Σάββατο 25 Απριλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του RSB / The current issue of RSB

Ricerche storico bibliche 26:1/2 (2014)

 • Thomas Römer, "La construction d'Abraham comme ancêtre oecuménique," 7-23
 • Flavio DallaVecchia, "Abramo : all'origine d'Israele ; il dibattito sull'identità nazionale," 25-47
 • André Wénin, "L' histoire d'Abraham dans la Genèse et dans les autre récits de l'A.T. : une approche narrative," 49-73
 • Donatella Scaiola, "Abramo nella tradizione profetica," 75-87
 • Luca Mazzinghi, "Abramo nella tradizione sapienziale biblica (Sir 44,19-21.22; Sap 10,5)," 89-102
 • Marco Pavan, "La rilettura messianica della figura di Abramo nel Sal 105 e nel IV libro del Salterio," 103-143
 • Giuseppe Bellia, "Un seminomade per padre," 145-168
 • Anna Passoni Dell'Acqua, "Da "Abram l'emigrante" ad "Abraam l'amato da Dio" : sfumature del ritratto "abramitico" di scuola ellenistica (LXX)," 169-203
 • Émile Puech, "Abraham dans les manuscrits de la mer Mort," 205-233
 • Sabino Chialà, "Riletture della figura di Abramo in alcuni testi apocrifi giudaici," 235-249
 • Francesca Calabi, "Le migrazioni di Abramo in Filone di Alessandria," 251-267
 • Romano Penna, "La funzione di Abramo nel pensiero di Paolo in rapporto al giudaismo del tempo," 269-289
 • Pasquale Basta, "Paolo rilegge Abramo : dal discorso teologico ai quadri etnici," 291-311
 • Carlo Broccardo, "Tra il primo piano e lo sfondo : Abramo nel Vangelo secondo Luca," 313-325
 • Augusto Barbi, "La promessa ad Abramo in Atti : fondamento della storia di salvezza," 327-345
 • Maurizio Marcheselli, "Il riferimento ad Abramo in Gv 8,31-59 : funzione retorica in un contesto polemico," 347-386
 • Giovanni C. Bottini, "'Abramo, nostro padre ... amico di Dio': Abramo nella Lettera di Giacomo (2,21-23)," 387-395
 • Cesare Marcheselli-Casale, "Aqedah : barbaro ineluttabile destino? Da Abramo - Isacco a Gesù di Nazaret via Flavio Giuseppe a partire da Eb 11,17-19 con approdo a Eb 5,7-8," 397-429
 • Craig E. Morrison, "Il cuore perfetto (lbh shlymh) di Abramo nella letteratura targumica e cristiana antica," 431-452
 • Rosario Gisana, "Il ciclo di Abramo in 1Clemente ed Ebrei : influssi giudaici o filoniani?," 453-471

Το τρέχον τεύχος του HBTh / The current issue of HBTh

Horizons in Biblical Theology 37:1 (2015)

 • Robert L. Foster, "The Christian Canon and the Future of Biblical Theology," 1-12 (abstract)
 • Jeannine K. Brown, "Is the Future of Biblical Theology Story-Shaped?," 13-31 (abstract)
 • Walter Brueggemann, "Futures in Old Testament Theology: Dialogic Engagement," 32-49 (abstract)
 • Jeffrey W. Aernie, "Participation in Christ: An Analysis of Pauline Soteriology," 50-68 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του The Bible and Critical Theory / The current issue of The Bible and Critical Theory

The Bible and Critical Theory 10:2 (2014)

ADMEN AND EVE

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Three articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)

RBL 24.4.2015

James Aston and John Walliss, eds., Small Screen Revelations: Apocalypse in Contemporary Television
Reviewed by Sylvie Raquel

Reviewed by Mary K. Schmitt

Reviewed by Benjamin J. M. Johnson

Reviewed by Carl Mosser

Reviewed by Bálint Károly Zabán

Reviewed by Charles L. Quarles

Jerome F. D. Creach, Violence in Scripture
Reviewed by Pieter G. R. de Villiers

Arthur J. Dewey and Robert J. Miller, eds., The Complete Gospel Parallels
Reviewed by Thomas J. Kraus

Reviewed by Cheuk Yin Yam and Anthony Dupont

Reviewed by Trent C. Butler

Reviewed by Michael B. Hundley

Steven J. Friesen, Sarah A. James, and Daniel N. Schowalter, eds., Corinth in Contrast: Studies in Inequality
Reviewed by Thomas R. Blanton IV

Reviewed by Paul Sanders

Reviewed by Richard S. Briggs

Reviewed by Andrew Shead

Reviewed by Michael S. Moore

Reviewed by Aren M. Maeir

David C. Sim and James S. McLaren, eds., Attitudes to Gentiles in Ancient Judaism and Early Christianity
Reviewed by Avram Shannon

Reviewed by Randall X. Gauthier

Reviewed by David J. Neville

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / An article of biblical interest in the current HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Jaco Gericke, "A comprehensive philosophical approach to Qohelet’s epistemology"


Δαιμονολογία του 1 Ενώχ / Demonology of 1 Enoch

Ένα ενδιαφέρον άρθρο του Archie T. Wright για τους δαίμονες στο 1 Ενώχ και τις απαρχές της δαιμονολογίας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation: 

Κυριακή 19 Απριλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 5:4 (2014)

 • Hans Förster, "Schrift und Schriftverständnis in Joh 20,8f," 419-440 (abstract)
 • Richard Last / Sarah E. Rollens, "Accounting Practices in P. Tebt. III/2 894 and Pauline Groups," 441-474 (abstract)
 • Markus Öhler, "Cultic Meals in Associations and the Early Christian Eucharist," 475-502 (abstract)
 • Beatrice Wyss, "Der gekreuzigte Sophist," 503-528 (abstract)

New Discoveries

 • Trevor W. Thompson, Online Papyrological Resources for the Study of Early Christianity; pp. 531-535