Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Η παραγωγή και το εμπόριο του φοινικικού οίνου στην αρχαιότητα / Production and trade of Phoenician wine in antiquity

 Στο ιστολόγιο ANE Today διαβάστε το σύντομο άρθρο των Adriano Orsingher, Jens Kamlah, Hélène Sader, Aaron Schmitt, Silvia Amicone and Christoph Berthold στο οποίο παρουσιάζονται οι αρχαιολογικές μαρτυρίες για την παραγωγή και το εμπόριο του φοινικικού οίνου, ο οποίος ήταν φημισμένος στην αρχαιότητα κι αναφέρεται επίσης και στην Παλαιά Διαθήκη (Ωσηέ 14:8): 

Making, Trading and Consuming Phoenician Wine

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

 Bulletin of Biblical Research 31/2 (2021)

  • Brian Neil Peterson, "The Egyptian Influence On Exodus 17:8–16," 135-153 (abstract)
  • Jaap Dekker, "Salvation for Israel and the Nations: Disputing the Interpretation of Isaiah 25:6–8 as an Announcement of Doom," 154-166 (abstract)
  • Joshua Eugene Leim, "To Inherit Eternal Life: Jesus, the Lawyer, and Luke’s Soteriological Grammar,"  167-190 (abstract)
  • Chee-Chiew Lee, "The Use of Scriptures and the Rhetoric of Fear In Hebrews," 191-210 (abstract)
  • Luuk van de Weghe and John A. Battle, "Truth and Semantic Change in the Gospel of John," 211-227 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

 Journal for the Study of the New Testament 44/1 (2021)

Special Issue: Crisis as Catalyst: Early Christian Texts and the COVID-19 Pandemic

Articles

  • Mark Goodacre, "How Empty Was the Tomb?"  134-148 (abstract)
  • Kyung Min Kim, " Paul’s Defense: Masculinity and Authority in 2 Corinthians 10–13," 149-169 (abstract)
  • Margaryta Teslina, "‘Apostles’ in 2 Peter 3.2: Literal Predecessors in Faith or Literary Records of their Witness?" 170-193 (abstract)

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021