Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ένα νέο βιβλίο για τα απόκρυφα / A new volume on apocryphal textsΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ένας νέος συλλογικός τόμος για τα απόκρυφα και τις παραδόσεις για τον Ιησού που πιθανόν διασώζουν. Στο συλλογικό αυτό συμπεριλαμβάνονται μελέτες σχετικά με το ευαγγέλιο του Πέτρου, του Θωμά, της Μαρίας, του Ιούδα καθώς και κείμενα της συριακής, αιθιοπικής και σλαβικής παράδοσης:

J. Frey / J. Schröter, Jesus in apokryphen Evangelienüberlieferungen: Beiträge zu außerkanonischen Jesusüberlieferungen aus verschiedenen Sprach- und Kulturtraditionen (WUNT I 254), Mohr Siebeck, Tübingen 2010
ISBN 978-3-16-150147-0
€ 139.00

Περιεχόμενα του τόμου

 • Jörg Frey - Jens Schröter, "Jesus in apokryphen Evangelienüberlieferungen : zur Einführung in Thema und Konzeption des vorliegenden Bandes", 3-30
 • Jens Schröter, "Die apokryphen Evangelien und die Entstehung des neutestamentlichen Kanons", 31-60
 • Christoph Markschies, "Was wissen wir über den Sitz im Leben der apokryphen Evangelien?", 61-90
 • Jörg Frey, "Zur Vielgestaltigkeit judenchristlicher Evangelienüberlieferungen", 93-137
 • Eckhard Rau, "Weder gefälscht noch authentisch? : Überlegungen zum Status des geheimen Markusevangeliums als Quelle des antiken Christentums", 139-186
 • Eckhard Rau, "Das Geheimnis des Reiches Gottes : die esoterische Rezeption der Lehre Jesu im geheimen Markusevangelium", 187-221
 • Tobias Nicklas, "Das Petrusevangelium im Rahmen antiker Jesustraditionen", 223-252
 • Ursula U. Kaiser, "Jesus als Kind : neuere Forschungen zur Jesusüberlieferung in den apokryphen 'Kindheitsevangelien'", 253-269
 • Enno E. Popkes, "Das Thomasevangelium als crux interpretum : die methodischen Ursachen einer diffusen Diskussionslage", 271-292
 • Herbert Schmid, "Zur Funktion der Jesusüberlieferung im so genannten Philippusevangelium", 293-314
 • Esther A. de Boer, "Followers of Mary Magdalene and contemporary philosophy : belief in Jesus according to the Gospel of Mary",315-338
 • Joost L. Hagen, "Ein anderer Kontext für die Berliner und Straßburger "Evangelienfragmente" : das "Evangelium des Erlösers" und andere "Apostelevangelien" in der koptischen Literatur", 339-371
 • Gregor Wurst, "Das Problem der Datierung der Sophia Jesu Christi und des Eugnostosbriefes", 373-386
 • Uwe K. Plisch, "Judasevangelium und Judasgedicht", 387-396
 • James A. Kelhoffer, "'Gospel' as a literary title in early Christianity and the question of what is (and is not) a "gospel" in canons of scholarly literature", 399-422
 • Judith Hartenstein, "Autoritätskonstellationen in apokryphen und kanonischen Evangelien", 423-444
 • Karen L. King, "Toward a discussion of the category "gnosis/gnosticism" : the case of the Epistle of Peter to Philip", 445-465
 • Peter Gemeinhardt, "Magier, Weiser, Gott : das Bild Jesu bei paganen antiken Autoren", 467-492
 • Peter Nagel, "Apokryphe Jesusworte in der koptischen Überlieferung", 495-526
 • Cornelia B. Horn - Robert R. Phenix, "Apocryphal gospels in Syriac and related texts offering traditions about Jesus", 527-555
 • Igor Dorfmann-Lazarev, "La transmission de l'apocryphe de l'Enfance de Jésus en Arménie", 557-582
 • Cornelia B. Horn, "Apocryphal gospels in Arabic, or some complications on the road to traditions about Jesus", 583-609
 • Tedros Abrahà - Daniel Assefa, "Apocryphal gospels in the Ehtiopic tradition", 611-653
 • Christfried Böttrich, "Apokryphe Jesusüberlieferungen in slavischen Texten", 655-684
 • Martin MacNamara, "Jesus in (early) Irish apocryphal gospel traditions", 685-739

