Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στην ΕΕΘΣ.Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας / Articles of biblical Interest

Στο νέο τεύχος της Επιστημονικής Επετηρίδας Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Ν.Σ. (Scientific Annals of the Faculty of Theology. School of Pastoral and Social Theology. N.S.) 12 (2007) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος (οι περιλήψεις των άρθρων παρατίθενται αυτούσιες από το περιοδικό, δίνεται δε σε παρένθεση η σελίδα του περιοδικού):

Αθανασίου Παπαρνάκη, "Η Αγία Γραφή στα έργα του αγ. Γρηγορίου Παλαμά. Εισαγωγική προσέγγιση με τη βοήθεια της πληροφορικής", 37-66
Η υπολογιστική ανάλυση των κειμένων έχει καταστεί πια καθιερωμένη μεθοδολογία στη σύγχρονη έρευνα. Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε μια εισαγωγική προσέγγιση στη χρήση της Αγ. Γραφής στα έργα του αγ. Γρηγορίου Παλαμά με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρουσιάζουμε τα τεχνικά δεδομένα που προέρχονται από μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την επεξεργασία των 5.250 βιβλικών αναφορών στα παλαμικά έργα (37)

Κωνσταντίνου Α. Μποζίνη, "Οι Ελληνικές Ιδέες στους Σιβυλλικούς Χρησμούς. Φιλοσοφία και Μυθολογία", 119-154
Οι 4230 εξάμετροι στίχοι από χρησμούς της Σιβύλλας που σώζονται από την αρχαιότητα ανήκουν σε μια ενιαία συλλογή και κατανέμονται σε 114 βιβλία. Οι χρησμοί αυτοί, παρότι περιέχουν εξαιρετικό ξαναδουλεμένο ειδωλολολατρικό υλικό, προέρχονται από το χέρι συγγραφέων του Ιουδαϊσμού και της Χριστιανοσύνης. Η αφετηρία τους εντοπίζεται στην ιουδαϊκή παροικία της Αλεξάνδρειας το 165 περίπου π.Χ., στα χρόνια, δηλαδή, της Μακκαβαϊκής εξέγερσης. Τότε, μέσα στο κλίμα του ενθουσιασμού που θα προκαλέσει η επιτυχημένη επανάσταση των Μακκαβαίων ενάντια στον σελευκίδη βασιλιά Αντίοχο Δ΄ τον Επιφανή, αρχίζει μια εκστρατεία από μορφωμένους κύκλους της ιουδαϊκής Διασποράς για τον προσηλυτισμό του εθνικού κόσμου. Στα πλαίσιά της οι σιβυλλικοί χρησμοί θα χρησιμοποιηθούν ως ένα πρόσφορο μέσο για τη διάδοση της λατρείας του ενός και μοναδικού θεού της Παλαιάς Διαθήκης ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Οι χρησμοί, συγκεκριμένα, της αρχαίας μάντισσας του Απόλλωνα θα αλλοιωθούν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να προαναγγέλλουν τη μέλλουσα κρίση του κόσμου από τον Θεό και την επιστροφή της ανθρωπότητας στη γιαχβεϊκή θρησκεία. Με τη μορφή με την οποία έχουν φτάσει έως εμάς σήμερα, οι χρησμοί της Σιβύλλας από τα βιβλία ΙΙΙ, ΙV και V, αποτελούν ένα γοητευτικό κράμα από ιουδαϊκές και ελληνικές ιδέες, τη συγκρητική ανάλυση των οποίων επιχειρεί η παρούσα εργασία. (119)

Αικατερίνης Τσαλαμπούνη, "Ερμηνεία του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχιλίων στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο (9,12-17). Μία ερμηνευτική προσέγγιση με βάση την κοινωνιολογική μέθοδο", 155-169
Η κοινωνιολογική μέθοδος, η οποία αποτελεί εξέλιξη της ιστορικής κριτικής, έχει ως στόχο της να διαβάσει και να κατανοήσει τα βιβλικά κείμενα μέσα στην αρχική ιστορική τους συνάφεια, τον κόσμο της Μεσογείου κατά τον 1ο αι. μ.Χ. Για το σοπό αυτό χρησιμοποιεί θεωρητικές προοπτικές και μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες. Στο πρώτο μέρος της παρούσης μελέτης παρουσιάζονται εν συντομία οι βασικές αρχές και η πορεία εργασίας της κοινωνιολογικής μεθόδου, ενώ στο δεύτερο μέρος η μέθοδος εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, στην αφήγηση του θαύματος του χορτασμού των πεντακισχιλίων στο Λκ 9,12 εξ. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό εργαλείο το μοντέλο ευεργέτης - μεσίτης - ευεργετούμενος των Roninger και Eisenstadt, όπου ο ευεργέτης είναι ο Θεός Πατέρας, ο Ιησούς και οι μαθητές του οι μεσίτες και το πλήθος οι ευεργετούμενοι. Το θαύμα τοποθετείται μέσα στη συνάφεια της βασιλείας του Θεού και σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία έχει ως χαρακτηριστικά της την αμοιβαία αγάπη και την αφοσίωση. (155)


Σταματίου-Νικολάου Μωραΐτη, "Η σύνθεση του βιβλίου του Ησαΐα", 281-310
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η επανεξέταση της θεωρίας της τριμερούς διαίρεσης του βιβλίου του Ησαΐα. Διερευνώνται τα επιχειρήματα της βιβλικής κριτικής έρευνας, τα οποία συνετέλεσαν στην επικράτηση της θεωρίας αυτής για μεγάλο χρονικό διάστημα και ελέγχονται ως προς την αποδεικτική τους ισχύ. (281)

Νέα άρθρα στο JHS / New articles & reviews on JHS site

Στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 9 (2009) έχουν αναρτηθεί τα εξής άρθρα και βιβλιοκρισίες:

Karolien Vermeulen, To See or Not To See. The Polysemy of the Word עין in the Isaac Narratives (Gen 17-35)
Όπως προδίδει και ο τίτλος θέμα του άρθρου είναι η πολυσημία της λέξης עין στις αφηγήσεις για τον Ισαάκ (Γεν 17-35). Εξετάζεται το αμφίσημο περιεχόμενο της λέξης σε κάθε επίπεδο. Αυτό ταιριάζει στα κύρια θέματα της ιστορίας του Ισαάκ καθώς επίσης και στις λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις σε επιμέρους προτάσεις. Έτσι η λέξη και η χρήση της παρέχει ένα παράδειγμα της δύναμης της πολυσημίας και του πολλαπλού ρόλου της μέσα στη βιβλική αφήγηση.

Aron Pinker, Intrusion of Ptolemaic Reality on Cultic Practices in Qoh 4:17
Στο άρθρο προτείνεται μία νέα ερμηνεία του Εκκλ 4,17, η οποία υπογραμμίζει το Sitz im Leben στο πτολεμαϊκό κράτος. Μολονότι το Εκκλ 4,17 xrησιμοποιεί λατρευτική ορολογία και βρίσκεται μέσα σε μία συνάφεια σχετικά με το Ναό, στην πραγματικότητα περιέχει έμμεσες αναφορές στην πτολεμαϊκή πραγματικότητα των κατασκόπων και πληροφοριοδοτών που βοηθούσαν την πτολεμαϊκή διοίκηση να συγκεντρώνει μεγάλους φόρους. Καθίσταται σαφές ότι αυτό το διπλό επίπεδο (λατρευτικό και μη) κυριαρχεί σε ολόκληρη την ενότητα Εκκλ 4,16-5,6.

Βιβλιοκρισίες
Jeremy M Hutton, Deuteronomistic History or Histories?: New Approaches to Deuteronomy-Kings

Markus Witte, Konrad Schmid, Doris Prechel and Jan Christian Gertz, eds., with assistance from Johannes F. Diehl, Die deuteronomistischen Geschichtswerke: Redaktions- und religionsgeschichtliche Perspektiven zur “Deuteronomismus”-Diskussion in Tora und Vorderen Propheten. (BZAW, 365; Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2006)
ISBN 978-3-11-018667-3

Για τις υπόλοιπες βιβλιοκρισίες, πατήστε εδώ.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009

BMCR: Feeding the Ancient Greek City

Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Bryn Mawe Classical Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία ενός συλλογικού τόμου σχετικού με τη σίτιση των αρχαίων ελληνικών πόλεων:

Richard Alston, Onno van Nijf (ed.), Feeding the Ancient Greek City. Groningen-Royal Holloway Studies on the Greek City after the Classical Age 1. Leuven: Peeters Publishers, 2008
ISBN 9789042920378
Reviewed by Brian Rutishauser, Fresno City College

