Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Ταμπού και παραβάσεις / Tabou & Transgressions

Στις 11 και 12 Απριλίου στο Collège de France έλαβε χώρα μία ενδιαφέρουσα επιστημονική συνάντηση με τον τίτλο "Tabou & Transgressions".
Οι βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και μπορεί κανείς να τις δει πατώντας στον παρακάτω τίτλο:

Στο τρέχον τεύχος του BBR / In the current issue of BBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bulletin of Biblical Research 22:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • W.E. Glenny, "The Septuagint and apostolic hermeneutics : Amos 9 in Acts 15", 1-25
 • Joel Willitts, "Matthew and 'Psalms of Solomon''s messianism : a comparative study in first-century messianology", 27-50
 • Preston T. Massey, "Disagreement in the Greco-Roman literary tradition and the implications for gospel research",  51-79
 • Nijay K. Gupta, "What 'mercies of God'? : "oiktirmos" in Romans 12:1 against its Septuagintal background", 81-96
 • Aaron Sherwood, "Paul's imprisonment as the glory of the 'ethne' : a discourse analysis of Ephesians 3:1-13", 97-112

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Sacra / In the current issue of Bibliotheca Sacra

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca Sacra 169/674 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • Craig A. Blaising, "The Day of the Lord and the seventieth week of Daniel", 131-142
 • JoAnna Hoyt, "Reassessing repentance in Judges", 143-158
 • John E. Johnson, "The special relevance of Ecclesiastes for contemporary culture", 159-171
 • Jason A. Garrison, "Nebuchadnezzar's dream : an inversion of Gilgamesh imagery",  172-187
 • Monte A. Shanks, "Galatians 5:2-4 in light of the doctrine of justification", 188-202
 • René A. López, "Paul's vice list in Ephesians 5:3-5", 203-218
 • Andrew M. Woods, "Have the prophecies in Revelation 17-18 about Babylon been fulfilled? : part 2", 219-240

RBL 26/4/2012

Brian J. Abasciano, Paul's Use of the Old Testament in Romans 9.10-18: An Intertextual and Theological Exegesis
Reviewed by Stephen Moyise

Ron Cameron and Merrill P. Miller, eds., Redescribing Paul and the Corinthians
Reviewed by Antoinette Clark Wire

Rob Dalrymple, Revelation and the Two Witnesses: The Implications for Understanding John's Depiction of the People of God and His Hortatory Intent
Reviewed by Russell Morton

Michaela Geiger, Gottesräume: Die literarische und theologische Konzeption von Raum im Deuteronomium
Reviewed by J. Cornelis De Vos

Anselm C. Hagedorn and Andrew Mein, eds., Aspects of Amos: Exegesis and Interpretation
Reviewed by Tyler Mayfield

Conleth Kearns, The Expanded Text of Ecclesiasticus: Its Teaching on the Future Life as a Clue to Its Origin
Reviewed by Bradley C. Gregory

Gordon K. Oeste, Legitimacy, Illegitimacy, and the Right to Rule: Windows on Abimelech's Rise and Demise in Judges 9
Reviewed by Trent C. Butler

Isaac S. D. Sassoon, The Status of Women in Jewish Tradition
Reviewed by Yael Shemesh

Steven Weitzman, Solomon: The Lure of Wisdom
Reviewed by Craig Bartholomew

Christopher Zoccali, Whom God Has Called: The Relationship of Church and Israel in Pauline Interpretation, 1920 to the Present
Reviewed by James D. G. Dunn

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Ημερίδα για την μονοθεΐα, πολυθεΐα και αθεΐα στην Π.Δ./ Conference on monotheism, polytheism and atheism in OT

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΛΑΪΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
(Εὐριπίδου 12 - Αθήνα 105 59)


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012
ΔΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟΝ


ΗΜΙ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΟΛΥΘΕΪΑ, ΜΟΝΟΘΕΪΑ ΚΑΙ ΑΘΕΪΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Συντονίστρια ἡ κυρία Εὐαγγελία Δάφνη

Εἰσηγηταί:
κ. Christoph Elsas, Ὁμ. Καθηγητής Ἱστορίας Θρησκειῶν Πανεπιστημίου
Μαρβούργου Γερμανίας
κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κυρία Εὐαγγελία Δάφνη, Λέκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κ. Νικόλαος Π. Μπρατσιώτης, Ὁμ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἐθνικοῦ καὶ
Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Θά ὑπάρξουν παρεμβάσεις

Παρασκευή 27 Ἀπριλίου 2012         18.00—21.00                ΑΙΘΟΥΣΑ Μ. ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Διαλέξεις του Tobias Nicklas / Lectures of Tobias Nicklas

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus o καθηγητής της Καινής Διαθήκης της Καθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Regensburg κ. Tobias Nicklas θα δώσει στην Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής μας τις ακόλουθες δύο διαλέξεις:

"The Development of the Christian Bible" την Τετάρτη 25 Απριλίου από 13.30 έως 15.00.

"The Book of Revelation and Its Role in the New Testament Canon" την Πέμπτη 26 Απριλίου από 14.15 έως 15.45.

Και οι δύο διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν προφορικές περιλήψεις στα ελληνικά. Θα ακολουθήσουν ανοικτές συζητήσεις επί των εισηγήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν το βιογραφικό και την εργογραφία του καθηγητή στον ακόλουθο σύνδεσμο: