Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In Luce Verbi

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:2 (2014)

O τάφος του Ηρώδη / Herod's tomb

Στο σύντομο κείμενό τους στη σελίδα The Bible and Interpretation οι Joseph Patrich και Benny Arubas απαντού αρνητικά στο ερώτημα, εάν ο τάφος του Ηρώδη βρίσκεται πραγματικά στο Ηρώδειο:

Η έρευνα για τον ιστορικό Ιησού / Introduction to the Quest of the Historical Jesus

Στο ιστολόγιο Reading Acts o Philip Long συνεχίζει τις ενδιαφέρουσες αναρτήσεις με μία σειρά σύντομων κειμένων για την έρευνα για τον ιστορικό Ιησού:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του RivBibl / The current issue of RivBibl

Rivista biblica 62:2 (2014)

 • Nicolò Rizzolo, "Il principio ermeneutico dei pesharim : l'interpretazione delle profezie tra mistero e presunzione di alternatività," 145-175
 • Francis M. Macatangay, "Exile as metaphor in the Book of Tobit," 177-192
 • Angela M. Lupo, "Il dinamismo dell'unità dei credenti in Cristo : analisi esegetico-teologica di Gv 17,20-23," 193-228
 • Francesco Testaferri, " 'Morì e fu sepolto' : la sepoltura di Gesù a confronto con i risultati dell'archeologia," 229-250

Το τρέχον τεύχος του BibSac / In the current issue of BibSac

Bibliotheca sacra 171/683 (2014)

 • Douglas K. Stuart, " 'The cool of the day' (Gen. 3:8) and "the way He should go" (Prov. 22:6)," 259-273
 • Benjamin H. Arbour / Douglas K. Blount, "The camel's nose : open theism and biblical interpretation;" 274-288
 • Charles E. Baukal, "Pyrotechnics on Mount Carmel," 289-306
 • Mavis M. Leung, "The discourse function of apekrithe kai eipen ("He answered and said") in the Gospel of John," 307-327
 • Christine J. Tan, "A critique of idealist and historicist views of the two witnesses in Revelation 11," 328-351


O κοπτικός κώδικας Qasr el-Wizz codex / The coptic codex Qasr el-Wizz codex

Στο ιστολόγιο Apocyphicity, ο Tony Burke ανάρτησε ένα σύντομο κείμενο για τον κοπτικό κώδικα Qasr el-Wizz codex, ο οποίος περιέχει δύο απόκρυφα κείμενα: ο λόγος του Σωτήρος κι ο Χορός του Σωτήρος:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ταυτότητα και μνήμη στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Identity and memory in ancient Judaism and early Christianity

Κυκλοφόρησε από την Society of Biblical Literature ένας συλλογικός τόμος σχετικά με τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα όπως αυτές λειτουργούν μέσα στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και τον αρχέγονο Χριστιανισμό. Οι μελέτες που φιλοξενούνται στον τόμο που επιμελήθηκε ο Tom Thatcher αξιοποιούν τα πορίσματα της έρευνας του καθηγητή Barry Schwartz, ο οποίος προλογίζει τον τόμο και κλείνει με μία απάντηση στις μελέτες του τόμου.

Tom Thatcher (ed.), Memory and Identity in Ancient Judaism and Early Christianity: A Conversation with Barry Schwartz, SBL, Atlanta 2014
ISBN: 1589839528
372 p. 
$40.95

Description
In this collection scholars of biblical texts and rabbinics engage the work of Barry Schwartz, Professor Emeritus in the Department of Sociology at the University of Georgia. Schwartz provides an introductory essay on the study of collective memory. Articles that follow integrate his work into the study of early Jewish and Christian texts. The volume concludes with a response from Schwartz that continues this warm and fruitful dialogue between fields.

Features:
 • Articles that integrate the study of collective memory and social psychology into religious studies
 • Essays from Barry Schwartz
 • Theories applied rather than left as abstract principles

Εισαγωγή στις μεθόδους ερμηνείας της Κ.Δ. / Introduction to the NT hermeneutical methods

Στο ιστολόγιο Reading Acts ο Philip Long έχει αναρτήσει μια σειρά από σύντομα κείμενα όπου παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Κ.Δ. Πολύ βοηθητικά κείμενα για όποιον θέλει να αποκτήσει μία πρώτη εικόνα για αυτές. Μέχρι τώρα έχει αναρτήσει τα εξής:

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του EvTh / Two articles of biblical interest in the current issue of EvTh

Evangelische Theologie 74:4 (2014)
 • Martin Leuenberger, "Jhwh, »der Gott Jerusalems« (Inschrift aus Ḫirbet Bet Layy 1,2). Konturen der Jerusalemer Tempeltheologie aus religions- und theologiegeschichtlicher Perspektive," 245-260
 • Gerd Theißen, "Jesus unter den Philosophen? Über die kynische Interpretation Jesu," 261-272

Δύο ακόμη άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two more articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:1 (2014)