Στον τόμο περιέχονται οι εισηγήσεις που διαβάστηκαν κατά την τρίτη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την μετακλασική Ελλάδα, η οποία έλαβε χώρα το 2006 στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Royal Holloway Department of Classics (Πανεπιστήμιου του Λονδίνου) και το Τμήμα Ιστορίας (Πανεπιστήμιο του Groningen). Έξι από τις εισηγήσεις αναφέρονται στη ρωμαϊκή περίοδο, μία στην ελληνιστική, μία στην κλασική και τέλος μία καλύπτει ελληνικά και ρωμαϊκά θέματα.
Για να διαβάσετε τη βιβλιοκρισία, πατήστε εδώ.

Η χρήση του Λουκά από το Ματθαίο; / Matthew's use of Luke?

Οι Marc Goodacre και James McGrath συζητούν σήμερα την πιθανότητα εξάρτησης του Ματθαίου από τον Λουκά, μια υπόθεση που διατύπωσε και ο Martin Hengel (την παραθέτει ο Michael Bird στο ιστολόγιό του σήμερα). Και ο Goodacre και ο ΜcGrath ξεκινούν αποκλείοντας την υπόθεση της Q, ενώ όμως ο McGrath προτείνει την εξάρτηση του Ματθαίου από τον Λουκά, ο Goodacre θεωρεί ότι προηγείται ο Ματθαίος, στον οποίο στηρίζεται ο Λουκάς.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ανεύρεση τελετουργικού λουτρού / Discovery of a ritual bath

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Israel Antiquities Authority ανακοινώνεται ότιαρχαιολόγοι έφεραν στο φως μεγάλο τελετουργικό λουτρό (miqvah) στην περιοχή του δυτικού τείχους της Ιερουσαλήμ. Το λουτρό χρονολογείται στα τέλη της εποχής του Δεύτερου Ναού. Το κτίριο είναι υψηλής ποιότητας και ομοιάζει με κτίρια που έκτισε ο βασιλιάς Ηρώδης. Το δημοσίευμα συνδέει το κτίριο, μέσα στο οποίο βρέθηκε το miqvah, με το χώρο, όπου λάμβαναν χώρα οι συνεδριάσεις του Sanhedrin. Για να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του JSPs

Στο νέο τεύχος του Journal for the Study of the Pseudepigrapha 19:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Ivor H. Jones, "The Finale of the Wisdom of Solomon: Its Context, Translation and Significance", 3-43
Σε αυτό το άρθρο ο συγγραφέας εξετάζει διεξοδικά τη γλώσσα, τη συνάφεια, το περιεχόμενο και τη λειτουργία του Σοφ 19,18-22. Αυτή η ανάλυση ρίχνει φως στη λογοτεχνική δομή και στο χαρακτήρα ολόκληρου του βιβλίου καθώς και στο θρησκευτικό και πολιτιστικό του υπόβαθρο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη μετάφραση του Σοφ 19,18 και στους μουσικούς όρους του και τις μουσικές εικόνες. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε νέα συμπεράσματα, όσον αφορά στις αναφορές, που υπάρχουν στο βιβλίο, στα κοσμικά στοιχεία, συμπεράσματα, τα οποία είναι σημαντικά τόσο για το βιβλίο στο σύνολό του όσο και για τον εντοπισμό της εκτενούς φιλολογικής ιστορίας αυτής της φράσης. Τέλος, το ενδιαφέρον στρέφεται στη δομή και στο χαρακτήρα του βιβλίου και παρέχονται κριτήρια για την εκτίμηση των πρόσφατων υποθέσεων, όσον αφορά στα κύρια χαρακτηριστικά του.

