Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

To τρέχον τεύχος του PzB / The current issue of PzB

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Protokolle zur Bibel 21 (2012) είναι αφιερωμένο στο δίπολο "καθαρό - ακάθαρτο":

Constanza Cordoni,"Die weißen Tage oder warum die Frau immer noch als „unrein“ gilt, nachdem ihre Unreinheit aufgehört hat", 3-19 
Σε αυτό το άρθρο συγκρίνονται τρεις εκδοχές μίας ραβινικής ιστορίας, η οποία πραγματεύεται το θέμα της λεγόμενης ακαθαρσίας των γυναικών κατά την έμμηνο ρύση και τις βιβλικές της καταβολές. Καθώς οι ραβινικές ιστορίες χρησιμοποιούνται πάντοτε για να στηρίξουν κάποιο επιχείρημα μέσα στη συνάφεια στην οποία παραδίδονται, είτε αυτή είναι ταλμουδική είτε μιδρασική, η συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ιδιαίτερη λειτουργία που έχει η ιστορία σε κάθε συνάφεια.  

Eva Synek, "„Wenn eine Maus in den Brunnen fällt …“ Rezeptionsgeschichtliche Anmerkungen zu ἀκαθαρσία unter bes. Berücksichtigung der byzantinischen Rechtsgeschichte", 21-41 
Το γεγονός ότι τα διάφορα κείμενα της Κ.Δ. υπογραμμίζουν την ηθική σημασία της καθαρότητας δεν εμπόδισε να δοθεί - και στην Ανατολή και στη Δύση - έμφαση σε περισσότερο παραδοσιακές αντιλήψεις για την καθαρότητα. Η συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον της σε διαφορετικές προσλήψεις της "ακαθαρσίας"  μέσα στη βυζαντινή ιστορία του δικαίου. Ασχολείται κυρίως με ταμπού που έχουν σχέση με τις τροφές, αλλά και με τη λατρευτική διάσταση της αγαμίας και με άλλα σχετικά ζητήματα όπως την έμμηνο ρύση και την γέννηση του παιδιού.  

Markus Lau, "Blutige Hände: Beobachtungen zur Rezeption alttestamentlicher Motive in Mt 27,24f.", 42-76
Ο συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ανάλυση των μοτίβων και στην ερμηνεία του Μτ 27, 24-25.  Σε αυτήν τη συνάφεια η πρόσληψη από τον Μτ του Δευτ 21, 1-9 σε συνδυασμό με τις παραδόσεις για την κατάρα του αίματος στην Π.Δ. φαίνεται να είναι μία έξυπνη έμμεση αναφορά και αντιστροφή του ιουδαϊκού τυπικού για τους καθαρμούς. Η δραματοποίηση από τον Μτ του τελετουργικού της πλύσης των χειρών, που συνδέεται με τέτοιες αναφορές, χαρακτηρίζει επίσης και κάποιους από τους χαρακτήρες της αφήγησης για τη δίκη του Ιησού και μάλιστα σε σχέση με το ζήτημα της ενοχής. Ιδιαίτερα η ελίτ - ο Πιλάτος και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι - παρουσιάζονται αρνητικά στο Μτ. Σε ένα τελευταίο μέρος της συζήτησης οι παρατηρήσεις που έγιναν στα προηγούμενα μέρη του άρθρου συνδέονται με τη σημασία που μπορεί να είχαν για την κοινότητα του Μτ. 

Tα πρόσφατα άρθρα στο JHS / The current articles in JHS

Στον ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 12 (2012) έχουν αναρτηθεί τα εξής άρθρα:

RBL 3/8/2012

Ann W. Astell and Sandor Goodhart, eds., Sacrifice, Scripture, and Substitution: Readings in Ancient Judaism and Christianity
Reviewed by John Dunnill

Daniel Boyarin, The Jewish Gospels: The Story of the Jewish Christ
Reviewed by F. Stanley Jones

Jeffrey Brodd and Jonathan L. Reed, eds., Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult
Reviewed by John Kloppenborg

Gonzalo Haya-Prats, Empowered Believers: The Holy Spirit in the Book of Acts
Reviewed by Nils Neumann

Larry W. Hurtado and Paul L. Owen, eds., 'Who Is This Son of Man?': The Latest Scholarship on a Puzzling Expression of the Historical Jesus
Reviewed by Christopher Tuckett

Yung Suk Kim, A Theological Introduction to Paul's Letters: Exploring a Threefold Theology of Paul
Reviewed by Jason Weaver

Stefanos Mihalios, The Danielic Eschatological Hour in the Johannine Literature
Reviewed by Dirk van der Merwe