Δύο νέες βιβλιοκρισίες βιβλικού ενδιαφέροντος στο BMCR / Two reviews of biblical interest on BMCR

Στην ιστοσελίδα του Bryn Mawr Classical Review έχουν αναρτηθεί μεταξύ άλλων και δύο βιβλιοκρισίες βιβλίων που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

Robert J. Daly (ed.), Apocalyptic Thought in Early Christianity. Holy Cross Studies in Patristic Theology and History, Baker Academic, Grand Rapids, Mich. 2009
ISBN 9780801036279
Reviewed by Oleh Kindiy

Mark Andrew Brighton, The Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations, (Early Judaism and Its Literature 27), Society of Biblical Literature, Atlanta 2009
ISBN 9781589834064. $26.95
Reviewed by Dmitry Bratkin

Το τρέχον τεύχος του CurBR/ The current issue of CurBR

Στο τρέχον τεύχος του Currents in Biblical Research 9:1 (2010) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:

Susanne Scholz, "A Third Kind of Feminist Reading: Toward a Feminist Sociology of Biblical Hermeneutics", 9-32

Στο άρθρο διατυπώνεται η άποψη ότι το επόμενο βήμα στις φεμινιστικές βιβλικές σπουδές απαιτεί ή ακόμη και διεκδικεί την ανάπτυξη παραδειγμάτων ενταγμένων μέσα στο κοινωνιολογικό πλαίσιο. Δίνεται μάλιστα ένα παράδειγμα γι' αυτό με την εξέταση της ερμηνείας της ιστορίας του Γεν 2-3 κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Προκύπτουν πέντε ερμηνευτικά στάδια. Κινούνται από το πρώτο στάδιο των φεμινιστικών ερμηνειών σε ένα δεύτερο της απάντησης του αποδομισμού, σε ένα τρίτο της επιβεβαίωσης της ανδροκεντρικής σημασίας του κειμένου, σε ένα τέταρτο της επιμονής του Christian Right για τους πατριαρχικούς ανδρικούς ρόλους και τέλος σε ένα πέμπτο στάδιο των καταναλωτικών βιβλικών μηνυμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δύσης. Αυτή η ανάλυση καταδεικνύει ότι μία φεμινιστική κοινωνιολογία της βιβλικής ερμηνευτικής εξηγεί, ακόμη και σε έναν αρχάριο μελετητή, τις σχέσεις μεταξύ της βιβλικής ερμηνευτικής και της κοινωνίας, επειδή παρουσιάζει τα βιβλικά κείμενα και τις ιστορίες ερμηνείας ως ερμηνευτικά δυναμικές, πολιτικά και θρησκευτικά φορτισμένες συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοπολιτικές πρακτικές.

Matthew C. Easter, "The Pistis Christou Debate: Main Arguments and Responses in Summary", 33-47
Η συζήτηση για τη φράση "πίστις Χριστοῦ" συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον των ειδικών. Ενώ εμφανίζονται μία σωρεία μελετών σχετικά με το ζήτημα, οι ερμηνευτές συνήθως επαναλαμβάνουν τα κύρια επιχειρήματα που στηρίζουν τη θέση τους. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι δύο βασικές πλευρές της συζήτησης για την πίστη Χριστού και τα αντεπιχειρήματα για κάθε πλευρά. Πρώτα παρουσιάζονται τα επιχειρήματα υπέρ της γενικής αντικειμενικής και ακολουθούν εκείνα για τη γενική υποκειμενική. Η μελέτη κλείνει με μία συζήτηση των τρόπων που οι ερμηνευτές στηρίχθηκαν στην προηγούμενη κατανόηση από μέρους του της παύλειας θεολογίας την οποία επιστρατεύουν ως ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της θέσης του. Επομένως ο συγγραφέας καταλήγει ότι το μεγαλύτερο ερμηνευτικό ζήτημα σχετικά με τη φύση του ευαγγελίου του Παύλου είναι το ζήτημα της σημασίας του όρου "πίστις Χριστοῦ".

Aldred A. Genade, "The Letter to Titus in Recent Scholarship: A Critical Overview", 48-62
Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των δύο τελευταίων δεκαετιών οδηγεί στη διαπίστωση ότι η επιστολή προς Τίτον απομακρύνεται από την εξάρτηση από τις δύο προς Τιμόθεον επιστολές. Παγιδευμένη μαζί με την 1 και 2 Τιμ η ιδιαίτερη φωνή της προς Τίτον πέρασε απαρατήρητη. Για παράδειγμα οι ερμηνευτές εξετάζουν τώρα τη θεολογία και τη δομή της επιστολής προς Τίτον παρά των ποιμαντικών. Επιπλέον ακόμη και από απόψεως μεθοδολογίας, φαίνεται να υπάρχει μία μετατόπιση κι ένα τουλάχιστον άρθρο εφαρμόζει τη ρητορική ανάλυση στο κείμενο. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι βασικές τάσεις στην έρευνα σχετικά με την επιστολή. Από την άλλη όμως αποκαλύπτεται ότι ακόμη δεν έχουν γίνει αρκετά για τη μελέτη της επιστολή. Ο συγγραφέας της μελέτης εκφράζει την ελπίδα η παρούσα ανασκόπηση της έρευνας να δώσει το έναυσμα για περισσότερες μελέτες της επιστολής.

Ben C. Dunson, "The Individual and Community in Twentieth- and Twenty-first-Century Pauline Scholarship", 63-97
Η υπαρξιακή προσέγγιση της Κ.Δ. από τον Rudolf Bultmann βρήκε πολλούς υποστηρικτές κατά τον 20ο αι. Προκάλεσε επίσης την αντίδραση του μαθητή του, Ernst Käsemann, ο οποίος υποστήριξε ότι η εξατομικευμένη ερμηνεία ειδικά του Παύλου από τον Bultmann ήταν προβληματική για εξηγητικούς, θεολογικούς και φιλοσοφικούς λόγους, επειδή αγνοούσε την την οικουμενική και κοινοτική διάσταση της θεολογίας του Παύλου. Η συζήτηση μεταξύ αυτών των δύο ερευνητών συνεχίσθηκε στις γενιές που ακολούθησαν. Οι περισσότεροι ερευνητές ακολούθησαν (άμεσα ή έμμεσα) τη θέση του Käsemann να διαβαστεί ο Παύλος στο σύνολό του και κυρίως λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη την εκκλησιολογική διάσταση. Ωστόσο οι πρόσφατες φωνές που ακούγονται αμφισβητούν αυτήν την τάση και θεωρούν ότι είναι μονομερής και αποπροσανατολίζει από άλλες σημαντικές πλευρές της σκέψης του Παύλου. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η συζήτηση μεταξύ των Bultmann και Käsemann και τις μεταμορφώσεις που αυτή η συζήτηση υπέστη μέχρι σήμερα και επισημαίνονται κυρίως τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που συνδέονται με τη θέση του ατόμου και της κοινότητας μέσα στη σκέψη του Παύλου.

David M. Miller, "The Meaning of Ioudaios and its Relationship to Other Group Labels in Ancient ‘Judaism’", 98-126
Αυτή η μελέτη, το πρώτο μέρος μίας εκτενέστερης μελέτης, περιγράφει και αξιολογεί κριτικά τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές συμβολές στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ του Ιουδαίος ("Ιουδαίος" ή "κάτοικος της Ιουδαίας") και των άλλων ονομάτων ομάδας. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η γενική άποψη ότι ο όρος "Ιουδαίος" ήταν ένας χαρακτηρισμός που ερχόταν έξωθεν, ενώ ο όρος "Ισραήλ" ήταν ένας χαρακτηρισμός έσωθεν. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι εξηγήσεις που δόθηκαν για τη σχέση μεταξύ του Ιουδαίος και άλλων όρων, όπως "Γαλιλαίος", "Ιδουμαίος" και "Ιτουραίος" και αξιολογούνται υπό το φως της μαρτυρίας του Ιωσήπου. Στα συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάζεται με αδρές γραμμές η παρακμή της θρησκείας και η άνοδος του εθνικισμού ως ερμηνευτικές κατηγορίες μέσα στην έρευνα για τον όρο Ιουδαίους και τίθενται τα ερωτήματα σχετικά με τη σημασία του όρου τα οποία χρήζουν μεγαλύτερης ανάπτυξης. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης θα αναλυθούν οι όροι θρησκεία και εθνικότητα στην έρευνα για τον όρο Ιουδαίος και θα αξιολογηθεί η συζήτηση σχετικά με τον όρο στις αγγλικές μεταφράσεις.

Tο ανάκτορο του Δαυίδ και η Eilat Mazar / David's palace and Eilat Mazar

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναρτήθηκε ένα σύντομο κείμενο του Todd Bolen, στο οποίο ασκείται κριτική στην θέση της γνωστής αρχαιολόγου Eilat Mazar ότι το ανάκτορο του Δαυίδ θα πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή της πόλης του Δαυίδ επάνω από το πέτρινο κλιμακωτό οικοδόμημα. Η Mazar στήριξε την ταυτοποίηση στη μαρτυρία του 2 Σαμ 5. Ο Bolen ωστόσο υποστηρίζει ότι ο τρόπος που διαβάζει η αρχαιολόγος το βιβλικό κείμενο δεν είναι ορθός, διότι αδυνατεί να αναγνωρίσει ότι ο συγγραφέας του δεν αφηγείται τα γεγονότα με χρονική διαδοχή κι επομένως λανθασμένα η Mazar συμπεραίνει ότι το ανάκτορο κτίσθηκε στην αρχή της βασιλείας του Δαυίδ. Επιπλέον το 2 Σαμ 5 δε δίνει πληροφορίες για την ακριβή θέση του ανακτόρου.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, πατήστε εδώ.

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Το νέο τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Journal of Biblical Literature 129:3 (2010), όπου δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:
 • Jonathan Burnside, "Flight of the Fugitives: Rethinking the Relationship between Biblical Law (Exodus 21:12-14) and the Davidic Succession Narrative (1 Kings 1-2)", 418-431
 • Michael Carasik, "Why did Hannah ask for 'Seed of Men'?", 433-436
 • Steven L. McKenzie, "Elaborated Evidence for the Priority of 1 Samuel 26", 437-444
 • Richard Whitekettle, "When More Leads to Less: Overstatement, Incrementum, and the Question in Job 4:17a", 445-448
 • Brian J. Alderman - Brent A. Strawn, "A Note on Peshitta Job 28:23", 449-456
 • Shalom E. Holtz, "A Comparative Note on the Demand for Witnesses in Isaiah 43:9", 457-461
 • Benjamin Edidin Scolnic, "Mattathias and the Jewish Man of Modein", 463-483
 • Randall D. Chesnutt, "Oxyrynchus Papyrus 2069 and the Compositional History of 1 Enoch", 485-505
 • Candida R. Moss, "The Man with the Flow of Power: Porous Bodies in Mark 5:25-34", 507-519
 • Nathan Eubank, "A Disconcerting Prayer: On the Originality of Luke 23:34a", 521-536
 • Matthew D. Bates, "Close-Minded Hermeneutics? A Proposed Alternative Translation for Luke 24:45", 537-557
 • Angela Standhartinger, "'What Women were Accustomed to Do for the Dead Beloved by Them" (Gospel of Peter 12.50): Traces of Laments and Mourning Rituals in Early Easter, Passion, and Lord's Supper Traditions", 559-574
 • AnneMarie Luijendijk, "A New Testament Papyrus and Its Documentary Context: An Early Christian Writing Exercise from the Archive of Leonides (P.Oxy. II 209 / P10)", 575-596
 • Ramsay MacMullen, "Christian Ancestor Worship in Rome", 597-613

O τιμητικός τόμος για τον Luther H. Martin / Festschrift for Luther H. Martin

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Barbounakis, ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή της Θρησκείας στο Πανεπιστήμιο του Vermont Luther H. Martin:

P. Pachis / D. Wiebe (ed.), Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences. Essays in Honor of Luther H. Martin, Barbounakis Publ., Thessaloniki 2010
ISBN: 9789602671535

