Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2008

Βρετανικό Μουσείο: Έκθεση για τον Αδριανό

Από 24 Ιουλίου μέχρι 26 Οκτωβρίου το Βρετανικό Μουσείο (Λονδίνο) φιλοξενεί έκθεση αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Αδριανό με τον τίτλο «Αδριανός: Αυτοκρατορία και Σύγκρουση». Ο φιλέλληνας αυτός αυτοκράτορας συνέδεσε το όνομά του με την αιματηρή κατάπνιξη της εξέγερσης του Bar Kochba, τη μετατροπή της Ιερουσαλήμ σε ρωμαϊκή πόλη με το όνομα Aelia Capitolina και την ανέγερση στη θέση του Ναού ενός ειδωλολατρικού ναού αφιερωμένου στον Jupiter. Στην έκθεση του Βρετανικού Μουσείου ο επισκέπτης μπορεί να δει εκθέματα που συνδέονται με την ιουδαϊκή επανάσταση και τα οποία για πρώτη φορά ταξιδεύουν έξω από το Ισραήλ. Επίσης η έκθεση ασχολείται και με άλλες πτυχές της ζωής του αυτοκράτορα, όπως τη σχέση του με τον Αντίνοο, τις στρατιωτικές του ικανότητες και τις φιλοσοφικές του ενασχολήσεις. Στη σχετική σελίδα του Βρετανικού Μουσείου μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για την έκθεση και τον αυτοκράτορα, φωτογραφίες και περιγραφή των εκθεμάτων καθώς και σχετικά βίντεο. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα του Βρετανικού Μουσείου, πατήστε εδώ.

Εορτασμός εκατονταετηρίδας SOTS

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών της SOTS το 2017 η εταιρεία καλεί τα μέλη της να υποβάλουν προτάσεις για project, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στις παλαιοδιαθηκικές σπουδές (για παράδειγμα η έκδοση ή η ψηφιοποίηση κειμένων). Παράλληλα θα εκδοθεί και συλλογικός τόμος με αφορμή τον εορτασμό. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Βιβλιοκρισίες στο Bryn Mawr

Στην ηλεκτρονική έκδοση του Bryn Mawr Reviews δημοσιεύονται οι βιβλιοκρισίες δύο βιβλίων που πραγματεύονται θέματα ενδιαφέροντα και για το μελετητή της εποχής της Καινής Διαθήκης:

Sara Elise Phang, Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008. Pp. xv, 336. ISBN 9780521882699. $90.00.
Βιβλιοκρισία

Mary Harlow, Ray Laurence (ed.), Age and Ageing in the Roman Empire. Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series 65. Portsmouth,
R.I.: Journal of Roman Archaeology, 2007. Pp. 220; figs. 29. ISBN 978-1-887829-65-6. $84.50.
Βιβλιοκρισία

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008

Νέα βιβλία βιβλικού ενδιαφέροντος

Διάφορα νέα βιβλία κυκλοφόρησαν κατά τους τελευταίους μήνες ή θα κυκλοφορήσουν προσεχώς, τα οποία πραγματεύονται θέματα βιβλικής διακειμενικότητας, βιβλικής αρχαιολογίας και ιστορίας χρόνων Κ.Δ., αρχαίας ιουδαϊκής θρησκείας και ερμηνείας.
Ανάμεσά τους σήμερα σταχυολογούμε τα εξής:

C. Claussen / J. Frey (εκδ.), Jesus und die Archäologie Galiläas, Neukirchener 2008
ISBN 978-3788722050

K.C. Hanson / D.E. Oakman, Palestine in the Time οf Jesus: Social Structures and Social Contexts, 2nd edition, Fortress Press 2008
ISBN 9780800663094

Neil Elliott, The Arrogance of Nations: Reading Romans in the Shadow of Empire, Fortress Press 2008
ISBN 9780800638443

Carl P. Closaert, The Text of the Gospels in Clement of Alexandria, (New Testament in the Greek Fathers 9), SBL Brill 2008
ISBN 9781589833722

S.E. Porter - C.D. Stanley, As It is Written: Studying Paul's Use of Scripture, (Symposium Series 50), SBL, Brill 2008
ISBN 9781589833593

S. Haber, "They Shall Purify Themselves": Essays on Purity in Early Judaism, (Early Judaism and its Literature 24), SBL, Brill 2008
ISBN 9781589833555

Ιστοσελίδα - Χ. Ατματζίδης

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η σελίδα του λέκτορα της Κ.Δ. του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Χ. Ατματζίδη, στην οποία εκτός από το βιογραφικό σημείωμα και την εργογραφία του συναδέλφου, μπορεί κανείς να διαβάσει σε ηλεκτρονική μορφή μία σειρά από αξιόλογα άρθρα του.
Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του, πατήστε εδώ.

