Σάββατο 22 Μαΐου 2010

Στο νέο τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Στο νέο τεύχος του Zeitschrift für Theologie und Kirche 107:2 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Matthias Konradt, "Stellt der Vollmachtsanspruch des historischen Jesus eine Gestalt »vorösterlicher Christologie« dar?", 139-166
O συγγραφέας πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ της δήλωσης του Ιησού ότι έχει εξουσία - όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από την ερμηνεία που δίνει στις θεραπείες που επιτελεί, στο γεγονός ότι συγχωρεί αμαρτίες, στη στάση του απέναντι στην Τορά κτλ. - και της μεταπασχάλιας χριστολογίας. Για λόγους σαφήνειας όσον αφορά στην ορολογία, θα ήταν καλό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να αποφεύγεται ο χαρακτηρισμός αυτής της δήλωσης του Ιησού ως ένα είδος προπασχάλιας χριστολογίας.

Konrad Hammann, "Die Entstehung von Bultmanns Jesus-Buch", 191-214
Στα γηρατειά του ο Bultmann θυμόταν ότι έγραψε το βιβλίο του για τον Ιησού πριν γνωρίσει τον Martin Heidegger. Ωστόσο, στο άρθρο ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι ο Bultmann έγραψε αυτό το βιβλίο την άνοιξη του 1925 κι αφού ήδη είχε επικοινωνία με τον Heidegger για πολύ καιρό. Υπάρχουν ωστόσο μαρτυρίες για το διάλογο μεταξύ του θεολόγου και φιλοσόφου στο βιβλίο του Bultmann για τον Ιησού. Ωστόσο ο Bultmann είχε ήδη αναπτύξει τα κύρια στοιχεία της υπαρξιστικής ερμηνείας του ανεξάρτητα από το διάλογό του με τον Heidegger.

Ειδωλολατρικός βωμός του 1ου/2ου αι. μ.Χ. βρέθηκε στην Ashkelon / A pagan altar of the 1st/2nd c. AD was found in Ashkelon


Κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης του νοσοκομείου Barzilai στην Ashkelon βρέθηκε ένας ειδωλολατρικός κυκλικός βωμός στολισμένος με βουκράνια, κλαδιά δάφνης και σταφύλια (βλ. φωτογραφία). Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της ανασκαφής ο βωμός χρονολογείται στον 1ο ή 2ο αι. μ.Χ. Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν επίσης οικογενειακοί και ατομικοί τάφοι και μία σαρκοφάγος, τα οποία δηλώνουν την ύπαρξη ενός κοιμητηρίου, που τώρα με τη βοήθεια του νέου ευρήματος μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκε σε εθνικούς. Ο κυκλικός βωμός ανήκει στην κατηγορία των βωμών προσφοράς θυμιάματος. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο αρχαιοτήτων της Ashkelon Yigal Israel ο βωμός που βρέθηκε πρέπει να μεταφέρθηκε από την πόλη της Ashkelon στο κοιμητήριο.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

Νέες βιβλιοκρισίες στο RBL 20/05.2010

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Review of BIblical Literature νέες βιβλιοκρισίες:

Dan W. Clanton Jr., Daring, Disreputable and Devout: Interpreting the Hebrew Bible's Women in the Arts and Music
Reviewed by Dorothea Erbele-Köster

Carl S. Ehrlich, ed., From an Antique Land: An Introduction to Ancient Near Eastern Literature
Reviewed by Aren Maeir

Richard A. Freund and Rami Arav, eds., Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee
Reviewed by Wolfgang Zwickel

Sara Japhet, The Ideology of the Book of Chronicles and Its Place in Biblical Thought
Reviewed by Louis C. Jonker

Anne-Marie Korte and Maaike de Haardt, eds., The Boundaries of Monotheism: Interdisciplinary Explorations into the Foundations of Western Monotheism
Reviewed by Nathan MacDonald

Amy-Jill Levine, Dale Allison, and John Dominic Crossan, eds., The Historical Jesus in Context
Reviewed by Shelly Matthews

Richard R. Losch, All the People in the Bible: An A-Z Guide to the Saints, Scoundrels, and Other Characters in Scripture
Reviewed by Peter Judge

Rivka Nir, ed., Early Christianity: The First Three Centuries [Hebrew]
Reviewed by Joshua Schwartz

Russell Pregeant, Encounter with the New Testament: An Interdisciplinary Approach
Reviewed by Abson Joseph

David P. Wright, Inventing God's Law: How the Covenant Code of the Bible Used and Revised the Laws of Hammurabi
Reviewed by Frank H. Polak

