Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Το τρέχον JSNT / The current issue of JSNT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of the New Testament 34:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

Dale C. Allison, Jr., "A Liturgical Tradition behind the Ending of James", 3-18
Ta θέματα της θεραπείας και της απομάκρυνσης του ισχυρογνώμονα, τα οποία εμφανίζονται μαζί στο Ιακ 5,13-20, παραδοσιακά συνδέονται μεταξύ τους. Εμφανίζονται μαζί μόνο στην Τanak αλλά και στις μεταγενέστερες ιουδαϊκές και χριστιανικές προσευχές που δέχονται επιδράσεις από τα Ιεζ 32-33. Οι τελευταίοι στίχοι του Ιακ επίσης αντικατοπτρίζουν τη γλώσσα εκείνων των κεφαλαίων του Ιεζ και πιθανόν είναι επηρεασμένοι από μία πολύ πρωταρχική εκκλησιαστική τάξη. 

Ben C. Dunson, "Faith in Romans: The Salvation of the Individual or Life in Community?", 19-46
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια η κοινοτική πτυχή της σκέψης του Παύλου απέκτησε μεγαλύτερη σπουδαιότητα έναντι των "εξατομικευτικών" πτυχών της θεολογίας του. Κατά συνέπεια πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να ανατρέψουν ό,τι θεωρούσαν ότι ήταν "εξατομικευμένη" κατανόηση της πίστης του Παύλου και να τα αντικαταστήσουν με διάφορες εναλλακτικές, που ξεκινούν από την πίστη ως μετοχή εν Χριστώ μέχρι την πίστη ως πράξη ίδρυσης της κοινότητας. Κάποιοι άλλοι υποστήριξαν ότι ένας κλασικός ορισμός της πίστης ως πίστης εν Χριστώ ξεπερνά τα κοινοτικά ενδιαφέροντα. Υπό το φως αυτών των συζητήσεων ο συγγραφέας του άρθρου - έχοντας ως βάση μία εξηγητική διερεύνηση της σαφούς δήλωσης της γλώσσας του Παύλου στην προς Ρωμαίους για την πίστη - δικαιοσύνη (δηλ. το Ρωμ 10, 6-13) και την φράση "μέτρο της πίσης" στο Ρωμ 12, 3 - υποστηρίζει ότι η πίστη είναι το μέσο με το οποίο τα άτομα βρίσκουν τη σωτηρία, αλλά ότι επίσης αυτή η πίστη δεν μπορεί να κατανοηθεί μόνο έτσι: διαδραματίζει επίσης έναν ουσιαστικό ρόλο στην συγκρότητη των κοινοτήτων των παραληπτών των επιστολών του Παύλου και δημιουργεί μία νέα κοινοτική ταυτότητα εν Χριστώ.

David Briones, "Paul’s Intentional ‘Thankless Thanks’ in Philippians 4.10-20", 47-69
Η πλειοψηφία των ειδικών στην προς Φιλιππησίους επιστολή έχει αποδώσει στον G.W. Peterman την θεωρία ότι τα 4, 10-20 δεν περιέχουν ούτε μία σαφή λέξη ευχαριστίας, επειδή η έκφραση ευγνωμοσύνης ήταν μία περιττή πράξη μεταξύ καλών φίλων, όπως καθίσταται σαφές στις επιστολές φιλίας της αρχαιότητας. Στην παρούσα μελέτη, ωστόσο, ο συγγραφέας αμφισβητεί αυτή τη θέση αποκαλύπτοντας ένα θεολογικό σκεπτικό πίσω από την υποτιθέμενη απουσία των ευχαριστιών του Παύλου. Ο συγγραφέας υιοθετεί το πολιτισμικό μοντέλο της μεσιτείας, μίας οικονομικής σχέση που περιλάμβανε τρία μέρη (δηλ. έναν πάτρωνα, ένα μεσίτη κι ένα πελάτη) σε μία αμοιβαία σχέση ευεργεσίας. Μέσα από αυτό το πρίσμα διακρίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η τριμερής σχέση μεταξύ του Θεού, του Παύλου και των Φιλιππήσιων. Τελικά υποστηρίζεται ότι η φαινομενική σιωπή του Παύλου εσκεμμένα αποκαλύπτει μία θεολογική πεποίθηση, στην οποία ο Θεός παρουσιάζεται ως ο υπέρτατος χορηγός όλων των δωρεών και οι Φιλιππήσιοι ως οι μεσάζοντες σε αυτές τις θεϊκές δωρεές. Στη συνέχεια ο συγγραφέας προτείνει μία διαφορετική αιτία για την απουσία των ευχαριστιών στην επιστολή. 

