Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / In the current issue of JSPs

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of Pseudepigrapha 20:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Doron Mendels, "Was the Rejection of Gifts One of the Reasons for the Outbreak of the Maccabean Revolt? A Preliminary Note on the Role of Gifting in the Book of 1 Maccabees", 243-256
O συγγραφέας του παρόντος άρθρου πραγματεύεται το ρόλο της αποστολής δώρων κατά την περίοδο των πρώτων Ασμοναίων. Ενώ ο Ματαθίας απέρριψε τα δώρα και τις άλλες παροχές που του πρόσφεραν οι Σελευκίδες (και κάνοντάς το αυτό όξυνε την αντιπαράθεση μεταξύ των Ιουδαίων και των Σελευκιδών), από την εποχή του Ιωνάθαν κι εξής οι Ασμοναίοι κατέστησαν παίκτες μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανταλλαγής δώρων στη διεθνή σκηνή και μπήκαν στο σύνθετο δίκτυο των δωρεών και της ανταπόδοσης. Γίνεται μία διάκριση μεταξύ των δώρων, των παροχών και  τηε εκχώρησης δικαιωμάτων και λαμβάνονται υπόψη διάφορες πτυχές όπως η αξία του δώρου, η κοινωνική θέση (αυτού που δίνει το δώρο κι αυτού που το λαμβάνει), και της συμπλήρωσης (η ρητορεία που θεωρείται ότι συνοδεύει την παροχή δώρων στην ελληνιστική εθιμοτυπία) καθώς επίσης και η συμβατότητα (εάν δηλαδή το δώρο είναι ανάλογο προς τον πλούτο του δωρητή και την περίσταση κατά την οποία δίνεται). Ο συγγραφέας καταλήγει με μία αναφορά στην πιθανή κριτική στάση του αφηγητή του 1 Μακκ όσον αφορά στα δώρα και στην τακτική των δωρεών που υιοθέτησαν οι μεταγενέστεροι Ασμοναίοι στις σχέσεις τους με τις ελληνιστικές πολιτικές δυνάμεις. 

Ory Armitay, "Procopius of Caesarea and the Girgashite Diaspora ", 257-276
Ο Προκόπιος Καισαρείας αναφέρει την ύπαρξη μίας επιγραφής από τη Νουμιδία, η οποία θεωρείται ότι γράφτηκε από πρόσφυγες που κατέφυγαν εκεί μετά την κατάληψη της Χανανάν από τον Ιησού του Ναυί. Ενώ αυτή η πληροφορία δε θα πρέπει να υιοθετηθεί ως έχει, προκαλεί ενδιαφέρονται ερωτήματα όσον αφορά στην προέλευσή της και το σκοπό που εξυπηρετούσε. Όσον αφορά στην προέλευση τα προβλήματα που συνδέονται με τις πηγές (και κυρίως η συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την πραγματική χρονολόγηση του Μωυσή της Χωρηνής) δεν επιτρέπουν βέβαια συμπεράσματα. Όσον αφορά στο σκοπό η επιγραφή φαίνεται να αντανακλά τις πολιτικές και θρησκευτικές εντάσεις, οι οποίες συνδέονται με την εκστρατεία του Βελισσάριου για την επανάκτηση της Β. Αφρικής για λογαρισαμό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και με τις προσπάθειες του Ιουστινιανού να εκχριστιανίσεις εκείνα τα τμήματα της αφρικανικής κοινωνίας που συνέχιζαν να μένουν πιστά στα πολυθεϊστικά έθιμα των προγόνων τους. 

