Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Η ιστορία ενός αραβικού χειρογράφου της Καινής Διαθήκης / The history of an Arabic NT manuscript

Διαβάστε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της αγαπητής Vevian F. Zaki σχετικά με την ιστορία του αρχαιότερου χρονολογημένου αραβικού χειρογράφου της Καινής Διαθήκης, του MS Sinai, Ar. 151. Η Vevian αξιοποιεί τα πορίσματα της παλαιογραφικής και κωδικολογικής έρευνας για να ανιχνεύσει την ιστορία του συγκεκριμένου κώδικα και να απαντήσει στο ερώτημα της χρονολόγησής του. Το άρθρο διατίθεται ως open access: 

Vevian F. Zaki, "A Dynamic History: MS Sinai, Arabic 151 in the Hands of Scribes, Readers, and Restorers," Journal of Islamic Manuscripts 11/2 (2020): 200-259 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 5/3 (2019)
Curses in Context, 1: Curse- Tablets in Italy and the Western Roman Empire

 • Christopher A. Faraone, Richard L. Gordon, "Curse-Tablets in Italy and the Western Roman Empire: Development, Aims, Strategies and Competence," 319-334 (abstract)
 • Paolo Vitellozzi, "Curses and Binding Rituals in Italy: Greek Tradition and Autochtonous Contexts," 335-362 (abstract)
 • Riccardo Massarelli, "The Etruscan defixiones: From Contexts to Texts," 363-375 (abstract)
 • Francisco Marco Simón, "Early Hispanic Curse Tablets: Greek, Latin – and Iberian?" 376-397 (abstract)
 • Antón Alvar Nuño, "The Use of Curse Tablets among Slaves in Rome and its Western Provinces," 398-416 (abstract)
 • Richard L. Gordon, "Do the 'Vernacular' Curse-Tablets from Italy Represent a Specific Knowledge- Practice?" 417-439 (abstract)
 • Stuart McKie, "Enchained Relationships and Fragmented Victims," 440-455 (abstract)
 • Celia Sánchez Natalías, "Aquatic Spaces as Contexts for Depositing defixiones in the Roman West," 456-467 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 11:2 (2020)

 • J. Albert Harrill, "Atheist Catalogues as an Organizing Technique in Classical Literary Culture," 149-170 (abstract)
 • Patricia A. Duncan, "Eve, Mattidia, and the Gender Discourse of the Greek Pseudo-Clementine Novel," 171-190 (abstract)
 • Lyn M. Kidson, "Fasting, Bodily Care, and the Widows of 1 Timothy 5:3–15," 191-205 (abstract)
 • Lynn Mills, Nicholas J. Moore, "One Baptism Once"The Origins of the Unrepeatability of Christian Baptism," 206-226 (abstract)
 • Roy D. Kotansky, "A Bronze »Rider Saint« Pendant with the Lord's Prayer," 229-243
 • Darius Müller, Peter Malik, "Rediscovering Paratexts in the Manuscripts of Revelation," 247-264
 • Garrick V. Allen, Kelsie G. Rodenbiker, "Titles of the New Testament (TiNT): A New Approach to Manuscripts and the History of Interpretation," 265-280Οι ιουδαϊκές καταβολές του Χριστιανισμού / The Jewish origins of Christianity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Barbara Meyer συζητά την στάση της έρευνας στο ζήτημα της ιουδαϊκής ταυτότητας του Ιησού. Μολονότι κατά την τρίτη φάση της έρευνας για τον ιστορικό Ιησού η θέση του μέσα στον Ιουδαϊσμό του 1ου αι. μ.Χ. αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, το θέμα παραμένει αρκετά περιφερειακό εξαιτίας κυρίως της γενικής θέσης ότι ο ιστορικός Ιησούς δεν υπήρξε ένας τυπικός Ιουδαίος της εποχής του. Είναι όμως αυτό ιστορικά ακριβές ή αποτελεί μία interpretatio christiana του ιστορικού Ιησού που διευκολύνει την ταύτιση των Χριστιανών μαζί του;

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του lectio difficilior / The current issue of lectio difficilior

lectio difficilior 1/2020

Στο τρέχον τεύχος του JAH / In the current issue of JAH

Journal of Ancient History 8:1 (2020)

 • Jason Crowley, "Surviving Defeat: battlefield surrender in classical Greece," 1-25 (abstract)
 • Sushma Jansari, "From Geography to Paradoxography: the use, transmission and survival of Megasthenes’ Indica," 26-49 (abstract)
 • Rachel Mairs, "Hermēneis in the Documentary Record from Hellenistic and Roman Egypt: interpreters, translators and mediators in a bilingual society," 50-102 (abstract)
 • Megan M. Daly, "Seeing the Caesar in Germanicus: Reading Tacitus’ Annals with Lucan’s Bellum Civile," 102-126 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Ecclesiastical History / In the current issue of Journal of Ecclesiastical History

Journal of Ecclesiastical History 71:3 (2020)

Michael Peppard, "The Photisterion in Late Antiquity: Reconsidering Terminology for Sites and Rites of Initiation," 463-483 (abstract)

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του ZAC / The current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 24:1 (2020)

 • Matthieu Cassin, "Où en est l’édition de textes patristiques grecs aujourd’hui ? Théories, méthodes et pratiques," 11-59 (abstract)
 • Holger Strutwolf, "Die Editio Critica Maior des griechischen Neuen Testaments – Editionsprinzipien, Editionstechnik und Digital Humanities," 60-108 (abstract)
 • James E. Walters, "The Digital Syriac Corpus: A Digital Repository for Syriac Texts," 109-122 (abstract)
 • Annette von Stockhausen, "Die Modellierung kritischer Editionen im digitalen Zeitalter," 123-160 (abstract)