Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Μουσουλμάνοι συγγραφείς του Μεσαίωνα για την αρχαία Αίγυπτο / Medieval Muslim writers on ancient Egypt

 Στην ιστοσελίδα ANE Today η Tara Stephan (Hampden-Sydney College) παρουσιάζει μαρτυρίες των μουσουλμάνων συγγραφέων του Μεσαίωνα που αποκαλύπτουν πώς έβλεπαν την αρχαία Αίγυπτο ως μέρος της δικής του πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικού τους παρελθόντος:

Myth and Marvel: Medieval Muslim Writings on Ancient Egypt 

Στο τρέχον τεύχος του JRF / Ιn the current issue of JRF

 Journal of Religion and Film 24/2 (2020)

Jonathan Lyonhart and Jennifer Matheny, "The Monstrous Other and the Biblical Narrative of Ruth"


Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / An article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Peter Nagel, "The New Testament κύριος problem and how the Old Testament speeches can help solve it"


Διαδικτυακή εισήγηση: Φύλο και ομορφιά στην Βίβλο / e-Lecture: Gender and beaty in the Bible

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Oslo φιλοξενείται μαγνητοσκοπημένη η εισήγηση της επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου McMaster (Καναδάς), Hanna Tervanotko, στο πλαίσιο διαδικτυακών διαλέξεων με τον τίτλο 'Ancient Attraction: Gender and Beauty in the Hebrew Bible'. Τίτλος της εισήγησης ήταν:

"Ancient Attraction: Gender and Beauty in the Hebrew Bible" 

Το τρέχον τεύχος του Sacra Scripta / The current issue of Sacra Scripta

 Sacra Scripta 17/2 (2019)

Gottfried Schimanowski, "Das Vaterunser als elementarer Baustein lukanischer Theologie," 119-148

Luke is the canonical Gospel with the most material on prayer; you could say: “the evangelist of prayer”. This subject therefore should play an important role in Lucan theology. Especially in the narrative of chapter 11, Luke includes an extended section on prayer, inclusive the Lord’s Prayer (five petitions or lines: “Pentalogue”) – in a different form compared with Matthew (six or seven petitions, or perhaps ten lines to utter: “Decalogue”). Perhaps the narrative in the description of Jesus and the development of the disciples could explain the difference from placing the material in Matthew. But surely both versions show that the message and the content of the Lord’s Prayer are totally in accordance to the teaching and praying of Jesus himself! Several perspectives should be considered: the context and especially the introduction of the ch.11 in Luke; the addressing: God, the Father; all the different petitions of the prayer itself. Nevertheless, to Luke, prayer is central in the discipleship Jesus calls his followers to. The audience is in a very direct way thought to participate in God’s work through prayer. On the canonical Gospels, it is only in Luke that prayer is the central act of piety and devotion. But what does this mean in direction of the theological understanding of the evangelist himself?

Gheorghe Șchiopu-Constantin, "Job's Behaviour Towards Disanvantaged People in Society: An Exegetical Study of the Text of Job 31:16-23," 149-164

Job 31 is a chapter that arouses both confusion and amazement. The perplexity is given by the negative-imprecative way in which, for the last time, Job defends his behaviour during his prosperity. The amazement emerges from the values that are highlighted by him, starting from the motivations and intentions, and continuing with the nature of the words and the manifested acts. Job 31:16-23 is the rendering of the way in which Job used to behave with the poor and defenseless people of society. Job's concern for the poor is a benevolent modus operandi, derived from a modus vivendi whose intrinsic motivations discover an ethic of epitomical nature in relation to the disadvantaged ones in society.

Walter Dietrich, "König David - Ein andächtig-kritisches Porträt," 165-178

The biblical portrait of David is not at all onesided but multifaceted and colourful. He is, particularly in the Books of Samuel, depicted as a venerable man and king on the one side and as a fallible and deterrent monarch on the other side. His best qualities are: he is a master of music and poetry, his rise from a nobody to a powerful king is admirable, he is able to avoid violence and to spare human life, and he became the founder of a powerful and longstanding dynasty. The dark sides of David are: he seems to be a classical usurper, he has been a man of violence and war, he made himself guilty of horrifying crimes, he was unable to manage a peaceful life within his family and a fruitful transition from his rule to his son and successor Solomon. The superscription of his biblical portrait could be: «ecce rex» and «ecce homo». 

Michael Sommer, "John the Baptist, the Reception of Malachi and Luke's Widows - A Quick Look at Luke's Understanding of δικαιοσύνη," 179-195

The biblical portrait of David is not at all onesided but multifaceted and colourful. He is, particularly in the Books of Samuel, depicted as a venerable man and king on the one side and as a fallible and deterrent monarch on the other side. His best qualities are: he is a master of music and poetry, his rise from a nobody to a powerful king is admirable, he is able to avoid violence and to spare human life, and he became the founder of a powerful and longstanding dynasty. The dark sides of David are: he seems to be a classical usurper, he has been a man of violence and war, he made himself guilty of horrifying crimes, he was unable to manage a peaceful life within his family and a fruitful transition from his rule to his son and successor Solomon. The superscription of his biblical portrait could be: «ecce rex» and «ecce homo». 

