Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

To τρέχον τεύχος του Bible and Critical Theory / The current issue of Bible and Critical Theory

 Bible and Critical Theory 16/2 (2020)

New Materialism 


Στο τρέχον τεύχος του Expository Times / In the current issue of Expository Times

Expository Times 132/3 (2020)

 • Cornelis Bennema, "Imitation in Johannine Christianity," 101-120 (abstract)
 • Cherryl Hunt, "Head & Heart: Promoting Holistic Biblical Engagement for Ordinary Christians," 111-121 (abstract
 • Gerald Glynn O’Collins, SJ, "‘Unshrunk Cloth and New Wineskins: Origins in the Experience of Jesus’," 122-127 (abstract)

Γυναίκες και άρματα στην αρχαία Αίγυπτο / Women and chariots in ancient Egypt

Με αφορμή τις παραστάσεις της βασίλισσας Νεφερτίτης επάνω σε πολεμικό άρμα η Heidi Köpp-Junk συζητά τις περιπτώσεις παραστάσεων γυναικών επάνω σε άρματα. Διαβάστε το σχετικό άρθρο στη σελίδα ANE Today

Nefertiti on Her Chariot – The Female Use of Chariots in Ancient Egypt


Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / New articles in the current issue of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 16 (2020)

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

+ Robert Jewett (1933-2020)

Έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια ο γνωστός καθηγητής της Καινής Διαθήκης Robert Jewett. Ο εκλιπών δίδαξε σε πολλά πανεπιστήμια και σεμινάρια, όπως στο Garrett-Evangelical Theological Seminary και στα Πανεπιστήμια του Lampeter, και της Heidelberg. Έγραψε πολλές και μεγάλες μελέτες κυρίως για τις επιστολές του Παύλου. Ενδεικτικά αναφέρω εδώ τα
Paul's Anthropological Terms: A Study of Their Use in Conflict Settings (1971), A Chronology of Paul's Life (1982), The Thessalonian Correspondence: Pauline Rhetoric and Millenarian Piety (1986), Saint Paul at the Movies: The Apostle's Dialogue with American Culture (1993), Paul the Apostle to America: Cultural Trends and Pauline Scholarship (1994) και Saint Paul Returns to the Movies: Triumph over Shame (1999). Έγινε κυρίως γνωστός από το υπόμνημά του στην επιστολή προς Ρωμαίους (στη σειρά Hermeneia, Fortress Press 2008) αποτελεί σημαντική συμβολή στη μελέτη της επιστολής (βραβεύτηκε το 2009 από την Biblical Archaeology Association). Τιμήθηκε ως επίτιμος διδάκτορας από διάφορα πανεπιστήμια και διετέλεσε μέλος σε εκδοτικές επιτροπές και διεθνείς επιστημονικές εταιρίες. 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Bible and Critical Theory / In the current issue of Bible and Critical Theory

Bible and Critical Theory 16/1 (2020)

Special Issue: Asian American Biblical Criticism

Further articles

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

 Biblical Interpretation 28/5 (2020)

 • Julie Faith Parker, "Hardly Happily Ever After: Trafficking of Girls in the Hebrew Bible," 540–556 (abstract)
 • Dong Sung Kim, "Reading with Minor Feelings: Racialized Emotions and Children’s (Non)agency in Judges 10–12," 557–583 (abstract)
 • John W. Martens, "Are Enslaved Children Called to Come to Jesus? Freeborn and Enslaved Children in John Chrysostom’s On Vainglory," 584–607 (abstract)
 • Alice Yafeh-Deigh, "Children, Motherhood, and the Social Death of Childless Women: The Social and Theological Construction of Infertility in the Hebrew Bible and in Cameroon," 608–634 (abstract)
 • Kristine Henriksen Garroway, "Moses’s Slow Speech: Hybrid Identity, Language Acquisition, and the Meaning of Exodus 4:10," 635–657 (abstract)
 • Sharon Betsworth, "The Child Snatched Away: Reading Revelation Through a Childist Lens," 658–676 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