Nijay Gupta, "The Question of Coherence in Philo’s Cultic Imagery: A Socio-literary Approach", 277-297
Στο άρθρο εξετάζονται οι λατρευτικές μεταφορές του Φίλωνα με σκοπό την εξεύρεση συνοχής.  Πολλοί μελετητές στρέφονται στα έργα του Φίλωνα για να κατανοήσουν τον κόσμο της Καινής Διαθήκης ή του αρχαίου Ιουδαϊσμού, αλλά η γενική εκτίμηση είναι ότι η αναζήτηση συνοχής στα έργα του είναι μάταιη. Ωστόσο εστιάζοντας την προσοχή του στις μεταφορές του Φίλωνα για το Ναό, το ιερατείο και τη θυσία ο συγγραφέας υιοθετεί μία κοινωνικοφιλολογική προσέγγιση με σκοπό να εξετάσει την προηγούμενη άποψη.  Αξιοποιεί επίσης κάποια πορίσματα της γνωσιακής γλωσσολογίας, όπου οι μεταφορές αντιμετωπίζονται ως πηγές που έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν το γνωσιακό πλαίσιο. Μέσα από αυτήν την προοπτική οι λατρευτικές μεταφορές του Φίλωνα χρησιμοποιούνται με συνέπεια με σκοπό να παρουσιάσουν μέσα από ρητορικά σχήματα μία σειρά συνηθισμένων προβλημάτων, όπως για παράδειγμα ζητήματα απολογητικά και τροπολογικά. 

Dane Ortlund, "Phinehan Zeal: A Consideration of James Dunn’s Proposal", 299-315
Στο άρθρο εξετάζεται ο τρόπος που κατανοεί ο James Dunn το ζήλο του Φινεές. Ο Dunn έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήλο του Φινεές στα Αρ 25, Σειράχ 45 και 1 Μακκ 2.   Υποστηρίζει ότι το κέντρο βάρους αυτού του ζήλου είναι η εθνική και εθνικιστική του διάσταση. Είναι ένας ζηλος για το διαχωρισμό του Ισραήλ από τα υπόλοιπα έθνη (οριζόντια διάσταση).  Εξετάζοντας προσεκτικότερα αυτά τα τρία κείμενα,  ο συγγραφέας του άρθρου καταλήγει ότι ο Dunn κατέστησε πρωτεύον αυτό που είναι δευτερεύον. Το κέντρο βάρους σε αυτά τα κείμενα βρίσκεται στην υπακοή του Θεού μέσα από την πίστη στο Νόμο (κάθετη διάσταση).  

Το τρέχον τεύχος του JSNT / In the current issue of JSNT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of the New Testament 33:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Daniel Johansson, "‘Who Can Forgive Sins but God Alone?’ Human and Angelic Agents, and Divine Forgiveness in Early Judaism", 351-374
Ήταν η συγχώρηση των αμαρτιών ένα θεϊκό προνόμιο, αποκλειστικό δικαίωμα του θεού του Ισραήλ στον αρχαίο Ιουδαϊσμό;  Ενώ κάποιοι ειδικοί απαντούν σε αυτό το ερώτημα θετικά, κάποιοι άλλοι έχουν αμφισβητήσει ή αναλύσει αυτήν την θέση και υποστήριξαν ότι και άλλες μορφές, όπως οι ιερείς, οι προφήτες, διάφορες μεσσιανικές μορφές ή οι άγγελοι θα μπορούσαν να συγχωρήσουν στη θέση του Θεού. Στο άρθρο εξετάζεται και ασκείται κριτική στις κύριες μαρτυρίες που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχθεί αυτή η θέση. Το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης είναι μάλλον αρνητικό. Με την πιθανή εξαίρεση ενός ή δύο κειμένως στα οποία ίσως η εξουσία της συγχώρησης αποδίδεται και στον Άγγελο του Γιαχβέ, δεν υπάρχουν στέρεες μαρτυρίες που θα καθιστούν σαφές ότι κι άλλες μορφές εκτός από το Θεό συγχωρούσαν αμαρτίες. Διάφορες ομάδες του Ιουδαϊσμού είχαν παραστάσεις ανθρώπων ή αγγέλων μεσαζόντων που μεσίτευαν για λογαριασμό των άλλων, απάλλασσαν από την αμαρτία και μεσολαβούσαν για λογαριασμό των άλλων στο Θεό, όλες όμως αυτές οι παραστάσεις φαίνεται να έχουν κοινή την πεποίθηση ότι η συγχώρηση των αμαρτιών είναι καθαρά θεϊκό προνόμιο.