E.M. Meyers, Jewish Ossuaries

Από το ιστολόγιο του Antonio Lombatti πληροφορούμαστε ότι ελεύθερο προς ανάγνωση διατίθεται στο διαδίκτυο το κλασικό βιβλίο του Eric M. Meyers, Jewish Ossuaries: Reburial and Rebirth, Biblical Institute Press, Rome 1971

Για να το διαβάστε πατήστε εδώ.

Βιβλιοπαρουσιάσεις του Review of Biblical Literature 5/9/2008

Στη σελίδα του Review of Biblical Literature δημοσιεύονται οι εξής βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις:

Stephen C. Barton, ed.
Idolatry: False Worship in the Bible, Early Judaism and Christianity
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6399
Reviewed by Thomas J. Kraus

Jon L. Berquist, ed.
Approaching Yehud: New Approaches to the Study of the Persian Period
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6175
Reviewed by Ernst Axel Knauf

Kent E. Brower and Andy Johnson, eds.
Holiness and Ecclesiology in the New Testament
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6347
Reviewed by James M. Howard

David B. Capes, Rodney Reeves, and E. Randolph Richards
Rediscovering Paul: An Introduction to His World, Letters, and Theology
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6287
Reviewed by Rodrigo J. Morales

Paul M. Fullmer
Resurrection in Mark's Literary-Historical perspective
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6450
Reviewed by Pheme Perkins

John Alan Halloran, ed.
Sumerian Lexicon: A Dictionary Guide to the Ancient Sumerian Language
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=5622
Reviewed by John Engle

Edith M. Humphrey, ed.
And I Turned to See the Voice: The Rhetoric of Vision in the New Testament
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6286
Reviewed by Bart J. Koet

David J. Lull
1 Corinthians
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6208
Reviewed by Anthony C. Thiselton

Steve Moyise and Maarten J. J. Menken, eds.
Deuteronomy in the New Testament: The New Testament and the Scriptures of Israel
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6343
Reviewed by Michael A. Lyons
Reviewed by David Lincicum

Stanley E. Porter, ed.
Paul and His Opponents
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=5158
Reviewed by Justin K. Hardin

Dagmar Pruin
Geschichten und Geschichte: Isebel als literarische und historische Gestalt
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=5973
Reviewed by Claudia D. Bergmann

Magnus Riska
The House of the Lord: A Study of the Temple Scroll Columns 29:3b-47:18
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6156 R
eviewed by George J. Brooke

Norman Solomon, Richard Harries, and Tim Winter, eds.
Abraham's Children: Jews, Christians, and Muslims in Conversation
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=5479
Reviewed by Joel N. Lohr K.

Lawson Younger Jr., ed.
Ugarit at Seventy-Five
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6373
Reviewed by Aren M. Maeir

Η χρήση της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή ΔιαθήκηΚυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο για τη χρήση της Παλαιάς Διαθήκης από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Συγγραφέας του είναι ο καθηγητής της Κ.Δ. στο Παν/μιο του Chichester, Αγγλία., Steve Moyise.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι: Evoking Scriptures; Seeing the Old Testament in the New, T & T Clark, New York 2008

ISBN 978-0-567-03325-3


Στο βιβλίο παρουσιάζεται ο τρόπος, με τον οποίο διάφοροι ερευνητές μέχρι σήμερα πραγματεύθηκαν το θέμα της βιβλικής διακειμενικότητας από μεθοδολογικής και θεολογικής απόψεως. Ο Μoyise συζητά 8 επιμέρους παραδείγματα (case studies) διακειμενικότητας: α) Μκ 1,2-3, β) Μκ2.25-8 κ.ά., γ) Ρωμ 2.24, δ) 1,16-17, ε) Γαλ 3,10-14, στ)1 Πε 1,10-12, ζ) Αποκ 5,5-6, η) Αποκ 15,3-4.


Ο συγγραφέας προσεγγίζει το θέμα του με την πείρα που του παρέχει η μακρά ενασχόληση με το θέμα και προσφέρει στον αναγνώστη μία νηφάλια και κριτική προσέγγιση των θέσεων που έχουν μέχρι σήμερα διατυπωθεί σχετικά με το θέμα (π.χ. από τους R.B. Hays, C. Stanley, F. Watson, R.H. Bauckham κτλ.)

