Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 66:3 (2015)

 • James Maxey, "Biblical Performance Criticism and Bible Translation," 212-215

SBL Papers

 • Nathan Esala, "Ideology and Bible Translation: Can Biblical Performance Criticism Help?," 216-229 (abstract)
 • Dan Fitzgerald, "Mediating the Apocalypse: The Potential Semiotic Effects of Translating for Spoken and Sung Performance," 231-245 (abstract)
 • Peter S. Perry, "Relevance Theory in the Performance of Revelation 17–19,"  246-257 (abstract)
 • Elsa Tamez, "Sign Language, Performance, and Identity," 258-263 (abstract)
 • Marlon Winedt, "Chanting Down the New Jerusalem: Performing Revelation Calypso Style," 264-286 (abstract)


Practical Papers

 • Nico Daams,"Quality Bible Translation in Minority Languages: Can It Be Done?," 287-297 (abstract)
 • Anicia del Corro, "Bible Translation Overtaken by Change," 298-315 (abstract)
 • Yu Suee Yan, "Translating the Tetragrammaton in Seediq," 316-323 (abstract)


Technical Paper

 • Chris Pluger, "Translating New Testament Proverb-Like Sayings in the Style of Local Proverbs," 324-345 (abstract)
Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 25:2 (2015)

 • Benjamin J. Lappenga, "‘Speak, Hannah, and Do Not be Silent’: Pseudo-Philo's Deconstruction of Violence in Liber Antiquitatum Biblicarum 50–51," 91-110 (abstract)
 • Christopher B. Zeichmann, "Martial and the fiscus Iudaicus Once More," 111-117 (abstract)
 • Robert E. Moses, "Tangible Prayer in Early Judaism and Early Christianity," 118-14 (abstract)
 • Liv Ingeborg Lied, "Text–Work–Manuscript: What Is an ‘Old Testament Pseudepigraphon’?," 150-165 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 66:2 (2015)

 • Max Botner, "How Do the Seeds Land? A Note on EIΣ Ayton in Mark 1:10," 547-552 (abstract)
 • Frederick C. Klawiter, "‘Living Water’ and Sanguinary Witness: John 19:34 and Martyrs of the Second and Early Third Century," 553-573 (abstract)
 • J. K. Elliott, " Recent Work on the Greek Manuscripts of Revelation and the Consequences for the Kurzgefasste Liste," 574-584 (abstract)
 • Callie Callon, "A Re-examination of Ignatius’ Use of the Term ‘Leopards’," 585-595 (abstract)
 • Christophe Guignard, "The Original Language of the Muratorian Fragment," 596-624 (abstract)

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Ένα νέο βιβλίο για την επί του Όρους Ομιλία / A new book on the Sermon on the Mount

Parables and Rhetoric in the Sermon on the MountΑπό τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο που εστιάζει στις παραβολές και στον παραβολικό λόγο της επί του Όρους Ομιλίας. Ο συγγραφέας του, Ernst Baasland, ομότιμος καθηγητής της Καινής Διαθήκης του Πανεπιστημίου του Όσλο, εστιάζει στη ρητορική της επί της Όρους Ομιλίας και στις παραβολές που περιέχονται σε αυτήν. Επιπλέον, συζητά το θέμα των πηγών της επί του Όρους Ομιλίας, την ηθική φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει και το ιουδαϊκό και ελληνιστικό της υπόβαθρο.

Ernst Baasland, Parables and Rhetoric in the Sermon on the Mount: New Approaches to a Classical Text (WUNT 351), Mohr Siebeck, Tübingen 2015
ISBN:  ISBN 978-3-16-154102-5
179,00 €

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / Two new articles of biblical interest in the current HTS

Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of the JSNT

Journal for the Study of the New Testament 38:2 (2015)

 • Vicky Balabanski, "Where is Philemon? The Case for a Logical Fallacy in the Correlation of the Data in Philemon and Colossians 1.1-2; 4.7-18," 131-150 (abstract)
 • G.K. Beale, "The Background of ἐκκλησία Revisited," 151-168 (abstract)
 • Andrew Thompson, "Parallel Composition and Rhetorical Effect in Luke 7 and 8," 169-190 (abstract)
 • Alicia D. Myers, "Gender, Rhetoric and Recognition: Characterizing Jesus and (Re)defining Masculinity in the Gospel of John," 191-218 (abstract)
 • Michael R. Whitenton, "The Moral Character Development of the Boy Jesus in the Infancy Gospel of Thomas,"  219-240 (abstract)
 • Andrew M. Bowden, "Sincerely James: Reconsidering Frederick Francis’s Proposed Health Wish Formula,"  241-257 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 62:1 (2016)

 • Karl-Wilhelm Niebuhr, "Jakobus und Paulus über das Innere des Menschen und den Ursprung seiner ethischen Entscheidungen," 1-30 (abstract)
 • David Luckensmeyer and Bronwen Neil, "Reading First Thessalonians as a Consolatory Letter in Light of Seneca and Ancient Handbooks on Letter-Writing," 31-48 (abstract)
 • Jonathan Worthington, "Creatio ex Nihilo and Romans 4.17 in Context," 49-59 (abstract)
 • Timothy Wardle, "Mark, the Jerusalem Temple and Jewish Sectarianism: Why Geographical Proximity Matters in Determining the Provenance of Mark," 60-78 (abstract)
 • Warren Carter, "Aquatic Display: Navigating the Roman Imperial World in Acts 27," 79-96 (abstract)
 • Peter J. Gurry, "The Number of Variants in the Greek New Testament: A Proposed Estimate," 97-121 (abstract)
 • J. K. Elliott, "Using an Author's Consistency of Usage and Conjectures as Criteria to Resolve Textual Variation in the Greek New Testament," 122-135 (abstract)
 • Bruce W. Longenecker and Scott C. Ryan, "Presenting the Pauline Voice: An Appreciation of the Letter to the Laodiceans," 136-148 (abstract)
 • Lorne R. Zelyck, "Elisha Typology in Jesus’ Miracle on the Jordan River (Papyrus Egerton 2, 2v.6–14)," 149-156 (abstract)
 • Hans Förster, "Die syntaktische Funktion von ὅτι in Joh 8.47," 157-166 (abstract)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Στο νέο τεύχος του JETh / In the current issue of JETh

Jahrbuch für evangelikale Theologie 29 (2015)

 • Stefan Felber, "Habakuks „Meisterspruch“. Hab 2,4 in Exegese, Theologie und Übersetzung," 21-34
 • Carsten Ziegert, "Wieviel Linguistik braucht die Exegese? Ein Plädoyer," 35-50
 • Christoph Stenschke, "„Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden“ (Röm 16,19). Die Verweise auf andere Christen und ihre Funktion im Brief des Paulus an die Römer," 51-84

Ένα άρθρο για τη λειτουργική μετάφραση της Βίβλου / An article on the liturgical translation of the Bible

Revue théologique de Louvain 46:3 (2015)

Jean-Marie Auwers, "La Traduction liturgique de la Bible," 399-421 (abstract)