Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

Journal for the Study of the Historical Jesus 12:1/2 (2014)

 • Fernando Bermejo-Rubio, "Jesus and the Anti-Roman Resistance. A Reassessment of the Arguments," 1-105 (abstract)
 • Michael R. Licona, "Historians and Miracle Claims," 106-129 (abstract)
 • Robert J. Miller, "The Domain and Function of Epistemological Humility in Historical Jesus Studies,"130-142 (abstract)
 • Stanley E. Porter & Hughson T. Ong, "Memory, Orality, and the Fourth Gospel. A Response to Paul Foster with Further Comments for Future Discussion," 143-164 (abstract)
 • "Paul Foster, Memory, Orality, and the Fourth Gospel. An Ongoing Conversation with Stan Porter and Hughson T. Ong," 165-183 (abstract)

Νέα ψηφιοποιημένα βιβλικά χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης / New digitized biblical manuscripts of the British Library

Στον κατάλογο των ψηφιοποιημένων ελληνικών χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης προστέθηκαν μεταξύ άλλων και κάποια νέα με βιβλικό περιεχόμενο:
 • Add MS 82957, Ευαγγελιστάριο (Gregory-Aland l 2376), β΄ μ. του 11ου αι. Κωνσταντινούπολη 
 • Burney MS 16, Ψαλτήρι, γραφέας Ματθαίος ιερομόναχος για τον Παχώμιο μοναχό της Μονής Αγ. Αικατερίνης Σινά, 2.7.1661 
 • Burney MS 18, ευαγγέλια και προς Εβραίους (Gregory-Aland 480; Scrivener evan. 568; von Soden δ 462), γράφηκε από τον Ιωάσαφ στη μονή Θεοτόκου των Οδηγών, Κωνσταντινούπολη 4.6.1366
 • Egerton MS 2784, Ευαγγέλια (Gregory-Aland 716; Scrivener evan. 565; von Soden ε 448), 14ος αι.
 • Egerton MS 2786, Ευαγγελιστάριο (Gregory-Aland l 346; Scrivener evst. 255). Παλίμψηστο εν μέρει, 12ος-14ος αι.
 • Egerton MS 2787, Πράξεις και επιστολές (Gregory-Aland 913; Scrivener act. 223; von Soden α 470). 14ος αι. 
 • Royal MS 1 A XV, Παλαιά Διαθήκη: Παροιμίες, Σοφία Σολομώντος, Εκκλησιαστικής, Άσμα Ασμάτων (Rahlfs 425), ελληνικά και λατινικά. 15ος αι., Κρήτη
 • Royal MS 1 D II, Παλαιά Διαθήκη: ιστορικά βιβλία και Ησαΐας στη μετάφραση των Ο΄, σχόλια στα περιθώρια. 13ος αι. με προσθήκες του 15ου αι. 

Paul Ricoeur & John Milton

Ένα ενδιαφέρον άρθρο για την αξιοποίηση της βιβλικής ερμηνευτικής του Paul Ricoeur στην ερμηνεία του Paradise Lost του John Milton δημοσιεύεται στο τελευταίο ηλεκτρονικό τεύχος του περιοδικού Text Matters 4:4 (2014): 

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Αφηγήσεις του Ισραήλ και Παλαιστίνη / Israel Narratives and Palestine

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του ομότιμου καθηγητή της ΠΔ Thomas Thompson σχετικά με την κατανόηση των αφηγήσεων του Ισραήλ ως μέρους της ιστορίας των λαών της Παλαιστίνης κι όχι ως μέσου εδαφικών διεκδικήσεων:

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 61:1 (2015)
 • Matthew R. Crawford, "Ammonius of Alexandria, Eusebius of Caesarea and the Origins of Gospels Scholarship," 1-29 (abstract)
 • Jonathan Bourgel, "Reconnaissances 1.27–71, ou la réponse d'un groupe judéo-chrétien de Judée au désastre du soulèvement de Bar-Kokhba," 30-49 (abstract)
 • Martin Stowasser, "Die Sendschreiben der Offenbarung des Johannes: Literarische Gestaltung – Buchkompositorische Funktion – Textpragmatik," 50-66 (abstract)
 • William R. G. Loader, "Adultery Mandate Divorce? A Reassessment of Jesus' Divorce Logia," 67-78 (abstract)
 • George H. Guthrie, "Paul's Triumphal Procession Imagery (2 Cor 2.14–16a): Neglected Points of Background," 79-91 (abstract)
 • Ulrich H. J. Körtner, "Glaube zwischen Bekenntnis und Welterfahrung: Zur Theologie Dieter Lührmanns," (abstract)

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Δύο νέα άρθρα στο περιοδικό In die Skriflig / Two new articles in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:1 (2014)

Dexter E. Callender, "‘I gave them laws that were not good’ (Ezk 20:25): A biblical model of complex subjectivity and the prospects of multi-ethnic contextual reading"

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:2 (2014)
Marianne R. Dircksen / Beate Britz, "Five brave pagan women in the work of Tertullian"

Διάλογος στην αρχαιότητα / Dialoguing in antiquity

Στην ιστοσελίδα του Center of Hellenic Studies έχει αναρτηθεί και είναι ελεύθερο για ανάγνωση online το νέο βιβλίο του Averil Cameron για το διάλογο στην αρχαιότητα:
Cover: Dialoguing in Late Antiquity in PAPERBACK

Averil Cameron, Dialoguing in Late Antiquity (Hellenic Studies Series 65), 2014

Ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία του de Gruyter / Open access to de Gruyter publications

Στην ιστοσελίδα του γνωστού εκδοτικού οίκου de Gruyter δίνεται ελεύθερη πρόσβαση σε μία σειρά νέα βιβλία. Εδώ αναφέρουμε όσα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις βιβλικές σπουδές: 

Annette  Kehnel, / Diamantis Panagiotopoulos (ed.), Schriftträger - Textträger, deGruyter 2014
Alan H. Sommerstein / Isabelle C. Torrance, Oaths and Swearing in Ancient Greece, deGruyter 2014
Jan N. Bremmer, Initiation into the Mysteries of the Ancient World (Series:Münchner Vorlesungen zu Antiken Welten 1), deGruyter 2014