Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Το όνομα του διοικητή των επίλεκτων του Δαυίδ σε μία επιγραφή; / Epigraphic evidence of the commander of the platoon of the heroes of David

Διαβάστε το κείμενο του καθ. του Πανεπιστημίου Bar Ilan, Moshe Garsiel, ο οποίος διαβάζει μία πρόσφατα ανακαλυφθείσα επιγραφή στο Khirbet Qeiyafa κι αναγνωρίζει σε αυτήν το όνομα ενός διοικητή της διμοιρίας επιλέκτων του Δαυίδ:

Πώς διαβάζουμε την Βίβλο; / How to read the Bible?

Στην ιστοσελίδα The Bible and Intepretation ο Alan T. Levenson δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον σύντομο κείμενό του για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαβαστεί ένα κείμενο. Σύμφωνα με τον Levenson υπάρχουν πολλοί τρόποι, διαφορετικοί αλλά εξίσου κατάλληλοι ανάλογα με το κάθε κείμενο:

Στο τρέχον τεύχος του ITQ / In the current issue of ITQ

Irish Theological Quarterly 81:4 (2016)

 • Jeremy Corley, "Divine Creation and Human Mortality from Genesis to Ben Sira," 343-361 (abstract)
 • Susan Docherty, "Recent Interpretation of Hebrews Chapters 3-4: Critical Issues and Scholarly Trends," 385-396 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 58:4 (2016)

 • Monique Cuany, "'Physician, Heal Yourself!'—Jesus’ Challenge to His Own: A Re-examination of the Offense of Nazareth in Light of Ancient Parallels (Luke 4:22-30)," 347-368 (abstract)
 • William A. Ross, "'Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ': Luke, Aesop, and Reading Scripture," 369-379 (abstract
 • Kai Akagi, "The Light from Galilee: The Narrative Function of Isaiah 8:23-9:6 in John 8:12," 380-393 (abstract)
 •  Brent Nongbri, "The Construction of P.Bodmer VIII and the Bodmer 'Composite' or 'Miscellaneous' Codex," 394-410 (abstractΤρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 67:2 (2016)
 • Jean-Claude Loba Mkole, "Biblical Canons in Church Traditions and Translations," 108-119 (abstract)
 • Andy Warren-Rothlin, "The Accretion of Canons in and around Qumran," 120-136 (abstract)
 • Simon Crisp, "The Septuagint as Canon," 137-150 (abstract)
 • Seppo Sipilä, "The Canonization Process of the Masoretic Text," 151-167 (abstract)
 • Daniel Kerber, "The Canon in the Vulgate Translation of the Bible," 168-183 (abstract)
 • Marijke H. de Lang, "The Reformation Canon and the Development of Biblical Scholarship," 184-201 (abstract)
 • Bruk A. Asale, "The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Canon of the Scriptures: Neither Open nor Closed," 202-222 (abstract)
 • Lénart J. de Regt, "Canon and Biblical Text in the Slavonic Tradition in Russia," 223-239 (abstract)
 • Jean-Claude Loba Mkole, "Intercultural Construction of the New Testament Canons," 240-261 (abstract)

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Η αρχαία Όστια: ψηφιακή αναπαράσταση / Ancient Ostia: digital reconstruction

animations-ostia-antica-harbor-ancient-rome_7Στην ιστοσελίδα Realm of History διαβάστε ένα σύντομο κατατοπιστικό άρθρο για την Όστια, το επίνειο της αρχαίας Ρώμης και κυρίως δείτε τις όμορφες ψηφιακές αναπαραστάσεις της πόλης.

Superb Animations Present Ostia Antica, The Harbor City Of Ancient Rome

Το τρέχον τεύχος του Interpretation / The current issue of Interpretation

Interpretation 70:4 (2016)

 • Robert Morgan, "New Testament Theology as Implicit Theological Interpretation of Christian Scripture," 383-398 (abstract)
 • C. Clifton Black, "Biblical Theology Revisited: An Internal Debate," 399-416 (abstract)
 • Sandra M. Schneiders, "Biblical Spirituality," 417-430 (abstract)
 • Reinhard Feldmeier, "“As Your Heavenly Father is Perfect”: The God of the Bible and Commandments in the Gospel," 431-444 (abstract)
 • Joel B. Green, "What You See Depends on What You Are Looking for: Jesus’s Ascension as a Test Case for Thinking about Biblical Theology and Theological Interpretation of Scripture," 445-457 (abstract)
 • M. Eugene Boring, "Biblical Theology and Preaching: A Survey of Resources," 458-471 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 41:1 (2016)

