Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

Ο "Ηρώδης" στο κατά Λουκάν και στις Πράξεις / "Herod" in Luke-Acts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει δημοσιευθεί το κείμενο του καθ. της ΚΔ Frank Dicken σχετικά με το πρόσωπο του Ηρώδη, όπως αυτό εμφανίζεται στο κατά Λουκάν και στις Πράξεις. Ο συγγραφέας εξετάζει τις μαρτυρίες στα Λκ 1,5 και Πραξ 12,1-23 και τις συγκρίνει με ανάλογες μαρτυρίες από άλλες αρχαίες πηγές. Υποστηρίζει ότι στην περίπτωση του διπλού έργου του Λουκά πίσω από το όνομα Ηρώδης κρύβονται τρεις διαφορετικές ιστορικές προσωπικότητες:

RBL 27.6.2015

Herbert W. Bateman IV, Interpreting the General Letters: An Exegetical Handbook
Reviewed by Brian C. Small

Maurice Casey, Jesus: Evidence and Argument or Mythicist Myths?
Reviewed by James F. McGrath

L. Juliana Claassens and Klaas Spronk, eds., Fragile Dignity: Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Violence
Reviewed by Marta Høyland Lavik

Michael Coogan, The Ten Commandments: A Short History of an Ancient Text
Reviewed by Ralph K. Hawkins
Reviewed by Zev Garber

Walter Farber, Lamaštu: An Edition of the Canonical Series of Lamaštu Incantations and Rituals and Related Texts from the Second and First Millennia B.C.
Reviewed by Michael S. Moore

Jack J. Gibson, Peter between Jerusalem and Antioch: Peter, James and the Gentiles
Reviewed by Timothy P. Henderson

Oliver Glanz, Understanding Participant-Reference Shifts in the Book of Jeremiah: A Study of Exegetical Method and Its Consequences for the Interpretation of Referential Incoherence
Reviewed by Kelly A. Whitcomb

Philip Goodwin, Translating the English Bible: From Relevance to Deconstruction
Reviewed by Clement Tong

Ryan Leif Hansen, Silence and Praise: Rhetorical Cosmology and Political Theology in the Book of Revelation
Reviewed by Shane J. Wood

Mark Harris, The Nature of Creation: Examining the Bible and Science
Reviewed by Graham B. Walker Jr.

Carl R. Holladay, John T. Fitzgerald, Gregory E. Sterling, and James W. Thompson, eds., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays, 1959–2012, by Abraham J. Malherbe
Reviewed by Matthew V. Novenson

S. R. Llewelyn and J. R. Harrison, eds., New Documents Illustrating Early Christianity: Greek and Other Inscriptions and Papyri Published 1988–1992
Reviewed by Thomas J. Kraus

Marvin W. Meyer, The Gospels of the Marginalized: The Redemption of Doubting Thomas, Mary Magdalene, and Judas Iscariot in Early Christian Literature
Reviewed by Arie W. Zwiep

Christopher T. Paris, Narrative Obtrusion in the Hebrew Bible
Reviewed by Karolien Vermeulen
Reviewed by Benjamin J.M. Johnson

Robert F. Stoops, The Acts of Peter
Reviewed by Jason Sturdevant

Alexa F. Wilke, Die Gebete der Propheten: Anrufungen Gottes im ‘corpus propheticum’ der Hebräischen Bibel
Reviewed by Gert Kwakkel

Jacob L. Wright, David, King of Israel, and Caleb in Biblical Memory
Reviewed by A. Graeme Auld
Reviewed by Bob Becking

To τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 61:3 (2015)  • J. R. C. Cousland, "Toxic Tares: The Poisonous Weeds (ζιζάνια) in Matthew's Parable of the Tares (Matthew 13.24–30, 36–43)," 395-410 (abstract)
  • John Duncan, "The Hope of Creation: The Significance of ἐφ’ ἑλπίδι (Rom 8.20c) in Context," 411-427 (abstract)