Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Η στήλη του Μερνεπτά / Merneptha Stele

Στο ιστολόγιό του Biblical Historical Context ο Nat Ritmeyer παρουσιάζει την ιστορία της εύρεση της στήλης του Μερνεπτά και συζητά τη μαρτυρία της για τον αρχαίο Ισραήλ:

Στο τρέχον τεύχος του CMT / In the current issue of CMT

Currents in Mission and Theology 46:4 (2019)


Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Journal of Jewish Studies 70:2 (2019)

Martin Goodman, "The politics of Judaea in the 50s CE: the use of the New Testament," 225-236
In an article in JJS LXVIII:2 (Autumn 2017), Peter Tomson took issue with my arguments against the traditional view that the politics of Judaea witnessed an increase in tension between Jews and Gentiles in the 50s CE. In responding to Tomson, this study examines in particular the New Testament texts he cites in support of the traditional view and enquires more generally into the value of the New Testament as evidence for Judaean politics in this period, with a close investigation, in particular, into the significance of Galatians 6:12 and the depiction of Agrippa II in the Acts of the Apostles.

Emmanuel Mastey, "Some unique lexica in the Jerusalem Talmud," 237-255
The article discusses a few Hebrew words and meanings unique to the Jerusalem Talmud: (1) A newly discovered version – הגנגמ – is suggested to have been derived from a Greek word meaning ‘to mumble’. (2) The verb תפטפטמ in connection with sunrise is examined in light of a possible Syriac cognate; another solution, based on a rare Hebrew verb, is also presented. (3) The word םיִנַיבֵּ as found in a specific context is explained on the basis of a parallel Tosefta as signifying an architectural item. Two of the findings are supported particularly by their attestations in manuscripts from the Cairo Genizah (T-S NS 329.343 and Antonin 324). As is often the case, the Genizah manuscripts record the text of the Jerusalem Talmud more authentically than other manuscripts.

Στο τρέχον τεύχος του EQ / In the current issue of EQ

The Evangelical Quarterly 89:4 (2019)

 • Desta Helso, "Is Grace Free? Charts and Christ in Romans in Conversation with John Barclay's Paul and the Gift," 293-310
 • Conrad Gempf, "Paul, the Gift, and Jesus; or What Happened to the Jesus Tradition?" 311-317
 • Mattnew C. Jones, "Barclay's Gift via XAPIΣ : Grace and Race/ Place from St. Paul to King Jr," 318-328
 • Graham W. P. McFarlane,  "Derrida, the Gift and John Barclay's Paul and the Gift," 329-338
 • John A. G. Barclay, "A Conversation Around Grace," 339-345
 • K. R. Harriman, "The Raising of Lazarus and the Historical Deeds of Jesus," 346-364

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 81:4 (2019)

 • Laura Quick, "Through a Glass, Darkly: Reflections on the Translation and Interpretation of Exodus 38:8," 595-612 (abstract)
 • Jennie Grillo, "'The Entire Place Had Become Fire': Heavenly Worship in Greek Daniel 3," 613-626 (abstract)
 • Michael Kochenash, "Cornelius's Obeisance to Peter (Acts 10:25-26) and Judaea Capta Coins," 627-640 (abstract)
 • Joshua T. King, "Sabbath Keeping as Metaphor in the Gospel of Thomas," 641-656 (abstract)
 • J. R. C. Cousland, "Soundings in the Christology of the Infancy Gospel of Thomas: The Rewriting of Luke 2:41-52 in Paidika 17,"  657-678 (abstract)

Η ιστορία και η γραμματεία του βαβυλωνιακού ραββινισμού της Ύστερης Αρχαιότητας / History and literature of Babylonian Rabbinism of Late Antiquity

Ο  Richard Kalmin, The Jewish Theological Seminary, σχολιάζει μία σειρά κειμένων του βαβυλωνιακού Ταλμούδ κι εξηγεί τις επαφές των ραββίνων της Βαβυλώνας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα με το εθνικό και χριστιανικό περιβάλλον:

Ο Ιώσηπος για την καταγωγή των Σαμαρειτών / Josephus on the origins of the Samaritans

Με αφορμή το νέο του βιβλίο, Jesus the Samaritan: Ethnic Labeling in the Gospel of John (Brill 2019), ο Stewart Penwell συζητά τον τρόπο που ο Ιώσηπος παρουσιάζει τους Σαμαρείτες κι εξηγεί την καταγωγή τους:

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 109:4 (2019)

Yair Furstenberg, "Provincial Rabbis: Shaping Rabbinic Divorce Procedure in a Roman Legal Environment," 471-499 (abstract)

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Ο Δαυίδ στην ιουδαϊκή και χριστιανική τέχνη και γραμματεία

Στην ιστοσελίδα ANE Today η Catherine Hezser δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο Δαυίδ στη γραμματεία και τέχνη στην ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση:

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Jakobus M. Vorster, "The theological-ethical implications of Galatians 3:28 for a Christian perspective on equality as a foundational value in the human rights discourse"