Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Το τρέχον τεύχος του Relegere / The current issue of Relegere

Relegere 5:1 (2015)

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 25:4 (2016)

  • Angela Kim Harkins, "The Odes of Solomon as Solomonic Pseudepigrapha," 247-273 (abstract)
  • Nathalie LaCoste, "Writing the Exodus in Egypt: The Role of Place in Shaping Jewish Narratives,"  274-298 (abstract)
  • Daniel Lloyd, "Universalism in 3 Baruch,"  299-325 (abstract)

Έβδομη συνάντηση του Biblicum

Η έβδομη συνάντηση της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαΐου και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος)
Εισηγήτρια θα είναι η αν. καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου.

«Δείκτες της εν Χριστώ λατρείας στην προς Γαλάτας Επιστολή και η σημασία της χρήσης τους από τον απόστολο»

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Η συνάντηση του Exegeticum για τον μήνα Μάιο

Η συνάντηση του EXEGETICUM για τον μήνα Μάϊο θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα  6:00 μμ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: π. Γεώργιος Βασιλάκης, PhD Candidate in Theology and Semiotics, Catholic University of Lyon, CADIR - Center for the Analysis of Religious Discourse

ΘΕΜΑ: «Το Αφηγηματικό Πρόγραμμα στη Βίβλο και η δυναμική της Εκφοράς»

Η συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια του 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου  του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, «Σημειωτική και Βίβλος» (16-20 Μαΐου 2016).

Δύο νέα βιβλία στη σειρά IVBS / Two new volumes in the IVBS series

Η σειρά International Voices in Biblical Studies εκδίδει και διαθέτει ελεύθερες στο διαδίκτυο μελέτες που αφορούν κυρίως στην πρόσληψη. Το χαρακτηριστικό αυτών των μελετών είναι ότι οι συγγραφείς τους προέρχονται από περιοχές του κόσμου που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των βιβλικών σπουδών:

J. Barclay, Paul and the Gift - βιβλιοκρισία στην σελίδα Marginalia / J. Barclay, Paul and the Gift - Marginalia review

John M. G. Barclay, Paul and the Gift, Eerdmans, 2015, 672pp., $70 Διαβάστε στη γνωστή ιστοσελίδα Marginalia την πολύ καλή βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου του John Barclay, Paul and the Gift, στο οποίο ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος επανέρχεται στο θέμα της χάριτος έτσι όπως αυτή κατανοείται από τον Παύλο στις επιστολές του προς Ρωμαίους και προς Γαλάτας.

Βίβλος και "ιδρυτές πατέρες" των ΗΠΑ / Bible and the founding father of the USA

Πόσο γνώριζαν την Βίβλο και πώς επηρέασε την σκέψη των "ιδρυτών πατέρων" των ΗΠΑ; Αυτό το ερώτημα θέτει και προσπαθεί να απαντήσει στο σύντομο κείμενό του ο Carl J. Richard που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation: