Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 72:1 (2016)

Δικαιώματα γης στις γυναίκες της ΠΔ / Land Rights of Women in OT

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο άρθρο του Don C. Benjamin σχετικά με τα δικαιώματα γης για της γυναίκες που είχαν συνάψει λεβιρατικό γάμο:

Το τρέχον τεύχος του CTR / The current issue of CTR

Criswell Theological Review 13:2 (2016)

  • Nicholas Perrin, "Managing Jesus' Anger: Revisiting a Text-Critical Conundrum (Mark 1:41)," 3-16
  • Craig E. Evans, "Do the New Testament Gospels Present a Reliable Portrait of the Historical Jesus?," 17-26
  • Dane C. Ortlund, "'Rising' Language in Mark and the Dawning New Creation," 27-46
  • Peter H. Davis, "The Reception of Synoptic Traditions in the Epistles: What Does That Mean for Contemporary Readings?," 47-60
  • Craig L. Blomberg, "The Family Values of the Synoptic Gospels: Not Quite Your Standard Conservative Agenda," 61-76
  • Andrew Streett, "From Marginal to Mainstream: the Adamic Son of Man and the Potential of Psalm 80," 77-98
  • Patrick Schreiner, "Peter, the Rock: Matthew 16 in the Light of Daniel 2," 99-118

Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Ηλεκτρονικές εκδόσεις του Μουσείου Ghetty / e-editions of Ghetty Museum

Ευχαριστώ την αγαπητή συνάδελφο Βάλια Παπαναστασοπούλου για την παρακάτω πληροφορία. Το Μουσείο Ghetty παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκδόσεις που αφορούν στην αρχαιολογία,, αρχιτεκτονική, συντήρηση αρχαιοτήτων κτλ.

Στο τρέχον τεύχος του ET/ In the current issue of ET

Expository Times 127:11 (2016)

Peter Nyende, "Tested for Our Sake: The Temptations of Jesus in the Light of Hebrews," 525-533 (abstract)