Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 6:3 (2017)
 • Israel Finkelstein - Konrad Schmid, "Jeroboam's Israel," 259-261
 • Israelv Finkelstein, "A Corpus of North Israelite Texts in the Days of Jeroboam II?," 262-289 (abstract)
 • Ernst Axel Knauf, "Jeroboam ben Nimshi: The Biblical Evidence," 290-307 (abstract)
 • Nadav Na'aman, "Memories of Monarchical Israel in the Narratives of David's Wars with Israel's Neighbours," 308-328 (abstract)
 • Omer Sergi, "The United Monarchy and the Kingdom of Jeroboam II in the Story of Absalom and Sheba's Revolts (2 Samuel 15–20)," 329-353 (abstract)
 • Assaf Kleiman, "A North Israelite Royal Administrative System and its Impact on Late-Monarchic Judah," 354-371 (abstract)
 • Thomas Römer, "How Jeroboam II became Jeroboam I," 372-382 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 40:3 (2018)

 • David Konstan, "Trusting in Jesus," 247-254 (abstract)
 • Peter Oakes, "Pistis as Relational Way of Life in Galatians," 255-275 (abstract)
 • Loveday Alexander, "A Map of Understanding: The Riskiness of Trust in the World of the Early Christians," 276-288 (abstract)
 • Judith M. Lieu, "Faith and the Fourth Gospel: A Conversation with Teresa Morgan," 289-298 (abstract)
 • Teresa Morgan, "Faith in Dialogue," 299-311 (abstract)
 • Ryan S. Schellenberg, "Did Paul Refuse an Offer of Support from the Corinthians?," 312-336 (abstract)
 • Deborah Thompson Prince, "Seeing Visions: The Persuasive Power of Sight in the Acts of the Apostles," 337-359 (abstract)
 • Matthew C. Pawlak, "Consistency Isn’t Everything: Self-Commendation in 2 Corinthians," 360- 382 (abstract)
 • Jermo van Nes, "Missing ‘Particles’ in Disputed Pauline Letters? A Question of Method," 383-398 (abstract)

To τρέχον τεύχος του Henoch / The current issue of Henoch

Henoch 39:1 (2017)
Το τρέχον τεύχος περιέχει τα πρακτικά του συνεδρίου που έλαβε χώρα το 2016 στην Ραβέννα και στην Μπολώνια με αφορμή τα 70 χρόνια από την ανακάλυψη του Κουμράν:

Το τρέχον τεύχος του Neot / In the current issue of Neot

Neotestamentica 51:2 (2017)

 • Ernest van Eck, "Realism and Method: The Parables of Jesus," 163-184 (abstract)
 • Thomas Farrar, "Today in Paradise?: Ambiguous Adverb Attachment and the Meaning of Luke 23:43," 185-207 (abstract)
 • Herman C. du Toit, "The Function of the Imperfect Tense-Form in the Narrative Discourse of John's Gospel: Some Remarks," 209-234 (abstract)
 • Jeremy Punt, "Not Child's Play: Paul and Children," 235-259 (abstract)
 • Christoph Stenschke, "Human and Non-Human Creation and Its Redemption in Paul's Letter to the Romans," 261-289 (abstract)
 • Jackson Wu, "Why Is God Justified in Romans?: Vindicating Paul's Use of Psalm 51 in Romans 3:4," 291-314 (abstract)
 • Seth Kissi - Ernest van Eck, "An Appeal to Personality in Hebrews: A Social-Scientific Study," 315-335 (abstract)
 • Jacobie M. Helena Visser, "Following the Man on the Slippery Slide: Christ in 1 Peter," 337-357 (abstract)
 • Maretha M. Jacobs, "On Fairness and Accuracy in the Academy: A Brief Response to Wim Vergeer's Use of Terminologies, and Some Simplifications, in the Article 'The Redeemer in an 'Irredeemable Text' (1 Timothy 2:9–15)'," 359-365 (abstract)