P.J. Williams, "Not the Prologue of John", 375-386
Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η ιστορία της παράδοσης των εισαγωγικών στίχων του τετάρτου ευαγγελίου και οι τρόποι με τους οποίους το κείμενο χωρίστηκε ή δεν χωρίστηκε σε τμήματα από τους υπομνηματιστές (π.χ. Πτολεμαίο, Ηρακλείωνα, Ειρηναίο, Κυριαπιανό, Αυγουστίνο, Κύριλλο και Φιλοξένειο), από τα λειτουργικά συστήματα και από τους αντιγραφείς των χειρογράφων (π.χ. αραβικών, αρμενικών, κοπτικών, αιθιοπικών, γεωργιανών, ελληνικών, λατινικών, συριακών). Στη συνέχεια εξετάζεται η διαίρεση του κειμένου κατά την περίοδο της τυπογραφίας από το 1495 (η πρώτη έντυπη έκδοση του Ιω 1, 1-14) μέχρι σήμερα. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εκείνα τα συστήματα που θεωρούσαν το Ιω 1, 1-5. 1-14. ή 1-17 ως μία ενότητα προηγούνται εκείνων που αντιμετωπίζουν το 1, 1-18 ως μία ενότητα κι ότι αυτές οι αρχαιότερες αναλύσεις έχουν η καθεμιά τα δικά τους ιδιαίτερα εξηγητικά πλεονεκτήματα έναντι της συνηθισμένης σύγχρονη άποψης που αντιμετωπίζει το 1, 1-18 ως μία ενότητα. Οι λόγοι που οδήγησαν στη διαίρεση που προτιμάται σήμερα και οι εξηγητικές της συνέπειες εξετάζονται στη συνέχεια. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι το Ιω 1, 1-18 δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ο πρόλογος του τετάρτου ευαγγελίου. 

Louise Lawrence, "Exploring the Sense-scape of the Gospel of Mark", 387-397
Στο παρόν άρθρο η συγγραφέας συζητά την έλλειψη ενδιαφέροντος στις καινοδιαθηκικές σπουδές για τη μελέτη των αισθήσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα στο κατά Μάρκον ευαγγέλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της πολιτισμικής ανθρωπολογίας το κατά Μάρκον ευαγγέλιο εμφανίζεται ως ένα κείμενο που έχει ως κέντρο του την ακοή κι όπου η ακοή είναι η κύρια αίσθηση ενώ η κώφωση τη χειρότερη αναπηρία των αισθήσεων. Η αμφισημία του Μάρκου όσον αφορά στην αίσθηση της όρασης ερμηνεύεται από τη συγγραφέα ως μία αντίσταση στην κυριαρχική θέση που καταλαμβάνει το θέαμα μέσα στην αυτοκρατορική προπαγάνδα.

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του TynBull / In the current issue of TynBull

