Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Η Ρώμη μέσα από τα μάτια του Ιώσηπου / Rome through the eyes of Josephus

Ένα ενδιαφέρον άρθρο για όσους στη Ρώμη θέλουν να επισκεφτούν εκείνα τα μνημεία της αιώνιας πόλης που συνδέονται με το τέλος του πρώτου Ιουδαϊκού Πολέμου κι αναφέρονται από τον Ιώσηπο: 

Στο τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 49:1 (2018)

 • Elisa Uusimäki, "The Rise of the Sage in Greek and Jewish Antiquity," 1-29 (abstract)
 • Etka Liebowitz, "Female Monarchal Succession in Hellenistic and Jewish Society in Antiquity: Parallels and Contrasts," 30-48 (abstract)
 • Patrick J. O’Kernick, "Stelae, Elephants, and Irony: The Battle of Raphia and Its Import as Historical Context for 3 Maccabees," 49-67 (abstract)
 • Marco Rotman, "The “Others” Coming to John the Baptist and the Text of Josephus," 68-83 (abstract)
 • Miriam Ben Zeev, "New Insights into Roman Policy in Judea on the Eve of the Bar Kokhba Revolt," 84-107 (abstract)
 • Amram Tropper, "Banning Greek: A Rabbinic History," 108-141 (abstract)

To τρέχον τεύχος του NT / The current issue of NT

Novum Testamentum 60:2 (2018)

 • Mary Katherine Hom / Patrick McClure, "A Short Note on Daniel 5 and the “Finger of God” Imagery in Luke 11:20," 115-120 (abstract)
 • Andrew J. Byers, "Johannine Bishops?: The Fourth Evangelist, John the Elder, and the Episcopal Ecclesiology of Ignatius of Antioch," 121-139 (abstract)
 • J. Andrew Doole, "'I Have Fought with Wild Beasts … But I Will Stay until Pentecost': What (Else) Can 1 Corinthians Teach Us about Ephesus?," 140-161 (abstract)
 • Justin Jeffcoat Schedtler, "Praising Christ the King: Royal Discourse and Ideology in Revelation 5," 162-182 (abstract)
 • Peter J. Gurry, "The Harklean Syriac and the Development of the Byzantine Text: A Historical Test for the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM)," 183-200 (abstract)
 • Brent Nongbri /  Daniel B. Sharp, "The Unplaced Fragments of P.Bodmer II (P66)," 201-212 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 137:1 (2018)

 • Michael V. Fox, "The Meanings of the Book of Job," 7-18 (abstract)
 • Elizabeth Bloch-Smith, "The Impact of Siege Warfare on Biblical Conceptualizations of YHWH," 19-28 (abstract)
 • Robin Baker, "Double Trouble: Counting the Cost of Jephthah," 29-50 (abstract)
 • Kristine Garroway, "2 Kings 6:24–30: A Case of Unintentional Elimination Killing," 53-70 (abstract)
 • Elizabeth Backfish, "Transformations in Translation: An Examination of the Septuagint Rendering of Hebrew Wordplay in the Fourth Book of the Psalter," 71-86 (abstract)
 • Alex P. Douglas, "A Call to Law: The Septuagint of Isaiah 8 and Gentile Law Observance," 87-104 (abstract)
 • Steven M. Bryan, "The End of Exile: The Reception of Jeremiah's Prediction of a Seventy-Year Exile," 107-126 (abstract)
 • Anthony Ferguson, "The Elijah Forerunner Concept as an Authentic Jewish Expectation," 127-145 (abstract)
 • Timothy Brookins, "A Tense Discussion: Rethinking the Grammaticalization of Time in Greek Indicative Verbs," 147-168 (abstract)
 • Brice C. Jones, "A Greek Papyrus Fragment with a Citation of Matthew 1:20," 169-174 (abstract)
 • Dan Nässelqvist, "The Question of Punctuation in John 1:3–4: Arguments from Ancient Colometry,"  175-191 (abstract)
 • Paula Fredriksen, "How Jewish Is God? Divine Ethnicity in Paul's Theology," 193-212 (abstract)
 • Ryan S. Schellenberg, "Subsistence, Swapping, and Paul's Rhetoric of Generosity," 215-234 (abstract)
 • Dorothea Bertschmann, "Is There a Kenosis in This Text? Rereading Philippians 3:2–11 in the Light of the Christ Hymn," 235-254 (abstract)