Περιεχόμενα του τόμου
 • Roger Beck, "Ancient and modern approaches to the representation of supernatural beings: Dio Chrysostom (Oration 12) and Dan Sperber (explaining culture) compared", 1-10
 • Ulrich Berner, "Gnosis in European Religious History" , 11-40
 • Will Braun, "The first shall be last: The Gospel of Mark after the first century", 41-58
 • Giovanni Casadio, "Comparative religion scholars in debate: Theology vs History in letters addressed to Ugo Bianchi", 59-80
 • Ales Chalupa, " Why did Greeks and Romans pray aloud? Anthropomorphism, ' Dumb Gods' and human cognition", 81-96
 • Armin W. Geertz, "Reflections on the origins of religious thought and behavior", 97-114
 • Ingvild Saelid Gilhus, "Why is it better to be a plant than an animal? Cognitive poetics and ascetic ideals in the book of Thomas the Contender (NHC II,7)", 115-134
 • Alison B. Griffith, "Miracles, Memory and Meaning: A cognitive approach to Roman myths", 135-150
 • Gerhard ven den Heever, "'Whatever story signs, the arena displays for you'. Performance, narrative and myth in Graeco-Roman discourse", 151-170
 • Marsha Aileen Hewitt, "Religion and violence: A psychoanalytic inquiry", 171-196
 • Steven M. Hrotic, "Disciplinary Clans", 197-214
 • Hans G. Kippenberg, "The social capital of religious communities in the age of globalization", 215-232
 • Anders Lisdorf, "Towards a cognitive Historiography - Frequently posed objections", 233-242
 • Robert N. McCauley, "How Science and Religion are more like theology and commonsense explanations than they are like each other: a cognitive account", 243-266
 • William W. McCorkle Jr., " The transmission of historical cognition", 267-286
 • Russell T. McCutcheon, "Religion before 'Religion'?", 285-302
 • Panayotis Pachis, "The discourse of a myth: Diodorus Siculus and the Egyptian theologoumena during the Hellenistic age", 303-336
 • William E. Paden, "The History of Religions and evolutionary models: Some reflections on framing a mediating vocabulary", 337-350
 • Ioannis S. Petrou, "Religion and Modern Culture", 351-372
 • Douglas Robinson, "Do Relics Do? Making a place for 'presence' in the comparative study of Relics", 373-390
 • Ennio Sanzi, " Mithras in the magical papyri. Religio-Historical reflections on various magical texts", 391-407
 • Kyriakos Savvopoulos, "The use of Egyptian tradition in Alexandria of the Hellenistic and Roman periods: self-display and identity or rulers, ideology and further political propaganda", 407-430
 • Kevin Trainor / Anne Clark, "Buddhist hymns and Medieval plainsong: Some reflections on the lingks between neuroscience, music and religion" , 431-458
 • Ekaterini Tsalampouni, " Citations of Biblical texts in Greek Jewish and Christian inscriptions of late antiquity: a case of religious demarcation", 459-478
 • Harvey Whitehouse, "Memorable religions: transmissions, codification, and change in divergent Melanesian context", 479-510
 • Donald Wiebe, "Recovering 'religious experience' in the explanation of religion", 511-530
 • Dimitris Xygalas, "Can the study of religion be scientific", 531-550

Ένα νέο βιβλίο για την ερμηνεία της Κ.Δ. από τους Πατέρες / A new book on patristic exegesis of the NT

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Πουρναράς το βιβλίο του καθηγητή της Κ.Δ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ Χρήστου Οικονόμου σχετικά με την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων της Καινής Διαθήκης (και της Αγίας Γραφής γενικότερα) από διάφορους ερμηνευτές Πατέρες της Εκκλησίας:

Χ. Οικονόμου, Καινή Διαθήκη και Ερμηνευτές Πατέρες, (Βιβλικές Μελέτες 1), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010
ΙSBN: 9789602424469
420 σελίδες

Περιεχόμενα τόμου
 • "Η κοινωνική δυναμική της θεολογίας από την Καινή Διαθήκη στους Τρεις Ιεράρχες", 17-44
 • "Το βιβλικό υπόβαθρο της θεολογίας του αγίου Επιφανίου Κύπρου", 45-72
 • "Ο Μέγας Φώτιος ως ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης", 73-132
 • "Το ερμηνευτικό έργο του Θεοφυλάκτου Αχρίδους και η συμβολή του σε θέματα εισαγωγής της Καινής Διαθήκης", 133-196
 • "Ο άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος και το συγγραφικό του έργο", 197-264
 • "Η βιωματική και η μυστική εμπειρία ως κύριες θεολογικές προϋποθέσεις για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά", 265-304
 • "Η εικονογραφική μέθοδος ερμηνείας της Καινής Διαθήκης", 305-328
 • "Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ως ερμηνευτής του αποστόλου Παύλου", 329-420

Ένα νέο βιβλίο για την προς Γαλάτας / A new book on Galatians


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Neukirchener ένας νέος συλλογικός τόμος για την προς Γαλάτας επιστολή:

M. Bachmann / B. Kollmann (εκδ.), Umstrittener Galaterbrief: Studien zur Situierung und Theologie des Paulus-Schreibens (BThS 106), Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2010
ISBN: 978-3-7887-2383-5
249 σελίδες

30 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου

 • Dieter Sänger, "Die Adresse des Galaterbriefs : neue (?) Überlegungen zu einem alten Problem", 1-56
 • Ingo Broer, "Die Erscheinung des Auferstandenen vor Paulus bei Damaskus", 57-93
 • Michael Bachmann, "Bemerkungen zur Auslegung zweier Genitivverbindungen des Galaterbriefs : "Werke des Gesetzes" (Gal 2,16 u.ö.) und "Israel Gottes" (Gal 6,16)", 95-118
 • Oda Wischmeyer, :"Wie kommt Abraham in den Galaterbrief? : Überlegungen zu Gal 3,6-29", 119-163
 • Thomas Söding, "Glaube, der durch Liebe wirkt : Rechtfertigung und Ethik im Galaterbrief", 165-206
 • Rudolf Hoppe, "Paränese und Theologie im Galaterbrief : eine Profilskizze", 207-230

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Το τρέχον τεύχος του Novum Testamentum / The current issue of Novum Testamentum

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Novum Testamentum 52:4 (2010) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:


Steve D. Black, "One Really Striking Minor Agreement ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΑΙΣΑΣ ΣΕ in Matthew 26:68 and Luke 22:64", 313-333
Τα Μτ 26, 68 και Λκ 22, 64 (Μκ 14, 65) θεωρούνται τα πιο δύσκολα χωρία όσον αφορά στις μικρές συμφωνίες μεταξύ τους. Κάποιοι υποστηρικτές της θεωρίας των δύο πηγών προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα και υποστήριξαν ότι εδώ το κείμενο είναι φθαρμένο. Ενώ κάποια από τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι λογικά, η τελική ανάλυση δεν είναι ικανοποιητική. Μολονότι ακόμη και σήμερα η θεωρία των δύο πηγών θεωρείται η καλύτερη πρόταση για την επίλυση του συνοπτικού προβλήματος, αυτή η συμφωνία μεταξύ των κειμένων μας υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη θεωρία δε μπορεί να δώσει απάντηση σε όλα τα προβλήματα.

Dominika A. Kurek-Chomycz, "The Fragrance of Her Perfume", 334-354
Ο περιορισμένος αριθμός των σχετικών με αρώματα παραστάσεων στην Κ.Δ. οδήγησε τους ερμηνευτές να διαβάσουν όλες αυτές τις παραστάσεις, που απαντού στην Κ.Δ., με τον ίδιο τρόπο χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιμέρους συνάφειες. Μία άλλη τάση, ειδικά όσον αφορά στην αφήγηση για τη Βηθανία στο τέταρτο ευαγγέλιο, είναι ο εστιασμός στο ερώτημα της ιστορικότητας και της σχέσης προς τα συνοπτικά παράλληλα, ενώ παραθεωρούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιωάννειας αφήγησης, δηλ. το ενδιαφέρον που δείχνει για την αίσθηση και τις συνέπειες που αυτό έχει στον τρόπο που απεικονίζεται η Μαρία της Βηθανίας στο ευαγγέλιο. Η συγγραφέας συζητά αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιωάννειας εκδοχής του περιστατικού και τονίζει τα στοιχεία που αφορούν στην αίσθηση της όσφρησης υπογραμμίζοντας ότι αυτά αποτελούν ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ιωάννειας αναθεώρησης της ιστορίας.

