Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Η συνάντηση του Biblicum για το μήνα Απρίλιο / The meeting of Biblicum in April

H επόμενη συνάντηση του Biblicum θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Απριλίου και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) της Θεολογικής Σχολής. Ομιλητής θα είναι ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Ζάρρας με θέμα: 

«Η Yahad  (יחד)  ως αγιοποιημένος και αληθινός Ισραήλ;  στοιχεία μυστικής ιεροπραξίας και η παρουσία του Θεού σε χειρόγραφα του Κουμράν» 

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHS

Journal for the Study of the Historical Jesus 13:2/3 (2015)

 • Helen K. Bond, "E.P. Sanders and the ‘Trial’ of Jesus," 91-113 (abstract)
 • James G. Crossley, "Jesus and the Law: Taking E.P. Sanders to Some Logical Conclusions," 114-128 (abstract)
 • Eric Eve, "The Miracles of an Eschatological Prophet," 129-147 (abstract)
 • Thomas Kazen, "Concern, Custom and Common Sense: Discharge, Hand Washing and Graded Purification," 148-185 (abstract)
 • Mark Allan Powell, "Jesus and the Pathetic Wicked: Re-visiting Sanders’s View of Jesus’ Friendship with Sinners," 186-206 (abstract)
 • Michael F. Bird, "Jesus and the Continuing Exile of Israel in the Writings of N.T. Wright," 207-229 (abstract)
 • Donald L. Denton, "Being Interpreted by the Parables: Critical Realism as Hermeneutical Epistemology," 230-252 (abstract)
 • Nicholas Perrin, "From One Stone to the Next: Messiahship and Temple in N.T. Wright’s Jesus and the Victory of God," 253-273 (abstract)
 • Stanley E. Porter and Andrew W. Pitts, "Critical Realism in Context: N.T. Wright’s Historical Method and Analytic Epistemology," 274-304 (abstract)
 • Charles Quarles, "The Blessings of the New Moses: An Examination of the Theological Purpose of the Matthean Beatitudes," 305-325 (abstract)
 • Robert B. Stewart, "Doing History the (W)right Way: Is N.T. Wright’s Historical Method Modern, Postmodern, or Something Else Altogether?," 326-344 (abstract)
 • Joel Willitts, "Jesus, the Kingdom and the Promised Land: Engaging N.T. Wright on the Question of Kingdom and Land," 345-370 (abstract)

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 78:2 (2016)

 • Philip Y. Yoo, "Hagar the Egyptian: Wife, Handmaid, and Concubine," 215-235
 • Marvin A. Sweeney, "The Jacob Narratives: An Ephraimitic Text?," 236-255
 • Mark S. Smith, "'Midrash' in the Book of Judges: The Cases of Judges 3:31 and 6:7-10," 256-271
 • Michael R. Whitenton, "Feeling the Silence: A Moment-by-Moment Account of Emotions at the End of Mark (16:1-8)," 272-289
 • Michael Morris, "Deuteronomy in the Matthean and Lucan Temptation in Light of Early Jewish Antidemonic Tradition," 290-301
 • Joshua A. Noble, "'Rich toward God': Making Sense of Luke 12:21," 302-320
 • Chris Keith, "The Competitive Textualization of the Jesus Tradition in John 20:30-31 and 21 :24-25," 321-337