Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011

1 Κορ 14, 34-36 / 1 Cor 14, 34-36

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Joe E. Lunceford (Georgetown College) στο οποίο ο συγγραφέας προτείνει μία διαφορετική ερμηνεία για το 1 Κορ 14, 34-36. Ο Lunceford υποστηρίζει ότι οι στίχοι 34-35 είναι παράθεση από την επιστολή που έστειλαν οι Κορίνθιοι στον Παύλο ρωτώντας τον για διάφορα ζητήματα. Οι στ. 34-35 είναι το πρόβλημα, όπως το θέτουν οι ίδιοι οι Κορίνθιοι στον Παύλο, ενώ η απάντηση του αποστόλου είναι στον στ. 36 και εκφέρεται με μία ερώτηση, η οποία έχει αρνητική απάντηση.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο, πατήστε εδώ.

Μελέτες βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ETR / Articles of biblical interest in the current issue of ETR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Etudes Théologique et religieuses 85:4 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Bernard Gosse, "Abram crur en Yahvé qui le lui compta comme justice"
Στο Γέν 15, 1-6 ο Αβραάμ παρουσιάζεται ως η προσδοκία του Δαυίδ. Η πίστη του στους απογόνους του αντιπαρατίθεται προς την έλλειψη εκ μέρους του Άχαζ της πίστης στον "οίκο Δαυίδ" στο Ησ 7. Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου υπογραμμίζει ότι η πίστη του Αβραάμ συνδέεται άμεσα με το θέμα των απογόνων του και κατά συνέπεια είναι η απάντηση στο Ησ 63, 16. Η ερμηνεία του Γέν 15, 6 στο Ρωμ 4 συνεχίζει αυτήν τη συζήτηση.

Ionel Ababi, "Dieu des vengeances, resplendis! Prier la violence? Une lecture du Psaume 94"
Πώς συνδέεται η προσευχή με τη βία; Ο συγγραφέας της παρούσας μελέτης διαβάζει τον Ψα 94 σε μια προσπάθεια να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Θεματικά και λεξικολογικά στοιχεία τον οδηγούν να δει στον ψαλμό μία δομή με ομόκεντρους κύκλους των οποίων ο πυρήνας θα μπορούσε να είναι οι στ. 8-15. Αυτών προηγείται η περιγραφή της άδικης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η κοινότητα (στ.3-7) και ακολουθεί η περιγραφή της κατάστασης του ίδιου του Ψαλμωδού (στ. 16-21). Αυτά τα τρία μέρη πλαισιώνονται από ένα εισαγωγικό μέρος (στ. 1-2) και ένα τέλος (στ. 22-23) και ξεκινούν με το αίτημα του ψαλμωδού προς τον "Θεό στον οποίο ανήκει η εκδίκηση" και καταλήγουν με την εκπλήρωση της προσευχής "ο Κύριος ο Θεός μας θα τους εξολοθρεύσει [τους αμαρτωλούς]". Ο Θεός, τον οποίο επικαλείται ο ψαλμωδός είναι εκείνος που επαναφέρει τη δικαιοσύνη σε έναν κόσμο βίας κι επομένως μία τέτοια προσευχή είναι νόμιμη, όταν επικρατεί η αδικία.

Lévi Ngangura Manyanya, "Jacob a gagné toute la bénédiction. Esaü n'a rien perdu. Respect et séparation, un autre modèle de fraternité (Gn 33,1-17)"
Συμφιλιώθηκαν πραγματικά ποτέ ο Ησαύ και ο Ιακώβ; Λίγο μετά τη συγκινητική συνάντησή τους, χωρίζουν και πάλι κι ο καθένας τραβά το δρόμο του. Μήπως αυτό σημαίνει ότι η αντιπαράθεσή τους συνεχίστηκε; Διαβάζοντας αυτό το επεισόδιο (Γεν 33, 1-17) μέσα στη γενικότερη συνάφεια της ιστορίας του Ιακώβ ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η βίαιη διαφωνία μεταξύ τους, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιματηρή σύγκρουση, λύνεται μέσω του συμβιβασμού, της διαπραγμάτευσης και της πρακτικής εξυπνάδας: σε κάποιες περιπτώσεις ο χωρισμός που συνδυάζεται με το σεβασμό μπορεί να εξασφαλίσει την ειρήνη μεταξύ συγγενών ή γειτόνων.