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Tyndale Bulletin 62:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 
 • Alan R. Millard, "The Ostracon from the days of David found at Khirbet Qeiyafa", 1-13
 • Yong H. Jeon, "The retroactive re-evaluation technique with Pharaoh's daughter and the nature of Solomon's corruption in 1 Kings 1-12", 15-40
 • Richard Abbott, "Forked parallelism in Egyptian, Ugaritic and Hebrew poetry", 41-64
 • Robin A. Parry, "Lamentations and the poetic politics of prayer", 65-88
 • David Mathewson, "The apocalyptic vision of Jesus according to the Gospel of Matthew : reading Matthew 3:16-4:11 intertextually", 89-108
 • Seyoon Kim, "Paul's common paraenesis (1 Thess. 4-5; Phil. 2-4; and Rom. 12-13) : the correspondence between Romans 1:18-32 and 12:1-2, and the unity of Romans 12-13", 109-139
 • J.C. Edwards, "The Christology of Titus 2:13 and 1 Timothy 2:5", 141-147
 • Murray J. Harris, "A brief response to 'The Christology of Titus 2:13 and 1 Tim. 2:5' by J. Christopher Edwards", 149-150
 • Pieter de Vries, "The glory of YHWH in the Old Testament with special attention to the book of Ezekiel", 151-154
 • Philipp F. Bartholomä, "The Johannine discourses and the teaching of Jesus in the synoptics : a comparative approach to the authenticity of Jesus' words in the Fourth Gospel", 155-159

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

O τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Γαλάνη / FS for Prof. Ioannis Galanis

Πριν λίγες ημέρες επιδόθηκε στον ομότιμο καθηγητή της Κ.Δ. της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Ιωάννη Γαλάνη ο συλλογικός τόμος που ετοίμασαν για τον καθηγητή οι συνάδελφοι, μαθητές και φίλοι του. Δημοσιεύουμε σήμερα τα περιεχόμενα του τόμου.

Αγία Γραφή και Αρχαίος Κόσμος. Τιμητικό αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Λ. Γαλάνη, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010
ISBN: 9789602424735

