Παρασκευή 8 Απριλίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Theological Studies 62:1 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Katherine E. Southwood, "‘And They could not Understand Jewish Speech’: Language, Ethnicity, and Nehemiah's Intermarriage Crisis", 1-19
Διαφορετικά από ό,τι στην αφήγηση για τους μεικτούς γάμους του Έσδρα, το Νεεμία 13 ειδικά κάνει λόγο για τη σημασία της γλώσσας χρησιμοποιώντας την παράξενη φράση  לדבר יהודית וכלשון עם ועם ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים (Νεεμ13: 24). Η φράση παρουσιάζει πολλά μεταφραστικά προβλήματα. Είναι ωστόσο δυνατό να κατανοηθεί η σημασία της πληρέστερα υπό το φως ενός αριθμού μελετών οι οποίες εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ της γλώσσας, της εθνικότητας και της θρησκείας. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις και αντιθέσεις μεταξύ του περιστατικού του μεικτού γάμου του Νεεμία και τα είδη των συναφειών μέσα στα οποία η σημασία της γλώσσας και της εθνικότητας φτάνει στο επίπεδο της κοινωνικής συνειδητοποίησης, είναι δυνατό να υποστηρίξουμε ότι κατά την άποψη του συγγραφέα κάθε προσαρμογή στο περιβάλλον είναι καταδικαστέα. Επομένως τα προβλήματα που αφορούν στη διατήρηση της γλώσσας είναι ένα σύμπτωμα μίας βαθύτερης κρίσης: της ανάγκης να διατηρηθεί η εθνική ταυτότητα. Οι θρησκευτικές και εθνικές ταυτότητες λειτουργούν αμοιβαία με έναν επαναλαμβανόμενο τρόπο μέσα τόσο στο βιβλίο του Έσδρα όσο και του Νεεμία, ίσως ως ένας απόηχος της επιστροφής από την εξορία.

Tommy Wasserman, "The ‘Son of God’ was in the Beginning (Mark 1:1)", 20-50
Τα προβλήματα κριτικής κειμένου στην αρχή του κατά Μάρκον είναι μεγάλης σημασίας και πολυσυζητημένα. Το κύριο ερώτημα είναι εάν η φράση "ο Υιός του Θεού" παραλείπεται τυχαία από το αρχικό κείμενο ή εάν προστέθηκε από κάποιους γραφείς προκειμένου να συμπληρώσει το θεϊκό όνομα ή τον τίτλο του βιβλίου. Οι αμφιλεγόμενες λέξεις περιέχονται μέσα σε αγκύλες στην  UBS4 και στην NA27 αλλά παραλείπονται στην πρόσφατη έκδοση SBLGNT. Ενώ οι περισσότερες σύγχρονες μεταφράσεις και οι τα υπομνήματα περιλαμβάνουν τις λέξεις, αρκετοί ειδικοί πρόσφατα υποστήριξαν τη συντομότερη εκδοχή του Μκ 1, 1. Στην παρούσα μελέτη ωστόσο υποστηρίζεται η εκτενέστερη εκδοχή, στην οποία περιλαμβάνεται η φράση "υιός του Θεού" και λαμβάνει υπόψη εξωτερικές και εσωτερικές ενδείξεις και ειδικότερα την πιθανότητα μίας τυχαίας παράλειψης, αν λάβει κανείς υπόψη τις συνήθειες των γραφέων εκείνης της εποχής.  

Tim Brookins, "The Wise Corinthians: Their Stoic Education and Outlook", 51-76
Έχει περάσει πλέον η εποχή που η σοφία των Κορινθίων κατανοούνταν υπό το φως του "γνωστικισμού". Ως μία εναλλακτική λύση στη ρητορική θεωρία, η οποία υποκατέστησε τη θεωρία του γνωστικισμού, η παρούσα μελέτη παραπέμπει στο σαφώς στωικό χαρακτήρα της σοφίας των Κορινθίων. Αφετηρία του συγγραφέα είναι η γλώσσα που συνδέεται με αυτούς.  Ακολουθώντας τα πρόσφατα συμπεράσματα των κοινωνικοϊστορικών μελετών εικάζεται ότι οι πλουσιότεροι Κορίνθιοι είναι επίσης οι προβληματικοί "σοφοί" Κορίνθιοι. Αυτοί είχαν μία σχετική φιλοσοφική παιδεία, πιθανόν από τον "Λούκιο, τον Στωικό της Κορίνθου" στο γυμνάσιο το οποίο πρόσφατα είχε ιδρυθεί στην Κόρινθο. Προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση όπου κανείς με βεβαιότητα μπορεί να εντοπίσει τη γλώσσα αυτών των Κορινθίων το περιεχόμενο είναι σαφώς στωικό αν όχι και η εκφορά της. Εκτός όμως από τη γλώσσα των Κορινθίων υποστηρίζεται ότι η επίδραση της στωικής διδασκαλίας θα πρέπει να διαδραμάτισε κάποιο ρόλο σε κάθε πρόβλημα που αναφέρεται στην Α΄ Κορ. Επομένως χωρίς να αρνηθεί κανείς την πιθανότητα άλλων επιδράσεων στη μελέτη υποστηρίζεται ότι ο στωικισμός αποτελεί την καλύτερη εξήγηση που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλη την επιστολή.