 • Joseph Blenkinsopp, "The First Family: Terah and Sons," 3-13 (abstract)
 • Jan Joosten, "Biblical Rhetoric as Illustrated by Judah's Speech in Genesis 44.18–34," 15-30 (abstract)
 • Brad Embry, "Legalities in the Book of Ruth: A Renewed Look," 31-44 (abstract)
 • John T. Noble, "Cultic Prophecy and Levitical Inheritance in the Elijah-Elisha Cycle," 45-60 (abstract)
 • Katharine J. Dell, "What Was Job's Malady?," 61-77 (abstract)
 • Megan I.J. Daffern, "The Semantic Field of ‘Remembering’ in the Psalms," 79-97 (abstract)
 • Lydia Lee, "‘You Were the (Divine) Cherub’: A Potential Challenge to YHWH'S Sole Divinity in Ezekiel 28.14," 99-116 (abstract)
 • Thomas Scott Cason, "Victims and Not Violators: Scapegoat Theory and 3 Maccabees 7.10–17," 117-133 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 135:3 (2016)

 • Anne Marie Kitz, "Demons in the Hebrew Bible and the Ancient Near East," 447-464 (abstract)
 • Andrew R. Davis, "Rereading 1 Kings 17:21 in Light of Ancient Medical Texts," 465-481 (abstract)
 • Troy D. Cudworth, "The “God of the Fathers” in Chronicles," 483-491 (abstract)
 • Mary Katherine Yem Hing Hom, "Where Art Thou, O Hezekiah's Tunnel? A Biblical Scholar Considers the Archaeological and Biblical Evidence concerning the Waterworks in 2 Chronicles 32:3–4, 30 and 2 Kings 20:20," 493-503 (abstract)
 • Jonathan Bourgel, "The Destruction of the Samaritan Temple by John Hyrcanus: A Reconsideration," 505-523 (abstract)
 • Bronson Brown-de Vost, "The Compositional Development of Qumran Pesharim in Light of Mesopotamian Commentaries," 525-541 (abstract)
 • Ruth Henderson, "Baruch's Jerusalem: The Conception of Jerusalem in 1 Baruch 4:5–5:9," 543-556 (abstract)
 • Hugo Méndez, "Semitic Poetic Techniques in the Magnificat: Luke 1:46–47, 55," 557-574 (abstract)
 • Ryan P. Juza, "One of the Days of the Son of Man: A Reconsideration of Luke 17:22," 575-595 (abstract)
 • Stephen C. Carlson, "On Paul's Second Visit to Corinth: Πάλιν, Parsing, and Presupposition in 2 Corinthians 2:1," 597-615 (abstract)
 • Michael Benjamin Cover, "Paulus als Yischmaelit? The Personification of Scripture as Interpretive Authority in Paul and the School of Rabbi Ishmael," 617-635 (abstract)
 • Michel Gourgues, "Jesus's Testimony before Pilate in 1 Timothy 6:13," 639-648 (abstract)
 • Troy W. Martin, "Emotional Physiology and Consolatory Etiquette: Reading the Present Indicative with Future Reference in the Eschatological Statement in 1 Peter 1:6," 649-660 (abstract)


Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 62:4 (2016)
C. M. Blumhofer, "Luke's Alteration of Joel 3.1–5 in Acts 2.17–21," 499-516
Andrew Byers, "The One Body of the Shema in 1 Corinthians: An Ecclesiology of Christological Monotheism," 517-532
Jason Maston, "Anthropological Crisis and Solution in the Hodayot and 1 Corinthians 15," 533-548
David M. Moffitt, "Atonement at the Right Hand: The Sacrificial Significance of Jesus' Exaltation in Acts," 549-568
R. B. Jamieson, "Hebrews 9.23: Cult Inauguration, Yom Kippur and the Cleansing of the Heavenly Tabernacle," 569-587
Tobias Nicklas, "Neutestamentlicher Kanon, christliche Apokryphen und antik-christliche „Erinnerungskulturen”," 588-609
Darrell D. Hannah, "The Ravenous Wolf: The Apostle Paul and Genesis 49.27 in the Early Church," 610-627
David J. Downs, Wil Rogan, "‘Let Us Teach Ourselves First to Follow the Commandment of the Lord’ (Pol. Phil. 4.1): An Additional Note on ‘the Commandment’ as Almsgiving," 628-636

To τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 66:3 (2016)

 • Itzhak Amar, "Chaotic Writing as a Literary Element in the Story of Ahaz in 2 Chronicles 28," 349-364 (abstract)
 • Hee-Sook Bae, "Bin ich Hüter meines Bruders?: Eine Überlegung zur Stellung Kains in Gen 4,1-16," 365-377 (abstract)
 • Gianni Barbiero, "The Two Structures of Psalm 29," 378-392 (abstract)
 • Sonja Noll, "Rereading Samuel’s Silence in 1 Samuel 7:8," 393-405 (abstract)
 • Aron Pinker, "Bildad’s Contribution to the Debate—A New Interpretation of Job 8:17–19," 406-432 (abstract)
 • Alexander Rofé, "Properties of Biblical Historiography and Historical Thought," 433-455 (abstract)
 • Michael R. Simone, "A “Chariot of Fire” in Amos 7:4: A Text Critical Solution for qōrē’ lārīb bā’ēš," 456-471 (abstract)
 • Klaas A. Worp, "Psalm 9.22-26 in a 4th-Century Papyrus from the Western Desert in Egypt," 473-478 (abstract)