Terry R. Wright, The Genesis of Fiction: Modern Novelists as Biblical Interpreters
Reviewed by James A. Metzger

Magnus Zetterholm, ed., The Messiah in Early Judaism and Christianity
Reviewed by Adam Winn

Το νέο τεύχος του Revue Biblique

Στο νέο τεύχος του Revue Biblique 117:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Pierre Amiet, "Nomades et sédentaires dans l'antiquité orientale", 5-19
 • Daniel E. Fleming, "The day of Yahweh in the book of Amos : a rhetorical response to ritual expectation", 20-38
 • Israel Finkelstein, "The territorial extent and demography of Yehud/Judea in the Persian and early hellenistic periods", 39-54
 • Jerome Murphy-O'Connor, "The argument for the Holy Sepulchre", 55-91
 • Bernard Montagnes, "Eugène Tisserant (1884-1972) et les études bibliques", 92-119
 • Matteo Crimella, "A propos de perispaomai en Luc 10,40 entre philologie et narratologie", 120-125
 • Émile Puech, "L'ostracon de Khirbet Qeyafa et les débuts de la Royauté en Israël", 162-184
 • Stéphanie Anthonioz, "Noé ou le repos du guerrier", 185-199
 • Isaac Kalimi, "Murder in Jerusalem temple : the Chronicler's story of Zechariah: literary and theological features, historical credibility and impact", 200-209
 • Bernard Gosse, "L'usage du terme YSWH dans les livres de Samuel, en Genèse - 2 Rois et en 1-2 Chroniques", 210-222
 • Pedro Buendía Pérez - Eunate Mirones Lozano, "Se esconde en Job 39:13 : una revisión crítica de su historia hermenéutica y de la teorías sobre su significado", 223-247
 • Aron Pinker, "On sweetness and light in Qohelet 11:7", 248-261

Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

Στο νέο τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Στο τρέχον τεύχος του Harvard Theological Review 103:2 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τα ραββινικά κείμενα και με το Γνωστικισμό:

 • Dylan Burns, "Apophatic Strategies in Allogenes (NHC XI, 3)", 161-179
 • Rivka Ulmer, "The Egyptian Gods in Midrashic Texts", 181-204

Το πρώτο τεύχος του Early Christianity / The first issue of Early Christianity

Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού Early Christianity 1:1 (2010), του οποίου τους στόχους και τη θεματική είχαμε παρουσιάσει σε παλαιότερη ανάρτηση (πατήστε εδώ).

 • Michael Wolter, "Die Entwicklung des paulinischen Christentums von einer Bekehrungsreligion zu einer Traditionsreligion", 15-40
 • Judith M. Lieu, "'As much my apostle as Christ is mine': The dispute over Paul between Tertullian and Marcion", 41-59
 • Matthias Konradt, "Die Christonomie der Freiheit. Zu Paulus’ Entfaltung seines ethischen Ansatzes in Gal 5,13-6,10", 60-81
 • John M.G. Barclay, "'I will have mercy on whom I have mercy': The Golden Calf and Divine Mercy in Romans 9-11 and Second Temple Judaism", 82-106
 • Jonathan A. Linebaugh, "Debating Diagonal Δικαιοσύνη: The Epistle of Enoch and Paul in Theological Conversation", 107-128
 • Peter Arzt-Grabner, "Neues zu Paulus aus den Papyri des römischen Alltags", 131-157
 • Claire Clivaz, "A New NT Papyrus: P26 (PSI 1497)", 158-162

  Το νέο τεύχος διατίθεται online. Για να βρεθείτε στο σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.

Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Το νέο τεύχος του Scriptura / In the current issue of Scriptura

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scriptura 1 /100 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Douglas G. Lawrie, "Old Testament studies: 'Quo vadis'?", 1-14
 • L.J. Claassens, "'Quo vadis' Old Testament studies? : a response", 15-17
 • Danie F. O'Kennedy, "'Quo vadis' Ou Testament studies? : 'n respons", 18-29
 • Bernard C. Lategan, "'Quo vadis' New Testament studies?", 30-38
 • G.F. Wessels, "'Quo vadis' Nuwe Testament studies? : 'n respons", 39-41
 • Piet Naudé, "'But you, who do you say I am?' : a homily on ideological faith from the Gospel of Mark", 164-174
 • Danie C. van Zyl, "Appeased with death : Old Testament insights on life and death, for the church in Africa confronted by HIV/AIDS", 175-184
 • Alec Basson, "A few metaphorical source domains for emotions in the Old Testament", 121-128

Το Νεεμ 5 και μια οικονομική κρίση; / Nehem 5 and an economic crisis?

Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο σχετικά με την πιθανή σύνδεση του Νεεμ 5 με κάποια οικονομική κρίση στο Yehud. Το άρθρο είναι online:

Philippe Guillaume, "Nehemiah 5: No Economic Crisis"

Μία διόρθωση

Ζητούμε συγνώμη από τους αναγνώστες του ιστολογίου και διορθώνουμε τον τίτλο της ομιλίας του Christian Grappe, η οποία θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της 8ης συνάντησης του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής την Πέμπτη 20 Μαΐου 2010:

"Η καινούργια δημιουργία στο σημείο τομής της χριστολογίας, της πνευματολογίας και της ανθρωπολογίας κατά τον Παύλο"

La nouvelle creation a l'intersection de la christologie, de la pneumatologie et de l'anthropologie chez Paul.

Τρίτη 18 Μαΐου 2010

Ημερίδα για τη Λυδία τη Φιλιππησία / Conference on Lydia of Philippi

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Φιλίππων διοργανώνει στις 20 Μαΐου 2010 στο Βαπτιστήριο της Αγ. Λυδίας (στους Φιλίππους) ημερίδα με τον τίτλο:

«Και τις γυνή ονόματι Λυδία, πορφυρόπωλις, πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τον Θεόν ήκουεν…» (Πρ.16,14)

«Η Αγία Λυδία η Φιλιππησία, οι Φίλιπποι και η προς Φιλιππησίους Επιστολή»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00-13.30 Πρόεδρος Καθ. Δημήτριος Καϊμάκης

-Χαιρετισμοί –Προσφωνήσεις (Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος, Τοπικές Αρχές, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Καθ. Δημήτριος Καϊμάκης)

Ι. Καραβιδόπουλος, « Η Αγία Λυδία η Φιλιππησία και η θέση της γυναίκας στον Χριστιανισμό»

17.00-18.00.Πρόεδρος Ομ. Καθηγητής Ιω. Καραβιδόπουλος


Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, «Εγένετο δε… παιδίσκην τινα έχουσαν πνεύμα πύθωνος απαντήσαι ημίν, ήτις εργασίαν πολλήν παρείχε τοις κυρίοις αυτής μαντευομένη», Πρ.16,16. «Η πρόβλεψη του μέλλοντος και οι δεισιδαιμονίες: βιβλική θεώρηση»

Παναγιώτης Σκαλτσής, «Η Αγία Λυδία στο εορτολόγιο και την υμνογραφία»

18.30- 19.30 (Πρόεδρος Καθηγ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου)

Δήμητρα Κούκουρα, «Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία. Σύγχρονος προβληματισμός»

Ανέστης Κεσελόπουλος, «Η κένωσις στην προς Φιλιππησίους Επιστολή και η σημασία της για το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας»

Σ υ ζ ή τ η σ η

Πηγή: amen.gr

8η συνάντηση Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας / 8th Meeting of The Seminar of Orthodox Biblical Hermneutics

Την Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. και ώρα 18.00 πραγματοποιείται η όγδοη συνάντηση του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας. Καλεσμένος ομιλητής είναι ο καθηγητής της Κ.Δ. και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Faculté de Théologie Protestante, Université Marc Bloch Strasbourg Christian Grappe.

Θέμα της εισήγησής του είναι:

"Η καινή κτίση θεωρούμενη υπό τό πρίσμα χριστολογίας, πνευματολογίας και ανθρωπολογίας στον απ. Παύλο"

Την παρουσίαση του ομιλητή και του έργου του θα κάνει η επίκ. καθ. της Κ.Δ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Κυριακούλα Παπαδημητρίου.

Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία / The Exile

Ένα νέο άρθρο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation. Πρόκειται για ένα κείμενο του Bob Becking (Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης), ο οποίος ανατρέχοντας στις ιστορικές και αρχαιολογικές πηγές της εποχής της Αιχμαλωσίας και της επιστροφής από αυτήν υποστηρίζει ότι τα γεγονότα, τα οποία σαφώς έχουν ιστορική βάση, δεν είχαν ωστόσο την έκταση και τη δραματικότητα που περιγράφουν τα κείμενα της Π.Δ. Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε εδώ.

