Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThBeitr / Two articles of biblical interest in the current issue of ThBeitr

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Beiträge 42:3 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον ηλεκτρονικό τεύχος του JHS / A new article on the e-issue of JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχος του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο: 

Τα καρφιά της σταύρωσης; / The nails of the crucifixion?

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο του αρχαιολόγου Joe Zias σχετικά με το πρόσφατο φιλμ του γνωστού πλέον σκηνοθέτη Jacobovici ("The Jesus Nails"), όπου υποστηριζόταν ότι δύο καρφιά που βρέθηκαν στον τάφο της οικογένειας του Καϊάφα προέρχονται από τον σταυρό του Ιησού κι ότι τα κράτησε ο μετανοημένος αρχιερέας. Ο Zias επικαλείται τη γνώμη του γνωστού ειδικού L.Y. Rahmani, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του κλασικού καταλόγου των ιουδαϊκών οστεοφυλακίων, και υποστηρίζει ότι τέτοια καρφιά χρησιμοποιούνταν για να στηρίξουν το καπάκι του οστεοφυλακίου. Για να διαβάσετε την ενδιαφέρουσα κριτική, πατήστε εδώ.

Review of Biblical Literature 14/7/2011

Alicia J. Batten, Friendship and Benefaction in James
Reviewed by Oda Wischmeyer

Michael W. Duggan, The Consuming Fire: A Christian Guide to the Old Testament
Reviewed by Wilhelm J. Wessels

Steven J. Friesen, Daniel N. Schowalter, and James C. Walters, eds., Corinth in Context: Comparative Studies on Religion and Society
Reviewed by Dennis E. Smith

Marianne Bjelland Kartzow, Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles
Reviewed by Korinna Zamfir

Jerome Murphy-O'Connor, Keys to Second Corinthians: Revisiting the Major Issues
Reviewed by Victor Paul Furnish
Reviewed by vanThanh Nguyen

David S. Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet
Reviewed by Joel Stephen Williams

Christopher Rollston, Writing and Literacy in the World of Ancient Israel: Epigraphic Evidence from the Iron Age
Reviewed by Johannes Schnocks
Reviewed by Ian Young

Robert L. Webb and Duane F. Watson, eds.,  Reading Second Peter with New Eyes: Methodological Reassessments of the Letter of Second Peter
Reviewed by David K. Burge

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Henoch / In the current issue of Henoch

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Henoch 33:1 (2011), το οποίο είναι αφιερωμένο στην ενωχική γραμματεία, δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Ida Fröhlich, "The Figures of the Watchers in the Enochic Tradition (1-3 Enoch)"
 • Marianne Dacy, "The Fallen Angels in the Book of 1 Enoch Reconsidered"
 • Calum Carmichael, "Azazel"
 • Silviu N. Bunta, "Metamorphosis and Role Reversal: Anthropomorphic Demons and Angelomorphic Humans in the Life of Adam and Eve"
 • Lara Gugliemo, "11Q13, Malchî edek, Co-reference and Restoration of II 18"
 • Darrell Bock, "Is That All There Is? A Response to Lara Gugliemo's 11Q13, Malchî edek, Co-reference and Restoration of II 18" 
 • J. Harold Ellens, "The Dead Sea Scrolls and the Son of Man: An Assessment of 11Q13"
 • Luca Arcari, "2 Enoch and the Messianic Son of Mana Triangular Reading Between the Book of the Parables of Enoch, the Testament of Abraham, and 2 Enoch"
 • Basil Lourié, "One Hapax Legomenon and the Date of 2 Enoch"
 • Pieter van der Horst, "The Provenance of 2 Enoch 69-73: Jewish of Christian?"
 • Basil Lourié, "Afterlife of the 2 Enoch Calendar: Major Christian Feasts on the Sixt Day"
 • Rivka Nir, "The Appearance of Elijah and Enoch 'Before the Judgement was Held'"
 •  Stephen Pfann, "Abducted by God? The Process of Heavenly Ascent in Jewish Tradition, from Henoch to Paul, from Paul to Akiva"
 • Carlos A. Sogovia, "Noah as Eschatological Mediator Transported: from 2 Enoch 71-72 to the Christological Echoes of 1 Enoch 106:3 in the Qur'n"

