Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

RBL 6/3/2014

Jason David BeDuhn,  Augustine’s Manichaean Dilemma, Volume 2: Making a “Catholic” Self, 388–401 C.E.
Reviewed by Timothy Pettipiece

Hermann V. A. Kuma, The Centrality of αἷμα (Blood) in the Theology of the Epistle to the Hebrews: An Exegetical and Philological Study
Reviewed by James Harrison

Rubén Muñoz-Larrondo, A Postcolonial Reading of the Acts of the Apostles
Reviewed by Christina Petterson

Alissa Jones Nelson, Power and Responsibility in Biblical Interpretation: Reading the Book of Job with Edward Said
Reviewed by Peter-Ben Smit

Stanley E. Porter and Matthew R. Malcom, eds. Horizons in Hermeneutics: A Festschrift in Honor of Anthony C. Thiselton
Reviewed by Donald A. Hagner

Daniel Lynwood Smith, The Rhetoric of Interruption: Speech-Making, Turn-Taking, and Rule-Breaking in Luke-Acts and Ancient Greek Narrative
Reviewed by Alex Damm

Holger Strutwolf and Klaus Wachtel, eds. Novum Testamentum Graecum Editio Critica Maior, Parallelperikopen: Sonderband zu den synoptischen Evangelien
Reviewed by Thomas J. Kraus

James C. VanderKam, The Dead Sea Scrolls and the Bible
Reviewed by Don Garlington

Markus Vinzent, Christ’s Resurrection in Early Christianity and the Making of the New Testament
Reviewed by Howard Williams

Tzemah L. Yoreh, The First Book of God
Reviewed by Marvin A. Sweeney

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Classica et Christiana

Το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιασίου (Ρουμανία) εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό Classica et Christiana στο οποίο δημοσιεύονται μελέτες που αφορούν στην αρχαία ιστορία, στην αρχαιολογία, στον αρχέγονο Χριστιανισμό και στην αρχαία Εκκλησία. 
Για να φυλλομετρήσετε τα τεύχη και να τα καταφορτώσετε πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Oriental Institute Publications

Σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμες πολλές μονογραφίες και άλλες μελέτες των εκδόσεων του Oriental Publications, του Πανεπιστημίου του Chicago:

Eliot Braun, Early Megiddo on the East Slope (the “Megiddo Stages”): A Report on the Early Occupation of the East Slope of Megiddo (Results of the Oriental Institute’s Excavations, 1925-1933). OIP 139, 2013

Για τον πλήρη κατάλογο δέστε την ανακοίνωση στο ιστολόγιο AWOL:
http://ancientworldonline.blogspot.gr/2010/10/oriental-institute-open-access.html

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ/ A new article on JGRChrJ page

Ένα νέο άρθρο στη σελίδα του τρέχοντος τεύχος του Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 9 (2013)

Alexandra Mileto Robinson, 'The Enoch Inclusio in Jude: A New Structural Possibility', JGRChJ 9 (2013), pp. 196-212

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JESOT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Evangelical Study of the Old Testament 2:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα (σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική σελίδα του τεύχους):

Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 9 (2013) αναρτήθηκε ένα νέο άρθρο:

Travis B. Williams, "Benefiting the Community through Good Works? The Economic Feasibility of Civic Benefaction in 1 Peter"