Σάββατο 18 Ιουλίου 2015

Ένα ακόμη χειρόγραφο της Αποκάλυψης ψηφιοποιημένο / One more digitized manuscript of Revelation

Στη μεγάλη συλλογή των ψηφιοποιημένων χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης προστέθηκε ένα ακόμη χειρόγραφο της Αποκάλυψης. Πρόκειται για το λατινικό χειρόγραφο Additional MS 35166 του β΄ μ. του 13ου αι. 

Στο ιστολόγιο της Βρετανικής Βιβλιοθήκης υπάρχει και σχετική ανάρτηση με σύγκριση του όσον αφορά στην εικονογράφηση του συγκεκριμένου χειρογράφου με άλλα χειρόγραφα της Αποκάλυψης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης.

O Leonard Woolley και η Ουρ / Leonard Woolley and Ur

Το αρχαιολογικό έργο του Sir Leonard Woolley στην αρχαία Ουρ κι η ανακάλυψη του μεγάλου ζιγκουράτ της πόλης αποτελεί το θέμα του σύντομου άρθρου της Harriet Crawford στη σελίδα The Bible and Interpretation

RBL 17.7.2015

Nathan J. Barnes, Reading 1 Corinthians with Philosophically Educated Women
Reviewed by Timothy A. Brookins

Richard J. Bautch and Jean-François Racine, eds., Beauty and the Bible: Toward a Hermeneutics of Biblical Aesthetics
Reviewed by Richard Viladescu

Raffaella Cribiore, Libanius the Sophist: Rhetoric, Reality, and Religion in the Fourth Century
Reviewed by Thomas Olbricht

Roland Deines; Christoph Ochs and Peter Watts, eds., Acts of God in History: Studies Towards Recovering a Theological Historiographyhttp://www.bookreviews.org/bookdetail.asp?TitleId=9599
Reviewed by Wil Rogan

Leann Snow Flesher, Carol J. Dempsey, and Mark J. Boda, eds., Why? … How Long? Studies on Voice(s) of Lamentation Rooted in Biblical Hebrew Poetry
Reviewed by George Savran

Greg W. Forbes, 1 Peter: Exegetical Guide to the Greek New Testament
Reviewed by Terrance D. Callan

Lisbeth S. Fried, Ezra and the Law in History and Tradition
Reviewed by Thomas Hieke

Martin Heide, Das Testament Abrahams: Edition und Übersetzung der arabischen und äthiopischen Versionen
Reviewed by Curt Niccum

Clayton N. Jefford, The Epistle to Diognetus (with the Fragment of Quadratus): Introduction, Text, and Commentary
Reviewed by Jonathan A. Draper

Lance Jenott and Sarit Kattan Gribetz, eds., Jewish and Christian Cosmogony in Late Antiquity
Reviewed by Steven Thompson

Hubert James Keener, A Canonical Exegesis of Psalm 8: YHWH’s Maintenance of the Created Order through Divine Reversal
Reviewed by Philippus J. Botha

Karl McDaniel, Experiencing Irony in the First Gospel: Suspense, Surprise and Curiosity
Reviewed by Glenna Jackson

Maciej M. Münnich, The God Resheph in the Ancient Near East
Reviewed by Michael S. Moore

Douglas E. Oakman, Jesus, Debt, and the Lord’s Prayer: First-Century Debt and Jesus’ Intentions
Reviewed by David A. Fiensy

Iain Provan, Seriously Dangerous Religion: What the Old Testament Really Says and Why It Matters
Reviewed by Richard S. Briggs

Robert M. Royalty Jr., The Origin of Heresy: A History of Discourse in Second Temple Judaism and Early Christianity
Reviewed by Joseph Azize

Benjamin Sargent, David Being a Prophet: The Contingency of Scripture upon History in the New Testament
Reviewed by Kenneth D. Litwak

Ched Spellman, Toward a Canon-Conscious Reading of the Bible: Exploring the History and Hermeneutics of the Canon
Reviewed by John Barton

Rivka Ulmer and Moshe Ulmer, Righteous Giving to the Poor: Tzedakah (“Charity”) in Classic Rabbinic Judaism
Reviewed by Zev Garber

Samson Uytanlet, Luke-Acts and Jewish Historiography: A Study on the Theology, Literature, and Ideology of Luke-Acts
Reviewed by Andrew W. Pitts