Στη σελίδα του Moyise http://www.chiuni.ac.uk/theology/SteveMoyise.cfm μπορείτε να βρείτε πλήρη κατάλογο των βιβλίων του σχετικά με τη διακειμενικότητα της Βίβλου και κεφάλαια σε ηλεκτρονική μορφή, ελεύθερα για τον επισκέπτη της ηλεκτρ. σελίδας του.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008

Η σήραγγα του Εζεκία


Στο νέο τεύχος του BAR 33:5 (Σεπτ. / Οκτ. 2008) δημοσιεύεται ένα ενδιαφέρον άρθρο για τη σήραγγα του Εζεκία στην Ιερουσαλήμ.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στη σελίδα http://www.bib-arch.org/bar/article.asp?PubID=BSBA&Volume=34&Issue=5&ArticleID=13

Ένας συλλογικός τόμος με θέμα τους Ψαλμούς


Κυκλοφορεί ο ακόλουθος συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγ. Bernd Janowski


Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? (Psalm 8,5) : Aspekte einer theologischen Anthropologie ; Festschrift für Bernd Janowski zum 65. Geburtstag, Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag 2008

ISBN 978-3-7887-2285-2

Τιμή 49,9ο€

Ανακαλύφθηκε μέρος των αρχαίων τειχών της Ιερουσαλήμ


Αρχαιολόγοι στην Ιερουσαλήμ ανακάλυψαν ένα καλοδιατηρημένο τμήμα των τειχών της πόλης, το οποίο χρονολογείται στην περίοδο του Δεύτερου Ναού (2ος αι. π.Χ. έως και την εποχή της καταστροφής της πόλης στα 70 μ.Χ.).
Για περισσότερες πληροφορίες http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7595613.stm
(Στη φωτογραφία, που προέρχεται από την ίδια σελίδα, τα αρχαία τείχη 2.100 ετών διακρίνονται κάτω δεξιά. Ψηλότερα αριστερά μπορεί να δει κανείς τα τείχη της βυζαντινής περιόδου)

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008

Άρθρο του Eisenman για τους σικάριους

Στο blog του Αntonio Lombatti δημοσιεύεται άρθρο του Eisenman για τους σικάριους που αρχικά δημοσιεύθηκε στο JHC 12.1 (2006), σσ. 17-28.
Για να κατεβάσετε το άρθρο πηγαίνετε στη διεύθυνση:
http://www.antoniolombatti.it/EisenmanJHC.pdf

Βιβλιοκρισία στο Bryn Mawr


Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Bryn Mawr Reviews δημοσιεύεται βιβλιοκρισία του ακόλουθου βιβλίου:


Nicola Denzey, The Bone Gatherers: The Lost Worlds of Early ChristianWomen. Boston: Beacon Press, 2007. Pp. xxi, 290. ISBN9780807013083. $27.95.


Για όσους ενδιαφέρονται η βιβλιοκρισία είναι προσβάσιμη στην εξής διεύθυνση:


Άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο περιοδικό "Νέα Σιών"

Στο νέο τεύχος του περιοδικού ΝΕΑ ΣΙΩΝ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δημοσιεύεται το ακόλουθο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, "Το αίτημα μιας σύγχρονης ερμηνευτικής των κειμένων της Καινής Διαθήκης στον Ορθόδοξο χώρο", σσ. 110-131

Η επίκ. καθ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με θέματα ερμηνευτικής της Κ.Δ. στον Ορθόδοξο χώρο. Στο διαδίκτυο δημοσιευμένη είναι η εισήγησή της στα πλαίσια των Συναντήσεων του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας με θέμα "Οι καινοδιαθηκικές σπουδές στην Ελλάδα από την Απελευθέρωση μέχρι σήμερα", http://www.past.auth.gr/seminar/papademetriou.htm

