Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 65:4 (2015)

 • Amitai Baruchi-Unna, "The Story of the Zeal of Phinehas and Congregational Weeping at Bethel," 505-515 (abstract)
 • C.L. Crouch, "What Makes a Thing Abominable? Observations on the Language of Boundaries and Identity Formation from a Social Scientific Perspective," 516-541 (abstract)
 • Lesley DiFransico, "Identifying Inner-Biblical Allusion through Metaphor: Washing Away Sin in Psalm 51," 542-557 (abstract)
 • Karin Finsterbusch - Norbert Jacoby, "אשר-Zitateinleitungssätze in Jeremia und 1QM. Anmerkungen zu 1QM 10:6, zu der hebräischen Vorlage von LXX-Jer 26:13; 49:19 sowie zu MT-Jer 14:1; 46:1; 47:1; 49:34," 558-566 (abstract)
 • Mitka R. Golub, "The Element שלם in Hebrew Personal Names in the Land of Israel during the Iron Age II Period: Archaeological and Biblical Sources," 567-587 (abstract)
 • Yoo-ki Kim, "Deferential Self-Reference in the Book of Samuel," 588-605 (abstract)
 • John Nolland, "Sin, Purity and the חטּאת Offering," 606-620 (abstract)
 • Dalit Rom-Shiloni, "'On the day I Took Them out of the Land of Egypt': A Non-Deuteronomic Phrase within Jeremiah’s Conception of Covenant," 621-647 (abstract)
 • Courtney J. P. Friesen, "Translating Misfortune: The Textual Problem of 1 Samuel 1:15 in the MT and the LXX," 649-653 (abstract)

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον VE / Two articles of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Biblical Interpretation 23:4/5 (2015)

 • Jorunn Økland, "Requiring an Explanation
: Hegemonic Masculinities in the Hebrew Bible and Second Temple Traditions," 479-488
 • Sara M. Koenig, "Make War Not Love
: The Limits of David’s Hegemonic Masculinity in 2 Samuel 10–12," 489-517 (abstract)
 • Rhiannon Graybill, "Masculinity, Materiality, and the Body of Moses
," 518-540 (abstract)
 • Brett Krutzsch, "Un-Straightening Boaz in Ruth Scholarship
," 541-552 (abstract)
 • Marco Derks, "'If I Be Shaven, Then My Strength Will Go from Me': A Queer Reading of the Samson Narrative," 553-573 (abstract)
 • Gil Rosenberg, "New Authorities, New Readings
: Queering Hebrew Bible Text Criticism
," 574-600 (abstract)
 • Thomas Cason, "Textual Cialis
: Four Narratival Strategies for Repairing Disabled Masculinity in the Second Temple Tradition
," 601-622 (abstract)

Ο Philip Davies για την ιστορία του αρχαίου Ισραήλ / Philip Davies on the history of Ancient Israel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Philip Davies σχολιάζει τα δύο βιβλία του The History of Ancient Israel: Guide for the Perplexed (2015) και In Search of Ancient Israel (1992 / 2015 με νέο πρόλογο) και τον τρόπο που προσλαμβάνει κι αξιοποιεί σε αυτά τη θεωρία του G. von Rad: 

Στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / In the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 11 (2015)

Raymond J. Jachowski, "The Death of Herod the Great and the Latin Josephus: Re-Examining the Twenty-Second Year of Tiberius"