Hans Klein, "Die Enrwicklung im Denken des Paulus über Israel in Röm 9-11," 196-212

Röm 9-11 ist ein einzigartiger Entwurf zur Frage des Schicksals Israels angesichts der Annahme der Heiden in die werdende Kirche. Die vorliegende Studie bemüht sich um den Nachweis, dass das berühmte Geheiminis der Rettung Gesamtisraels dem Apostel erst beim Schreiben des Römerbriefes als Offenbarung zuteilwurde. Eine genaue Beachtung des komplizierten Satzgefüges in Röm 9,22f kann zum Schluss führen, dass ihm dieses Geheimnis erst nach der Niederschrift der Aussagen dieser Verse geschenkt wurde.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Orientalis / In the current issue of Bibliotheca Orientalis

 Bibliotheca Orientalis 77/1-2 (2020)

Ruairidh Bóid, "Editing and Using the Samaritan Pentateuch," 5-26 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

 Harvard Theological Review 113/4 (2020)

  • Andrew J. Niggemann, "Martin Luther’s Use of Blended Hebrew and German Idioms in His Translation of the Hebrew Bible," 483-497 (abstract)
  • Michael F. Bird, "N. T. Wright and Paul’s Supersessionism: A Response to Kaminsky and Reasoner," 498-517 (abstract)
  • Joel Kaminsky, Mark Reasoner, "In Quest of a Coherent Portrait of Paul: A Rejoinder to Michael Bird," 513-527 (abstract)

Nέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)


Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Perspectives in Religious Studies / In the current issue of Perspectives in Religious Studies

 Perspectives in Religious Studies 47/2 (2020)

Mandy McMichael, "All Out of Tune: The Failures of The Psalmist to Keep the Peace," 161–73

An examination of The Psalmist, a hymnal published in 1843 and intended for the entire community of Baptists in America, illustrates a divide between Baptists North and South. Compiled by two northern ministers, Baron Stow and S. F. Smith, the original Psalmist omitted many hymns popular in the South, making it a less attractive option for the region. The omissions are understandable, since Baptists North and South espoused conflicting views about the composition and function of hymns and denominational structures. They preferred different liturgical contexts, read and interpreted scripture through different lenses, and held different theologies. For this reason, the original Psalmist received a Supplement. Still, it failed to unite Baptists North and South. Looking closely at the Psalmist and its subsequent Supplement illumines larger cultural and geographic divides by revealing as much about history as it does about musical tastes. Together, The Psalmist and its Supplement serve as excellent prisms for understanding what was at work in Baptist schism.


Symposium "The Social Worlds of Early Christians"

 Στις 23 και 24 Οκτωβρίου έλαβε χώρα ένα διαδικτυακό συμπόσιο προς τιμήν του L. Michael White, διευθυντή του Institute for the Study of Antiquity and Christian Origins (University of Texas at Austin), ο οποίος είναι γνωστός για τις ανασκαφές στη συναγωγή της Όστιας αλλά και για τις πολλές μελέτες του σχετικά με τον ελληνορωμαϊκό κόσμο και τους αρχαίους χριστιανούς. Οι εισηγήσεις των φίλων, μαθητών και συναδέλφων του είναι αναρτημένες στη σελίδα του συμποσίου και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Πραγματικά πρόκειται για εξαιρετικές εισηγήσεις:

The Social Worlds of Earl Christians

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Jo-Marí Schäder, "The symbolic meaning of the number of days mentioned in the book of Jonah"

Οι γλώσσες και τα όριά τους μέσα από την ιστορία της Βαβέλ / Languages and their limitations in the story of Babel

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Edward L. Greenstein (Bar-Ilan University) διαβάζει την ιστορία της Βαβέλ ως την ιστορία των γλωσσών, της μετάφρασης και των ορίων τους:

Language Is Baffling - The Story of the Tower of Babel 

Το τρέχον τεύχος του Religions / The current issue of Religions

Religions 11/10 (2020)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Bαβυλωνιακά έπη και Κατακλυσμός / Babylonian epics and the Flood story

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o John Day παρουσιάζει τα βαβυλωνιακά έπη που λειτούργησαν ως πηγή για τη βιβλική ιστορία του Κατακλυσμού:

The Mesopotamian Origin of the Biblical Flood Story

Η ιστορική γεωγραφία του 1Βασ 9:11-14 (ΜΤ) / The Historical Geography of 1 Kings 9:11–14

 Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Kyle Keimer (Macquarie University, Αυστραλία), αναζητά τα γεωγραφικά όρια της Cabul, της γης, που σύμφωνα με το 1Βασ 9:11-14 (ΜΤ) ο Σολομώντας πούλησε στο βασιλιά της Τύρου:

The Historical Geography of 1 Kings 9:11–14

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

 Revue Théologique de Louvain 51/3 (2020)

  • Pierre de Martin de Viviés, "Les profondeurs du shéol," 315-328 (abstract)
  • Christophe Burgeon, "Parallélismes et divergences entre le «hic uir, hic est» de Virgile (Aen., 6, 791) et le «Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος» de l'évangéliste Jean (19,5)," 329-340 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Church History / In the current issue of Church History

Church History 89/2 (2020)

Julia Kelto Lillis, "No Hymen Required: Reconstructing Origen's View on Mary's Virginity," 249-267 (abstract)