Ephraim Nissan, "On Nebuchadnezzar in Pseudo-Sirach", 45-76
Ο Ψ-Σειράχ είναι σαφώς ένα ψευδεπίγραφο, ακόμη κι αν ο Ben Sira, ο πρωταγωνιστής, αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο. Είναι μία πρώιμη μεσαιωνική εβραϊκή συλλογή ομηλιτικών κειμένων, που έχει τη δομή μίας συνομιλίας μεταξύ του παιδιού-θαύμα Ben Sira (του γιου του Ιερεμία) και του βασιλιά Ναβουχοδονόσσορα. Στο άρθρο ο συγγραφέας συζητά την δομή του βιβλίου ως ιστορία-πλαίσιο, στην οποία ο Ναβουχοδονόσσωρ και ο Ben Sira είναι συνομιλητές. Έρχεται σε αντίθεση προς μία άλλη πηγή, η οποία γελά εις βάρος του Ναβουχοδονόσσορα. Λαμβάνεται υπόψη επίσης η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο καταστροφέας του Πρώτου Ναού και πώς οι ραββινικές πηγές αντιμετώπισαν τον Βεσπασιανό και τον Τίτο. Το χωρίο που πλησιάζει περισσότερο στο μοτίβο του Ψ-Σειράχ είναι μία επιμέρους αφήγηση, όπου ο R. Joanan ben Zakkai έρχεται για να σώσει τον Βεσπασιανό, καθώς αυτός, αφού πληροφορήθηκε, ενώ έβαζε το ένα παπούτσι, ότι οι Ρωμαίοι τον έκαναν βασιλιά, δε μπορεί να βάλει το άλλο. Αντιθέτως η εμφάνιση του ψευδο-Νέρωνα διαμόρφωσε την πρώιμη ραββινική αφήγηση για τον Νέρωνα, κι αν θέλει κανείς να εντοπίσει ένα παράλληλο του Νέρωνα προς στις ιουδαϊκές χλευαστικές περιγραφές του Ναβουχοδονόσσορα, τότε αυτό είναι τα λατινικά Commenta Bernesia προς τα Pharsalia του Λουκιανού.

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στα νέα τεύχη του ThZ / Articles of biblical interest in the new issues of ThZ

Στα δύο τελευταία τεύχη του Theologische Zeitschrift 65:3 (2009) και Sonderheft δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

ThZ 65:3 (2009)
Klaus Haacker, "Rezeptionsgeschichte und Literarkritik. Anfragen an die communis opinio zum Corpus Paulinum", 209-228
Η συνειδητοποίηση των προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν ή έγιναν περισσότερο συγκεκριμένα εξαιτίας της εμφάνισης στην έρευνα των παύλειων επιστολών της λεγόμενης "new perspective", οδηγεί σε μία επανεξέταση των θεολογικών επιχειρημάτων της λογοτεχνικής κριτικής (Literarkritik) των παύλειων επιστολών. Μία σειρά από κριτήρια, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δευτεροπαύλειου χαρακτήρα ορισμένων παραδεδομένων επιστολών του Παύλου, αποδεικνύονται απάντηση μίας ομολογιακής ή με κάποιον άλλον τρόπο περιορισμένης πρόσληψης της θεολογίας του Παύλου, η οποία όμως δεν μπορεί να συλλάβει το πλάτος και την ευελιξία της σκέψης του. Ο συγγραφέας του άρθρου προτείνει μία αποδέσμευση της φιλολογικής κριτικής του corpus paulinum από θεολογικές προϋποθέσεις και τον περιορισμό της σε μη θεολογικούς παράγοντες (π.χ. υφολογικούς, χρονολογικούς, γεωγραφικούς).

Christina Tuor-Kurth, "Unreinheit und Gemeinschaft. Erwägungen zum neutestamentlichen Gebrauch von κοινός ", 229–245
O ελληνικός όρος "κοινος" απαντά με τη διπλή σημασία - ο κοινός αλλά και ο "ακάθαρτος"- μόνο στην ελληνιστική-ιουδαϊκή γραμματεία και στην Κ.Δ. Επιπλέον με τη δεύτερη σημασία, του ακάθαρτου, απαντά στο αρχαιότερο παράδειγμα, εκείνο του 1 Μακκ, όχι μόνο με την έννοια της λατρευτικής ακαθαρσίας, αλλά δηλώνει και όσα διακρίνουν τους Ιουδαίους από τους μη Ιουδαίους. Ο όρος "κοινός" μπορεί να χαρακτηρίζει τους μη Ιουδαίους. Στο άρθρο η συγγραφέας ξεκινά από αυτήν τη διαπίστωση και εξετάζει τρία καινοδιαθηκικά κείμενα, στα οποία γίνεται λόγος για τα κοινά τραπέζια και τις κοινές τροφές, κάτι που σύμφωνα με την Τορά είναι ακάθαρτο. Καταδεικνύει επίσης πώς εξαιτίας της αυξανόμενης προσχώρησης στο χριστιανισμό πιστών από τα έθνη, αίρονται σταδιακά τα όρια μεταξύ Ιουδαίων και μη Ιουδαίων. Από τη συζήτηση για το καθαρό και το ακάθαρτο μεταφερόμαστε στην ιδέα ότι είναι δυνατή εν Χριστώ μία κοινωνία μεταξύ Ιουδαίων και μη Ιουδαίων.