Klaus Wachtel and Michael W. Holmes, eds., The Textual History of the Greek New Testament: Changing Views in Contemporary Research
Reviewed by Jean-Francois Racine

James P. Ware, Paul and the Mission of the Church: Philippians in Ancient Jewish Context
Reviewed by Angela Standhartinger

John Morgan-Wynne, The Cross in the Johannine Writings
Reviewed by David Crump

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα στο The Bible and Interpretation / Two interesting articles in The Bible and Interpretation webpage

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα αναρτήθηκαν πρόσφατα στη γνωστή σελίδα The Bible and Interpretation: 

David Lincicum, "Beyond Wikipedia: Renewing Forschungsgeschichte in the Age of Google Books" 
O συγγραφέας παρουσιάζει τη μεγάλη ευκολία που παρέχουν πλέον διάφορα διαδικτυακά εργαλεία στην πρόσβαση βιβλίων, απαραίτητων σε κάθε ερευνητή που εξετάζει την ιστορία της έρευνας ενός θέματος (π.χ. archives.org, google books κτλ) και τονίζει ότι για αυτόν το λόγο σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο οι νέοι ερευνητές να γνωρίζουν γλώσσες όπως λατινικά και γερμανικά.

Ο γνωστός ομότιμος καθηγητής της Π.Δ. στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, Philip Davies, συζητά το πρόβλημα κατά πόσο η εκκοσμικευμένη και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε θρησκευτική ομολογία ηθική ενός βιβλικού επιστήμονα μπορεί να είναι συμβατή με την έρευνα των βιβλικών κειμένων.

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του EvTh / Articles of biblical interest in the current issue of EvTh

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Evangelische Theologie 72:3 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Winfried Thiel, "Das Lied von der missratenen Lieblingspflanzung : Erwägungen zum Weinberglied Jesaja 5,1-7", 165-173 
To λεγόμενο Άσμα του Αμπελώνος στο Ησ 5, 1-7 είναι μια ποιητική σύνθεση με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Η ρητορική διαμόρφωση του λόγου έχει ως στόχο τους πραγματικούς ακροατές τους και παραπέμπει στο προφορικό κήρυγμα του προφήτη και μάλιστα σε εκείνο των πρώτων χρόνων της δράσης του. Εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αυτό το κείμενο ελκύει την προσοχή του ερμηνευτή, ο οποίος στρέφει το ενδιαφέρον του στο προφορικό προφητικό κήρυγμα. 
 
Alexandra Grund, "'Schmähungen der dich Schmähenden sind auf mich gefallen' : kulturanthropologische und sozialpsychologische Aspekte von Ehre und Scham in Ps 69", 174-19
Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου εξετάζει τον Ψα 69 υπό το πρίσμα του δίπολου τιμή - αισχύνη, το οποίο διαδραμάτιζε ως γνωστόν σημαντικό ρόλο στους πολιτισμούς της αρχαίας Μεσογείου. Η δημόσια προσβολή σε αυτές τις κουλτούρες σήμαινε ουσιαστικά εξόντωση του άλλου, για αυτό το λόγο τέτοιες πρακτικές καταδικάζονται στην ηθική του Ισραήλ και κυρίως στα ραβινικά κείμενα. 

René Bloch, "Gute Zeiten für die Septuaginta : zur erstmaligen Übersetzung ins Deutsche", 214-219 
Η συγγραφέας παρουσιάζει την πρώτη μετάφραση στα γερμανική του ελληνικού κειμένου της Π.Δ., γνωστού και ως μετάφρασης των Ο΄.

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Studia Theologica / An article of biblical interest in the current issue of Studia Theologica

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Studia Theologica 66:1 (2012) δημοσιεύεται το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Paula Fredriksen, "Jesus the Jewish Christ", 3-19

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο Theology / Articles of biblical interest in the journal Theology

Στα δυο τελευταία τεύχη του περιοδικού Theology 115:4 (2012) & 115:5 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

115:4 (2012)

Bradley Arnold, "Re-envisioning the Olympic Games : Paul's use of athletic imagery in Philippians", 243-252

115:5 (2012)

N.T. Wright, " Israel’s Scriptures in Paul’s narrative theology", 323-330

Στο τρεχον τεύχος του περιοδικού Interpretation / In the current issue of Interpretation

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Interpretation 66:3 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Carl R. Holladay, "Interpreting Acts", 245-258 
  • Christopher K. Rowe, "The ecclesiology of Acts", 259-269 
  • Robert C. Tannehill, "Acts of the Apostles and ethics", 270-282 
  • Loveday Alexander, "Luke's political vision", 283-293 
  • Pamela Hedrick, "Fewer answers and further questions : Jews and Gentiles in Acts", 294-305

