Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 66:2 (2016)
  • Asaf Gayer, Daniel Stökl Ben Ezra and Jonathan Ben-Dov, "A New Join of Two Fragments of 4QcryptA Serekh haEdah and Its Implications," 139 - 154 (abstract)
  • Alexandria Frisch and Lawrence H. Schiffman, "The Body in Qumran Literature: Flesh and Spirit, Purity and Impurity in the Dead Sea Scrolls," 155-182 (abstract)
  • Davis Hankins, "4QInstruction’s Mystery and Mastery of Wisdom," 183-205 (abstract)
  • Christian Stadel, "Stray Remarks on the Tobit Fragments," 206-220 (abstract)
  • Alexey (Eliyahu) Yuditsky and Chanan Ariel, " ואל תמחולהי ביד שחפא:  ‪4Q541, Frag. 24 Again," 221-232 (abstract)

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Ιουδαίοι του κατά Ιωάννην στην εξήγηση / Jews of John's Gospel in exegesis

Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι Ιουδαίοι στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο έχει απασχολήσει τους σχολιαστές του ευαγγελίου από τα αρχαία χρόνια. Συχνά μάλιστα θεωρείται ότι αυτή η εξήγηση τήρησε μία εχθρική προς τους Ιουδαίους στάση, κάτι που είχε τραγικές προεκτάσεις στη συνέχεια στην ιστορία και στη στάση του Χριστιανισμού ειδικότερα απέναντι στον Ιουδαϊσμό. Ο Michael G. Azar επανεξετάζει την ιστορία της ερμηνείας των Ιουδαίων στο τέταρτο ευαγγέλιο κι υποστηρίζει ότι αυτή η εικόνα που περιγράψαμε παραπάνω θα πρέπει να διορθωθεί:

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 67:1 (2016)

  • Michael B. Hundley, "Of God and Angels: Divine Messengers in Genesis and Exodus in their Ancient Near Eastern Contexts," 1-22 (abstract)
  • Matthew R. Crawford, "'Confessing God from a Good Conscience': 1 Peter 3:21 and Early Christian Baptismal Theology," 23-37 (abstract)
  • Miriam Benedikt , "The Letter that Lives: Mid. Ps. 29 as a Case Study of Anti-Christological Polemic," 38-76 (abstract)
  • T. J. Lang, "Intellect Ordered: An Allusion to Plato in Dialogue with Trypho and its Significance for Justin's Christian Epistemology," 77-96 (abstract)
  • Edmon L. Gallagher, "Augustine on the Hebrew Bible," 97-114 (abstract)