Danielle Jodoin, "Rm 12, 1-2. Une intrigue discursive. De l'offrande des membres à l'offrande des corps"
Παλαιότερα τα κεφάλαια 12-15 της προς Ρωμαίους αντιμετωπίζονταν ως ένα ξεχωριστό τμήμα της επιστολής. Το Ρωμ 1-11 καλύπτει το θεολογικό μέρος, το παραινετικό τμήμα εισάγεται στο κεφ. 12 (κάποιοι συγγραφείς θεώρησαν ότι τα Ρωμ 12-15 δεν ήταν τμήμα της επιστολής!). Η συγγραφέας καταδεικνεύει ότι κάποια στοιχεία της επιστολής οδηγούν στη σκέψη ότι το Ρωμ 12, 1-2 είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης η οποία ξεδιπλώνεται σε όλη την επιστολή. Πραγματικά οι λέξεις "σώμα", "λατρεία", "διάκριση" και "θέληση", τα οποία παρουσιάζονται με αρνητικό τρόπο στα Ρωμ 1-2 αναπτύσσονται θετικά στα Ρωμ 11, 1-2. Αυτή η αλλαγή καθίσταται δυνατή εξαιτίας διαφόρων στοιχείων που αναπτύσσουν τις βασικές θέσεις της επιστολής. Είναι η σωτηρία που προσφέρεται σε όλους στο Ρωμ 3, 21-26 που καθιστά αυτήν τη μεταμόρφωση δυνατή: τα "μέλη" και το "σώμα" μεταμορφώνονται (Ρωμ 6-7) - τα μέλη δε φαίνεται πια να υπόκεινται στην αμαρτία, αλλά ανήκουν στη δικαίωση. Το σώμα, που πρώτα ήταν διασπασμένο σε πολλά μέλη, υφίστασται μία διαδικασία μέσα από την οποία ξαναενώνεται σε ένα πρόσωπο (σε προσωπικό επίπεδο). Τα "μέλη"συγκεντρώνονται σε ένα δώμα (σε επίπεδο κοινότητας). Η ολοκληρωτική θυσία των "μελών" οδηγεί έτσι στην προσφορά των "σωμάτων" στο σύνολό τους μέσα σε μία ζώσα και αγία θυσία (Ρωμ 12. 1-2) και προάγει την κοινωνία μεταξύ των "μελών" και του "σώματος" του Χριστού (Ρωμ 12, 4-5).

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

EABS Meeting Thessaloniki

Στις 15 Φεβρουαρίου τελειώνει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για εισηγήσεις στην καλοκαιρινή συνάντηση της European Associations of Biblical Studies που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη (Porto Palace). Οι ομάδες εργασίας είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Για να ενημερωθείτε για τις θεματικές τους πατήστε με το ποντίκι στους τίτλους τους:

RBL 11/2/ 2011

Johanna Brankaer, Coptic: A Learning Grammar (Sahidic)
Reviewed by Hans Förster

Kevin R. Brine, Elena Ciletti, and Henrike Lühnemann, eds., The Sword of Judith: Judith Studies across the Disciplines
Reviewed by Lawrence M. Wills

Everett Ferguson, Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries
Reviewed by Hennie Stander

G. Walter Hansen, The Letter to the Philippians
Reviewed by Angela Standhartinger

Bengt Holmberg, ed., Exploring Early Christian Identity
Reviewed by Cornelis Bennema

Heidi J. Hornik and Mikeal C. Parsons, Illuminating Luke: Volume 3: The Passion and Resurrection Narratives in Italian Renaissance and Baroque Painting
Reviewed by John F. A. Sawyer

Leroy A. Huizinga, The New Isaac: Tradition and Intertextuality in the Gospel of Matthew
Reviewed by Russell C. D. Arnold

Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament: An Interpretation
Reviewed by Ken Olson

Matthijs J. de Jong, Isaiah among the Ancient Near Eastern Prophets: A Comparative Study of the Earliest Stages of the Isaiah Tradition and the Neo-Assyrian Prophecies
Reviewed by Hallvard Hagelia

R. Steven Notley, Marc Turnage, and Brian Becker, eds., Jesus' Last Week: Jerusalem Studies in the Synoptic Gospels-Volume One
Reviewed by Daniel M. Gurtner

Χ. Ατματζίδης για τον Ιστορικό Ιησού / Atmatzides on Historical Jesus

Από το ιστολόγιο Θεολόγοι του Μαυροπίνακα πληροφορούμαστε ότι ο αγαπητός συνάδελφος, πρόσφατα εκλεγμένος επίκουρος καθ. του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Χ. Ατματζίδης ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τη διάλεξη που έκανε στο πλαίσιο της ημερίδας προς τιμήν του Σ. Αγουρίδη:

"Ο Καθηγητής Σάββας Αγουρίδης και η έρευνα για τον ιστορικό Ιησού"


Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ.