Scott D. Mackie, "Heavenly Sanctuary Mysticism in the Epistle to the Hebrews", 77-117
Ο συγγραφέας της παρούσας μελέτης εστιάζει το ενδιαφέρον του στα υπερφυσικά υπαρξιακά στοιχεία και γεγονότα, τα οποία συνδέονται με τον τρόπο που η προς Εβραίους παρουσιάζει το ουράνιο θυσιαστήριο και προσπαθεί να καταδείξει την εσωτερική σχέση αυτών των στοιχείων και γεγονότων με το γενικό ομιλητικό / κηρυκτικό χαρακτήρα του κειμένου.  Η αφηγηματική δομή στην προς Εβραίους του ουράνιου θυσιαστηρίου δεν είναι απλά μία "ανανεωμένη και συμπληρωμένη" εκδοχή της παράδοσης που σκοπό είχε να προκαλέσουν τη φαντασία της κοινότητας, στην οποία απευθύνεται η επιστολή. Μάλλον ο στόχος του συγγραφέα είναι η κοινότητά του να είναι παρούσα στον ιερό τόπο προκειμένου να ωφεληθεί από τις πράξεις του Χριστού που επιτελούνται εκεί και να συμμετάσχει στη δόξα του Υιού. Η παρουσία και η συμμετοχή συνδέεται με την επαναλαμβανόμενη προτροπή του συγγραφέα να "πλησιάσουν" και να εισέλθουν στο ουράνιο θυσιαστήριο (4, 14–16. 6, 18–20. 10, 19–23. 12, 22–4), η οποία έχει ως στόχο της την μεταμορφωτική συνάντηση και το Θεό και τον Υιό του καθώς επίσης και τη συμμετοχή στην τελετή της θείας υιοθεσίας (2, 12-13). Αυτή η μυστική απεικόνιση που κινείται παράλληλα με τις ρητορικές πρακτικές της εκφράσεως και της ενάργειας, παρέχουν την απαραίτητη στήριξη σε αυτήν την προσπάθεια: εκτός από έναν αριθμό παραστικών περιγραφών του ουράνιου θυσιαστήριου και των πράξεων του Ιησού σε αυτό, ο συγγραφέας καλεί την κοινότητα να "δει" τον Υιό εν τη δόξη (2, 9. 3, 1.  9, 24–6. 12, 2) και τη συμμετοχή της στην τελετή της υιοθεσίας (2, 13. 10, 24–5). Αυτό το πρόγραμμα εικόνων εξυπηρετεί άμεσα τον τελικό ομιλητικό στόχο του συγγραφέα: όπως ο Μωυσής "τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν" (Εβρ 11, 27), έτσι κι η αφοσίωση της κοινότητας, η οποία έχει υποχωρήσει, θα αυξηθεί όταν αυτή ενεργοποιήσει την πραγματική της ταυτότητα ως οικογένεια του Θεού και "δει" στον Ιησού ότι η σταθερότητά του μέσα στους διωγμόυς θα έχει ως αποτέλεσμα σίγουρα την δικαίωση.  
Simon Corcoran & Benet Salway, "A Newly Identified Greek Fragment of the Testamentum Domini", 118-135
Στην παρούσα μελέτη αναδημοσιεύεται ένα απόσπασμα ενός ελληνικού εκκλησιαστικού έργου που γράφτηκε σε ένα μεγαλογράμματο κώδικα της Αγίας Γραφής του τ. 5ου αι. και το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.  Η σύγκριση με μία συριακή του εκδοχή καθιστά σαφές ότι το κείμενο θα πρέπει να θεωρηθεί ο μοναδικός μάρτυρας του αρχικού ελληνικού κειμένου του 4ου ή 5ου αι. ενός τύπου κειμένου που είναι γωνστός ως "η Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού" (Testamentum Domini nostri Iesu Christi).
 
Alistair C. Stewart, "The Apocalyptic Section of Testamentum Domini: An Attempt at Dating", 136-143
Η Διαθήκη Κυρίου αρχίζει με μία αποκάλυψη ανεξάρτητη από το υπόλοιπο κείμενο. Αν ήταν δυνατό να χρονολογηθεί αυτό το αποκαλυπτικό απόσπασμα, τότε θα μπορούσε να προσφέρει ένα terminus a quo του εκκλησιαστικού αυτού κειμένου. Ενώ αυτή η αποκάλυψη συνήθως χρονολογείται στον 5ο αι. στη μελέτη υποστηρίζεται ότι απηχεί γεγονότα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία γύρω στην εποχή της ακμής της αυτοκρατορίας των Σασσανιδών στην Περσία και του διωγμού που ακολούθησε κι ότι ο αντίχριστος που παρουσιάζεται εδώ είναι ένας Ζωροάστρης ιερέας, κάτι που παραπέμπει στον 3ο αι.  