Ένα νέο περιοδικό βιβλικού ενδιαφέροντος / A new journal of biblical interest

Ένα νέο περιοδικό βιβλικού ενδιαφέροντος έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το περιοδικό Relegere: Studies in Religion and Reception, το οποίο, όπως προδίδει και ο τίτλος του θα φιλοξενεί ακαδημαϊκές μελέτες με θέμα την ιστορία της πρόσληψης (με την ευρύτερή της έννοια) βιβλικών κειμένων και θρησκευτικών θεμάτων. Πρόκειται για ένα περιοδικό ακαδημαϊκού επιπέδου και με επιτροπή κριτών (peer-reviewed). Tο περιοδικό θα κυκλοφορεί 2 φορές τον χρόνο και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο στον κάθε ενδιαφερόμενο. Ήδη αναρτήθηκαν τα πρώτα άρθρα σε μορφή pdf. Eπιλέγουμε εδώ αυτά που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

Το περιοδικό προστέθηκε στα αριστερά στη στήλη με τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Ευχαριστώ την Deane Galbraith για την χρήσιμη πληροφορία.

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού CurrBR / In the current issue of CurrBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Currents in Biblical Research 9:3 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Geoffrey D. Miller, "Intertextuality in Old Testament Research", 283-309
Όλοι οι βιβλικοί επιστήμονες γνωρίζουν τον όρο "διακειμενικότητα", δεν υπάρχει όμως συμφωνία μεταξύ τους όσον αφορά στη φύση αυτής της ιδέας ή στο πώς οι αναγνώστες θα έπρεπε να εντοπίσουν τις διακειμενικές συνδέσεις μεταξύ των κειμένων. Κάποιοι ερμηνευτές εφαρμόζουν μία καθαρά συγχρονική προσέγγιση, όταν διαβάζουν τα κείμενα και τονίζουν την αυτονομία που έχει ο αναγνώστης στο να προσδίδει νόημα στις κειμενικές συνδέσεις. Κάποιοι άλλοι ακολουθούν μία περισσότερο διαχρονική προσέγγιση και προσπαθούν να εντοπίσουν τα προηγούμενα κείμενα που ο συγγραφέας θέλει οι αναγνώστες του να εντοπίσουν. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των δύο τάσεων όσον αφορά στο πώς θα πρέπει να διακριθούν οι πραγματικές διακειμενικές συνδέσεις από τις τυχαίες ομοιότητες καθώς και στο πώς  θα πρέπει να ερμηνευθούν τα σχετικά κείμενα υπό το φως των συνδέσεών τους. Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται η πορεία της έρευνας κατά τα τελευταία 20 χρόνια με στόχο την απάντηση αυτών των ερωτημάτων. Κανένα από αυτά δε βρήκε ομόφωνη απάντηση και ο συγγραφέας προτείνει ως καλύτερη λύση είναι να μην χαρακτηρισθούν κάποιες από τις μελέτες ως "διακειμενικές".

Paul Foster, "The Gospel of Peter: Directions and Issues in Contemporary Research", 310-338
Μετά από μία μακρά περίοδο αδιαφορίας το ενδιαφέρον για το Ευαγγέλιο του Πέτρου γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά τις τελευταίες τρεις ή τέσσερις δεκαετίες. Εν μέρει αυτό αντικατοπτρίζει το γενικότερο φαινόμενο της αυξανόμενης μελέτης των μη κανονικών κειμένων, αλλά ειδικότερα αυτό επίσης συνδέεται με διάφορες θεωρίες, στις οποίες υποστηρίχθηκε ότι οι παραδόσεις μέσα σε αυτό το κείμενο μπορεί να προηγούνται χρονικά των μορφών των παράλληλων παραδόσεων που διασώζονται στα κανονικά ευαγγέλια. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τρία βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το Ευαγγέλιο του Πέτρου: α) τη σχέση του με τα κανονικά ευαγγέλια, β) την ταυτοποίηση διαφόρων σπαραγμάτων ως αποσπασμάτων του ίδιου κειμένου και γ) την χριστολογία και τη γενικότερη θεολογία του κειμένου.

