη

26 Νοεμβρίου 2009
Dieter Zeller (ομότ. καθ. Κ.Δ., Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Γερμανία), "Questions of Pauline Theology arising from 1 Corinthians"
Παρουσίαση και του εισηγητή και του έργου του από τον επίκ. καθ. Κων/νο Μποζίνη


17 Δεκεμβρίου 2009

Jan Willem van Henten (καθ. Κ.Δ., Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam, Ολλανδία),
"The Reception of Daniel 3 and 6 and the Maccabean Martyrdoms in Hebrews 11:33-38"
Παρουσίαση του εισηγητή και του έργου του από την επίκ. καθηγ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου


21 Ιανουαρίου 2009
π. Μάξιμος Σιμωνοπετρίτης (καθ. Πατρολογίας, Harvard Divinity School, Η.Π.Α.), "Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στην πατερική ερμηνευτική παράδοση"
Παρουσίαση του εισηγητή και του έργου του από τον αν. καθ. Συμεών Πασχαλίδη
Παρουσίαση του έργου του π. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη από τον καθ. Θεόδωρο Γιάγκου


25 Φεβρουαρίου 2009
Γεώργιος Γαλίτης (ομότ. καθ. Κ.Δ., Θεολογική Σχολή Παν/μίου Ε.Κ.Π.Α.), "Η Θεολογία των Ποιμαντικών επιστολών σε σχέση με τη γνησιότητά τους"
Παρουσίαση του εισηγητή και του έργου του από τον καθ. Χρήστο Οικονόμου

18 Μαρτίου 2009
Jörg Jeremias (ομότ. καθ. Π.Δ. Philipps-Universität Marburg, Γερμανία), "Μesopotamische und alttestamentliche Prophetie"
Παρουσίαση του εισηγητή και του έργου του από την Δρ. Ευαγγελία Δάφνη

22 Απριλίου 2009
Christian Grappe (καθ. Κ.Δ., Κοσμήτορας τῆς Faculte de Theologie Protestante, Marc Bloch University of Strasbourg, Γαλλία), "Δημιουργία και πτώση στη σύγχρονη έρευνα, στην Αγία Γραφή και στην παύλεια θεολογία"
Παρουσίαση του εισηγητή και του έργου του από τον επίκ. καθ. π. Χρήστο Φιλιώτη-Βλαχάβα

27 Μαΐου 2009
Ομιλητής και θέμα θα ανακοινωθούν αργότερα

17 Ιουνίου 2009
Jörg Frey (καθ. Κ.Δ., Evangelisch-Theologische Fakultät, Ludwig Maximilians-Universität München, Γερμανία), "Basic issues and perspectives of the interpretation of the Gospel of John "
Παρουσίαση του εισηγητή και του έργου του από τη λέκτορα Αικατερίνη Τσαλαμπούνη

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο RThL

Στο νέο τεύχος του Revue Théologique de Louvain 40:3 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

Jean Zumstein, "Narativité et herméneutique du Nouveau Testament. La naissance d'un nouveau paradigme", 324-340
H εμφάνιση της αφηγηματολογίας ως μεθόδου στην εξήγηση της Καινής Διαθήκης δε θα έπρεπε να θεωρηθεί μόνο μία απλή τεχνική βελτίωσης στη μεθοδολογική προσέγγιση των κειμένων. Προδίδει μία βαθειά ανανέωση στην ίδια την ερμηνευτική. Αυτή η αλλαγή καθίσταται σαφής κι από τη χρήση της θεωρίας των τριών μιμήσεων που ανέπτυξε ο Paul Ricoeur στο μνημειώδες έργο του "Temps et récit".

André Winin, "Un lieu pour la présence de Dieu. Parcours biblique", 382-400
Στο άρθρο προσφέρεται ένα πανόραμα όσων λέγονται στις δύο Διαθήκες σχετικά με την "κατοικία" του Θεού, τον τόπο παρουσίας του ανάμεσα στο λαό της διαθήκης. Αυτή η μακρά αφήγηση αναγιγνώσκεται στη μορφή στην οποία παραδίδεται από την ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση. Σκοπός του άρθρου δεν είναι να φέρει στην επιφάνεια τις ιστορικές πραγματικότητες, που κρύβονται πίσω της, αλλά τις μορφές, που συνδέονται με τους τόπους παρουσίας του Θεού ή τους τρόπους παρουσίας του. Έτσι εξετάζονται όσα λέγονται για την Σκηνή του Μαρτυρίου στην έρημο, για το Ναό της Ιερουσαλήμ, την καταστροφή αυτού του ιερού και την εξαγγελία στην Κ.Δ. ενός νέου Ναού.