Ο Wayne Meeks στη Θεσσαλονίκη

Η επόμενη συνάντηση του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 και ώρα 16.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.
Προσκεκλημένος θα είναι ο γνωστός καθηγητής της Καινής Διαθήκης Wayne Meeks.

Το θέμα της εισήγησής του θα είναι:

"From Jerusalem to Illyricum, Rome to Spain: The World of Paul’s Missionary Imagination"

Υποτροφία του Ιδρύματος ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ / Scolarship of the Foundation ARTOS ZOES

Το Θρησκευτικό, Εκπαιδευτικό και Φιλανθρωπικό Λυμπεροπούλειο Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» προκηρύσσει μία (1) υποτροφία, εις μνήμην Σάββα Αγουρίδη, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2011 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών, για διδακτορικές σπουδές που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο των βιβλικών σπουδών.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΧΟΥΝ:

•Έλληνες υπήκοοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή σε Θεολογική Σχολή πανεπιστημίου του εξωτερικού.

•Αλλοδαποί που εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Ιδρύματος, πατώντας εδώ.

RBL 7/4/ 2011

Hannes Bezzel, Die Konfessionen Jeremias: Eine redaktionsgeschichtliche Studie
Reviewed by John Engle

Dereck Daschke and Andrew Kille, eds., A Cry Instead of Justice: The Bible and Cultures of Violence in Psychological Perspective
Reviewed by J. Dwayne Howell

Gary N. Knoppers and Lester L. Grabbe, with Deirdre N. Fulton, eds., Exile and Restoration Revisited: Essays on the Babylonian and Persian Periods in Memory of Peter R. Ackroyd
Reviewed by Lena-Sofia Tiemeyer

Elizabeth Struthers Malbon, ed., Between Author and Audience in Mark: Narration, Characterization, Interpretation
Reviewed by Tom Shepherd

Scott B. Noegel and Gary A. Rendsburg, Solomon's Vineyard: Literary and Linguistic Studies in the Song of Songs

Reviewed by George Athas
Reviewed by Jonathan Kaplan

Barbara Nevling Porter, ed., What Is a God? Anthropomorphic and Non-anthropomorphic Aspects of Deity in Ancient Mesopotamia
Reviewed by Aren M. Maeir

Jeremy Schipper, Parables and Conflict in the Hebrew Bible
Reviewed by George Savran

Jacques Vermeylen, Jérusalem centre du monde: Développements et contestations d'une tradition biblique
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

Mark M. Yarbrough, Paul's Utilization of Preformed Traditions in 1 Timothy: An Evaluation of the Apostle's Literary, Rhetorical, and Theological Tactics
Reviewed by Korinna Zamfir

Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Scripture / In the current issue of Scriptura

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scriptura 103/1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
 • Johann DuPlessis, "Models for missional churches in Acts", 1-15
 • Scot MacKnight, "Gospeling the gospel in Acts", 30-44
 • Jeremy Punt, "Countervailing "missionary" forces : empire and church in Acts", 45-59
 • Christof Sauer, "Missio Dei and compassio Dei : minority Christians experiencing God's acts in the face of hostility", 60-65
 • Eddie Germiquet, "Luke's journey narrative : a literary gateway of the missionary church in Acts", 65-86
 • Christoph W. Stenschke, "Mission in the Book of Acts : mission of the church", 66-78
 • Dirk G. van der Merwe, "The power of the gospel victorious over the power of evil in Acts of the Apostles", 79-94
 • Amadi Ahiamadu, "A postcolonial critical assessment of the "Imago Dei" in Gen 1:26-28 in Nigerian perspective", 97-106
 • Miracle Ajah, "An assessment of the priestly emolument in Numbers 18:8-32", 107-121
 • Cilliers Breytenbach, "Eers die Jode, dan die Grieke : Paulus as sendeling", 122-133
 • Ernst M. Conradie, "Confessing guilt in the context of climate change : some South African perspectives", 134-152
 • Jacobus W. Gericke, "Hebrew Bible and metaethics : a philosophical introduction", 153-163
 • A.M. Leene - H.J. Hendriks, "Women and church leadership revised : the implications of a missional ecclesiology and a theological anthropology", 164-174
 • Daniël J. Louw, "The hermeneutics of intercultural pastoral care : from "psyche" to "position" (habitus) within the healing dynamics of life (cura vitae)", 175-188
 • J.M. Wessels - Fika J. van Rensburg, "Paul, the man of three worlds : still inspiring the church across frontiers", 189-199

Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Έκτη συνάντηση του Biblicum / The sixth meeting of Biblicum

Η έκτη συνάντηση του Biblicum του Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων στον α΄ όροφο της Θεολογικής Σχολής. 

Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής της Κ.Δ. του Τμήματος Θεολογίας κ. Πέτρος Βασιλειάδης. Τίτλος της εισήγησης:

"Ο θεολογικός προβληματισμός των μεταφράσεων των εκκλησιαστικών κειμένων"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Στην ηλεκτρονική σελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011) αναρτήθηκε ένα νέο άρθρο:

Tova Ganzel, "The Shattered Dream - The Prophecies of Joel: A Bridge between Ezekiel and Haggai? "