ThZ 65, Sonderheft (2009)

Versöhnung und Wandel
Reconciliation and Transformation

Festschrift für Martin Anton Schmidt zum 90. Geburtstag am 20. Juli 2009

 • Klaus Seybold, "Der Jesajapsalm (Jes 12,1-6)", 7-17
 • Ernst Jenni, "Erwägungen zur Etymologie der althebräischen Modalpartikel nā'", 18–27
 • Thomas Domanyi, "Die Rolle der Vernunft in der Verkündigung Jesu. Eine anthropozentrische Annäherung an das Markus-Evangelium", 28–46
 • Rudolf Brändle, "Mehrsprachigkeit im spätantiken Antiochien", 47–61
 • Ekkehard W. Stegemann, "Calvin als Ausleger der Heiligen Schrift", 73–89
 • Palle J. Olsen, "Heinrich Bullinger and the Annotations on John’s Revelation in the Geneva Bible of 1560", 105–146

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

Συνέδρια διεθνών βιβλικών οργανισμών 2010 / Conferences of international biblical societies in 2010

Σας δίνουμε τις ημερομηνίες των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων βιβλικών εταιριών κατά το έτος 2010:

SBL
Tartu Εσθονίας, 25-29 Iουλίου (το συνέδριο θα διοργανωθεί από κοινού με την EABS)

EABS
Tartu Eσθονίας, 25-29 Ιουλίου (το συνέδριο θα διοργανωθεί από κοινού με την SBL)

SNTS
Βερολίνο, 27-31 Ιουλίου

IOSOT
Ελσίνκι, 1-6 Αυγούστου

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο RThL / RThL: two articles of biblical interest

Στο νέο τεύχος του Revue Theologique de Louvain 40:3 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jean Zumstein, "Narrativité et hermιneutique du Nouveau Testament", 324-340
H ανάπτυξη της αφηγηματολογίας ως στοιχείου της ερμηνείας της Κ.Δ. θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία απλή τεχνική βελτίωση στη μεθοδολογικά εδραιωμένη προσέγγιση του κειμένου. Προϋποθέτει μία βαθειά ανανέωση της ίδιας της ερμηνευτικής. Αυτή η αλλαγή μπορεί να καταστεί σαφής χρησιμοποιώντας τη θεωρία των τριών μιμήσεων, την οποία ανάπτυξε ο Paul Ricoeur στο μνημειώδες έργο του «Temps et récit» («Ο χρόνος και η αφήγηση»).

André Winin, " Un lieu pour la présence de Dieu. Parcours biblique", 382-400
Στο άρθρο παρέχεται ένα πανόραμα των όσων αναφέρουν οι δύο διαθήκες για "την κατοικία του Θεού", τον τόπο της παρουσίας του ανάμεσα στο λαό της διαθήκης. Αυτή η μακρά αφήγηση αναγιγνώσκεται με τον τρόπο που μεταδίδεται από την ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση. Σκοπός είναι να παρουσιασθούν όχι οι ιστορικές πραγματικότητες, που βρίσκονται στη βάση αυτής της αφήγησης, αλλά τα πρόσωπα, τα οποία συνδέει με τους τόπους παρουσίας του Θεού ή τους τρόπους παρουσίας του. Επομένως εξετάζονται τα όσα λέγονται για τη Σκηνή του Μαρτυρίου στην έρημο, για το ναό στην Ιερουσαλήμ, την καταστροφή αυτού του ιερού και τη εξαγγελία της Κ.Δ. για ένα νέο ναό.