Γλώσσα και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης


Κυκλοφορεί το βιβλίο της επικ. καθηγ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κυριακούλας Παπαδημητρίου
Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Γλωσσολογικές και θεολογικές ερμηνευτικές δοκιμές, University Press, Θεσσαλονίκη 2004.
Στον πρόλογο του βιβλίου της η συγγραφέας δηλώνει ότι "το βιβλίο αυτό υπηρετεί την ανάγκη να καταδειχθεί η μεγάλη και ουσιαστική συμβολή που προσφέρει στο έργο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης η διακριτική χρήση και η επιστημονική εφαρμογή των πορισμάτων της σύγχρονης Γλωσσολογίας και Ερμηνευτικής. Συνίσταται από μελέτες οι οποίες συντάχθηκαν όλες μ' αυτό το πνεύμα και προς αυτή την κατεύθυνση γι' αυτό και διαθέτουν μια εσωτερική ενότητα μεταξύ τους, παρ' όλο που έγιναν σε διάφορους χρόνους και σε διάφορες περιστάσεις." (σ. 7)
Τα περιεχόμενα του βιβλίου:
1. Η γλώσσα ως εργαλείο έρευνας της Καινής Διαθήκης
2. Η έννοια του "ανατάξασθαι" στο Λουκ. 1,1. Νέο φως στη σημασία της και στον τρόπο συγγραφής του Λουκά
3. Η σημασιολογία της λ. υγιαίνω στις Ποιμαντικές Επιστολές
4. Η ρητορική ανάλυση της Γραφής Α΄ Σύντομη παρουσίαση, Β' Ένα παράδειγμα: ο χορτασμός των πεντακισχιλίων κατά το Λουκ. 9,10-22
5. Η επιχειρηματολογία του πρώτου χριστιανικού κηρύγματος για την ανάσταση του Χριστού
6. Τα θύραθεν χωρία στην Καινή Διαθήκη
Βιβλιογραφία - Ευρετήρια

Διεθνής Συνάντηση της SBL 2009

Η Διεθνής Συνάντηση της SBL για το έτος 2009 θα λάβει χώρα στη Ρώμη στο διάστημα τέλος Ιουλίου -αρχές Αυγούστου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες http://www.sbl-site.org/meetings/Internationalmeeting.aspx

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο τεύχος του HTS

Στο νέο τεύχος του HTS (64. 2008, 1) δημοσιεύονται τα ακόλουθα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Loba-Mkole, Jean C., History and theory of Scripture translations, σσ. 253-266

Muis, Jan, God our king, σσ. 269-288

Neyrey, Jerome H. / Rowe, Eric, Telling time in the Fourth Gospel, σσ. 291-320

Osiek, Carolyn, Women, honor, and context in Mediterranean antiquity, σσ. 323-337

Rukundwa, Lazare S., Postcolonial theory as a hermeneutical tool for biblical reading, σσ. 339-351

Schmithals, Walter, Das Messiasgeheimnis und die Spruchquelle, σσ. 353-375

Sim, David C., Matthew, Paul and the origin and nature of the gentile mission : the great commission in Matthew 28:16-20 as an anti-Pauline tradition, σσ. 377-392

Beek, Abraham van de, Waren Judas en Thomas gnostici? : het evangelie naar Johannes met gnostische ogen gelezen, σσ. 395-413

Aarde, Andries G. van, "Op die aarde net soos in die hemel" : Matteus se eskatologie as die koninkryk van die hemel wat reeds begin kom het, σσ. 529-565

Eck, Ernest van, Eskatologie en koninkryk in die Markusevangelie, σσ. 567-597

Venter, Pieter M., Space, time and group identity in Jubilees 8-9, σσ. 631-650

Ηλεκτρονικός χάρτης της Βίβλου
Από το Katholisches Bibelwerk κυκλοφορεί ένας ψηφιακός δίσκος με χάρτες σχετικούς με την ιστορία και τη γεωγραφία της Βίβλου. Εκτός από τους χάρτες περιέχει ένα λεξικό με ονόματα και τόπους της Βίβλου, 200 φωτογραφίες τοποθεσιών που αναφέρονται στη Βίβλο, περιγραφές 100 βιβλικών πόλεων.Το μόνο μειονέκτημα για μας στην Ελλάδα είναι ότι είναι στα γερμανικά. Τιμάται 39,99€.
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008

New Perspectives in Paul


Ο M. Goodacre δημοσιεύει σήμερα στο ιστολόγιό του (http://ntgateway.com/weblog/) μία σύντομη συζήτηση για το ποιος τελικά εισήγαγε τον όρο "New Perspectives in Paul" και παραπέμπει στα άρθρα των J. Dunn και N.T. Wright, τα οποία έχουν πρόσφατα επαναδημοσιευθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο.

Άρθρο του J. Dunn (Bulletin of the John Rylands Library 65 (1983), 95-122): http://www.thepaulpage.com/New.html

και άρθρο του N.T. Wright (Tyndale Bulletin 29 (1978), 61–88): http://www.ntwrightpage.com/Wright_Paul_History.pdf


Για μια αξιόλογη συζήτηση της ερμηνευτικής αυτής προσέγγισης του Παύλου βλ. Fr. Watson, Paul. Judaism and the Gentiles. Beyond the New Perspective, (Revised and Expanded Edition) Eerdmans 2007

Ψηφιοποίηση των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας


Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του Ισραήλ ανακοίνωσε το φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και δημοσίευσης στο διαδίκτυο των χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας.

