Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Ο σκύλος στην αρχαία ανατολική Μεσόγειο / Dogs in ancient Levant

Στην ιστοσελίδα ANE Today η Lisa Yeomans συζητά την αρχαιολογική μαρτυρία της παρουσίας των σκύλων σε οικισμούς της Νεολιθικής Εποχής στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης:

Πολιτικά κείμενα τρόμου στο βιβλίο των Κριτών / Political texts of terror in the Book of Judges

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Peter Feinman συζητά την περίπτωση ορισμένων κειμένων τα οποία μπορούν να θεωρηθούν πολιτικά κείμενα, όπου εμφανίζονται γυναικείοι χαρακτήρες με μεταφορικό χαρακτήρα. Ο συγγραφέας θέτει το ερώτημα, πώς λειτουργούν αυτοί οι χαρακτήρες μέσα στις αφηγήσεις και κατά πόσο αυτές οι ιστορίες έχουν πολιτικό χαρακτήρα: 

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του BABESCH / In the current issue of BABESCH

BABESCH 94 (2019)

 • Dimitri van Limergen, "Vinum picenum and oliva picena II: Further Thoughts on Wine and Oil Presses in Central Adriatic Italy," 97 - 126 (abstract)
 • Mary Jane Cuyler, "Legend and Archaeology at Ostia: P. Lucilius Gamala and the Quattro Tempietti," 127 - 146 (abstract)
 • Saskia Stevens,  "The Emperor and the Plough: (Re)founding the City and Extending the Empire," 147 - 160 (abstract)
 • Mariella Cipriani, "Il rilievo frammentario con personificazione fluviale e serpente di Palazzo Rondinini a Roma: Una nuova proposta di lettura," 183 - 191 (abstract)
 • Paolo Cimadomo / Luca di Franco / Silvio La Paglia, "Hadrian in Ioudaea: The Celebration of the Emperor Examined throughout the Tel Shalem Bronze Statue," 193 - 210 (abstract)
 • Helen I. Ackers, "The Representation of Wigs in Roman Female Portraiture of the Late 2nd to 3rd Century AD," 211 - 234 (abstract)Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 54:1 (2020)

Francois P. Viljoen, "The Holy Spirit’s characterisation of the Matthean Jesus"

Τι είναι το ʿerev rav / What is ʿerev rav

Ο David J. Zucker συζητά τον όρο ʿerev rav, ο οποίος απαντά στο βιβλίο της Εξόδου και παραμένει σημείο διαφωνίας μεταξύ των ερμηνευτών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: 

 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Expository Times / In the current issue of Expository Times

Expository Times 131:5 (2020)

 • Simeon Whiting, "Julius Wellhausen goes to Copenhagen: Towards a more progressive commentary on Exodus," 183–198 (abstract)
 • Jonathan D. Parker, "‘My Mother, My God,’ ‘Why have you forsaken me?’: An Exegetical Note on Psalm 22 as Christian Scripture," 199–204 (abstract)
 • Gerald O’Collins, SJ, "Love as a Verb (1 Cor 13:4–8a)," 205–208 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Feminist Theology / In the current issue of Feminist Theology

Feminist Theology 28:2 (2020)

Alicia Besa Panganiban, "Theology of Resilience Amidst Vulnerability in the Book of Ruth," 182–197 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 74:1 (2020)

 • Hans-Ulrich Weidemann, "Jesus als Typos der Mannhaftigkeit:  Männlichkeitsideale in Kyrill von Alexandriens Kommentar zur Johannespassion," 29–75 (abstract)
 • Alexander Treiger, "John of Scythopolis on Divine Darkness: A Neglected Christian Source on Late Antique Jewish Cosmology," 76–83 (abstract)
 • Josef Lössl, "Between Hipparchian Cynicism and Priscillian Montanism: Some Notes on Tatian, or. 3.6," 84–107 (abstract)

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hermormde teologiese studies 76:1 (2020)

Philip La Grange Du Toit, "Ethnic reasoning and early Christian identity: A Pauline theological perspective"

Στο τρέχον τεύχος του Mouseion / In the current issue of Mouseion

Mouseion 16:3 (2019)

 • Louis Brousseau, "Athlètes, Sports et Jeux sur les Monnaies Antiques," 389-413 (abstract)
 • Carolyn Willekes, "Breeding Success: The Creation of the Racehorse in Antiquity," 453-469 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BZ / The current issue of BZ

Biblische Zeitschrift 64:1 (2020)

 • Benedikt Hensel, "Neue Horizonte im Alten eröffnen? Biblisch-theologische und hermeneutische Beobachtungen zu Mt 1–2," 1–20 (abstract)
 • Hans-Peter Mathys, "Der unbekannte Joab," 21–48 (abstract)
 • Hans-Josef Klauck, "Hundert Jahre Formgeschichte: Ein Tribut an die Begründer," 49–84 (abstract)
 • Nadav Na’aman, "The Contest on Mount Carmel (1 Kings 18:19–40) as a Reflection of a Religious-Cultural Threat," 85–100 (abstract)
 • Michael Emmendörffer, "„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal“: Psalm 23 auf dem Hintergrund altorientalischer und alttestamentlicher Todesvorstellungen," 101–117 (abstract)
 • Roland Bergmeier, "Vom Einblick in die Buchrolle des himmlischen Thronsaals," 118–129 (abstract)
 • Jonas Weller, "„Durch Wasser und Feuer wird der ganze Ort gereinigt“ (EvPhil 24): Reminiszenzen an Lk 12,49 im Philippusevangelium?" 130–142 (abstract)

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Theology / In the current issue of Theology

Theology 123:1 (2020)

Ian K. Duffield, "Difficult texts: Matthew 23," 16-19 (abstract)

Η σιωπή των σκλάβων / The silence of slaves

The Silencing of Slaves in Early Jewish and Christian Texts: 1st Edition (Hardback) book coverΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Routledge η μελέτη του Ronald Charles σχετικά με τους τρόπους που αρχαία ιουδαϊκά και χριστιανικά κείμενα χρησιμοποιούν ή εξαφανίζουν από την αφήγηση τους δούλους με σκοπό να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της αφήγησής τους. Ο συγγραφέας αξιοποιεί τις αρχές της μεταποικιακής θεωρίας και την οπτική της ιστορίας "από κάτω" προκειμένου να εντοπίσει τους δούλους σε αυτά τα κείμενα και να τους επαναφέρει στο κάδρο της αφήγησης. 

Ronald Charles, The Silencing of Slaves in Early Jewish and Christian Texts, Routledge 2019
272 σελίδες

Για τα περιεχόμενα της μελέτης, πατήστε εδώ.

Το σώμα του Σαούλ / Saul's Body

Ο Brian R. Doak (George Fox University) παίρνει αφορμή από την περιγραφή του σώματος του Σαούλ (1 Σαμ 9:1-2) για να συζητήσει τη συνήθη απουσία  περιγραφών του σώματος των ηρώων στη  γραμματεία της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και τη σημασία που έχει για τους αναγνώστες όταν κάποιες φορές, όπως στην περίπτωση του Σαούλ, ο συγγραφέας παρέχει μια τέτοια περιγραφή: