Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο περιοδικό ΣΥΝΘΕΣΙΣ / Articles of biblical interest in SYNTHESIS

Στο τρέχον τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού ΣΥΝΘΕΣΙΣ 2:1 (2013) του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

O καθ. Schiffmann για τα χειρόγραφα του Κουμράν / Prof. Schiffman on Qumran

Στην ιστοσελίδα chabad.org έχει αναρτηθεί η συνέντευξη του καθ. Lawrence Schiffman σχετικά με τα χειρόγραφα του Κουμράν. Όχι κάτι καινούργιο, αλλά μία ενδιαφέρουσα γενική εισαγωγή σχετικά με το ίδιο το εύρημα και την αξία του.

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Παιδικές Βίβλοι / Children's Bibles

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Τhemelios 38:1 (2013) έχει δημοσιευθεί μεταξύ άλλων και το δεύτερο μέρους του άρθρου του David Shaw σχετικά με τις παιδικές Βίβλους και τη σχέση τους προς το βιβλικό κείμενο. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενό του online πατώντας στον παρακάτω τίτλο ή να καταφορτώσετε το περιοδικό σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

David Shaw, "Telling the Story from the Bible (Part 2): Reviewing The Big Picture Story Bible and The Jesus Storybook Bible"

το πρώτο μέρος μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ:
David Shaw, "Telling the Story from the Bible? How Story Bibles Work" (ή σε pdf Themelios 37:2 [2012])

Στο τρέχον τεύχος του BN / In current issue of BN

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Notizen 157 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Jan-Dirk Döhling, "Das Wüten der Welt. Zur literarischen und narrativen Funktion der Schöpfungsdynamik in Jona 1 und 2," 3-32
Η μελέτη της αφηγηματικής δυναμικής των στοιχείων της δημιουργίας στα Ιωνάς 1 και 2 αποκαλύπτει ότι αυτά λειτουργούν ως κάτι περισσότερο από ένα διδακτικό μέσο που στηρίζει το τελικό μήνυμα του βιβλίου (4, 10-11). Η δημιουργία λειτουργεί μέσα στην αφήγηση ως ένας αμφίβολος παράγοντας. Αυτό καθίσταται, για παράδειγμα, σαφές στη συζήτηση του Ιωνά με τους ναυτικούς. Ο τρόπος που μιλούν μεταξύ τους ή απευθύνονται στον Θεό μεταμορφώνει τη δημιουργία από ένα φορέα του κακού σε αντικείμενο αίνου και μέσω γνώσης του Θεού. 

Simon Tielesch, "Der schöne Mann im Alten Testament. Untersuchungen zu Hld 5,10-16," 33-67
Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η βιβλική αντίληψη για την ομορφιά και μάλιστα σε σχέση με τις εξωβιβλικές αντιλήψεις περί ομορφιάς της αρχαίας Ανατολής. Ο συγγραφέας εστιάζει την προσοχή του στον τρόπο που παρουσιάζεται η ανδρική ομορφιά στο Άσμα 5, 10-16 και αποπειράται να διατυπώσει μία ανθρωπολογία δίκαιη απέναντι στα κοινωνικά φύλα. Οι αντιλήψεις για το σώμα κατανοούνται ως αντανακλάσεις της κοινωνική δύναμης κι ως μέσα εδραίωσης αυτών των σχέσεων εξουσίας. Μέσω αυτής της ερμηνευτικής προσέγγισης το Άσμα 5, 10-16 εντάσσεται μέσα σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική τάξη. 

Karin Hügel, "Eine queere Lektüre von Josef: Jüdische Interpretationen des schönen jungen Manns aus der Hebräischen Bibel," 69-99 
Η συγγραφέας προτείνει μία ερμηνευτική ανάγνωση της εικόνας του όμορφου νεαρού Ιωσήφ στην εβραϊκή Βίβλο με βάση την ερμηνευτική της απόκλισης. Σε αυτήν λαμβάνει επίσης υπόψη την ερμηνεία αυτής της εικόνας στην ύστερη ιουδαϊκή γραμματείας, η οποία συνοψίζεται στα εξής: (1) "ο Ιωσήφ ως θηλυπρεπής νέος", δηλ. ερμηνείες στο Γεν 37, 2 και Γεν 39, 6, (2) "ο Πετεφρής αργοράζει τον Ιωσήφ για να συνάψει ερωτικές σχέσεις μαζί του", δηλ. ερμηνείες στο Γεν 39, 1 και (3) "ο όμορφος Ιωσήφ αγνοεί τις γυναίκες", δηλ. ερμηνείες στο Γεν 49, 22.  

Oded Tammuz, "Punishing a dead villain: The Biblical Accounts on the Murder of Sennacherib," 101-105
Σύμφωνα με το 2 Βασ 19, 37 / Ησ 37, 38 ο Σενναχερίμπ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας δολοφονήθηκε από δύο γιους του: τους Αδραμμελέκ και Σαραζέρ. Ενώ ο Αδραμμελέκ είναι μια γνωστή μορφή, ο Σαραζέρ παραμένει άγνωστος. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι δεν είναι ιστορικό πρόσωπο. Αυτό το όνομα, το οποίο σημαίνει "ο Θεός σώζει τον βασιλιά" συμπληρώθηκε εδώ για να προσδώσει μία ειρωνική νότα στην ιστορία της δολοφονίας του βασιλιά της Ασσυρίας.   

Wolfgang Zwickel, "Die Herkunft Tobits," 107-110
Το Τωβίτ 1, 2 δεν είναι μια φανταστική τοπογραφία. Η Tisbe/ Thisbe μπορεί να ταυτιστεί με το Khirbet el-Harrawi /  Qeren Naftali (συντεταγμένες 2029.2773) και το Fogor / Phogor παρόμοια με το Tell Naama (συντεταγμένες 2059.2868). 

Herbert Migsch, "לבלחי Jeremiabuch," 111-114 
Ο συγγραφέας εξετάζει τις 25 φ. που εμφανίζεται η λ.  לבלחי στο βιβλίο του Ιερεμία και συζητά τη συντακτική χρήση του και τη σημασία του. 

Herbert Migsch, "Das Lokaladverb ἐκεῖ in Jer 42LXX,9," 115-121
Στο Ιερ 42 (Ο΄), 9, το επίρρημα εκεί αναφέρεται στους Ρεχαβίτες οι οποίοι τώρα όντας στην Ιερουσαλήμ αναλογίζονται ότι δεν έκτισαν κατοικίες, όταν ήταν στην περιοχή της Ιουδαίας. Το τοπικό επίρρημα απαντά μόνο στη μετάφραση των Ο΄. Ο συγγραφέας εξετάζει αν προστέθηκε στο πρωτότυπο που είχαν υπόψη τους οι μεταφραστές ή αν υπήρχε ήδη στο αρχικό κείμενο της περικοπής και χάθηκε στην εκτενέστερη παράδοση του βιβλίου του Ιερεμία.

Stefan Bojowald, "Eine Gemeinsamkeit zwischen der akkadischen und ägyptischen Sprache hinsichtlich der Vertreibung von gefährlichen Mächten in unbewohnte Gegenden," 123-128
Ο συγγραφέας εξετάζει ένα λογοτεχνικό μοτίβο που είναι κοινό στην αιγυπτιακή και ακκαδική γλώσσα. Πρόκειται για την περίπτωση εκδίωξης δαιμόνων κι άλλων κακών όντων μακριά από το χώρο ανθρώπινης κατοικίας. Ο τόπος εξορίας τους είναι η στέπα στα ακκαδικά και το χωράφι/λειβάδι στα αιγυπτιακά αντίστοιχα. Στην αιγυπτιακή γλώσσα φαίνεται να υπάρχει μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτήν την ιδέα. Ο συγγραφέας υποστηρίζει λοιπόν ότι ίσως πρόκειται για σημιτική επίδραση. 

Κυριακή 14 Ιουλίου 2013

Bibliotheque nationale Paris: ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της ΚΔ online / Bibliotheque nationale Paris: digitized NT manuscripts online

Η Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων έχει ήδη αναρτήσει αρκετά ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης (πηγή Evangelical Textual Criticism):
 • Grec 9 (GA: 04: Codex Ephraimi Rescriptus)
 • Grec 49 (GA: 8;: ευαγγέλια, 11ος αι.)
 • Grec 81 (GA: 276. έτος 1092: ευαγγέλια)
 • Grec 83 (GA: 9, έτος 1167: ευαγγέλια)
 • Grec 102 (GA 2298: Πράξεις κι επιστολές Παύλου, 12ος αι.)
 • Grec 107 (GA: 06: Claromontanus)
 • Grec. 216 (GA 605: Πράξεις και Παύλος με υπόμνημα, 10ος αι.)
 • Grec. 277 (GA lect. 63, μεγαλογράμματο λεξιονάριο από τον 9ο αι.)
 • Grec. 289 (GA: lect. 71: χρονολογημένο λεξιονάριο,  έτος 1066)
 • Grec 375 (GA: lect. 60: χρονολογημένος λεξιονάριο, έτος 1021)
 • Suppl. Grec 686 (GA: lect 357: 10ος αι. μεγαλογράμματο λεξιονάριο, μόνο τμήμα του)
 • Suppl. Grec. 1232 (GA: lect. 1837: 8ος αι. μεγαλογράμματο, παλίμψηστο)
 • Coislin Grec 202 (GA: 015: 12 φύλλα, 6ος αι.)
 • 8409 (GA: 43, ΚΔ σε δύο τόμους [χωρίς την Αποκάλυψη], 11ος αι.)

Σεμινάριο για την πρόσληψη της Βίβλου / Bible reception seminar 2013

The Bible, Critical Theory and Reception seminar
University of Chester, 12-13th September, 2013
The third annual seminar will be dedicated to some of the latest developments in biblical studies. Building on the success of the Bible and Critical Theory seminar and journal in the southern hemisphere, this approximate northern hemisphere equivalent will welcome papers in the general areas of critical theory, cultural studies and reception history. Reception history is broadly understood to include the use, influence and receptions of biblical texts in all aspects of culture (e.g. film, pop music, literature, politics etc). This two-day seminar will be held in Chester, 12-13th September, 2013. The seminar will be free of charge, though accommodation will have to be found privately. Further details (including confirmed speakers, times, locations, and accommodation tips) will be made available on the Sheffield Biblical Studies blog and the BCTRS Facebook page in due course.
Anyone interested in presenting a paper (typically in a 30 minute slot), or would like any other further information, should contact James Crossley and/or John Lyons. Paper proposals should include a title and abstract (c. 250 words). Postgraduate students are warmly invited to offer paper proposals. The deadline for participation and call for papers is 1st August, 2013.

Παράσταση του Σαμψών σε συναγωγή της Γαλιλαίας / Samson mosais in an ancient Galilee synagogue

Η είδηση κυκλοφόρησε εδώ και δύο εβδομάδες στο διαδίκτυο και τη δημοσιεύουμε με κάποια καθυστέρηση. Η αρχαιολογική ομάδα με επικεφαλής την Jodi Magness που εργάζεται στην ανασκαφή της συναγωγή στην Huqoq, έφερε στο φως μωσαϊκό με παράσταση του Σαμψών (φωτό). Πριν ένα χρόνο στην ίδια συναγωγή (στο ανατολικό κλίτος) εντοπίστηκε παράσταση του Σαμψών (φωτό) με τις αλεπούδες (Κρ 15, 4). Παραστάσεις του Σαμψών είναι εξαιρετικά σπάνιες. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Παλαιστίνη εντοπίστηκε μία ακόμη παράστασή του στη συναγωγή της Khirbet Wadi Hamam, ενώ ένα άλλο μωσαϊκό με παράσταση του κριτή βρέθηκε στην Τουρκία σε κτίριο που εικάζεται ότι ήταν συναγωγή. Η παρουσία παραστάσεων του Σαμψών στη συναγωγή της Huqoq προκαλεί έκπληξη, καθώς η περιοχή δεν ανήκει στην επικράτεια της φυλής Δαν ούτε γενικά η εικόνα του στο Ιεροσολυμιτικό Ταλμούδ είναι εξαιρετικά θετική. Σύμφωνα ωστόσο με την Magness ο Σαμψών στις ραβινικές παραδόσεις παρουσιάζεται γενικά ως τύπος ή πρόδρομος του Μεσσία. Είναι πιθανόν τέτοιες παραδόσεις να ήταν διαδεδομένες στην περιοχή της Γαλιλαίας κι οι άνθρωποι εκεί να τον θεωρούσαν ως σωτήρα. 
Η παράσταση της Huqoq παρουσιάζει εξαρτήσεις από μεταγενέστερες κι εξωβιβλικές παραδόσεις: ο Σαμψών εικονίζεται ως γίγαντας, οι Φιλισταίοι εμφανίζονται έφιπποι κι όχι σε άρματα, όπως αναφέρεται στη Βίβλο. 
Στο ανατολικό κλίτος της συναγωγής βρέθηκε ένα ακόμη μωσαϊκό, το οποίο διαφέρει στην τεχνική και ποιότητα από εκείνο του Σαμψών. Σύμφωνα με την Magness απεικονίζει μία θριαμβική πορεία ή σκηνή από τα βιβλία των Μακκαβαίων. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε σύμφωνα με την αρχαιολόγο, θα είναι η πρώτη παράσταση που απαντά σε συναγωγή κι έχει ως έμπνευσή της ένα εξωκανονικό κείμενο της εβραϊκής Βίβλου. 
H συναγωγή χρονολογείται στον 5ο αι. περίπου και αργότερα αντικαταστάθηκε από νεότερο κτίριο, όπως αναφέρεται σε πηγές του 13ου αι. και επιβεβαιώνεται κι από τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Για να διαβάσετε σχετικά με το νέο εύρημα πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Ένα ενδιαφέρον άρθρο στο τρέχον τεύχος του ThR / An article of biblical interest in the current ThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 78:2 (2013) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Helmut Merkel,  "Zwei Jahrzehnte Jesusforschung nach 1985 : (Teil 1)", 125-154