Περιεχόμενα τόμου

Α΄ Βιβλικές Μελέτες
 • Χ. Ατματζίδης, "Η εκλεκτή κυρία στο Β΄ Ιω 1. Η αντί-γλώσσα της επιστολής και οι εκκλησιολογικές της προεκτάσεις", 1-26
 • Γ. Α. Γαλίτη, "Γραφή και Ευχαριστία στις πρωτοχριστιανικές συνάξεις", 27-51
 • Μ. Γκουτζιούδη, "Η λατρευτική δραστηριότητα των χριστιανικών κοινοτήτων από την εποχή της Καινής Διαθήκης μέχρι το Διάταγμα των Μεδιολάνων", 53-73
 • Σ.Σ. Δεσπότη, "Βίος και γάμος στο κατά Ματθαίον και στην Αποκάλυψη: "Ευνούχοι" - 144.000 Παρθένοι", 75-98
 • Δ. Δόικου, "Τα Ιερά και τα Άγια της Ερήμου", 99-111
 • Κ.Θ. Ζάρρα, "Ο שר  השריז και η παρουσία των αγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ στο Όραμα Γαβριήλ", 113-129
 • O. Hofius, "Η ανάσταση του Λαζάρου στους λειτουργικούς ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μία συμβολή στην ιστορία της ερμηνείας του Ιω 11, 1-44", 131-149
 • Θ.Α. Ιωαννίδη, "Η προσδοκία των 'εσχάτων ημερών' κατά την Καινή Διαθήκη", 151-175
 • Ι.Δ. Καραβιδόπουλου, "Διακειμενική ανάγνωση των Επιστολών του Αποστόλου Παύλου και του βιβλίου του Προφήτη Ησαΐα", 177-188
 • Chrys C. Caragounis, "The Use of the Nominative ο Θεός as Vocative in the Septuagint and the New Testament", 189-205
 • Χ. Καρακόλη, "Η διήγηση της τελευταίας επιφάνειας του Ιησού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (28, 16-20). Μορφή, αφηγηματική λειτουργία και θεολογικές προεκτάσεις σε αναφορά προς τη διήγηση του περιπάτου του Ιησού επί της θαλάσσης (14, 22-33)", 207-242
 • Α. Κόλτσιου-Νικήτα, "Από το φως της Δαμασκού στο [εν] τούτω νίκα: γραμματειακή διερεύνηση του οράματος του Μεγάλου Κωνσταντίνου", 243-261
 • M. Konstantinou, "Zur Deutung des Alten Testaments und seiner Verwendung in der Liturgie bzw. Ikonografie der Orthodoxen Kirche", 263-278
 • Γ.Δ. Μαρτζέλου, "Η δογματική σημασία του Βιβλίου των Ψαλμών στην Ορθόδοξη Παράδοση", 279-304
 • Ι. Μούρτζιου, "Η παράδοση για το Δαβίδ στην Αποκάλυψη του Ιωάννη", 305-319
 • Κ.Ι. Μπελέζου, "Γυναίκες και εγκράτεια λόγου: Ερμηνευτική προσέγγιση του Α΄ Κορ 14, 34 ("Αἱ γυναῖκες [ὑμῶν] ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγησάτωσαν", 321-347
 • K. Nikolakopoulos, "Orthodoxe Kritik der modernen deutschen Übersetzung der Heiligen Schrift "Bibel in gerechter Sprache"", 349- 362
 • Χ.Κ. Οικονόμου, "Το πρόβλημα του σκοπού των Πράξεων των Αποστόλων. Σύγχρονη προσέγγιση", 363-377
 • Α.Β. Παλάντζα, "Η έννοια και ο σκοπός της "μαθητείας" στη θεολογία του Ευαγγελιστού Λουκά", 379-396
 • Κ. Παπαδημητρίου, "Τα Ελληνικά των Ιουδαίων στην εποχή της Καινής Διαθήκης", 397-424
 • Σ.Ν. Σάκκου, "Ο σκοπός και η κεντρική ιδέα της Αποκαλύψεως", 425-436
 • π. Ι. Σκιαδαρέση, "Οι ζοφερές εικόνες της Αποκάλυψης του Ιωάννη και η λειτουργία τους", 437-456
 • Αικ.Γ. Τσαλαμπούνη, "'Ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους' (Λκ 16, 9). Ο ελληνορωμαϊκός 'τόπος" περί φιλίας στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο", 457-492
 • Ελ. Παπακώστα-Χριστινάκη, "Η Παλαιά Διαθήκη και η έννοια του Μαρτυρίου. Η αρχή μιας έννοιας με ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνικό κόσμο", 493-514
Β΄ Μελέτες ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος
 • Στ. Αυγολούπη, "Ιστορική εξέλιξη των αρχαίων ελληνικών ιδεών στην Αστρονομία από τον Θαλή τον Μιλήσιο μέχρι και τον Πλάτωνα", 517-536
 • Π. Βασιλειάδη, "Η Λειτουργική Αναγέννηση και η Εκκλησία της Ελλάδος", 537-565
 • Χ.Κ. Βασιλόπουλου, "Αιτωλοί Διδάσκαλοι του Γένους", 567-582
 • Β.Τ. Γιούλτση, "Πτυχές της τελολογίας του πόνου. Διεπιστημονικές και θεολογικές θέσεις", 583-601
 • Αγγ. Ζιάκα, "Οι αραβοϊσλαμικές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια", 603-628
 • Γ.Δ. Ζιάκα, "Η Θεσσαλονίκη και ο Ελληνισμός της κατά τον 18ο αιώνα. Η Γέννηση ενός νέου κόσμου", 631-642
 • Γ.Δ. Ζιάκα, "Αραβικός και Ισλαμικός πολιτισμός και η σχέση του με τον Ελληνισμό", 643-652
 • Fr. J. Khalil, "A Textual-Critical Study and Interpretation of the Liturgical Response 'ἔλεον εἰρήνης θυσίαν αἰνέσεως'", 653-669
 • Θ.Στ. Νικολάου, "Ελληνική ταυτότητα και ορθόδοξη χριστιανική πίστη", 671-680
 • P. Pachis, "Isis Tyrannos and the Construction of Imperial Society: Ecumenism and Social Formation", 681-732
 • Ν.Κ. Σπύρου, "Άνθρωπος και εγγύς διαστημικό περιβάλλον", 733-748
 • Π. Αρ. Υφαντή, "Η αγιότητα του αίματος. Το μαρτύριο ως εκκλησιαστική μαρτυρία και εκκλησιολογική πρόκληση", 749-768

