Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

H λατρεία των βοδιών στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και στον αρχαίο Ισραήλ / The cult of bulls in ancient Near East and Israel

Ορειχάλκινο αγαλματίδιο βοδιού από το ιερό  
Dhahrat et-Tawileh, Σαμάρεια, 12ος αι. 
Πηγή: Wikimedia (Nathaniel Ritmeyer

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o Rami Arav (University of Nebraska) συζητά τις μαρτυρίες για τη λατρεία των βοδιών στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και στον αρχαίο Ισραήλ. Αρχαιολογικές και βιβλικές μαρτυρίες πιστοποιούν την λατρεία αυτών των ζώων στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, κάτι για το οποίο ασκούν κριτική τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης:

The Golden Calf: Bull-El Worship

Το τρέχον τεύχος του JTI / The current issue of JTI

 Journal of Theological Interpretation 15/2 (2021)

 • Marianne Meye Thompson, "A Tribute to Joel Green," 184-188
 • R. W. L. Moberly , "Salvation in the Old Testament," 189-202 (abstract)
 • Bo H. Lim, "Reading the Psalms as Torah for Social Ethics," 203-218 (abstract)
 • Murray Rae, "Who Are Abraham’s Children?" 219-232 (abstract)
 • Jeannine K. Brown - Kazuhiko Yamazaki-Ransom, "The Parable of the Good Samaritan and the Narrative Portrayal of Samaritans in Luke-Acts," 233-246 (abstract)
 • Andy Johnson, "The Resurrection and Ascension of True Humanity in Luke-Acts," 247-261 (abstract)
 • Nina Henrichs-Tarasenkova, "Good News about Resurrection," 262-276 (abstract)
 • Bonnie Howe, "Embodied Cognition and the Foundational Eucharistic Texts," 277-290 (abstract)
 • Michael J. Gorman, "Traces of the Trinity in 1 Corinthians," 291-304 (abstract)
 • D. Brent Laytham, "Looking at What Cannot Be Seen: Reading 2 Corinthians through the Lens of Ascension," 305-317 (abstract)
 • Abson Prédestin Joseph, "The Background and Implications of the Language of New Birth in 1 Peter,"  318-332 (abstract)
 • Marianne Meye Thompson, "On Writing a Commentary," 333-345 (abstract)
 • Michael Pasquarello III, "“To Come of Age in Dealing with Holy Scripture”: Dietrich Bonhoeffer and the End of Theological Education," 346-364  (abstract)
 • Seth Heringer, "Beginning with the End: 1 Timothy 1:3–6 and Formative Theological Education," 365-380 (abstract)

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

 Journal for the Study of the New Testament 44/3 (2022)

 • Kelly R. Iverson, "A Postmodern Riddle? Gaps, Inferences and Mark’s Abrupt Ending," 337-367 (abstract)
 • Katja Kujanpää, "Paul and the Author of 1 Clement as Entrepreneurs of Identity in Corinthian Crises of Leadership"
 • J. Michael McKay, Jr, "‘If they Will Enter my Rest’: The Impact of the Greek Translation Technique of Psalm 95 for the Argument of Hebrews 3 and 4," 390-410 (abstract)
 • Jeffrey Tripp, "The Eyewitnesses in their Own Words: Testing Richard Bauckham’s Model Using Verifiable Quotations," 411-434 (abstract)
 • Tom de Bruin, "In Defence of New Testament Satanologies: A Response to Farrar and Williams," 435-451 (abstract)
 • Mark Cooper, "To Quote or Not to Quote? Categorizing Quotations in the Epistle to the Hebrews," 452-468 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του OTE / The current issue of OTE

 Old Testament Essays 34/3 (2021)


Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 86/3-4 (2021)

 • Friedhelm Hartenstein, "Kosmologische Defizite und biblisch-hermeneutische Anregungen: Was lässt sich aus der Coronapandemie für theologisches Denken lernen?" 271-285 (abstract)
 • Eve-Marie Becker, "Paulus als Hoffnungstheologe:  Zur Aufgabe der christlichen Theologie in Zeiten der Pandemie – eine neutestamentliche Skizze," 286-296 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

Colin M. Toffelmire, "Cohesion and Genre Blending in Prophetic Literature, Using Amos 5 as a Case Study

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

 Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 113/1 (2022)

 • Nadine Ueberschaer, "Lk 16,19–31 als Prätext johanneischer Soteriologie. Die Rezeption lukanischer Erzählfiguren (Lk 16,19–31; 10,38–42; 7,36–50) und ihrer Konstellationen," 1-25 (abstract)
 • Heidrun E. Mader, "Dualismus und Diversität im Johannesevangelium. Die kontrastreichen Begegnungen Jesu mit Nikodemos und der Samaritanerin in Joh 3–4," 26-49 (abstract)
 • Christopher Seglenieks, "The Rhetoric of Matthean “Small Faith”," 50-68 (abstract)
 • Thomas Schumacher, "Juden oder Nichtjuden, das ist hier die Frage. Zur Identifizierung der Gegner im Galaterbrief," 69-98 (abstract)
 • Karl-Heinrich Ostmeyer, "Vier Pferde, Farben und factiones. Die apokalyptischen Reiter und ihr zeitgeschichtlicher Hintergrund (Offb 6,2–8)," 99-121 (abstract)
 • Harro Koning, "Adam’s Animal Farm: A Fresh Reading of the Anthropological-Hamartiological Framework of the Apocalypse of Moses," 122-155 (abstract)

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

Ποιοι ήταν τελικά οι Σουμέριοι; / Who were the Sumerians

 Στο ιστολόγιο ANE Today o Paul Collins (Ashmolean Museum) εξετάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα που η έρευνα αποδίδει στους Σουμερίους και θέτει το ερώτημα, εάν τελικά οι Σουμέριοι υπήρξαν ως μία ιδιαίτερη εθνική ομάδα. Καταλήγει ότι μάλλον δεν πρόκειται για μία μόνο εθνική ομάδα, αλλά μάλλον περισσότερες ομάδες με μία κοινή γλώσσα:

Were There Sumerians?

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia /A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 43/1 (2022)

Dirk G. van der Merwe, "The concept and activity of ‘obedience’ in the Gospel of John"


Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

 Journal of Early Christian History 11/2 (2021)

 • Carson Bay, "A New King David for Late Antiquity: Classical Exemplarity and Biblical Personality in Pseudo-Hegesippus," 1-49 (abstract)
 • Jeremy Punt, "Revelation, Economics and Sex: The Bible and Sex Work in South Africa,"  76-95 (abstract)
 • Christoph W. Stenschke, "„ … so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia” (1Thess 1,7): Übergemeindliche Verbindungen im 1. Thessalonicherbrief," 96-145 (abstract)

ΤΟ τρέχον τεύχος του TC / The current isue of TC

 TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 26 (2021)