Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Oι αγοραίοι της Θεσσαλονίκης / The "agoraioi" of Thessaloniki

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο μου για τους "ἀγοραίους ἄνδρες" στη Θεσσαλονίκη που αναφέρονται στις Πράξεις (Πρξ 17, 5).

Ekaterini G. Tsalampouni, "Τhe Jews and the Agoraioi of Thessaloniki (Acts 17:5)"