Διάλεξη του Ehrman για την ψευδεπιγραφία / Εhrman's lecture on pseudepigraphy

Ο Rafael Rodriguez παρουσιάζει και σχολιάζει την διάλεξη που έδωσε ο Bart D. Ehrman στο Τμήμα Θρησκευτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Tennessee, Knoxville με τον τίτλο "Does the New Testament Contain Forgeries? The Surprising Claim of Modern Scholars". Για να διαβάσετε το κείμενο, πατήστε εδώ.

Βιβλία του Wrede στο διαδίκτυο / Wrede's books online

Από το ιστολόγιο του Mark Goodacre πληροφορούμαστε ότι στην ιστοσελίδα archives.org διατίθενται δωρεάν τρία από τα βιβλία του W. Wrede:

Das Messiasgeheimnis in den Evangelien

Paulus

The Origin of the New Testament

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Τιμητικός τόμος για την Rachel Elior / Festschrift in honor of Prof. Rachel Elior


Ευχαριστώ τον καθηγητή Andrei Orlov για την είδηση που μου έστειλε. Από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν της Rachel Elior, καθηγήτριας της ιουδαϊκής φιλοσοφίας και του ιουδαϊκού μυστικισμού στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ:

Daphna Arbel and Andrei Orlov (εκδ.), With Letters of Light: Studies in the Dead Sea Scrolls, Early Jewish Apocalypticism, Magic, and Mysticism in Honor of Rachel Elior (Ekstasis: Religious Experience from Antiquity to the Middle Ages, 2), Berlin: De Gruyter, 2011
ISBN 978-3-11-022201-2
182.00 δολλάρια

Περιγραφή του τόμου
This collection of essays is a tribute to Rachel Elior’s decades of teaching, scholarship and mentoring. If a Festschrift reflects the individuality of the honoree, then this volume offers insights into the scope of Rachel Elior’s interests and scholarly achievements in the study of the Dead Sea Scrolls, Jewish apocalypticism, magic, and mysticism from the Second Temple period to the later rabbinic and Hekhalot developments. The majority of articles included in the volume deal with Jewish and Christian apocalyptic and mystical texts constituting the core of experiential dimension of these religious traditions.

Ο παρών συλλογικός τόμος είναι η έκφραση τιμής στην Rachel Elior για τη διδασκαλία, το επιστημονικό της έργο και την επιστημονική καθοδήγηση που προσέφερε και προσφέρει. Αν ένας τιμητικός τόμος αντικατοπτρίζει την ιδιαιτερότητα του τιμώμενου προσώπου, τότε ο παρών τόμος παρέχει τη δυνατότητα εμβάθυνσης στο εύρος των ενδιαφερόντων της Rachel Elior και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων της όσον αφορά στην έρευνα των Χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας, του Ιουδαϊκού αποκαλυπτισμού, της μαγείας και του μυστικισμού από την περίοδο του Δευτέρου Ναού μέχρι τις εξελίξεις της ύστερης ραββινικής περιόδου και της Hekhalot. Η πλειοψηφία των μελετών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον τόμο έχουν ως θέμα τους ιουδαϊκά και χριστιανικά αποκαλυπτικά και μυστικά κείμενα τα οποία συνιστούν τον πυρήνα της βιωματικής διάστασης αυτών των θρησκευτικών παραδόσεων.

