Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του OTE / The current issue of OTE

Old Testament Essays 33:1 (2020)

Το τρέχον τεύχος του Interpretation / The current issue of Interpretation

Interpretation 74:3 (2020)

  • William Loader, "Paul on Same-Sex Relations in Romans 1," 242-252 (abstract)
  • Karen R. Keen, "Cultural Influences on Hermeneutical Frameworks in the Debate on Same-Sex Relationships," 253-264 (abstract)
  • Mona West, "Coming Out and the Bible," 265-274 (abstract)Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 41:1 (2020)


Γυναίκες του βασιλικού οίκου σε επιγραφές της αρχαίας Μεσοποταμίας / Royal women in inscriptions of ancient Mesopotamia

Στην ιστοσελίδα ANE Today έχει αναρτηθεί ένα κείμενο του Stefan Nowicki σχετικά με την παρουσία γυναικών των βασιλικών οίκων της αρχαίας Μεσοποταμίας στις επιγραφές:

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Τα κυπριακά αγάλματα της εποχής του Σιδήρου / Cyprus limestone statues of Iron Age

Στη σελίδα ANE Today η Pamela Gaber  (Lycoming College) παρουσιάζει τα κυπριακά αγάλματα από ασβεστόλιθο της εποχής του Σιδήρου, περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά τους κι αναζητά τις πιθανές πολιτιστικές επιρροές:

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 82:3 (2020)

  • Penelope Barter, "Reuse and Innovation in Ezekiel 20 and Exodus 31: 12–17," 365-380 (abstract)
  • Isaac D. Blois, "Formulas for (Dis)Honorable Installation in Deuteronomy 26:19 and 28:37: The Honorific Implications of Israel’s Covenant (Un)Faithfulness," 381-406 (abstract)
  • David K. Bryan, "The Center of Luke’s Temptation Narrative," 407-423 (abstract)
  • Christopher W. Skinner, "Narrative Readings of the Religious Authorities in John: A Response to Urban C. von Wahlde," 424-436 (abstract)
  • D. Clint Burnett, "Divine Titles for Julio-Claudian Imperials in Corinth," 437-455 (abstract)
  • Darian Lockett, "The Use of Leviticus 19 in James and 1 Peter: A Neglected Parallel," 456-472 (abstract)