Για περισσότερες πληροφορίες:


http://edition.cnn.com/2008/TECH/08/27/digital.scrolls/ (CNN)

Κολοσσιαίο άγαλμα του Μ. Αυρηλίου

Τμήματα κολοσσιαίου άγαλματος του Μ. Αυρηλίου (161-180 μ.Χ.), του φιλόσοφου αυτοκράτορα, βρέθηκαν στη Σαγαλασσό (σημερινή Ν. Τουρκία). Τα κομμάτια του αγάλματος βρέθηκαν στο συγκρότημα των ρωμαϊκών λουτρών της πόλης και συγκεκριμένα στο δωμάτιο του frugidarium. Την προηγούμενη χρονιά η αρχαιολογική ομάδα από το Παν/μιο της Leuven (Βέλγιο), που διενεργεί τις ανασκαφές, έφερε στο φως τμήματα του αγάλματος της Φαυστίνας, συζύγου του Αντωνίνου Πίου καθώς και τμήμα αγαλμάτων άλλων αυτοκρατόρων και μελών της οικογένειάς τους. Οι αρχαιολόγοι είναι της γνώμης ότι αυτός ο χώρος των λουτρών φιλοξενούσε κάποτε τα αγάλματα της δυναστείας των Αντωνίνων.
Η εικόνα από τη σελίδα του ΒΒC, http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pop_ups/08/sci_nat_enl_1219682554/html/1.stm

Για περισσότερες πληροφορίες:


Βιβλιοπαρουσιάσεις του Review of Biblical Literature

Μια σειρά από ενδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική έκδοση του Review of Biblical Literature την προηγούμενη εβδομάδα:


Michael F. Bird
The Saving Righteousness of God: Studies on Paul, Justification and the New Perspective
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6245
Reviewed by Martin Meiser

William P. Brown, ed.
Engaging Biblical Authority: Perspectives on the Bible as Scripture
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6118
Reviewed by Craig L. Blomberg

Reta Halteman Finger
Of Widows and Meals: Communal Meals in the Book of Acts
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6181
Reviewed by Steve Walton

Ronald E. Heine
Reading the Old Testament with the Ancient Church: Exploring the Formation of Early Christian Thought
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6283
Reviewed by Martin C. Albl

Alastair Hunter
Wisdom Literature
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6234
Reviewed by Jurie le Roux

Joel S. Kaminsky
Yet I Loved Jacob: Reclaiming the Biblical Concept of Election
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6201
Reviewed by B. J. Oropeza

James A. Metzger
Consumption and Wealth in Luke's Travel Narrative http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6160
Reviewed by Kenneth Litwak

Mareike Rake
"Juda wird aufsteigen!": Untersuchungen zum ersten Kapitel des Richterbuches
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=5685
Reviewed by Klaas Spronk

Ruth Anne Reese
2 Peter and Jude
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6349
Reviewed by Wilhelm Pratscher

David M. Scholer, ed.
Social Distinctives of the Christians in the First Century: Pivotal Essays by E. A. Judge
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6185
Reviewed by Tsalampouni Ekaterini

Svensk Exegetisk Εrsbok: Psykologi och Exegetik
http://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=6168
Reviewed by Lena-Sofia Tiemeyer

Ιστολόγιο Βιβλικών Σπουδών

Η ιδέα δημιουργίας ενός ιστολογίου, το οποίο θα έχει ως θέμα του τις βιβλικές σπουδές γεννήθηκε εδώ και καιρό εξαιτίας κυρίως της διαπίστωσης απουσίας ενός τέτοιου ιστοχώρου στο ελληνόφωνο διαδίκτυο. Ελπίζω το παρόν ιστολόγιο να αποτελέσει εργαλείο για όλους τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιβλικών σπουδών και να δώσει την ευκαιρία ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με εκδόσεις νέων βιβλίων, συνέδρια, ειδήσεις κτλ. που συνδέονται με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεχής ενημέρωση αποτελούν άλλωστε ένα σημαντικό προαπαιτούμενο της σύγχρονης έρευνας. Όποιος συνάδελφος λοιπόν επιθυμεί να στείλει κάποια είδηση, είναι πάντα ευπρόσδεκτος και φυσικά θα ήμουν ευγνώμων για κάθε υπόδειξη και βοήθεια.
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη, Δρ. Θεολογίας
Επιστημονική Συνεργάτις
Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας Παν/μίου Μονάχου