Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα για τους κώδικες Nag Hammadi / A new research programme on the Nag Hammadi codices

Από την ηλεκτρονική σελίδα Past Horizons πληροφορούμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνών ενέκρινε την ερευνητική πρόταση του  Hugo Lundhaug (Παν/μιο του Όσλο) σχετικά με τους κώδικες του Nag Hammadi. Σύμφωνα με αυτήν την ερευνητική πρόταση οι κοπτικοί κώδικες θα μελετηθούν στη συνάφεια του αιγυπτιακού μοναχισμού κατά τον 4ο και 5ο αι. αποφεύγοντας ωστόσο να τους αντιμετωπίσουν υπό το πρίσμα του Γνωστικισμού. 
Πρόκειται για ένα αξιόλογο έργο, το οποίο σίγουρα θα συμβάλει στην μελέτη αυτής της ενδιαφέρουσας αρχαίας χριστιανικής βιβλιοθήκης.

Για να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Στο τρέχον τεύχος του Biblica / In the current issue of Biblica

Στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού Biblica αναρτήθηκε το τρέχον τεύχος του περιοδικού 92:4 (2011): 


Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

RBL 9/2/2012

Michael Avioz, "I Sat Alone": Jeremiah among the Prophets
Reviewed by Jerry Hwang

Roy E. Ciampa & Brian S. Rosner, The First Letter to the Corinthians
Reviewed by Korinna Zamfir

Bruce N. Fisk, A Hitchhiker's Guide to Jesus: Reading the Gospels on the Ground
Reviewed by Timothy D. Howell

Anthony J. Frendo, Pre-exilic Israel, the Hebrew Bible, and Archaeology: Integrating Text and Artefact
Reviewed by Ralph K. Hawkins

Giovanni Garbini, Introduzione all' epigrafia semitica
Reviewed by André Lemaire

Manfred Görg, Mythos und Mythologie: Studien zur Religionsgeschichte und Theologie
Reviewed by Mark W. Hamilton

Paul M. Joyce & Andrew Mein, eds., After Ezekiel: Essays on the Reception of a Difficult Prophet
Reviewed by Lena-Sofia Tiemeyer

Megan Bishop Moore & Brad E. Kelle, Biblical History and Israel's Past: The Changing Study of the Bible and History
Reviewed by Bob Becking

Anders Runesson, Birger Olsson, Donald D. Binder, The Ancient Synagogue from Its Origins to 200 C.E.: A Source Book
Reviewed by Adele Reinhartz

Marti J. Steussy, Samuel and His God
Reviewed by Johannes Klein

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Tρία ενδιαφέροντα άρθρα στο τρέχον JECS / Three interesting articles in the current JECS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Early Christian Studies 19:4 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλω και τρία άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους μελετούν τον αρχέγονο Χριστιανισμό και την ερμηνεία στην αρχαία Εκκλησία:
  • David J. Downs, "Redemptive almsgiving and economic stratification in 2 Clement", 493-517
  • Karen L. King, "Reading sex and gender in The secret revelation of John", 519-538
  • Isabella Sandwell, "How to teach Genesis 1.1-19 : John Chrysostom and Basil of Caesarea on the creation of the world", 539-564
 

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Γυναίκες επικεφαλής στις αρχαίες συναγωγές / Women leaders in ancient synagogues

Ένα παλαιότερο άρθρο της Bernadette Brooten, το οποίο είχε δημοσιευθεί στο συλλογικό τόμο L.I. Levine / Z. Weiss, From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity (Portsmouth 2000) σχετικά με την παρουσία γυναικών επικεφαλής σε αρχαίες συναγωγές της Διασποράς έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο:


Ένα άρθρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος / An article of archaeological interest

Διαβάστε στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τη χρονολόγηση σφραγίδων από λαβές αγγείων που βρέθηκαν στην περιοχή του Ιούδα:O βασιλικός κήπος στο Kibbutz Ramat Rachel / Τhe royal garden at Kibbutz Ramat Rachel

H ηλεκτρονική έκδοση της 2/2/ της εφημερίδας Haaretz δημοσιεύει την είδηση ότι οι πρόσφατες ανακαλύψεις στο βασιλικό κήπο του παλατιού που βρέθηκε παλαιότερα στο Kibbutz Ramat Rachel (εποχή Εζεκία έως εποχή Ασμοναίων, βλ.. φωτ.) οδηγούν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τα φυτά που καλλιεργούνταν εκεί. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα κόκκοι γύρης που βρέθηκαν σε στρώμα κονιάματος από την περσική περίοδο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στον κήπο ήταν φυτεμένα κίτρα (etrog). Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η καλλιέργειά του ήταν ένας ακόμη τρόπος προβολής της δύναμης του βασιλιά και της αίγλης του. Τέλος από τον ίδιο κήπο προέρχονται μαρτυρίες για την καλλιέργεια της μυρτιάς και της ιτιάς, δύο φυτών που χρησιμοποιούνταν στην εορτή της Σκηνοπηγίας.
Για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο πατήστε εδώ.

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Sacra / In the current issue of Bibliotheca Sacra

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca Sacra 169/673 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Craig A. Blaising, "The day of the Lord : theme and pattern in biblical theology", 3-19 
  • J.G. Sheryl, "Can the date of Jesus' return be known?", 20-32 
  • John N. Oswalt, "Who were the addressees of Isaiah 40-66?", 33-47 
  • René A. López, "Paul's vice list in Galatians 5:19-21", 48-67 
  • John A. MacLean, "An exegetical study of 1 John 5:18-21", 68-78 
  • Andrew M. Woods, "Have the prophecies in Revelation 17-18 about Babylon been fulfilled? : part 1", 79-100