Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Παύλος και πολιτισμός / Paul and culture

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill η μελέτη της  Esther Kobel σχετικά με τον τρόπο που ο Παύλος ως Ιουδαίος κι απόστολος των εθνών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών:

Esther Kobel, Paulus als interkultureller Vermittler: Eine Studie zur kulturellen Positionierung des Apostels der VölkerStudies in Cultural Contexts of the Bible 1. Leiden - Boston: Ferdinand Schöningh - Brill, 2019
ISBN: 978-3-657-70746-1 

Το βιβλίο είναι open access.

Κοινωνική δικαιοσύνη και Βίβλος / Social Justice and the Bible

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Benjamin Porat παρουσιάζει το περιεχόμενο του βιβλίου του, που εκδόθηκε στα εβραϊκά κι έχει ως θέμα του την κοινωνική δικαιοσύνη στη Βίβλο:

Διαβάζοντας την ΠΔ υπό το πρίσμα της ιστορίας / Reading OT through the lenses of history

Ο Emanuel Pfoh (University of Buenos Aires) συζητά τα μεθοδολογικά εργαλεία που βοηθούν να διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη υπό το πρίσμα της ιστορίας καθώς και τη λεπτή γραμμή μεταξύ μεταξύ ιστορίας και μύθου:

Τρία νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / Three new articles of biblical interest in HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 110:2 (2019)

 • Cilliers Breytenbach, "Metaphor in argument: The Beelzebul-controversy in the Gospel according to Mark," 133-145 (abstract)
 • Stefan Schreiber, "Der politische Lukas. Zur kulturellen Interaktion des lukanischen Doppelwerks mit dem Imperium Romanum," 146-185 (abstract)
 • Steve Reece, "Jesus as Healer: Etymologizing of Proper Names in Luke-Acts," 186-201 (abstract)
 • Ernst Baasland, "Auf der Spur einer „Grundsatzrede“ vor der Bergpredigt," 202-237 (abstract)
 • Gudrun Nassauer, "Decline and Ascension. Paul’s Apostolic Self-Definition in 2Cor 12,1–10," 238-265 (abstract)
 • Hans-Josef Klauck, "Epikurs Briefsammlung und POxy 76.5077," 266-276 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Orientalis / In the current issue of Bibliotheca Orientalis

Bibliotheca Orientalis 76:1-2 (2019)

Andrew R. Burlingame, "Writing and Literacy in the World of Ancient Israel: Recent Developments and Future Directions," 46-74 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 73:5 (2019)

 • Ian N. Mills, "Pagan Readers of Christian Scripture: the Role of Books in Early Autobiographical Conversion Narratives," 481-506 (abstract
 • Devin L. White, "Evagrius of Pontus on Exodus and the Virtues," 516–530 (abstract)
 • Willem J. C. Blom, "Why the Testimonium Taciteum Is Authentic: A Response to Carrier," 564–581 (abstract)  

Τα τραγούδια του μυλωνά στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / Milling songs in ancient Near East

Τι ήχο είχαν οι αγροτικές εργασίες στην αρχαιότητα;  Ποια τραγούδια τραγουδούσαν οι άνθρωποι που άλεθαν ή που ύφαιναν;  Αυτό το ερώτημα θέτει και αποπειράται να απαντήσει ο Luca Bombardieri στο άρθρο που δημοσιεύσει το ANE Today

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Οι Ασμοναίοι μέσα στην ιουδαϊκή παράδοση / Hasmonaeans in Jewish tradition

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review o Daniel Picus παρουσιάζει το βιβλίο του Vered Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, Oxford: Oxford University Press, 2018, σχετικά με την παρουσίαση της βασιλικής δυναστείας των Ασμοναίων στον Ιώσηπο και τη ραββινική γραμματεία:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Friday S. Kassa, "A home for all: The story of the inversion of hospitality in Genesis 19"

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 10:3 (2019)
Galilee in the Hellenistic and Roman Periods: New Perspectives on a Dynamic Region
 • Jens Schröter, Jürgen K. Zangenberg, "Galilee in the Hellenistic and Roman Periods: New Perspectives on a Dynamic Region," 261-263
 • Jürgen K. Zangenberg, "Anchoring Ancient Galilee at the Lakeshore: Towards Re-conceptualizing Ancient Galilee as a Mediterranean Environment," 265-291 (abstract)
 • Mordechai Aviam, "The Ancient Synagogues in Galilee," 292-314 (abstract)
 • Daniel N. Schowalter, "The Omrit Temple Excavations: Recovering History in the Upper Galilee," 315-332 (abstract)
 • Jacob Ashkenazi, "Kerygmatic Landscapes of the Galilee and the Quest for the Historical Jesus," 333-359 (abstract)

New Discoveries
 • Michael Eisenberg, "New Discoveries at Antiochia Hippos of the Decapolis and Its Sea of Galilee Connection," 363-382
 • Irina Levinskaya, "The Synagogue of Jews and Godfearers," 383-391Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

H γοητεία του Ιπποκράτη / Fascinated with Hippocrates

Η Helen King προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ο Ιπποκράτης εξακολουθεί να μας γοητεύει μετά από τόσους αιώνες και κάνει μία χρήσιμη αναφορά στον τρόπο που κατανοούσαν την ιατρική οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι:

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

Journal for the Study of the Historical Jesus 17:3 (2019)
Special issue: Howard Thurman’s Jesus 70 Years Later

 • Jemar Tisby, "Howard Thurman: Spiritual Activist and Mystic of the Movement," 176–184 (abstract)
 • Abraham Smith, "‘Low in the Well’: A Mystic’s Creative Message of Hope in Jesus and the Disinherited," 185–200 (abstract)
 • Esau McCaulley, "Thurman among Modern Jesus Scholars:  Howard Thurman’s Jesus and the Disinherited in Conversation with Jens Schröter and Dale Allison," 201–213 (abstract
 • Richard A. Horsley, "Discerning What the Quest of the Historical Jesus Could Not See: Howard Thurman, Jesus and the Disinherited," 214–239 (abstract
 • Emerson Powery, "Howard Thurman’s Jesus: Recovering a Disinherited Identity," 240–255 (abstract
 • Dennis R. Edwards, "Jesus and the Disinherited and 1 Peter," 256–270 (abstract)
 • Mitzi J. Smith, "Howard Thurman and the Religion of Jesus:  Survival of the Disinherited and Womanist Wisdom," 271–291 (abstract

Στο τρέχον τεύχος του JRS / In the current issue of JRS

Journal of Roman Studies 109 (2019)

 • Brent D. Shaw, "Did the Romans Have a Future?" 1-26 (abstract)
 • Myles Lavan, "The Army and the Spread of Roman Citizenship," 27-69 (abstract)
 • Alison E. Cooley, "From the Augustan Principate to the Invention of the Age of Augustus," 71-87 (abstract)
 • Katherine McDonald, "Education and Literacy in Ancient Italy: Evidence from the Dedications to the Goddess Reitia," 131-159 (abstract)
 • Aaron Pelttari, "The Reader and the Resurrection in Prudentius," 205-239 (abstract)
 • Joshua J. Thomas, "The Illustrated Dioskourides Codices and the Transmission of Images during Antiquity," 241-274 (abstract)
 • Blake Leyerle, "Tertullian's Chameleon," 275-289 (abstract)