Το νέο τεύχος του JETS / The new issue of JETS

Στο νέο τεύχος του Journal of the Evangelical Theological Society 52:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • C.H. Bullock, "Wisdom, the 'amen' of Torah", 5-18
 • Peter J. Gentry, "The text of the Old Testament", 19-45
 • Stephen G. Dempster, "Canons on the right and canons on the left : finding a resolution in the canon debate", 47-77
 • Daniel B. Wallace, "Challenges in New Testament textual criticism for the twenty-first century", 79-100
 • Charles E. Hill, "The New Testament canon : deconstructio ad absurdum?", 101-119

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Έκθεση "Γυάλινος κόσμος" στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / "Glass world" at the Archaeological Museum of Thessalonica

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί μέχρι και το τέλος του 2010 έκθεση με τον τίτλο "Γυάλινος κόσμος" αφιερωμένη στην αρχαία υαλουργία, στην χρήση του γυαλιού και στις συμβολικές διαστάσεις του κατά την αρχαιότητα. Ο επισκέπτης μπορεί να δει ευρήματα από όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Β. Θεσσαλία, τα οποία χρονολογούνται από Ύστερη Εποχή του Χαλκού (14ος αι. π.Χ.) έως και την Ύστερη Αρχαιότητα (4ος αι. μ.Χ.).
Στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου υπάρχουν επίσης αρχαιότητες που χρονολογούνται από τον 2ο έως και τον 4ο αι. μ.Χ. Εκτός από τα διάφορα ταφικά μνημεία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποθετική ανάπλαση μίας πλούσιας αστικής οικίας.
Πηγή: in.gr

Ρωμαϊκό αμφιθέατρο στην Τιβεριάδα / Roman amphitheater in Tiberias

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz.com Ισραηλινοί αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το οποίο χρονολογείται στις αρχές του 1ου αι. μ.Χ. Το οικοδόμημα αρχικά εντοπίστηκε αρχικά το 1990 κοντά στο όρος Berniki, ενώ μόλις το 2009 άρχισε να ανασκάπτεται. Εκτιμάται ότι είχε χωρητικότητα 7000 ανθρώπων. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, σύμφωνα με τον εκλιπόντα αρχαιολόγο Izhar Hirshfeld, ο οποίος έκανε τις πρώτες ανασκαφές, είναι ότι αυτό το αμφιθέατρο βρίσκεται μέσα σε ιουδαϊκή συνάφεια. Η Τιβεριάς ήταν μια ιουδαϊκή πόλη κάτω από ρωμαϊκή κατοχή. Τα ευρήματα της πόλης, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Valid Atrash, ο οποίος συμμετέχει στις ανασκαφές, βεβαιώνουν ότι η Τιβεριάς ήταν μια ιδιαίτερα ανοικτή πόλη.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Βιβλικές μορφές στα δευτεροκανονικά βιβλία / Biblical figures in deuterocanonical books

Από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter κυκλοφορεί ένας συλλογικός τόμος με τα πρακτικά συνεδρίου της International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature (ISDCL) που πραγματοποιήθηκε στο Tübingen:

Hermann Lichtenberger - Ulrike Mittmann-Richert (εκδ.), Biblical Figures in Deuterocanonical and Cognate Literature (Deuterocanonical and Cognate Literature. Yearbook 2008), de Gruyter 2009
ISBN 978-3-11-020368-4
98 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Οι μελέτες στον παρόντα τόμο πραγματεύονται ζητήματα της πρόσληψης και λειτουργίας των βιβλικών μορφών μέσα στα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία της εβραϊκής Βίβλου και την αρχαία ιουδαϊκή γραμματεία και κυρίως το ερώτημα της μεταμόρφωσης του νοήματος των επιμέρους βιβλικών μορφών κατά την ελληνιστική εποχή. Μέσα από μία σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων αναλύεται η θρησκευτική λειτουργία αυτών των μορφών σε μία περίοδο μεγάλων πολιτικών και πολιτισμικών αλλαγών καθώς επίσης και ο ρόλος τους στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της ιουδαϊκής ταυτότητας σε μία εποχή, κατά την οποία ο ιουδαϊκός λαός υπέφερε κάτω από μία σκληρή κυριαρχία και ζούσε διασκορπισμένος σε όλον τον κόσμο. Ένα πρώτο βήμα προς την ένταξη του θέματος στο ευρύτερο πλαίσιο της συστηματικής αναθεώρησης των μεταβιβλικών θεολογικών εξελίξεων είναι η προσπάθεια διερεύνησης τόσο ιστορικά όσο και θεολογικά του ζητήματος της μεταβολής του τρόπου κατανόησης των βιβλικών μορφών.