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο Theology Today / Articles of biblical interest in the current issue of Theology Today

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theology Today 69:2 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 

  • Jimmy J. Roberts, "Public opinion, royal apologetics, and imperial ideology : a political analysis of the portrait of David, 'a man after God's own heart'", 116-132 
  • Joy A. MacDougall, "Rising with Mary : re-visioning a feminist theology of the cross and resurrection", 166-176 
  • Cynthia L. Rigby, "'Communicate life' : Elisabeth Moltmann-Wendel imagines biblical models for women", 177-188 
  • Herman C. Waetjen, "A postmodern reading of Paul's Letter to the Romans and its disclosure of a new image of God and a new understanding of salvation", 197-212

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Ένα νέο ενδιαφέρον εύρημα / A new interesting finding

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz ο πέτρινος σφραγιδόλιθος, που βρέθηκε στις ανασκαφές του Tel Beit Shemesh, ίσως αποτελεί την πρώτη αρχαιολογική απόδειξη της ιστορίας του Σαμψών. 
Πρόκειται για πέτρινο σφραγιδόλιθο, με μέγεθος 1,5 εκ., που απεικονίζει ένα μεγάλο ζώο δίπλα σε έναν άνθρωπο (φωτό). Ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως πρόκειται για απεικόνιση της ιστορίας της πάλης του Σαμψών με ένα λιοντάρι. Χρονολογείται στον 11ο αι. π.Χ., στην περίοδο των Κριτών. 
Οι αρχαιολόγοι της ανασκαφής Prof. Shlomo Bunimovitz and Dr. Zvi Lederman (Πανεπιστήμιο του Tel Aviv) δε θεωρούν ότι πρόκειται για απεικόνιση του Σαμψών που αντιμετωπίζει ένα λιοντάρι. Υποστηρίζουν ότι στην περιοχή (στην οποία σύμφωνα με τη βιβλική ιστορία έζησε ο Σαμψών) ήταν διαδεδομένος ένας μύθος για έναν ήρωα που σκοτώνει ένα λιοντάρι. Η ίδια ιστορία αποδόθηκε στην παράδοση στο πρόσωπο του Σαμψών. 
H είδηση έκανε το γύρο σε ιστοσελίδες και βιβλικά ιστολόγια.
[Α.T. Oπωσδήποτε το εύρημα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως οι αρχαιολόγοι δικαιολογημένα διατηρούν τις επιφυλάξεις τους και συνδέουν την εικόνα με ένα γενικότερο θέμα στις τοπικές παραδόσεις της περιοχής. Τίποτε στην εικόνα δεν συνδέει άμεσα την παράσταση με τον γνωστό ήρωα της Π.Δ. Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει την σημασία του ευρήματος, απλά το τοποθετεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραδόσεων. Βλ. και τα σχόλια του Jim Davila στο ιστολόγιό του PaleoJudaica


Oι ανασκαφές στο Tell es-Safi/Gath / Tell es-Safi/Gath Excavations

Στο επίσημο ιστολόγιο των ανασκαφών στο Tell es-Safi/Gath έχει αναρτηθεί μία σύντομη έκθεση του έργου και των ευρημάτων του έτους 2012.
Για να τη διαβάσετε, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Tell es-Safi/Gath Excavations

RBL 26/7/2012

Coleman A. Baker, Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity: Peter, Paul, and Recategorization in the Book of Acts
Reviewed by Jean-Francois Racine

John Choi, Traditions at Odds: The Reception of the Pentateuch in Biblical and Second Temple Period Literature
Reviewed by John Engle

John Drane, Introducing the New Testament
Reviewed by Nijay Gupta

John Paul Heil, Philippians: Let Us Rejoice in Being Conformed to Christ
Reviewed by Peter-Ben Smit
Reviewed by Todd D. Still

Scott C. Jones, Rumors of Wisdom: Job 28 as Poetry
Reviewed by Edward L. Greenstein

Amy-Jill Levine and Marc Z. Brettler, eds., The Jewish Annotated New Testament
Reviewed by Stephen Moyise

Michael E. W. Thompson, Where Is the God of Justice? The Old Testament and Suffering
Reviewed by Pekka Pitkanen

J. Brian Tucker, You Belong to Christ: Paul and the Formation of Social Identity in 1 Corinthians 1-4
Reviewed by Maria A. Pascuzzi

Julie Woods, Jeremiah 48 as Christian Scripture
Reviewed by Frederik Poulsen