Σάββατο 16 Απριλίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für antikes Christentum 14:3 (2010) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικό με το ευαγγέλιο του Ιούδα:

Hans Förster, "Zur Bedeutung von 'logos' im Prolog des Judasevangeliums", 487-495

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Estudios biblicos / In the current issue of Estudios biblicos

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Estudios biblicos 68:4 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
  • Aron Dotan, "The contribution of the modern Spanish school to masoretic studies", 411-418
  • Natalio Fernández Marcos, "The first Spanish translation of the Septuagint?", 419-428
  • Carlos A. Blanco, "Hipótesis principales sobre el origen de la idea de resurrección de los muertos en el judaísmo", 429-472
  • Guillaume Ingipay Migbisiegbe, "Loyalty to Jesus, not to Judaism in Matthew 22,1-14", 473-490