Ένα νέο βιβλίο για τις ιουδαϊκές και χριστιανικές μεσσιανικές προσδοκίες στην αρχαιότητα / A new book on Jewish and Christian messianic hopes

Ένα νέο βιβλίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο T & T Clark International σχετικά με τις μεσσιανικές προσδοκίες σε Ιουδαίους και χριστιανούς κατά την αρχαιότητα.

M. Bockmuehl - J. Carleton Paget (εκδ.), Redemption and resistance : the messianic hopes of Jews and Christians in Antiquity, London - New York, NY : Clark 2009
ISBN: 9780567030443

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Ο τόμος συγκεντρώνει τις μελέτες ειδικών στο θέμα του μεσσιανισμού ως ζητήματος πολιτικής και θρησκευτικής αφοσίωσης και αντιπαράθεσης. Οι μελέτες αυτές ερευνούν το μοτίβο σε μία διάρκεια χιλίων περίπου χρόνων. Αποτελούν επομένως μία σημαντική συμβολή στην ιστορία του αρχαίου Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού, στην κατανόηση της σύνθετης και συχνά προβληματικής μεταξύ τους σχέσης και της αντίθεσης που δημιούργησαν οι ελπίδες τους για σωτηρία προς τη δημόσια τάξη, η οποία αρχικά ήταν ειδωλολατρική και στη συνέχεια χριστιανική. Μολονότι κάθε κεφάλαιο σχεδιάσθηκε έστι ώστε να αποτελέσει εισαγωγή στο εκάστοτε θέμα, το γενικό επιχείρημα είναι ενιαίο σε όλο το βιβλίο. Τα πρώτα δύο μέρη, ο προχριστιανικός ιουδαϊκός και ο πρώτος χριστιανικός μεσσιανισμός, θέτουν τις βάσεις προσδιορίζοντας δύο πραγματικότητες, οι οποίες στο τρίτο μέρο αποτελούν και πάλι θέμα συζήτησης, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ τους μέσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, η οποία χαρακτηρίζεται από το βίαιο διωγμό των ιουδαϊκών και χριστιανικών ελπίδων. Στη συνέχεια εξετάζεται το ζήτημα του μεσσιανισμού μετά την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου του Ιουλιανού, σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής αυτοκρατορίας και μέχρι την άνοδο του Ισλάμ.

Περιεχόμενα
 • Joachim L. Schaper, "The Persian period", 3-14
 • Jan W. van Henten, "The Hasmonean period", 15-28
 • Sean Freyne, "The Herodian period", 29-43
 • Hans D. Betz, "Plutarch's "Life of Numa" : some observations on Graeco-Roman 'Messianism'", 44-61
 • Markus Bockmuehl, "Resistance and redemption in the Jesus tradition", 65-77
 • Graham N. Stanton, "Messianism and Christology : Mark, Matthew, Luke and Acts", 78-96
 • Judith M. Lieu, "Messiah and resistance in the Gospel and Epistles of John", 97-108
 • Andrew Chester, "The Christ of Paul", 109-121
 • David G. Horrell, "The Catholic Epistles and Hebrews", 122-135
 • Paul Spilsbury, "The Apocalypse", 136-146
 • Martin Goodman, "Messianism and politics in the land of Israel, 66-135 C.E.", 149-157
 • Oskar Skarsaune, "Jews and Christians in the Holy Land, 135-325 C.E.", 158-170
 • Sebastian Brock, "Syria and Mesopotamia : the shared term 'malka mshiha'", 171-182
 • James C. Paget, "Egypt", 183-197
 • Wolfram Kinzig, "The West and North Africa", 198-214
 • David Noy, "Material remains", 215-226
 • Philip S. Alexander, "The rabbis and messianism", 227-244
 • Alison Salvesen, "Messianism in ancient Bible translations in Greek and Latin", 245-261
 • Robert P. Gordon, "Messianism in ancient Bible translations in Aramaic and Syriac", 262-273
 • Nicholas M. DeLange, "Jewish and Christian messianic hopes in pre-Islamic Byzantium", 274-284
 • Gedaliahu A. Stroumsa, "False prophet, false Messiah and the religious scene in seventh-century Jerusalem", 285-296
 • William Horbury's publications, 297-301