Tο νέο τεύχος του JETS/ In the current issue of JETS

Στο νέο τεύχος του Journal of of the Evangelical Theological Society 53:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Bruce A. Ware, "The man Christ Jesus", 5-18
 • Justin M. Fuhrmann, "Deuteronomy 6-8 and the history of interpretation : an exposition on the first two commandments", 37-63
 • Norris C. Grubbs - Curtis S. Drumm, "What does theology have to do with the Bible? : a call for the expansion of the doctrine of inspiration", 65-79
 • Christopher R. Bruno, "'Jesus is our Jubilee' ... but how? : the OT background and Lukan fulfillment of the ethics of Jubilee", 81-101
 • Hoon J. Lee, "'Men of Galilee, why stand gazing up into heaven' : revisiting Galileo, astronomy, and the authority of the Bible", 103-116
 • Donald A. Carson, "Locating Udo Schnelle's "Theology of the New Testament" in the contemporary discussion", 133-141
 • Douglas J. Moo, "'The deliverance of God: an apocalyptic rereading of justification in Paul' by Douglas A. Campbell", 143-150

Κυριακή 16 Μαΐου 2010

Ένα νέο βιβλίο για τον Παύλο και τη ρητορική / A new book on Paul and Rhetoric


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο T & T Clark International ένας νέος συλλογικός τόμος με εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο σεμινάριο "Paul and Rhetoric" της SNTS.

J. Paul Sampley / Peter Lampe (εκδ.), Paul and Rhetoric, T & T Clark International, 2010
288 σελίδες
ISBN: 9780567027047
76 ευρώ

Οι μελέτες του παρόντος τόμου παρουσιάζουν τις βασικές ρητορικές κατηγορίες της εποχής του αποστόλου Παύλου (είδη ρητορικής, σχήματα λόγου, τρόπους κτλ) και παρουσιάζουν τη σημερινή κατάσταση της έρευνας σχετικά με αυτές. Επισημαίνουν επίσης τα προβλήματα. Στο δεύτερο μέρος του τόμου οι εισηγητές ασχολούνται με το ερώτημα κατά πόσο η μελέτη της αρχαίας επιστολογραφίας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του ρόλου που έπαιξαν στις παύλειες κοινότητες οι επιστολές του Παύλου, πώς θεολογία και ρητορική μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και τέλος πώς η αρχαία ρητορική και η αρχαία ψυχολογία μπορούν να συνδέονται επίσης μεταξύ τους.

Περιεχόμενα τόμου

Preface

"Foreword: Ruminations Occasioned by the Publication of These Essays and the End of the Seminar", by J. Paul Sampley

Setting the Stage

Chapter 1 Peter Lampe, "Rhetorical Analysis of Pauline Texts—Quo Vadit? Methodological Reflections"

The State of the Art

Chapter 2 Duane Watson, "The Three Species of Rhetoric and the Study of the Pauline Epistles"

Chapter 3 Troy W. Martin, "Invention and Arrangement in Recent Pauline Rhetorical Studies: A Survey of the Practices and the Problems"

Chapter 4 Duane Watson, "The Role of Style in the Pauline Epistles: From Ornamentation to Argumentative Strategies"

Relation of Rhetoric to other Disciplines

Chapter 5 Christopher Forbes, "Ancient Rhetoric and Ancient Letters: Models for Reading Paul, and Their Limits"

Chapter 6 Johan Vos, "Rhetoric and Theology in the Letters of Paul "

Chapter 7 Peter Lampe, "Quintilian's Psychological Insights in his Institutio Oratoria"

Studies of Specific Pauline texts

Chapter 8 Michael Winger, "Paul as Poet: Death and Life as Metaphors"

Chapter 9 Peter Lampe, "Can Words be Violent or Do They Only Sound That Way? Second Corinthians: Verbal Warfare From Afar as a Complement to a Placid Personal Presence"

Moshe Greenberg (1928- 2010)


Το Σάββατο έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής της Βίβλου και της Ιουδαϊκής Ιστορίας Moshe Greenberg. O εκλιπών διετέλεσε καθηγητής αρχικά στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania και στη συνέχεια στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Με τις μελέτες του άσκησε επίδραση στις βιβλικές σπουδές της μεταπολεμικής περιόδου. Ασχολήθηκε κυρίως με τη φαινομενολογία της θρησκείας, το νόμο της Βίβλου, τη θεωρία και την πράξη της βιβλικής εξήγησης και το ρόλο της Βίβλου στην ανάπτυξη της ιουδαϊκής σκέψης. Μερικά από τα σημαντικότερα έργα του είναι:

- Understanding Exodus, New York: Behrman House 1969

- Ezekiel 1-20 και Ezekiel 21-37 (Anchor Bible), Garden City: Doubleday 1983 & 1997

- Biblical Prose Prayer, University of California 1983

- Studies in the Biblical and Jewish Thought, Philadelphia: Jewish Publication Society 1995