Timothy A. Brookins, "Luke’s Use of Mark as παράφρασις: Its Effects on Characterization in the ‘Healing of Blind Bartimaeus’ Pericope (Mark 10.46-52/Luke 18.35-43)", 70-89
Η θεραπεία του τυφλού Βαρτιμαίου, όπως συνήθως ονομάζεται η περικοπή Μκ 10, 46-52 παραδίδεται επίσης με διάφορες αλλαγές στο Λκ 18, 35-43. Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας εξετάζει τις διορθώσεις στην αφήγηση του Λουκά με τους όρους της "παραφράσεως", μίας άσκησης, στην οποία ο συγγραφέας άλλαζε τη μορφή της έκφρασης, ενώ διατηρούσε τις σκέψεις του. Υποστηρίζεται ότι η παράφραση της ιστορίας του Μάρκου από τον Λουκά εμπλουτίζει τον χαρακτηρισμό τριών προσώπων - του Ιησού, του λαού και του "τυφλού ανθρώπου" - κι έτσι δημιουργεί μία θετική εικόνα για τον καθένα από αυτούς έναντι κάποιων αντίστοιχων κατώτερων χαρακτήρων. 

A. Andrew Das, "'Praise the Lord, All you Gentiles': The Encoded Audience of Romans 15.7-13", 90-110
Οι Ρωμ 15, 7-13 απευθύνονται σε ένα εθνικό κοινό. Η καλύτερη λύση στα συντακτικά προβλήματα που τίθενται στο 15, 8-9α θέτει στο επίκεντρο τους εθνικούς που τώρα δοξάζουν τον Θεό ως ένα αποτέλεσμα του ότι ο Χριστός έγινε υπηρέτης. Η  ταύτιση εκ μέρους του Παύλου του ιουδαϊκού λαού με την "περιτομή", μία αρνητική κατηγορία νωρίτερα στην επιστολή (2, 25-3, 30. 9,18), δεν είναι ταιριαστή, εάν με αυτή εννοεί και τους χριστιανούς εξ Ιουδαίων. Τα Ρωμ 15, 6-9α συνδέουν την αποδοχή εκ μέρους του ακροατηρίου της Ρωμ "της δόξας του Θεού" με το δοξασμό του Θεού από τους εθνικούς. Οι παραθέσεις από τις Γραφές στα 15, 9β-12 παραμένουν προσανατολισμένες στο σκοπό που έχει ο Θεός για τους εθνικούς και απευθύνονται στους Ρωμαίους ως εθνικούς.Το Ρωμ 15, 12-13 συνδέει την ελπίδα του ακροατηρίου της επιστολής με την ελπίδα των εθνικών. Η προηγούμενη συνάφεια ταυτίζει τους "αδύναμους" με τους Ιουδαίους αλλά με έθιμα που ήταν δημοφιλή μεταξύ των εθνικών σεβομένων. Τα Ρωμ 15, 14-21 συμφωνούν με την τάση του Παύλου αλλού στην επιστολή να ταυτίζει το ακροατήριό του με τους αποδέκτες του κηρύγματός του προς τα έθνη. 

RBL 18/8/2011

Cheryl B. Anderson, Ancient Laws and Contemporary Controversies: The Need for Inclusive Biblical Interpretation
Reviewed by William R. G. Loader

Joshua Blau, Phonology and Morphology of Biblical Hebrew: An Introduction
Reviewed by Jeremy M. Hutton

J. Harold Ellens, The Son of Man in the Gospel of John
Reviewed by Cornelis Bennema

Shelly Matthews, Perfect Martyr: The Stoning of Stephen and the Construction of Christian Identity
Reviewed by Robert Brawley
Reviewed by Richard I. Pervo

Allan J. McNicol, David B. Peabody, J. Samuel Subramanian, eds., Resourcing New Testament Studies: Literary, Historical, and Theological Essays in Honor of David L. Dungan
Reviewed by M. Eugene Boring

Daniel C. Snell, Religions of the Ancient Near East
Reviewed by Gert T. M. Prinsloo

Robert B. Stewart, ed., The Reliability of the New Testament: Bart Ehrman and Daniel Wallace in Dialogue
Reviewed by Tony Costa
Reviewed by Michael R. Licona

Bruce K. Waltke and James M. Houston, with Erika Moore, The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary
Reviewed by Eduan Naudé

