Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του PHASIS / In the current issue of PHASIS

 PHASIS: Greek and Roman Studies 23 (2020)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Woo Min Lee, "A hybrid Christian identity in Philippians 1:15–18"

Το τρέχον τεύχος του JSIJ / The current issue of JSIJ

 Jewish Studies, an Internet Journal 19 (2020)

Special Josephus Issue

[Θερμές ευχαριστίες στον καλό συνάδελφο Michael Avioz για την είδηση] 

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

 Revue Théologique de Louvain 51/4 (2020)

 • Nathalie Siffer, "De quelques perspectives en exégèse biblique," 420 - 438 (abstract)
 • Geert van Oyen, "Pour l'amour du récit: En écho à Nathalie Siffer," 439 - 445 

Το τρέχον τεύχος του ETL / The current issue of ETL

 Ephemerides Theologicae Lovanienses 96/4 (2020)

 • Sarah Schwartz, "From Rhetoric to Demagoguery: A New Reading of the Spies' Report (Num 13,26-33)," 583 - 602 (abstract)
 • Dietrich-Alex Koch, "The Collection for Jerusalem: A Joint Action of Paul and Pauline Communities in Greece and Asia 53-56 AD," 603 - 622 (abstract)
 • John Nolland, "LXX Translation of אשׁם, with Special Reference to the אשָָׁם Offering," 649 - 660 (abstract)
 • Olegs Andrejevs, "A Source-critical Analysis of the Lord's Prayer: Multiple Autonomous Recensions or Q?" 661 - 679 (abstract)

Οι πινακίδες του Deir ‘Alla / The tablets of Deir ‘Alla

Η πινακίδα αρ. 3291 (Φωτο:  Gerrit van der Kooij)

 Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Michel de Vreeze (Πανεπιστήμιο του Durham) συζητά τη σημασία των πήλινων πινακίδων που βρέθηκαν στο Deir ‘Alla και οι οποίες χρονολογούνται στην Ύστερη Εποχή Χαλκού. Συμβάλουν στην ανίχνευση της ιστορίας του χαναανιτικού αλφαβήτου και την άμεση σύνδεσή του με συγκεκριμένες ομάδες γραφέων στα τοπικά ιερά:

The Enigmatic Tablets from Late Bronze Age Deir ‘Alla

Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 77/3 (2021)

Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)


Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Biblical Annals / In the current issue of Biblical Annals

 Biblical Annals 67/2 (2020)

Jozef Jančovič, "Blood Revenge in Light of the Imago Dei in Genesis 9:6: Its Semantics and Pragmatics," 191-206
In recent years, some scholars have claimed that God’s creation of humani-ty in the divine image (Gen 1:26-28) presents both a royal-functional reading and also the model of nonviolence that counters recurrent violence throughout the Hebrew Bible. This nonviolent reading of humanity created in God’s image disregards the mention of this concept at the end of the Flood Narrative in Gen 9:6. This article firstly takes into consid-eration the proximate context and semantics of Gen 9:6 expressed through its structural, linguistic and syntactic aspects. Moreover, the pragmatics of this saying will be analyzed through the investigative criteria of discursive analysis to better identify how semantic meaning and other contextual features underpin what is communicated by this challenging utterance.

Stanisław Bazyliński OFMConv, "Salmo 116 – preghiera di un malato?" 207-224
This article deals with the putative event that gave rise to Psalm 116. The author proposes a serious illness of the devotee as its interpretative matrix. This assumption is developed in three stages. First, the problematic verse 3 is examined along with other expressions. This analysis leads to the conclusion that there are no decisive obstacles to the aforementioned hypothesis. Second, the whole of Psalm 116 is taken into account in order to place the problematic elements within the Psalm into a broader context; and so as to highlight previously overlooked details in favor of the illness interpretation. Third, the vocabulary and the literary motifs of the Psalm are compared and contrasted with other OT texts dealing with illness, to justify the validity of the proposals.

 
Tomasz Bąk, "A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 42:1–44:5 on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect of Coptic and the Greek Text of the Septuagint," 225-260
This paper provides a critical edition and philological analysis of Isa 42:1–44:5, which was worked out on the basis of the Coptic manuscript sa 52.2 and other available man-uscripts of the Sahidic dialect. The first part presents general information on the fragment of codex sa 52 (M 568) that includes the discussed text. The next part gives a list and brief characteristics of the other manuscripts containing at least some verses of Isa 42:1–44:5.The main section of the paper is a presentation of the Sahidic text and its translation into English. The differences between the Sahidic text and the Septuagint, on which the Coptic translation is based, have been presented in tables. They include additions and omissions in the Coptic translation, lexical changes and semantic differences. Finally, the paper examines difficult philological questions observed in the Coptic text. Of special attention are the verses of Isa 42:1–44:5, which occur only in manuscript sa 52.2, and so far have not been published.

