Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ΘΕΟΛΟΓΙΑ / A new article of biblical interest in the current issue of THEOLOGIA

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 86:3 (2015)

Βασιλείου Δ. Τζέρπου, "Ο Papyrus Berlinensis 11710 (P.Berol. 11710) και η σχέση του με τα Ευαγγέλια του Κανόνος της ΚΔ", 47-58

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 4:3 (2015)

 • Bruce Wells, "The Interpretation of Legal Traditions in Ancient Israel," 234-266 (abstract)
 • Jonathan Stökl, "Prophetic Hermeneutics in the Hebrew Bible and Mesopotamia," 267-292 (abstract)
 • Eckart Frahm / Enrique Jiménez, "Myth, Ritual, and Interpretation: The Commentary on Enūma eliš I–VII and a Commentary on Elamite Month Names," 293-343 (abstract)
 • Uri Gabbay, "Specification as a Hermeneutical Technique in Babylonian and Assyrian Commentaries," 344-368 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 70:1 (2016)
Ellen Scully, "Jerusalem’s Lost Etymology: How Augustine Changed Latin Eschatology," 1-30 (abstract)
Anthony Briggman, "Literary and Rhetorical Theory in Irenaeus, Part 2," 31-50 (abstract

Early Readers, Scholars and Editors of the New Testament, online

Αποτέλεσμα εικόνας για Early Readers, Scholars and Editors of the New TestamentΟ εκδοτικός οίκος Gorgias διαθέτει ελεύθερο τον συλλογικό τόμο με εκδότη του Hugh Houghton και με θέμα την πρώιμη ιστορία της κριτικής του κειμένου της Καινής Διαθήκης:

H.A.G. Houghton (επιμ.), Early Readers, Scholars and Editors of the New Testament, Gorgias 2014

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του RHR / The current issue of RHR

Revue de l'Histoire des Religions 4/2015

 • Viviane Comerro, "Figures de Noé de Gilgamesh au Coran"
 • Jean-Jacques Glassner, "« Noé » dans les sources mésopotamiennes" (abstract)
 • Stéphanie Anthonioz, "Le Noé biblique dans ses diverses perspectives littéraires" (abstract)
 • Mădălina Vârtejanu-Joubert, "Noé et son caractère axial dans la littérature du Second Temple" (abstract)
 • Serge Bardet, "La figure de Noé chez Philon d’Alexandrie et Flavius Josèphe" (abstract)
 • Jules Danan, "Noé et le Déluge dans la aggada rabbinique" (abstract)
 • Muriel Debié, "Noé dans la tradition syriaque. Une mer de symboles" (abstract)
 • Viviane Comerro, "Un Noé coranisé" (abstract)
 • Youssef Taharraoui, "La figure de Noé entre le Coran et les isrā’īliyyāt" (abstract)

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού JSQ / The current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 22:4 (2015)

 • Yair Furstenberg, "The Midrash of Jesus and the Bavli's Counter-Gospel." 303-324
 • Martha Himmelfarb, "The Mother of the Seven Sons in Lamentations Rabbah and the Virgin Mary," 325-351
 • Arnon Atzmon, "From Census to Atonement: Parshat Shekalim in Pesikta de Rav Kahana and Pesikta Rabbati," 352-376
 • Ayelet Seidler, "Literary Devices in the Psalms: The Commentary of Ibn Ezra Revisited," 377-402

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Συνέντευξη του John Barclay για το νέο του βιβλίο / John Barclay's interview on his new book

Στη σειρά Eerdmans Author Interview Series έχει ανεβεί στο youtube η συνέντευξη του καθηγητή της Καινής Διαθήκης John Barclay με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου Paul and the Gift από τον εκδοτικό οίκο Eerdmans.

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του ThLZ / The new article in the current issue of ThLZ

Theologische Literaturzeitung 140:12 (2015)

Karl W. Niebuhr, "Gerechtigkeit und Rechtfertigung bei Matthäus und Jakobus," 283-301

Το τρέχον τεύχος του Apocrypha / The current issue Apocrypha

Apocrypha 26 (2015)

 • Charles D. Wright, "6 Ezra and The Apocalypse of Thomas with a previously unedited "interpolated" text of Thomas"
 • Rossana Guglielmetti, "Deux témoins inédits de la Visio Pauli"
 • Emanuela Valeriani, "Simbolismo ed escatologia nell’Apocalisse apocrifa di Giovanni: un confronto con l’Apocalisse canonica"
 • Susan E. Myers, "Antecedents of the Feminine Imagery of Spirit in the Acts of Thomas"
 • Boris Paschke, "Speaking Names in the Apocryphal Acts of John'
 • Dan Batovici, "Apocalyptic and metanoia in the Shepherd of Hermas"
 • Christophe Guignard, "La tradition grecque de la liste d’apôtres "Anonyme I" (BHG 153C), avec un appendice sur la liste BHG 152N"
 • Alin Suciu, "The Book of Bartholomew: A Coptic Apostolic Memoir"
 • Alin Suciu, "The Recovery of the Lost Fragment preserving the Title of the Coptic Book of Bartholomew. Edition and translation of Cornell University Library, Misc. Bd. MS. 683"
 • Timo S. Paananen /  Roger Viklund, "An Eighteenth-Century Manuscript: Control of the Scribal Hand in Clement’s Letter to Theodore"
 • Andrea Nicolotti, "Point sur les recherches récentes: Un cas particulier d’apologétique appliquée : l’utilisation des apocryphes pour authentifier le Mandylion d’Édesse et le suaire de Turin"
 • Bradley N. Rice, "Chronique: An Account of the York University Christian Apocrypha Symposium Series: "Fakes, Forgeries, and Fictions: Writing Ancient and Modern Christian Apocrypha" (Held at Vanier College on September 24-26, 2015)"


Το τρέχον τεύχος του ETR / The current issue of ETR

Etudes théologiques et religieuses 90:4 (2015)
 • André Wenin, "Ismaël et Isaac, ou la fraternité contrariée dans le récit de la Genèse," 489-502 (abstract)
 • Simon Butticaz, "Du principe de précaution à l’économie du don. Relire Matthieu 7,6 en contexte," 503-514 (abstract)
 • Jean-Pierre Sternberger, "Jacob, Tobias et les guillemets de Genèse 2,23-24," 607-612 (abstract)