Matthew V. Novenson, "'God Is Witness' A Classical Rhetorical Idiom in Its Pauline Usage", 355-375
Πέντε φορές στις αδιαμφισβήτητες παύλειες επιστολές ο Παύλος επικαλείται τον Θεό ως εγγυητή της αλήθειας του λόγου του με την έκφραση "Θεός μάρτυς". Οι ερμηνευτές συνέδεσαν εδώ και χρόνια αυτούς τους όρκους με αντίστοιχες εκφράσεις της Π.Δ. Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η παύλεια έκφραση "Θεός μάρτυς" δεν είναι ένας όρκος αλλά μάλλον ένας τρόπος έκφρασης με ρίζες στη ρητορική της κλασικής Ελλάδας και με μεγάλη παράδοση στη μετακλασική εθνική, ιουδαϊκή και χριστιανική γραμματεία. Με αυτό τ σχήμα λόγου ο Θεός δε μαρτυρεί εναντίον του Παύλου σε περίπτωση που δεν τηρήσει μια υπόσχεσή του, αλλά καταθέτει υπέρ του Παύλου ότι είναι ένα πρόσωπο άξιο εμπιστοσύνης.

Abraham J. Malherbe, "Godliness, Self-Sufficiency, Greed, and the Enjoyment of Wealth 1 Timothy 6:3-19 Part I", 376-405
Στο 1 Τιμ 5 ο συγγραφέας στρέφεται στην οικονομική ενίσχυση κάποιων μελών της εκκλησιαστικής κοινότητα και στο κεφ. 6 συζητά τις ιδιαίτερες στάσεις απέναντι στο χρήμα και στη χρήση του. Ο συγγραφέας του άρθρου εστιάζει την προσοχή του στο κεφ. 6 και ιδιαίτερα στους στ. 17-19 και υποστηρίζει ότι, ενώ οι φιλοσοφικές πηγές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανόηση της ηθικής διδασκαλίας, η λαϊκή ηθική, η οποία αντιπροσωπεύεται από στερεότυπες φράσεις, παροιμίες, γνώμες, το δράμα, τη σάτιρα και τις επιγραφές, καθιστούν δυνατή μία καλύτερη κατανόηση της ηθικής των ποιμαντικών επιστολών. Αυτό που προκύπτει είναι μία ποικιλία παρόμοιων θέσεων απέναντι στον πλούτο. Η ποικιλία των απόψεων γύρω από το ίδιο θέμα (αυτό του πλούτου) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι περισσότερο ρεαλιστικό να δει κανείς το 1 Τιμ 6, 17-19 ως μία μεταξύ των άλλων απόψεων παρά ότι προκύπτει από κάποια από αυτές. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η έμφαση που δίνεται στην απόλαυση κατά την ορθή χρήση του πλούτου.

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010

Review of Biblical Literature 24.09.2010

Pierre Bordreuil and Dennis Pardee, A Manual of Ugaritic
Reviewed by Jeremy Hutton

Paul Borgman, David, Saul, and God: Rediscovering an Ancient Story
Reviewed by Peter S. Hawkins

Curtiss Paul DeYoung, Coming Together in the 21st Century: The Bible's Message in an Age of Diversity
Reviewed by Celucien L. Joseph

Hubertus Drobner, ed., Opera exegetica In Genesim: Volume 1: Gregorii Nysseni In Hexaemeron
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

Michel Gourgues, Les deux lettres à Timothée, La lettre à Tite
Reviewed by Sylvie Raquel

Samuel Jackson, A Comparison of Ancient Near Eastern Law Collections Prior to the First Millennium BC
Reviewed by Anselm Hagedorn

Corin Mihaila, The Paul-Apollos Relationship and Paul's Stance toward Greco-Roman Rhetoric: An Exegetical and Socio-historical Study of 1 Corinthians 1-4
Reviewed by Keith A. Reich

Roberta Sabbath, ed., Sacred Tropes: Tanakh, New Testament, and Qur'an as Literature and Culture
Reviewed by Maire Byrne

Minna Shkul, Reading Ephesians: Exploring Social Entrepreneurship in the Text
Reviewed by Daniel Darko

Shera Aranoff Tuchman and Sandra E. Rapoport, Moses' Women
Reviewed by Claudia Bergmann