Mateusz Krawczyk, "Michael Riffaterre’s ‘Interpretant’ Reinterpreted. An Approach for the Hypertextual Reading of Wisdom and Romans," 261-277
Bible exegesis is dealing at times with the accusation of superficial implementa-tion of methods from various fields of science and of disrespect for the theological charac-ter of the Bible in hermeneutical and methodological presuppositions. This accusation can be directed also towards the many uses of intertextuality in biblical scholarship. The ar-ticle challenges this situation and proposes what has been called a ‘theological model of intertextual interpretation’ – an approach based on literary theory of the ‘interpretant’ as understood by Michaele Riffaterre – that tends to respect more fully the theological character of the biblical text. After a detailed description of the approach and its method-ological elements, the second part of the article deals with an example of the application of thereof – an intertextual exegesis of Rom 2:7 and Wis 2:23; Wis 6:18.19.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ποιοι ήταν οι Υκσώς; / Who were the Hyksos?

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Joseph Weinstein παρουσιάζει ιστορικά δεδομένα σχετικά με τους Υκσώς, η δυναστεία που συνδέεται με την παρουσία των Εβραίων στην Αίγυπτο και την Έξοδο:

We Were Slaves to the Hyksos in Egypt

Το τρέχον τεύχος του BZ / The current issue of BZ

 Biblische Zeitschrift 65/1 (2021)

 • Matthias Hopf, "Die Psalmen als „verbale Bühnen“: Ein experimenteller Blick auf die dramatisch-performativen Strukturen der Psalmen," 1–27 (abstract)
 • Karin Finsterbusch and Antonella Bellantuono, "Analyse der Struktur des masoretischen und nicht-masoretischen Danielbuches (MT-Dan und LXX967-Dan) unter besonderer Berücksichtigung der Zeitangaben," 28–45 (abstract)
 • Bärbel Bosenius, "Die paulinische Rede von den κεκοιµηµένοι – eine tote oder eine lebendige Metapher?" 46–61 (abstract)
 • Michael Theobald, "Warum und wozu gibt es Ämter in der Kirche? Die Antwort des Epheserbriefs," 62–85 (abstract)
 • Christian Schramm, "Der „Mantel des Paulus“ (2 Tim 4,13): vergessen, zurückgelassen, deponiert? Eine Notiz mit Autorisierungspotenzial," 86–110 (abstract)
 • Filip Horáček, "Der süße Schlaf in Jeremia 31,26 in vergleichender Perspektive," 111–133 (abstract)
 • Carsten Ziegert, "„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“: Hiob 19,25–27 in der Septuaginta und in der Vulgata," 134–150 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Abraham O. Shemesh, "The sources of knowledge of two medieval Jewish commentators in nature issues: The case of gathering the musk (Song of Songs 5:1)"

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του EvTh / In the current issue of EvTh

 Evangelische Theologie 80/6 (2020)

Parting of the Ways. Die Trennung der Wege von Juden und Christen in der neueren Forschung

 •  Angela Standhartinger, "»Parting of the Ways«. Stationen einer Debatte," 406-417 (abstract)
 • Manuel Vogel, "Jüdisch versus christlich? »Parting of the ways« als Problem der Terminologie in Quellen- und Beschreibungssprache," 418-431 (abstract)
 • Udo Schnelle, "Römische Religionspolitik und die getrennten Wege von Juden und Christen," 432-443 (abstract)
 • Tobias Nicklas, "Diversität, Dynamik und Differenzierung. Eine Diskussion mit Udo Schnelles Modell der »getrennten Wege von Römern, Juden und Christen«," 444-454 (abstract)
 • Kathy Ehrensperger, "Die ›Paul within Judaism‹-Perspektive. Eine Übersicht," 455-464 (abstract)
 • Adele Reinhartz, "The Gospel of John and the »Parting of the Ways«," 465-471 (abstract)
 •  Markus Ö Öhler, "Michael Wolter, Der Brief an die Römer," 472-478

Στο τρέχον τεύχος του Toronto Journal of Theology / In the current issue of Toronto Journal of Theology

 Toronto Journal of Theology 36/2 (2020)

Harold W. Attridge, "A Textual Problem and a Gospel’s Purpose: A Reflection on Current Johannine Studies," 150–158 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RivBibl / The current issue of RivBibl

 Rivista Biblical 68/2 (2020)

 • A. Pereira-Delgrado, "L’influenza della LXX di Isaia in 2 Corinzi ," 137-169
 • B. Štrba, "La ragione della scontentezza in Nm 20,5," 171-186
 • B. Weber, Moses, "David and the Psalms: The Psalter in the Horizon of the «Canonical» Books,"  187-212)
 • R. De Zan, "Sir 22,27–23,27: custodia della bocca e tutela da una sessualità scorretta. Parte I: Sir 22,27–23,15," 213-233
 • A. Pitta, "Un «piolo» a cui appendere 1 Tessalonicesi? Natura e funzione di 1Ts 1,9-10," 235-257
 • M. Brutti, "Il dibattito sulle cause della rivolta maccabaica nella ricerca contemporanea. Conferme e nuove prospettive," 259-267