Περιεχόμενα τόμου

Daphna Arbel and Andrei Orlov, "Rachel Elior – An Appreciation from her Colleagues and Students", 1-5

Frances Flannery, "The Consideration of Religious Experience in the Work of Rachel Elior", 6-10

Kelley Coblentz Bautch, "Peter and the Patriarch: A Confluence of Traditions?", 13-27Silviu N. Bunta, "In Heaven or on Earth: A Misplaced Temple Question about Ezekiel’s Visions", 28-44

James R. Davila, "Scriptural Exegesis in the Treatise of the Vessels, a LegendaryAccount of the Hiding of the Temple Treasures", 45-61

Dan Merkur, "Cultivating Visions through Exegetical Meditations", 62-91

Sergey Minov, "'Serpentine' Eve in Syriac Christian Literature of Late Antiquity", 92-114

Annette Yoshiko Reed, "From “Pre-Emptive Exegesis” to “Pre-Emptive Speculation”? Ma‘aseh Bereshit in Genesis Rabbah and Pirqei deRabbi Eliezer", 115-132

Mark Verman, "Earthly and Heavenly Jerusalem in Philo and Paul:A Tale of Two Cities", 133-156

Crispin Fletcher-Louis, "The Book of Watchers and the Cycle of New Year Festivals", 159-168

Yuval Harari, "A Different Spirituality or ‘Other’ Agents?: On the Study of Μagic in Rabbinic Literature", 169-195

Rebecca Lesses, "'They Revealed Secrets to Their Wives': The Transmission of Magical Knowledge in 1 Enoch", 196-222

Jodi Magness, "The Impurity of Oil and Spit among the Qumran Sectarians", 223-231

Andrei Orlov, "'The Likeness of Heaven': The Kavod of Azazel in the Apocalypse of Abraham", 232-253

Pieter W. van der Horst, "Mystical Motifs in a Greek Synagogal Prayer?", 254-264

Daphna Arbel, "'A Chariot of Light Borne by Four Bright Eagles': Eve’s Vision of the Chariot in the Greek Life of Adam and Eve", 267-284

Joseph Dan, "Messianic Movements in the Period of the Crusades", 285-298

April D. DeConick, "Jesus Revealed: The Dynamics of Early Christian Mysticism", 299-324

Celia Deutsch, "Aseneth: Ascetical Practice, Vision, and Transformation", 325-348

Naomi Janowitz, "'You Are Gods': Multiple Divine Beings in Late Antique Jewish Theology", 349-364

Alan F. Segal, "Transcribing Experience", 365-382

Για να δείτε το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ ή εδώ.

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of the Evangelical Theological Society 53:4 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και οι εξής μελέτες βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Douglas S. MacComiskey, "Exile and restoration from exile in the scriptural quotations and allusions of Jesus", 673-696
 • David L. Turner, "Matthew among the dispensationalists", 697-716
 • Dane C. Ortlund, "'And their eyes were opened, and they knew' : an inter-canonical note on Luke 24:31", 717-728
 • Duane A. Garrett, "Veiled hearts : the translation and interpretation of 2 Corinthians 3", 729-772

Στο τρέχον τεύχος του ZNW / In the current issue of ZNW

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 102:1 (2011) δημοσιεύονται οι εξής μελέτες:
 • Ulrich B. Müller, "Jesu Heilsverkündigung und das Problem der Gerichtsverzögerung",1-18
 • Matthias Konradt, "Zur Datierung des sogenannten antiochenischen Zwischenfalls", 19-39
 • Hans U. Rüegger - Annelies Hämmig, "Mein gott: warum hastu mich gelassen?" : philologische Annäherung an eine theologische Frage (Mk 15,34)", 40-58
 • Ilaria L. Ramelli, "Koimomenus apo tes lypes (Lk 22,45) : a deliberate change", 59-76
 • Toan J. Do, "'That you may not sin' : on the reading of 1 John 2,1b",77-95
 • Brandon D. Crowe, "Oh sweet exchange! : the soteriological significance of the incarnation in the Epistle to Diognetus", 96-109
 • Gesine Schenke, "An update on the "Gospel of Judas" : (after additional fragments resurfaced)", 110-129
 • Anthony Dupont, "Augustine's exegesis of 1 Tim 1,15-16 and Rom 6,12-13 : a specific use of the scriptures within the anti-Pelagian sermones", 130-148

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα της μετάφρασης των Ο' / International Septuagint Day


Η International Organization for Septuagint and Cognate Studies (IOSCS) έχει ορίσει την 8η Φεβρουαρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα της Μετάφρασης των Ο΄. H ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε, γιατί στις 8 Φεβρουαρίου 553 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός με τον νόμο του Νεαραί 146 επέτρεψε στους Ιουδαίους της αυτοκρατορίας να διαβάζουν τις Γραφές τους στα ελληνικά, στα λατινικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που θα επέτρεπε τους ακροατές στη συγκεκριμένη περιοχή να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο.

