Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ZThK /In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/4 /(2022)

Achim Behrens, "»Ich bleibe zwar Kohelet . . .« (Koh 1,12): Die sprachliche Realisierung eines Rollenspiels im Predigerbuch," 323-347 (abstract)