Revue Biblique 127/4 (2020)

 • Micha Roi, "Phinehas is Not Elijah: The Zeal at Shittim (Num 25:6-15) in Light of the Zeal at Horeb (1 Kgs 19), and the Altar of Gilgal (Josh 22:9-34) in Light of the Altar at Mount Carmel (1 Kgs 18)," 481 - 503 (abstract)
 • Paolo Garuti, "Le roi danse: David, Thésée, Romulus," 504 - 517 (abstract)
 • Paul L. Danove, "The 'History' of God's Actions in the Gospel of Mark," 518 - 543 (abstract)
 • Stephen B. Hatton, "Cuts, Breaks, Tears, and a Hole: Schizophilia, or the Fractured Gospel of Mark," 544 - 555 (abstract)
 • Claude Tassin, "Le discours d'Étienne (Actes 7,2-53): Une préface de la mission en Samarie?" 556 - 594 (abstract)
 • Christophe Rico, "La valeur différentielle du mot μορφή parmi les différents noms de la forme en grec: À propos de Phil 2,6," 595 - 606 (abstract)

Notes épigraphiques

 • Émile Puech, "L'ostracon araméen/hébreu de Tell Keisân," 607 - 610 


 Το τρέχον τεύχος του ETL / The current issue of ELT

 Ephemerides Theologicae Lovanienses 96/3 (2020)

Women in Biblical and Para-Biblical Jewish and Christian Literature

 • Michal Bas-Asher - Tobias Nicklas, "Introduction," 423 - 424
 • Jens Schröter, "Sarah, Rebecca, and Rachel: Important Female Figures of Israel's History and their Meaning in the New Testament," 425 - 441 (abstract)
 • Michal Bar-Asher Siegal - Michal Beth Dinkler, "Citing Sarah in the New Testament and Rabbinic Literature: Does Original Context Matter?" 443 - 457 (abstract)
 • Atar Livneh, "Female Bodies and Dress in Second Temple Jewish Literature: The Case of Lamenting Women," 459 - 483 (abstract)
 • Maren R. Niehoff, "Biblical Women in Origen's Newly Discovered Homilies on Psalms: Gendered Markers of Christian Identity in Late Antique Caesarea," 485 - 507 (abstract)
 • Tobias Nicklas, "An 'Apocryphal' Role Model Allowing for a Different Lifestyle: Olympias as a Late Antique Thecla," 509 - 519 (abstract)
 • Agnethe Siquans, "Miriam's Image in Patristic and Rabbinic Interpretation," 521 - 536 (abstract)
 • Harald Buchinger, "Biblical and Parabiblical Women in Late Antique Christian Liturgy: An Eclectic Overview," 537 - 562 (abstract)
 • Michael Peppard, "Mary Magdalene's Turn: Text Criticism and Reception History of John 20,16," 563 - 581 (abstract)

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο άρθρο στο τρέχον τεύχος του BAGL / A new article in the current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 9 (2020)

Brett Miller, "The Associative Semantics of συμμαρτυρέω: A Diachronic Study

Στο τρέχον τεύχος του JBR / In the current issue of JBR

 Journal of the Bible and its Reception 7/2 (2020)

 • Sébastien Doane, "Experiencing a Biblical Self-Consuming Artifact: Jesus’ Genealogy (Matt 1:2-17)," 115-146 (abstract)
 • Nathan C. Johnson, "The Mind of Matthew, or the Text? Retrieving Eusebius’ Intertextual Proposal on the Crux Interpretum of Matthew 28:1," 147-165 (abstract)
 • Carson Bay, "Jewish National Decline and Biblical Figures as Classical Exempla: Moses, Aaron, Joshua, David, and Elisha in De Excidio 5.2.1," 167-204 (abstract)
 • Jason von Ehrenkrook, "The Inaugural Bible: Presidential Rhetoric and the Politics of Scripture," 205-240 (abstract)