Για να διαβάσετε σχετικά, πατήστε εδώ.

Στο τρέχον τεύχος του MThR / In the current issue of MThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Malabar Theological Review 6:1 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • František Trstensky, "The perception of the biblical text and its adaptation to the reader's circumstances", 3-13
 • Antony Tharekadavil, "Development of the wisdom theology, Johannine prologue, and the Gospel of John", 14-58

Η ερμηνεία της Εβραϊκής Βίβλου / The interpretation of the Hebrew Bible


Kυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ένας νέος συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή της Π.Δ. στο Πανεπιστήμιο Emory David L. Petersen με θέμα τις διάφορες δυνατότητες ερμηνευτικής προσέγγισης του κειμένου της Π.Δ.:

Joel M. LeMon & Kent Harold Richards (εκδ.), Method Matters; Essays on the Interpretation of the Hebrew Bible in Honor of David L. Petersen (SBL Resources for Biblical Study 56), Brill 2010
ISBN:
978 90 04 16928 9
xix, 624 σελίδες
€ 180.00

Περιεχόμενα τόμου
 • Samuel D. MacBride / James L. Mays, "David L. Petersen : a tribute", 1-9
 • "Bibliography of the works of David L. Petersen", 11-16
 • Marvin A. Sweeney, "Form criticism : the question of the endangered matriarchs in Genesis", 17-38
 • Christoph Levin, "Source criticism : the miracle at the sea", 39-61
 • Thomas Römer, "Redaction criticism : 1 Kings 8 and the Deuteronomists", 63-76
 • Ralph W. Klein, "Textual criticism : recovering and preserving the text of the Hebrew Bible", 77-96
 • Douglas A. Knight, "Traditio-historical criticism : the development of the covenant code", 97-116
 • Brent A. Strawn, "Comparative approaches : history, theory, and the image of God", 117-142
 • Joel M. LeMon, "Iconographic approaches : the iconic structure of Psalm 17", 143-168
 • Christopher B. Hays, "Religio-historical approaches : monotheism, method, and mortality", 169-193
 • John H. Hayes, "Historiographical approaches : survey and principles", 195-212
 • Walter Brueggemann, "Psychological criticism : exploring the self in the text", 213-232
 • William K. Gilders, "Anthropological approaches : ritual in Leviticus 8, real or rhetorical?", 233-250
 • Naomi A. Steinberg, "Sociological approaches : toward a sociology of childhood in the Hebrew Bible", 251-269
 • Ya'îra Amit, "Narrative analysis : meaning, context, and origins of Genesis 38", 271-291
 • Kirsten Nielsen, "Poetic analysis : Psalm 121", 293-309
 • Susan A. Brayford, "Feminist criticism : Sarah Laughs last", 311-331
 • Beatrice Lawrence, "Gender analysis : gender and method in biblical studies", 333-348
 • Gene M. Tucker, "Ecological approaches : the Bible and the land", 349-367
 • Bruce C. Birch, "Ethical approaches : the story of David as moral tale", 369-385
 • William P. Brown, "Theological interpretation : a proposal", 387-405
 • Gail R. O'Day, "Homiletical appropriation of the Hebrew Bible", 407-422
 • Pablo R. Andiñach, "Latin American approaches : a liberationist reading of the "Day of the Lord" tradition in Joel", 423-440
 • Alan J. Avery-Peck, "Midrash and exegesis : insights from Genesis Rabbah on the binding of Isaac", 441-457
 • Mark K. George, "Postmodern literary criticism : the impossibility of method", 459-477
 • Martti Nissinen, "Reflections on the "historical-critical" method : historical criticism and critical historicism", 479-504
 • Robert R. Wilson, "Reflections on social-scientific criticism", 505-522
 • John Barton, "Reflections on literary criticism", 523-540
 • Carol A. Newsom, "Reflections on ideological criticism and postcritical perspectives", 541-559
 • Choon L. Seow, "Reflections on the history of consequences : the case of Job", 561-586