Τελευταία συνάντηση του Biblicum / Last meeting of Biblicum

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 και ώρα 19.30  θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ η τελευταία συνάντηση του Biblicum, που διοργανώνει ο Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ.
Ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής της Κ.Δ. κ. Ιωάννης Καραβιδόπουλος και ο τίτλος της εισήγησής του θα είναι:

"ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑΘΜΑ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ"

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

RBL 31/5/ 2011

Alejandro F. Botta, The Aramaic and Egyptian Legal Traditions at Elephantine: An Egyptological Approach
Reviewed by Aaron Koller

Philip W. Comfort, New Testament Text and Translation Commentary: Commentary on the Variant Readings of the Ancient New Testament Manuscripts and How They Relate to the Major English Translations
Reviewed by J. K. Elliott

Randall Heskett and Brian Irwin, The Bible as a Human Witness to Divine Revelation: Hearing the Word of God Through Historically Dissimilar Traditions
Reviewed by Pieter M. Venter

Eric M. Meyers and Paul V. M. Flesher, eds., Aramaic in Postbiblical Judaism and Early Christianity: Papers from the 2004 National Endowment for the Humanities Summer Seminar at Duke University
Reviewed by John Engle

Ilaria Ramelli; David Konstan, trans., Hierocles the Stoic: Elements of Ethics, Fragments, and Excerpts
Reviewed by Troels Engberg-Pedersen

Tuomas Rasimus, Paradise Reconsidered in Gnostic Mythmaking: Rethinking Sethianism in Light of the Ophite Evidence
Reviewed by Gesine Schenke Robinson

Carl G. Rasmussen, Zondervan Atlas of the Bible
Reviewed by Wolfgang Zwickel

William A. Simmons, Peoples of the New Testament World: An Illustrated Guide
Reviewed by Moschos Goutzioudis

Oral A. W. Thomas, Biblical Resistance Hermeneutics within a Caribbean Context
Reviewed by Gerald West

Dvora E. Weisberg, Levirate Marriage and the Family in Ancient Judaism
Reviewed by Obiorah Mary Jerome

Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Tα οστεοφυλάκια της Talpiot και του Ιακώβου / The ossuaries of Talpiot and James

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί δύο άρθρα σχετικά με τα οστεοφυλάκια που βρέθηκαν στο Talpiot και το περίφημο οστεοφυλάκιο του Ιακώβου:

 

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Texte u. Kontexte / In the current issue of Texte u. Kontexte

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Texte u. Kontexte 34 1/2 (2011) δημοσιεύεται το εξής άρθρο:

Andreas Bedenbender, "Einführung in das Markusevangelium : Teil 2: zwischen Römern und Zeloten", 1-104

Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article on the current e-issue of JHS

Στην ηλεκτρονική σελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011) έχει αναρτηθεί ένα ακόμη άρθρο:

Hava Shalom-Guy, "The Call Narratives of Gideon and Moses: Literary Convention or More?"

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of the Evangelical Theological Society 54:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Eugene H. Merrill, "Old Testament scholarship and the man in the street : whence and whither?", 5-17
 • Thomas R. Schreiner, "Justification : the saving righteousness of God in Christ", 19-34
 • Frank Thielman, "God's righteousness as God's fairness in Romans 1:17 : an ancient perspective on a significant phrase", 35-48
 • Nicholas T. Wright, "Justification: yesterday, today, and forever", 49-63
 • John H. Rhoads, "Josephus misdated the census of Quirinius", 65-87
 • Mark Saucy, "'Regnum Spiriti' : the role of the Spirit in the social ethics of the Kingdom", 89-108