Mark Batluck, "Religious Experience in New Testament Research", 339-363
Η συζήτηση για τη θρησκευτική εμπειρία μέσα στην Κ.Δ., η οποία ξεκίνησε με τον Gunkel στα 1888 και συνεχίστηκε με τον Dunn στα 1970, αναπτύχθηκε σε τέσσερις βασικές τάσεις, η καθεμιά από τις οποίες προσεγγίζει το θέμα από διαφορετική οπτική. Η μυστική / αποκαλυπτική εμπειρία εξετάζει αρχαία χριστιανικά κείμενα που είναι εκστατικά ή αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες για τον αποδέκτη. Μία δεύτερη ομάδα εξισώνει την θρησκευτική εμπειρία με τη συνάντηση με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, οι μελέτες για τον ιστορικό Ιησού εξετάζουν την ιστορική διάσταση της θρησκευτικής εμπειρίας που περιγράφεται στα ευαγγέλια. Τέταρτον, άλλες μελέτες εξετάζουν τη θρησκευτική εμπειρία με τη βοήθεια των κατηγοριών και επιδιώκουν να εξηγήσουν το ευρύ φάσμα και την επίδραση που έχει η θρησκευτική εμπειρία η οποία καταγράφεται στην Κ.Δ. Κάθε προσέγγιση παρέχει πολλά στην έρευνα και δίνει εναύσματα για περαιτέρω μελέτη.

Daniel Johansson, "The Identity of Jesus in the Gospel of Mark: Past and Present Proposals", 364-393
Στην παρούσα μελέτη το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ερώτημα εάν ο Ιησούς στο κατά Μάρκον αντιμετωπίζεται ως μία θεία μορφή ή απλά ως άνθρωπος και εξετάζονται οι διάφορες ερμηνείες που δόθηκαν στη χριστολογία του κατά Μάρκον από το τέλος του 19ου αι. μέχρι σήμερα. Μπορούν να διακριθούν τρεις βασικές περίοδοι. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό μίας χαμηλής χριστολογίας με μία υψηλή εκτίμηση του κατά Μάρκον ως ιστορίας. Μετά τη δημοσίευση της μελέτης του Wrede για το μυστικό του Μεσσία αυτό αλλάζει και για διάφορους λόγους η πλειοψηφία η πλειοψηφία των ερευνητών αντιμετωπίζει τον Ιησού ως ένα υπερφυσικό ον. Μία νέα αλλαγή λαμβάνει χώρα γύρω στα 1970, όταν ο Ιησούς του κατά Μάρκον και πάλι αρχίζει να αντιμετωπίζεται απλά ως ανθρώπινο ον. Ενώ αυτή παραμένει ακόμη η θέση της πλειοψηφία δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το ζήτημα και οι σύγχρονοι ερευνητές του κατά Μάρκον φαίνεται να διαφωνούν μεταξύ τους περισσότερο από ποτέ.

C.D. Elledge, "Future Resurrection of the Dead in Early Judaism: Social Dynamics, Contested Evidence", 394-421
Το θέμα της ανάστασης των νεκρών και η σημασία του για τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα στη βιβλική έρευνα. Σήμερα αναγνωρίζεται γενικά ότι η θρησκευτική κουλτούρα του αρχαίου Ιουδαϊσμού (περίπου 200 π.Χ. - 200 μ.Χ.) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στη γέννηση αυτής της ιδέας όσο και στην πρώιμη πρόσληψή του. Στο σημερινό ερευνητικό τοπίο ίσως οι περισσότερο πρόσφατες μεθοδολογικές εξελίξεις προκύπτουν από τις κοινωνιολογικές σπουδές, οι οποίες προσπαθούν να τοποθετήσουν την ανάσταση μέσα στη συνάφεια της κοινωνικής δυναμικής των θρησκευτικών κινημάτων που προώθησαν αυτήν την ελπίδα. Επιπλέον σε εξηγητικό επίπεδο πολλές μαρτυρίες έχουν προκαλέσει διαφορετικές αναγνώσεις και συζήτηση όσον αφορά στο τι ακριβώς έλεγε η κάθε παράδοση για την ανάσταση. Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας πραγματεύεται αυτά τα ζητήματα: α) την εφαρμογή των πορισμάτων της κοινωνικής επιστήμης στη μελέτης της ανάστασης και β) τις ερμηνείες που δόθηκαν σε διάφορες φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες που παραμένουν σημαντικές στην ακαδημαϊκή έρευνα της ελπίδας για την ανάσταση στην αρχαία ιουδαϊκή κουλτούρα.  

Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

To νέο τεύχος του Liber Annuus / The current issue of Liber Annuus

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Liber Annuus 60 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

 • Vincenzo Lopasso, "Il tempio, la città santa e i sacerdoti nel libro di Geremia", p. 17-36
 • Marco Nobile, "Giobbe: la risposta di Dio (Gb 38-41)", p. 37-52
 • Vittorio Ricci, "Note su bārā’, yāṣar e ‘āśāh. La ‘creazione’di Dio nell’AT e la particolarità del Deuteroisaia", p. 53-72
 • Tiziano Lorenzin, "Il figlio di Davide. Messianismo nelle Cronache?", p. 73-82
 • Roberto Di Paolo, "Il poema delle Quattro notti e la Pasqua del Signore. Matteo 26-28 e Targum Esodo 12,42: una corrispondenza?", p. 83-106
 • L. Daniel Chrupcała, "La storia lucana della salvezza come illuminazione. Rilettura di Isaia in Luca-Atti", p. 107-136
 • Giorgio Giurisato - Gaetano Massimo Carlino, "I segni di divisione del Codex B nei vangeli", p. 137-154
 • Giancarlo Biguzzi, "Circostanze e argomentazione dell’Epistola agli Ebrei", p. 155-172
 • Frédéric Manns , "A Jewish Reading of 1 Peter 2,1-10", p. 173-188
 • Thomas Witulski , "Der Titel Nāśî’ bei Ezechiel, in den qumranischen Schriften und bei BarKokhba – ein Beitrag zur ideologischen Einordnung des Bar Kokhba-Aufstandes", p. 189-234
 • Mauro Maria Morfino, "'Gli ignoranti non osino accostarsi al magistero' (Regola I,1). Studio della Scrittura e ministerium Verbi in Gregorio Magno", p. 235-252
 • Asher Ovadiah, "Conservative Approaches in the Ancient Synagogue Mosaic Pavements in Israel: The Cases of ‘Ein Gedi and Sepphoris/Zippori", p. 307-318
 • Sonia Mucznik, "An Exotic Menagerie in Tesserae: the Mosaic Pavement of Lod/Lydda", p. 319-340
 • Shimon Ilani - Tsevi Minster, "A new location proposed for Bethagidea of the Madaba Map", p. 341-348
 • Győző Vörös, "Machaerus: The Herodian Fortified Palace Overlooking the Dead Sea in Transjordan", p. 349-362
 • Amnon Rosenfeld & alii, "A Stone Oil Lamp with Seven Nozzles from the Late Second Temple Period – First Century CE", p. 377-392
 • Bruno Callegher, "Cafarnao IX. Addenda: monete dalle ricognizioni di superficie 2007-2009", p. 393-394
 • Yoav Farhi, "Note on a New Type of Samaritan Amulet", p. 395-396

Τιμητικός τόμος για τον Gerd Lüdemann / Festschrift for Gerd Lüdemann

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή Gerd Lüdemann:

Martina Janßen / Stanley F. Jones / Jürgen Wehnert (εκδ.), Frühes Christentum und Religionsgeschichtliche Schule. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gerd Lüdemann. Mit einem Geleitwort von Eduard Lohse (NTOA / StNT 95), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011
218 σελίδες
ISBN: 978-3-525-53977-4

Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα και μερικές σελίδες από το βιβλίο, πατήστε εδώ.

Review of Biblical Literature 10/7/2011

Amar Annus and Alan Lenzi, Ludlul Bel Nemeqi: The Standard Babylonian Poem of the Righteous Sufferer
Reviewed by Christopher A. Rollston

Willis Barnstone, The Restored New Testament: A New Translation with Commentary, Including the Gnostic Gospels Thomas, Mary, and Judas
Reviewed by Marvin J. Hudson

Rowan A. Greer, Theodore of Mopsuestia: Commentary on the Minor Pauline Epistles
Reviewed by Frederick G. McLeod

David G. Horrell, Cherryl Hunt, Christopher Southgate, and Francesca Stavrakopoulou, eds., Ecological Hermeneutics: Biblical, Historical and Theological Perspectives
Reviewed by Russell Pregeant

Matthew W. Mitchell, Abortion and the Apostolate: A Study in Pauline Conversion, Rhetoric, and Scholarship
Reviewed by William S. Campbell

John J. Ranieri, Disturbing Revelation: Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Bible
Reviewed by George Heyman

Sandra L. Richter, The Epic of Eden: A Christian Entry into the Old Testament
Reviewed by Russell Meek
Reviewed by Stephen Moyise

Richard G. Smith, The Fate of Justice and Righteousness during David's Reign: Narrative Ethics and Rereading the Court History According to 2 Samuel 8:15-20:26
Reviewed by Walter Dietrich

Einar Thomassen, ed., Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture
Reviewed by Donatella Scaiola