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011

Ο Μorton Smith και το Μυστικό κατά Μάρκον / Morton Smith and the Secret Mark

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το ενδιαφέρον άρθρο του Craig A. Evans, καθηγητή της Κ.Δ. στο Πανεπιστήμιο της Acadia (Canada) σχετικά με το Μυστικό κατά Μάρκον. O Evans εξετάζει τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της γνησιότητας του παράξενου αυτού κειμένου και καταλήγει στη μη γνησιότητά του, αν και ομολογεί ότι είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, εάν ο συντάκτης του είναι ο ίδιος ο Morton Smith ή κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο είναι πεπεισμένος ότι το κείμενο δεν προέρχεται από τον ίδιο τον Κλήμεντα ή πολύ περισσότερο από κάποια χαμένη σήμερα εκδοχή του κατά Μάρκον ευαγγελίου. 
Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο πατήστε στον παρακάτω τίτλο:


[Α.Τ. Το θέμα του Μυστικού κατά Μάρκον είχε απασχολήσει και παλαιότερα το ιστολόγιό μας. Για να βρείτε αυτές τις παλαιότερες αναρτήσεις επιλέξτε την ετικέτα "Απόκρυφα"]

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

Δύο νέα άρθρα στην ηλεκτρονική έκδοση του JHS / Two new articles on the e-edition of JHS

Στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011) έχουν αναρτηθεί δύο νέα άρθρα (πατήστε στον τίτλο του κάθε άρθρου για να το καταφορτώσετε σε μορφή pdf):

Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Το νέο τεύχος του OTE (OTSSA) / The current issue of OTE (OTSSA)

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Old Testament essays : journal of the Old Testament Society of South Africa (OTSSA) 24:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Shaul Bar, "Resurrection or miraculous cures? : the Elijah and Elisha narrative against its ancient near eastern background", 9-18
 • Alec Basson, "The path image schema as underlying structure for the metaphor "moral life is a journey" in Psalm 25", 19-29
 • Phil J. Botha, "Poetry and perlocution in Psalm 26", 30-48
 • Jacobus W. Gericke, "The epistemology of Israelite religion : introductory proposals for a descriptive approach", 49-73
 • Christo J. Lombaard, "Biblical spirituality and human rights", 74-93
 • Madipoane J. Masenya / Lehlohonolo Βookholane, "Towards an ethical reading of the Hebrew Bible in the fight against HIV and AIDS", 94-117
 • Joseph N. Mavinga, "Jeremiah's royal oracle : a contextual reading of 23:1-8 and 33:14-26 in the African leadership situation", 118-141
 • Esias E. Meyer, "Respect for animal life in the book of Leviticus : how green were the priestly authors?", 142-158
 • William R. Osborne, "A linguistic introduction to the origins and characteristics of early Mishnaic Hebrew as it relates to Biblical Hebrew", 159-172
 • Aron Pinker, "A new interpretation of Qohelet 10:10", 173-191
 • Eben Scheffler, "Pleading poverty (or identifying with the poor for selfish reasons) : on the ideology of Psalm 109", 192-207
 • Nkosinathi Sithole, "An African bible for African readers : J.G. Shembe's use of the Bible in the sermon", 208-220
 • Petrus D. Strijdom, "Reappraising the historical context of Amos", 221-254
 • Marius D. Terblanche, "Abraham (does not) know(s) us : an intertextual dialogue in the book of Isaiah", 255-283
 • Pierre Auffret, "A mon aide hâte-toi! : nouvelle étude structurelle du Psaume 70", 284-289

To τρέχον τεύχος του BBR / In the current issue of BBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bulletin of Biblical Research 21:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

 • James A. Harrell, "Old Testament gemstones : a philological, geological, and archaeological assessment of the Septuagint", 141-172
 • Richard Whitekettle, "A communion of subjects : zoological classification and human/animal relations in Psalm 104", 173-187
 • Heath A. Thomas, "Building house to house (Isaiah 5:8) : theological reflection on land development and creation care", 189-212
 • D.K. Campbell, "NT scholars' use of OT lament terminology and its theological and interdisciplinary implications", 213-225
 • Paul A. Himes, "Peter and the prophetic word : the theology of prophecy traced through Peter's sermons and epistles", 227-243

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011

To τρέχον τεύχος του ZNW / In the current issue of ZNW

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 102:2 (2011) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:

 • Chris Keith, "Memory and authenticity : Jesus tradition and what really happened", 155-177
 • Albert L. Hogeterp, "New Testament Greek as popular speech : Adolf Deissmann in retrospect ; a case study in Luke's Greek", 178-200
 • Markus Öhler, "Das ganze Haus : antike Alltagsreligiosität und die Apostelgeschichte", 201-234
 • Michael Theobald, "'Geboren aus dem Samen Davids ... ' (Röm 1,3) : Wandlungen im paulinischen Christus-Bild?", 235-260
 • Christopher M. Hays, "Resumptions of radicalism : Christian wealth ethics in the second and third centuries", 261-282
 • Gertraud Harb, "The meaning of Q 17,37 : problems, opinions and perspectives", 283-293